Giáo Phận Vinh

 H́nh ảnh Chầu lượt và ban bí tích Thêm sức tại giáo xứ Yên Lư

(12/4/2013)

  Chiều ngày 12/04/2013, Đức Cha Phaolô đă tham dự tuần chầu lượt và ban bí tích Thêm sức tại giáo xứ Yên Lư. Sau hơn 5 tháng học hỏi giáo lư, 170 em trong giáo xứ đă được lănh nhận ấn tín Chúa Thánh Thần qua việc đặt tay của Đức Giám Mục giáo phận.  

Nguồn : Web Site  Giáo Phận Vinh