Giáo Phận Vinh

Giáo xứ Yên Lư

H́nh ảnh Tuần chầu lượt giáo xứ Yên Lư: Sống niềm vui Phục sinh (21/4/2012)

Nguồn : Web Site  Giáo Phận Vinh