Giáo phận Vĩnh Long

Danh sách Linh mục Giáo phận Vĩnh Long


Danh sách Giáo xứ


 


Ṭa Giám Mục


 


Bản đồ vị tríwww      Giáo xứ Giáo họ Việt Nam   Website GP Vĩnh Long

 

  Tên Năm sinh Linh mục Chức vụ Nhiệm sở Địa chỉ liên lạc
 

 

       

 

  Ant. Vơ Công Ánh SVD    1962 2008  
 
Jbt. Lê Đ́nh Bạch
1958 1994 Chánh xứ Cái Mơn  
  JBt. Hoàng Xô Băng  1972 2004  
 
Jer. Đặng Cao Bằng
1942 1968 Chánh xứ Cầu Đá  
  Pio Tiết Hữu Bằng   1976 2010 Chánh xứ Rạch Dầu
Thom
 
  Phêrô Nguyễn Cao Bằng   29/6/2017      
  Jos. Đoàn Văn Bảo  1968 2004 ???  
 
Mic. Nguyễn Thế Bảo
1975 2004 Chánh xứ Giồng Thủ Bá  
 
Jbt. Nguyễn Thành Bảo
1976 2004 Chánh xứ Giồng Ổi
 Giồng Quít
 
 
Jos. Trần Quốc Bảo
1959 2000 Chánh xứ B́nh Đại
B́nh Châu
B́nh Huề
Thạnh Phước
 
 
Pet. Ngô Văn Be
1954 1995 Chánh xứ Phước Hảo
Băi Vàng
 
 
And. Phạm Văn Bé
1955 1994 Chánh xứ Hựu Thành  
 
Fr. Nguyễn Thanh B́nh
1939 1969 Chánh xứ Tiểu Cần jacbinh@yahoo.com
  And. Nguyễn Trung Binh 1934 1961 Hưu Dưỡng  
  Jos. Lâm Quang Bỉ 1933 1961 Hưu Dưỡng Thom
 
Jac. Nguyễn Thanh B́nh
1973 2002 Chánh xứ An Định
(Cái Quao)
 
 
Pet. Phan Văn B́nh
1953 1993 Chánh xứ Đ́a Cừ  
  Aug. Chu Đăng Chấn 1958 1994 TDN Đông Thuận  
 
Mic. Nguyễn Văn Công
1947 1988 Chánh xứ Cù Lao Dài  
 
Jn. Phạm Hữu Diện
1959 1994 Chánh xứ Cái Nhum jodienbl@yahoo.com
 
Tad. Phạm Văn Don
1957 1993 Chánh xứ Mai Phốp  
 
Fx. Lê Quang Dũng
1963 1996 Chánh xứ Cái Cá  
  Laur. Nguyễn Thanh Dũng  1978 2008 Chánh xứ Chợ Lách  
 
Pet. Nguyễn Văn Dũng
1969 2002 Chánh xứ Lấp Ṿ  
 
P. Lê Thanh Dũng
1973 2002 Chánh xứ An Điền
Tân Hưng
 
 
Pet. Ng Thái Dương
1971 1998 Chánh xứ Kinh Long Hội
Cảng Long
An Trường
truongkhoabx@yahoo.com
 

Phaolô Phan Thanh Duy

1980 24/6/2013 Phó xứ Sa Đéc
Nha Mân

 

 
Jos. Hoàng Kim Đại
1945 1972 Chợ Lách hoangdai@hcm.vnn.vn 
 
Jac. Bùi Văn Đảm
1953 1990 Chánh xứ  
 
Pet. Ng Văn Đẹp
1961 1996 Cái Nhum < Tịnh dưỡng >
 
Dom. Bùi Văn Đằng
1948 1989 Chánh xứ Bến Tre  
 
Pet. Phạm Hoàng Điềm
1944 1970 Chánh xứ Mỹ Chánh  
  Aug. Nguyễn Sơn Đoài 1945 1975 Chánh xứ Cổ Chiên sondoai@yahoo.com.vn - 0977804393
  Pet. Nguyễn Văn Đổ 1945 1973 Chánh xứ Kinh Long Hội  
 

Carôlô Nguyễn Văn Đồng

  24/6/2013 Phó xứ Trà Vinh

 

  Pet. Phan Ngọc Đức
1930
1957 Hưu dưỡng  
 

Mic. Phạm Long Giang

1979 2007 Chánh xứ Thanh Sơn  
  Pet. Trần Hải Hà 1944 1975 Chánh xứ Bà My
Bong Bót
 
  Anphongsô. Lâm Thanh Hà 1972 2003 Chánh xứ Cầu Vỹ
Nhơn Ngăi
 
 
P. Trần Xuân Hà
1975 2001 paulha03@yahoo.com
 
Pet. Huỳnh Văn Hai
1954 1994 Chủng Viện haihien54@yahoo.fr
 
Pet. Lê Văn Hai
1952 1994 Chánh xứ Mai Hương  
 
Gbt. Trần Văn Hài
1943 1972 Chánh xứ Cầu Mới  
 
Pet. Trần Duy Hải
1978 2004 Phó xứ Ba Càng haibaixan@yahoo.com
  Phêrô Trần Tuấn Hải   29/6/2017      
  Pet. Trần Như Hảo 1958 2000 ĐCV
Phước Vĩnh
 
  J.B Trần Văn Hào SDB    1958 1994  
  FX Nguyễn Tấn Hạp 1978 2011 Chánh xứ Ba Lai
Tân Thạch
 
 
P. Nguyễn Trọng Hiền
1976 2003 Chánh xứ An Đức
Ḥa Tịnh
 
 
Pet. Nguyễn Văn Hiến
1942 1970 ???  
 
Mt. Nguyễn Văn Hiền
1958 2000 Chánh xứ Tam B́nh  
 
Pet. Nguyễn Văn Hiền
1957 1992 Chánh xứ Hàn Thẻ  
  Tom. Vũ Hữu Hiệp 1943 1973 Chánh xứ Giồng Tre petterhien@yahoo.com
 
Jos. Nguyễn Đ́nh Hiếu
1968 1999 Giồng Kiến ?????
  Ste. Nguyễn Trung Hiếu   1981 2009 Phó xứ Mặc Bắc  
 
Jos. Nguyễn Văn Hiếu
1942 1971 Chủng Viện  
 

Giuse Trần Tử Hiếu

1973 24/6/2013 Phó xứ Chánh ṭa
Tân Ngăi

 

  Jos. Cao Minh Ḥa 1975 2011 Chánh xứ La Mă  
 

Sim. Lâm Thành Ḥa

1919

1945

< Qua đời >  
  Jn. Trần Đức Hoàn 1945 1973 Chánh xứ Cái Lóc  
 
Mt. Nguyễn Thanh Hoàng
1968 2004 Chánh xứ B́nh Minh  
 
Jos. Lê Văn Hoàng
1959 1994 Chánh xứ Hiếu Nhơn  
  Aug. Lê Trọng Hồng 1943 1969 ĐV Phước Vĩnh  
 
Pet. Ng Văn Hồng
1961 1998 Chánh xứ Vĩnh Thạnh  
  Salêsiô Trần Huy Huề  1963 2008  
 
Jos. Huỳnh Mộng Hùng
1971 2002 Chánh xứ Mỏ Cày
Thành Thới
 
  Tom. Trần Quốc Hùng 1948 1976 Chánh xứ  
 
Jos. Trần Văn Huynh
1968 2001 Chánh xứ Phú Phụng  
  Philipphê Nguyễn Duy Khánh   29/6/2017      
 
Ant. Lê Văn Khấn
1954 1992 Chánh xứ Tân Mỹ  
 
Jos. Bùi Đoàn Đăng Khoa
1978 2005 Chánh xứ Bến Vinh  
 

Jos. Nguyễn Tiến Khoa

1968 2002 Phó xứ Vĩnh Kim

revkhoavl@hotmail.com

 

Đamianô Lê Đ́nh Khôi

  24/6/2013 Phó xứ Mặc Bắc

 

 
Vin. Phạm Văn Khôi
1954 1990 Chánh xứ Cầu Ngang  
  Ant. Nguyễn Long Khương 1934 1963 Chánh xứ Trà Vinh  
 
Mic. Lê Vĩnh Khương
1947 1976 Chánh xứ Tân Quy  
 
Pet. Trần Văn Kích
1947 1976 Chánh xứ Vĩnh Kim  
 

Phêrô Nguyễn Trung Kiên

1980 29/6/2016 Phó xứ Cổ Chiên
Bà Tùng

 

  Fx. Trần Tuấn Kiệt 1979 2011 Phó xứ Cái Đôi
Động Cao
 
 
P. Lưu Văn Kiệu
1943 1969 Chánh xứ Fatima  
  Lui. Nguyễn Văn Kỉnh 1948 1975 Chánh xứ Mặc Bắc  
 
Pet. Lê Hoàng Lâm
1967 2003 Giồng Giá letlam03@yahoo.com
 
Pet. Nguyễn Hoàng Lâm
1971 2001 Chánh xứ An B́nh  
 
And. Huỳnh Ngọc Lâm
1967 2004 Chánh xứ Cái Tắc
Cái Hàng
ar_huynhlam@yahoo.com
  Phêrô Ngô Phước Lành   29/6/2017      
  Giuse Nguyễn Phước Lễ 1978 2011 Chánh xứ Long Thắng  
  Tom. Nguyễn Văn Lễ 1946 1974 Dưỡng bệnh  
 
Ant. Nguyễn Văn Lệ
1943 1969 Chánh xứ Kinh Điều  
  F.X. Lê Văn Liêm   1973 2009 Phó xứ Thành Triệu  
 
Pet. Nguyễn Thanh Liêm
1948 1993 Chánh xứ Hàm Luông  
  Fx. Lê Văn Liêm   1999 Phó xứ Thành Triệu liemtt2006@yahoo.com
  Pet. Hồ Chí Linh 1981 2011 Chánh xứ Phước Định
Thủ Thể
 
 
Pet. Nguyễn Phi Liếp
1955 2000 TGM - VL   
 

Micae Bảo Long

1973 24/6/2013 Phó xứ Bến Tre
Mỹ Hóa
Cái Nứa

 

 

Gioan Lasan Nguyễn Vĩnh Lộc

  24/6/2013 Phó xứ Mai Phốp
Qiang Phong

 

 
Jos. Lê Công Luận
1973 2004 Chánh xứ Đại Chủng Viện josphluan72@yahoo.com
  Jos. Đinh Quang Lục 1945 1973 Chánh xứ Cái Muối
Đồng Phú
 
 
P. Trương Tấn Lực
1948 1989 Chánh xứ Ba Châu  
 
P. Trần Chánh Lượng
1960 1994 Chánh xứ Tân Xuân  
 
Jac. Nguyễn Văn Mẫn
1969 2003 Chánh xứ Ngă Cạy
Cai Quá
 
 
Jos. Mai Quang Minh
1955 1992 Chánh xứ Long Hiệp  
 

Philipphê Minh Dương Minh

1984 29/6/2016 Phó xứ Rạch Lọp
Phước Hưng

 

 
Jos. Lưu Văn Minh
1956 1993 Chánh xứ Thành Lợi  
 
Pet. Trần Tấn Nghĩa
1963 2003 Chánh xứ  
  Jos. Phan Trung Nghĩa 1934 1961 Hưu Bưng Trường
  Jos. Dương Văn Ngoan 1946 1975 Chánh xứ Phú Long  
 

Car. Đặng Đăng Nguyên

1977 2007 Chánh xứ Khâu Băng  
 
Mic. Lê Quang Nguyện
1955 1988 Chánh xứ  
 

Gioan Bt. Lê Quang Thảo Nguyên

1976 29/6/2016 Phó xứ Bến Tre
Mỹ Hóa
Cái Nứa

 

 
Jos. Nguyễn Hữu Nhạ
1973 2001 Chánh xứ Trà Ôn
Tân Dinh
Huu_nha@yahoo.com
  Aug. Nguyễn Đức Nhân
1915
1959 Hưu Dưỡng  
  Fx. Trần Hữu Nhạn 1967 2003 Chánh xứ Xuân Hiệp  
 
P. Lê Văn Nhẫn
1966 1999 Chánh xứ Cái Bông giongoi@yahoo.com
  JBt. Dương Văn Oai 1935 1962  
 
Mic. Lê Quang Phát
1969 2000 Chánh xứ Giồng Dầu  
  Giacôbê Trương Minh Phi (or Thi)   29/6/2017      
 

Phaolô Hà Văn Phong

  29/6/2016 Phó xứ Cái Mơn

 

  Pet. Nguyễn Thanh Phong  1978 2009  Chánh xứ Mỹ Đức
Cái Hô
 
 

Phi. Phạm Huy Phong

1979 2007 Chánh xứ Cái Kè  
 
And. Huỳnh Hữu Phước
1968 2000 Chánh xứ Quang Diệu  
  Ant. Nguyễn Tri Phương  1977 2008 Chánh xứ Bến Luông  
 

Lôrenxô Trần Minh Phương

1983 29/6/2016 Phó xứ Chính Ṭa
Tân Ngăi

 

  Giuse Trương Hoàng Phủ   29/6/2017      
  Vin. Lư Tấn Phúc  1976 2009 TGM  
  Pet. Huỳnh văn Quang 1979 2011 Phó xứ Mặc Bắc  
 
Ant. Nguyễn Minh Quân
1966 1999 Chánh xứ Phú Hiệp
Bà Chủ
 
 
Jos. Vơ Phú Quốc
1975 2002 Chánh xứ Thạnh Hưng quocbacang@yahoo.com
 

Tôma Aquinô Nguyễn Mạnh Quyền

1983 29/6/2016 Phó xứ An Hiệp (BT)

 

 
Pet. Lê Công Rạng
1949 1989 Chánh xứ Rạch Lọp  
  JBt. Nguyễn Minh Sang     Chánh xứ Cái Tàu Hạ 067.840196 gbsangdcct@hcm.vnn.vn
 
Jos. Ng Ngọc Sáng
1967 1998 Chánh xứ Cái Sơn phuquoi2002@yahoo.com
  Dom. Nguyễn Văn Sáu    1974 2009 Phó xứ B́nh Đại  
 
Pet. Vơ Văn Sinh
1926
1954 Hưu dưỡng  
 
Dom. Lê Hoàng Sơn
1977 2005 Phó xứ Mặc Bắc  
 

Phaolô Phạm Thanh Sơn

1981 24/6/2013 Phó xứ Cái Mơn

 

  Phil.M. Trương Thanh Sơn 1977 2005 <Nghỉ >  
 
Mic. Ng Hồng Sung
1963 1994 TGM-VL micaesun@yahoo.fr
 
Tom. Ng Ngọc Tân
1970 2000 Chánh xứ Chánh ṭa  
 

Mic. Nguyễn Hà Thiện Tâm

1977 2007 Phó xứ Thành Triệu  
 
Ant. Lưu Thanh Tâm
1969 2003 Chánh xứ An Phú Thuận  
  Pet. Phạm Minh Tâm   1974 2009 Chủng Viện  
  GB. Vơ Thành Tâm 1980  04/08/2010 Chánh xứ Mỹ Long
Tân Thanh
 
 
Pet. Vơ Thành Tâm
1964 2000 Chủng Viện  
 

Pet. Ng Ngọc Thắm

1955 1994 Chủng Viện pettham@gmail.com
  Phaolô Nguyễn Duy Tân   29/6/2017      
 
Pet .Vơ Công Tấn
1949 1998 Chánh xứ Vĩnh Xuân  
 

Phêrô Nguyễn Minh Thái

1979 24/6/2013 Phó xứ Cái Bông
Mỹ Nhơn
Mỹ Thạnh

 

 
Pet. Dương Văn Thạnh
1942 1967 Giám Quản Giáo Phận  
  Fr. Nguyễn Văn Thạnh 1943 1970 Chánh xứ Quới Sơn  
  Tom. Nguyễn Văn Thành 1957 1988 Chánh xứ Tân Thành  
 
Joa. Đỗ Duy Thản
1940 1969 Chánh xứ Ba Càng  
 
Mic. Nguyễn Toàn Thắng
1967 1998 Chánh xứ Tân Lược mictoanthang@vnn.vn
 
Fr. Nguyễn Văn Thạnh
1943 1970 Chánh xứ Quới Sơn  
 

Jos. Lâm Quang Thi

1979 2007 Chánh xứ Rạch Vồn  
 
Ben. Bùi Châu Thiên
1948 1990 An Hiệp  
 
Pet. Lê Hải Thiện
1972 2004 Phó xứ Phước Hảo Đặc trách Băi Vàng
  Gioan Lê Tiến Thiện 1979 2011 Chánh xứ Cầu Vồng Đặc trách NTCT
  Gioanbosco Nguyễn Phước Thiện 1977 04/08/2010  
 
Ant. Lê Văn Thiềng
1961 1997 Chánh xứ Bưng Trường  
  Matthia Nguyễn Ngọc Thọ   1963 2008 ĐCV  
 
Pet. Nguyễn Quới Thọ
1947 1980 Chánh xứ Ba Tri
Gảnh
 
 

Philipphê Nguyễn Minh Thới

1981 24/6/2013 Phó xứ Chánh Ṭa
Tân Ngăi
Phường 4

 

 

Eus. Nguyễn Văn Thới

1924

1951

Hưu dưỡng
 
Dom. Đinh Xuân Thu
1940 1967 Chánh xứ  
 
Pet. Nguyễn Đức Thuận
1942 1976 Chánh xứ Thới Hiệp  
  P. Nguyễn Phước Thuận 1936 1965 Chánh xứ Cái Đôi  
  Jer. Nguyễn Đ́nh Thuật 1975 2008 Phó xứ  
 

Phêrô. Nguyễn Cang Thường

1925

1951

Hưu Rạch Lọp  
 
Phil. Ng Như Thường
1958 1995 Chánh xứ Tân Long  
 
Jbt. Huỳnh Cao Thượng
1942 29/4/1970 Chánh xứ Cái Sơn
(Lương Phú)
jbtcaothuong@yahoo.com
 
Jos. Nguyễn Văn Thượng
1943 1991 Chánh xứ Thạnh Phú  
 

Lôrensô Nguyễn Văn Thứ

  24/6/2013 Phó xứ Băi Xan
Nhị Long

 

  Phi. Đinh Công Thức 1979 2011 Phó xứ Tân Thành  
 
Mat. Nguyễn Tấn Thụy
1974 2002 Chánh xứ Đức Ḥa
Vũng Liêm
 
 
And. Lê Văn Thủy
1962 2000 Chánh xứ Cái Tàu
Nhơn Lương
 
 
Step. Nguyễn Văn Thuyết
1948 1988 Chánh xứ Rạch Giồng  
 
Pet. Phạm Văn Thuyết
1955 1988 Chánh xứ An Hiệp   
 
Eus. Nguyễn Văn Tiền
1940 1967  
 
Phil. Trần Công Tính
1971 2004 Qua đời ngày 9/10/2013
 

Giuse Vơ Ngọc Toàn

1984 29/6/2016 Phó xứ Cái Mơn

 

 
Gbt Nguyễn Văn Trác
1947 1976 Chánh xứ Phước Ḥa
Lộc Ḥa
 
 

Giuse Nguyễn Hữu Trí

1979 29/6/2016 Phó xứ Cái Nhum
Nhân Nghĩa

 

  Phêrô. Phạm Tuấn Tri

1918

1944

Hưu dưỡng
 

Micae Vơ Thành Triệu

1980 24/6/2013 Phó xứ Cái Đôi
Động Cao

 

 
Jac. Lương Phước Trung
1965 2001 Chánh xứ Giồng Lớn  
 
Dom. Huỳnh Văn Trung
1972 2001  
 

Đa Minh Nguyễn Hữu Trung

    Chánh xứ Giồng Trôm

 

  Vs Nguyễn Thành Trung  1973 2004  
  Phêrô Phạm Bá Trung     Chánh xứ Bến Vong  
 
Jac. Ng Minh Trường
1974 2002 Chánh xứ Hoà Long  
  Jos. Nguyễn Ngọc Trường 1977 2005 Phó xứ Mai Phốp Đặc trách Vũng Liêm - Cái Tôm
 

Tom. Nguyễn Quốc Tuấn

1977 2007 Chánh xứ Phong Ḥa  
 

Gioan Kim Trương Minh Túc

  29/6/2016 Phó xứ Cái Mơn

 

  Pet. Nguyễn Kim Tùng   1978 2009 Du Học  
 

Phêrô Nguyễn Thanh Tùng

  29/6/2016 Phó xứ Cái Nhum
Nhân Nghĩa

 

 
Jac. Nguyễn Văn Tươi
1953 1993 Chánh xứ Vĩnh Ḥa  
  Pet. Nguyễn Văn Tường 1977 2007 Chánh xứ Thành Thới pherovantuong@yahoo.com
 
Pet. Lê Thanh Tú
1974 2003 Chánh xứ Phú Quới revhoangvu@yahoo.com
  Phêrô. Đinh Tài Tướng 1923 1949 Hưu dưỡng  
 
Pet. Vũ Minh Tuyên
1970 2003 Chánh xứ Ḥa Tịnh  
 
Mt. Nguyễn Văn Văn
1954 1990 Chánh xứ Sa Đéc  
 
Fx. Nguyễn Văn Việt
1958 1993 TGMVL  
  Jn. Lê Quang Vinh SDB   1965 2002 Cầu Ṿng  
 

G.B. Phạm Quang Vinh

  29/6/2017      
 

Giacôbê Nguyễn Quốc Vinh

  24/6/2013 Phó xứ Mặc Bắc

 

 
Pet. Hồ Hoàng Vũ
1975 2003 Chủng Viện  
  P. Lê Hoàng Vũ 1977 2009 B́nh An
(Nhân Nghĩa)
Paulvu77@Yahoo.com.vn
 
Pet. Ngô Văn Xanh
1948 1976 Chánh xứ Ba Kè  
 
Pet. Bùi Thanh Xuân
1950 1990 Chánh xứ Ḥa Lạc  
 
Pet. Trần Thanh Xuân
1971 2004 Chánh xứ Ba Vát pettranxuan@yahoo.com
  Mt. Nguyễn Văn Xuân 1925 1955 Hưu  Giồng Lớn  
 
Jos. Trần Ngọc Xưa
1956 1994 Chánh xứ Thiềng Đức josnxua@yahoo.com
 
Dom. Ng Khắc Xuyên
1977 2004 Du Học  
 

P. Khổng Đức Ư

1941 1969 Chánh xứ Thành Triệu

 

             
      Phó tế      
  Tađêô Nguyễn Hoàng Thứ          
             
 

 

       

 

 
Car. Nguyễn Văn Bá
1943 1976 Hưu Mai Phốp
 
Pet. Nguyễn Văn Thứ
1945 1970 Hưu  
  Phaolô. Nguyễn Văn Thănh
1933
1958 Hưu  
  Tom. Nguyẽn Văn Vẽ 1932 1561 Hưu Rạch Lọp
             
             

 

Tham khảo :
* Thuyên Chuyển Linh Mục Giáo Phận Vĩnh Long năm 2014
* Thuyên Chuyển Linh Mục Trong Giáo Phận năm 2013
* Website GP Vĩnh Long : Danh sách Linh Mục GP Vĩnh Long

 

 

 

 

 

< Trang Web đang được xây dựng >

< Mọi thông tin đóng góp xin gởi về GiaoxuGiaohoVietNam@Yahoo.com >