Giáo Phận Vinh

Giáo xứ Nhân Thọ

H́nh ảnh Đức Cha ban Bí tích Thêm sức cho 294 em học sinh giáo lư xứ Nhân Thọ (8/7/2011)

Nguồn : Web Giáo Phận Vinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Trở về đầu trang ]