Giáo Phận Vinh

Giáo xứ Trang Nứa

 

Đức Cha Cao Đ́nh Thuyên dự tuần chầu lượt Trang Nứa

02.08.2010

[GPVO] - Sáng 30.7.2010, Đức Cha Phaolô Maria Cao Đ́nh Thuyên đă cử hành thánh lễ khai mạc tuần chầu lượt giáo xứ Trang Nứa. Năm nay, giáo xứ đón số lượng các linh mục khá đông về tham dự. Thánh lễ có khoảng 26 cha đồng tế.

Trang Nứa là giáo xứ nằm kế cận Ṭa Giám mục. Trước khi thành lập Giáo phận Vinh (1846), Trang Nứa đă là một cứ điểm truyền giáo của địa phận Tây Đàng Ngoài. Do sự phát triển lớn mạnh nên trong năm 2008, giáo xứ đă “ra riêng” người con đầu tiên là xứ Đồng Sơn (gồm 3 giáo họ: Đồng Nhân, Sơn Lạng và Tân Sơn).
 

Giáo xứ Trang Nứa hiện do linh mục Giuse Trần Đức Ngợi trông coi với gần 5000 giáo dân ở 6 giáo họ. Ngoài ra, c̣n có cơ sở của hội ḍng Mến Thánh Giá đóng trên địa bàn.

 

 

Được biết, mặc dù hôm nay mới khai mạc trọng thể nhưng theo truyền thống và ḷng sùng đạo; ngay từ đêm thứ 2 trong tuần đă diễn ra các giờ chầu do các hội đoàn, các giáo họ đảm nhiệm.

 

* Nguồn : Trang Web Giáo Phận Vinh