Giáo Phận Vinh

Giáo xứ Vĩnh Giang

 

ĐGM Phaolô tham dự chầu lượt tại Gx Vĩnh Giang

Sáng Thứ bảy, ngày 26/01/2013, Đức Giám mục giáo phận Phaolô Nguyễn Thái Hợp tham dự và chủ tế thánh lễ trong tuần chầu đền tạ tại giáo xứ Vĩnh Giang. Đồng tế với Ngài, có quư cha trong và ngoài giáo hạt Phủ Quỳ cùng hơn 1.000 giáo dân tham dự.

Giáo xứ Vĩnh Giang mới được tách từ xứ mẹ Cồn Cả từ tháng 7 năm 2008, gồm hai giáo họ Vĩnh Giang và Vĩnh Yên. Hiện giáo xứ do linh mục GB. Nguyễn Quyết Chiến thuộc ḍng truyền giáo Lazarist quản nhiệm.

Năm 2008, trong thánh lễ thành lập giáo xứ Vĩnh Giang, Đức Cha Phaolô Maria Cao Đ́nh Thuyên đă nhấn mạnh: Giáo xứ Vĩnh Giang sẽ là một giáo xứ truyền giáo và cộng đoàn nơi đây sẽ trở thành một điểm sáng trong công cuộc truyền giáo khu vực miền tây xứ Nghệ. Những năm qua, công tác truyền giáo tại Vĩnh Giang được thực hiện cách tích cực. Đặc biệt với sự hiện diện của cha JB. Nguyễn Quyết Chiến và các tu sĩ thuộc ḍng truyền giáo Lazarist, công tác loan báo Tin Mừng đă có những kết quả tốt đẹp. Cha quản xứ cho biết, hiện đă thành lập được một giáo điểm tại Quỳ Châu và hằng tuần cha đều dâng lễ và cử hành các bí tích tại đó.

Giảng trong Thánh lễ, Đức Cha Phaolô đă nhấn mạnh đến công tác loan báo Tin Mừng là sứ mạng cao cả mà Thầy Chí Thánh Giêsu đă truyền lại cho Giáo Hội. Ngài nhấn mạnh: “Năm Đức Tin cũng là năm Tân Phúc Âm hóa là thời gian quan trọng giúp cho mỗi người chúng ta sống và làm chứng cho tin mừng của Chúa cách trọn vẹn. Một Đức Tin toàn vẹn phải hội đủ các điều kiện: Tuyên xưng Đức Tin, cử hành Đức Tin, học hỏi và t́m hiểu về Đức Tin và sống làm chứng cho niềm tin đó để loan báo niềm tin cho anh chị em chúng ta”.

Tuần chầu năm nay đến với giáo xứ là thời gian quan trọng để mỗi người dân Vĩnh Giang nh́n lại ḿnh trong mối tương quan với Thiên Chúa và với những anh chị em xung quanh ḿnh. Từ đó, mỗi người được hâm nóng lại tinh thần sống đạo để tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng mà Chúa và Giáo Hội đă trao ban. [Xem h́nh ảnh]

Nguồn : Web Site  Giáo Phận Vinh

 

H́nh ảnh ĐGM Phaolô tham dự chầu lượt tại Gx Vĩnh Giang (25/1/2013)