Gio phận Vĩnh Long

Danh sch Gio Xứ Gio Họ Gio phận Vĩnh Long


Danh sch Linh Mục


 


Ta Gim Mục


 


Bản đồ vị trwww      Gio xứ Gio họ Việt Nam   Website GP Vĩnh Long

Gio Hạt

Gio xứ & Gio họ

Địa chỉ Bổn Mạng Tel

             
     Ta Gim Mục 103 ường 3 Thng 2, P. 1, Thị X Vĩnh Long    
             
Hạt Bến Tre An iền An Thuận, An Bnh Ty, Ba Tri, Bến Tre
Ba Chu X Chu Ha, Giồng Trm, Bến Tre (075) 882-236
Ba Tri Ttr. Ba Tri, Bến Tre (075) 850-344
Bi Ngao X: An Thủy v Tn Thủy, Huyện: Ba Tri, Tỉnh: Bến Tre
Bảo Thạnh Bảo Thạnh - Bến Tre
Bến Tre 75 Hng Vương, P. 3, Tx. Bến Tre, Bến Tre
    Gh Ci Nứa Ấp: 4, X: Sơn Đng, Huyện: Chu Thnh, Tỉnh: Bến Tre
    Gh Mỹ Ha Ấp: 5, X Bnh Ph, Tp Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Ci Bng X An Ph, Ba Tri, Bến Tre (075) 857-123
Ci Sơn
C Lao L Ấp: C Lao L, X: Tn Mỹ, Huyện: Ba Tri, Tỉnh: Bến Tre
Gnh An Ha Ty, Vĩnh An, Huyện: Ba Tri, Tỉnh: Bến Tre
Giồng B Trung
Giồng Gi
Giồng Ối Ấp: 5, X: Sơn Ph, Huyện: Giồng Trm, Tỉnh: Bến Tre Cha Jesus l Vua
Giồng Qut Ấp: 7 X Phước Long, Huyện Giồng Trồm, Tỉnh Bến Tre Thnh Antn
Giồng Trm Ấp: Chợ, Thị Trần Giồng Trm, Huyện Giồng Trm, Bến Tre
La M Ấp: 6, X Hưng Nhượng, Huyện Giồng Trm, Tỉnh Bến Tre
Mỹ Lồng X Mỹ Thanh, Ging Trm, Bến Tre
Mỹ Nhơn Ấp: Nhơn Thuận, X Mỹ Nhơn, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre
Mỹ Thạnh Ấp: Mỹ Trưng, X Mỹ Thạnh, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre
Ph Lễ
Tn Hưng Ấp: Hưng Nhơn, X: Tn Hưng, Huyện: Ba Tri, Bến Tre
Tn Xun Ấp Tn Ho - X Tn Xun - H. Ba Tri - T. Bến Tre (075) 3 783 308
           
   Vĩnh Long Chnh Ta  141 L Thi Tổ, P. 2, Thị x Vĩnh Long (070) 824-186   
          Gh Văn Thnh      
    An Bnh       
An ức Long Hồ, Vĩnh Long
An Hiệp X Lộc Ha, Long Hồ, Vĩnh Long (070) 811-634
Ba Cng Ấp Ph Yn Yn, Song Ph, Tam Bnh, Vĩnh Long (070) 864-258
Ba K Ci Cui, Ha Lộc, Tam Bnh, Vĩnh Long  
Bnh Minh 33/13 Phan Văn Năm, K. 1, Ci Vồn, Bnh Minh, Vĩnh Long (070) 850-478
Cai Qu Ấp : An Hương 2, X: Mỹ An, Huyện: Măng Tht, Vĩnh Long

Thnh Giuse (19/3)

Ci K Ci K, Mỹ Phước, Mang Tht, Vĩnh Long
Ci Lc
Ci Muối 185 Ha Ph, Ha Ninh, Long Hồ, Vĩnh Long (070) 859-835
     Gh ồng Ph Thuận Long, Đồng Ph, Long Hồ quận Chợ Lch, Vĩnh Long.
Ci Sơn X Long Ph, Tam Bnh, Vĩnh Long
Cầu Mới  
Cầu Vồng 60/4 Mậu Thn, P. 3, Thị x Vĩnh Long (070) 833-229
Fatima X Tn Ngi, Thị x Vĩnh Long (070) 816-332
nh Khao 14 ấp Thanh Mỹ 1, x Thanh ức, Long Hồ, Vĩnh Long (070) 895-333
Gio Mẹo
Hn Thẽ Phước Lợi, Thạch Quới, Long Hồ, Vĩnh Long (070) 811-099
Lộc Ha X Lộc Ha, Long Hồ, Vĩnh Long
Long Hiệp Long Hiệp, Long An, Long Hồ, Vĩnh Long (070) 850-478
Long Mỹ Long Khnh - Long Mỹ - Măng Tht - Vĩnh Long  
Mỹ Thuận 147 Mỹ Thuận, Tn Hội, Thị x Vĩnh Long (070) 823-708
Ng Cạy Ấp: 2, X: Hậu Lộc, Huyện: Tam Bnh, Tỉnh: Vĩnh Long
Ph Quới Phước Yn, x Ph Quới, Long Hồ, Vĩnh Long (070) 960-041
Phước Định Phước Định 1,  Bnh Ha Phước,  Long Hồ, Vĩnh Long
    Gh Thủ Thể
Phước Ha (C R) Long Ha,  Lộc Ha,  Long Hồ,  Vĩnh Long
Tn Lược Tn Vĩnh, Tn Lược, Bnh Minh, Vĩnh Long (070) 754-833
Tn Phong Tn Phong - Cai Lậy - Tiền Giang
Tn Ph Ấp: Ph An, X Ph Thịnh, Huyện: Tam Bnh, Vĩnh Long
Thnh Lợi Tn Vĩnh, Tn Lược, Bnh Minh, Vĩnh Long  
Thiềng ức 192B Nguyễn Ch Thanh, K. 1, P. 5, Thị x Vĩnh Long (070) 821-891
Thng Lưu x Tn Thnh, huyện Bnh Tn, tỉnh Vĩnh Long
Tr Kiết
Xun Hiệp X Xun Hiệp, Tr n, Vĩnh Long (070) 874-489
 
Mai Phốp Mai Phốp x Trung Hiếu, huyện Vũng Lim, tỉnh Vĩnh Long. (070) 870-326
     Gh Ci Tm  
     Gh Quang Phong  
     Gh Vũng Lim
Bưng Trường Ấp Bưng Trường, Hiếu Thuận, Vũng Lim, Vĩnh Long (070) 987-349
     Gh Cầu Vỹ
     Gh Hiếu Phụng
     Gh Nhơn Ngi  
Ci Nhum Khm 2, Thị trấn Ci Nhum, Huyện: Măng Tht, Vĩnh Long
Cầu Đ x Trung Hiếu, huyện Vũng Lim, tỉnh Vĩnh Long.
ức Ha X Trung Thnh ng, Vũng Lim, Vĩnh Long (070) 976-618
C Lao Di X Quới Thiện, Vũng Lim, Vĩnh Long

Lễ Thnh Tm

(070) 980-815
Cần Thư Thi Bnh, X: Thanh Bnh, Huyện: Vũng Lim, Vĩnh Long  
Ha Tịnh
Hựu Thnh X Hựu Thnh, Hiếu Thuận, Vũng Lim, Vĩnh Long (070) 889-203
    Gh Tr Mẹt Ấp Tr Mẹt, Thng Ha, Cầu K, Tr Vinh  
Hiếu Nhơn X Hiếu Thuận, Vũng Lim, Vĩnh Long (070) 897-369
Mỹ Chnh Chnh An, Mang Tht, Vĩnh Long (070) 840-422
Nhơn Ph X: Nhơn Ph, Huyện Măng Tht, Tỉnh: Vĩnh Long (070) 849-119
Quang Diệu Ấp Quang Diệu, x Tn Quới Trung, Vũng Lim, Vĩnh Long (070) 841-406
Tam Bnh Tường Lộc, Tam Bnh, Vĩnh Long (070) 860-505
Tn Dinh (Rạch Chiếc) Ấp: Tch Ph, X: Tch Thiện, Huyện: Tr n, Vĩnh Long  
Tn Mỹ Mỹ ịnh, Tn Mỹ, Tr n, Vĩnh Long
Thới Hiệp  
Thủy Thuận X: An Phước, Huyện: Măng Tht, Tỉnh: Vĩnh Long
Tch Thiện
Tr n K. 6, ốc Phủ Yn, Tr n, Vĩnh Long (070) 770-315
Vĩnh Xun Vĩnh Tắc, Vĩnh Xun, Tr n, Vĩnh Long (070) 844-873
 
Tr Vinh Tr Vinh
20 L Lợi, Khm II, P. 1, Thị x Tr Vinh, Tr Vinh
 (074) 851-033
B Tng B Tng, Ha Minh, Chu Thnh, Tr Vinh (074) 899-108
B My B My, Tam Hải, Cầu K, Tr Vinh (074) 834-231
Bi Vng Đại Thn, Hưng Mỹ, Chu Thnh, Tr Vinh
Bi Xan Ấp Trung, ại Phước, Cng Long, Tr Vinh (074) 879-029
    Gh Nhị Long Đức Mỹ, Cng Long, Tr Vinh
Bong Bt B My, Tam Ngải, Cầu K, Tr Vinh
    Gh Tr Mẹt Tr Mẹt, Thng Ha, Cầu K, Tr Vinh
Ci H  
Cng Long Khm 6, Thị Trấn Cng Long, Tr Vinh  
Cầu K Ấp Chng N 1, Ha Tn, Cầu K, Tr Vinh
Cổ Chin Ấp ại Thn, Ha Minh, Chu Thnh, Tr Vinh (074) 899-083
ức Mỹ Đức Mỹ, Cng Long, Tr Vinh
Ha Lạc Ấp Ha Lạc A, Lương Ha, Chu Thnh, Tr Vinh (074) 898-003
Kinh Long Hội Tn An, Cng Long, Tr Vinh (074) 886-446
Phước Hảo Phước Hảo, Chu Thnh, Tr Vinh (074) 890-450
Rạch Giồng Ấp Rạch Giồng, Tn Ha, Chu Thnh, Tr Vinh (074) 899-120
 
Mặc Bắc Mặc Bắc K. ịnh An, Ttr. Cầu Quan, Tiểu Cần, Tr Vinh (074) 824-108
Ba Giồng Định Ph,  Long Thới,  Tiểu Cần, Tr Vinh
Cy Gn Hiếu Trung, Tiều Cần, Tr Vinh
ịnh Thuận Khm Định Thuận,  T/T Cầu Quan,  Tiểu Cần, Tr Vinh
Lộ Mới Định Ph A,  Long Thới,  Tiểu Cần, Tr Vinh
Ngọn Quới Tn,  Thị Trấn Cầu Quan,  Tiểu Cần,  Tr Vinh  
Ph Thọ 2 Ph Thọ, Hiếu Trung, Tiểu Cần, Tr Vinh.  
Phước Hưng Đầu Giồng, Phước Hưng, Tr C, Tr Vinh
Rạch Lọp Ấp L Văn Quới, Tập Ngi, Tiểu Cần, Tr Vinh (074) 816-036
Rạch Vồn Ấp ịnh Bnh, Long Thới, Tiểu Cần, Tr Vinh (074) 824-112
Tn Long Thanh Sơn, Tr C, Tr Vinh
Tn Thnh Ấp tn Thnh ng, Tn Ha, Tiểu Cần, Tr Vinh (074) 824-098
Tiểu Cần Ấp ại Mng, Ph Cần, Tiểu Cần, Tr Vinh 074) 612-392
 
Vĩnh Kim Vĩnh Kim Long Khnh, Duyn Hải, Tr Vinh (074) 837-015
Ci i x Long Khnh, huyện Duyn Hải, tỉnh Tr Vinh (074) 825-104
Cầu Ngang Ấp Ch V, Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Tr Vinh (074) 827-026
Mai Hương Mai Hương,  Vĩnh Kim,  Cầu Ngang,  Tr Vinh
Giồng Lớn Ấp Giồng Lớn, Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Tr Vinh (074) 827-093
Phước Vĩnh (Thn Rn) Ấp Vĩnh Lim, Cầu Ngang, Tr Vinh (074) 827-155
Vĩnh Ha Ấp Tr Cun, Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Tr Vinh (074) 826-129
 
Sa c Sa c 278/3 Quốc Lộ 80, P. 2, Tx. Sa c, ồng Thp (067) 862-663
    Gh Nha Mn An Nhơn, Tn Nhuận Đng, Chu Thnh, Đồng Thp
An Ph Thuận An Thạnh, An Ph Thuận, Chu Thnh, Đồng Thp
Ci Tu Hạ Ttr. Ci Tu Hạ, Chu Thnh, ồng Thp (067) 840-196
Ha Long Ttr. Lai Vung, ồng Thp (067) 848-849
Long Hưng Vĩnh Thạnh, Lấp V, ồng Thp (067) 848-156
Long Thắng 148/1 Định Mỹ, Định Ha, Lai Vung, Đồng Thp  
Nhơn Lương An Lợi, An Khnh, Chu Thnh,  Đồng Thp  
Phong Ha Phong Ha, Lai Vung, ồng Thp  (067) 630-284
Ph Long Tn Ph Trung, Tx. Sa c, ồng Thp (067) 862-614
Tn Ph Trung  X: Tn Ph Trung, Chu Thnh, Đồng Thp
Tn Qui NT. Tn Qui, P. 3, Tx. Sa c, ồng Thp Đức Mẹ Hồn Xc Ln Trời (067) 864-978
Vĩnh Thạnh Ấp: Ph Bnh, X: Vĩnh Thạnh, Huyện: Lấp V, Đồng Thp  
 
 
Bnh ại An Hiệp X An Hiệp, Chu Thnh, Bến Tre (075) 866-289
Ba Lai X Tam Phước, Huyện Chu Thnh, Tỉnh Bến Tre
Bnh Chu Ấp: , X Đại Thắng, Huyện Bnh Đại, Tỉnh Bến Tre
Bnh ại Ấp 3, Bnh Thới, Bnh ại, Bến Tre (075) 851-367
Bnh Huề Ấp: Bnh Huề 1, X Đại Ho Lộc, Bnh Đại, Bến Tre
Giồng Quo Ấp: Ph Mỹ, X Ph Thuận, Bnh Đại, Tỉnh Bến Tre (075) 855-138
Giồng Tre Ph Long, Bnh ại, Bến Tre (075) 855-138
Kiến Vng Ấp 1, Ph Long, Bnh ại, Bến Tre (075) 855-488
Kinh iều An Khnh, Chu Thnh, Bến Tre (075) 860-825
Lộc Thuận Ấp: 6, X Lộc Thuận, Huyện Bnh Đại, Tỉnh Bến Tre
Ph ức Ấp: Ph Long, X Ph Đức, Huyện Chu Thnh, Bến Tre
Ph Thuận Ấp: Ph Thạnh, X Ph Thuận, Huyện Bnh Đại, Bến Tre
Ph Tc Ấp: 5, X Ph Tc, Huyện Chu Thnh, Tỉnh Bến Tre
Quới Sơn 177/4A Quới Sơn, Chu Thnh, Bến Tre (075) 860-046
Quới Thnh Ấp: Ph Thuận, Quới Thnh, Chu Thnh, Bến Tre
Rạch Gừa Ấp: 4, X Ph Long, Huyện Bnh Đại, Tỉnh Bến Tre
Tn Lợi Ấp 2, X Tn Ph, Huyện Chu Thnh, Tỉnh Bến Tre (075)827873
Tn Thạch Ấp: 8, X Tn Thạch, Huyện Chu Thnh, Tỉnh Bến Tre
Thnh Triệu Thnh Triệu, Chu Thnh, Bến Tre (075) 866-146
Thạnh Phước Thạnh Phước 1, X Thạnh Phước, Bnh Đại, Bến Tre
Tin Thủy Chnh, T/t Hm Long, Huyện Chu Thnh, Bến Tre
Vang Quới Vinh Hu, X Văn Quới Đng, Bnh Đại, Bến Tre
 
Ci Mơn Ci Mơn Ấp Vĩnh Bắc, Vĩnh Thnh, Chợ Lch, Bến Tre (075)875-140
Ba Vt X Phước Mỹ Trung Huyện Mỏ Cy, Tỉnh Bến Tre
B Chủ  (Vĩnh Phước) ấp Ho Phước, x Vĩnh Ho, Chợ Lch, Bến Tre
B Dung
Bnh An (Nhn Nghĩa) x Ho Nghĩa, Chợ Lch, Bến Tre.
Ci Hng
Ci Nhum Long Hu, Long Thới, Chợ Lch, Bến Tre (075) 873-131
Ci Tắc Ph Long, Hưng Khnh Trung, Chợ Lch, Bến Tre 075-387-3131
Chợ Lch Ttr. Chợ Lch, Bến Tre (075) 871-347
a Cừ Tn Thạnh,  Tn Thiềng,  Chợ Lch,  Bến Tre
Giồng Dầu Ấp Tn Ha, x Tn Bnh Huyện M Cy, Bến Tre
Giồng Keo
    Gh Quảng Ngi Ấp Đng nam, x Vĩnh thnh, huyện Chợ lch, Bến tre
Giồng Thủ B Tn Yn, Tn Thiềng, Chợ Lch, Bến Tre (075) 876-593
Kit Vua Long Vinh, Long Thới, Chợ Lch, Bến Tre (075) 873-221
Mỹ Sơn p Mỹ Sơn, x Ph Sơn, Chợ Lch, Bến Tre 075.874726
Nhn Nghĩa (Bnh An) x Ho Nghĩa, Chợ Lch, Bến Tre.
Ph a ấp Ph Đa x Vĩnh Bnh, Chợ Lch, Bến Tre
Ph Hiệp
Ph Hiệp X Ph Sơn, Chợ Lch, Bến Tre (075) 874-648
Ph Phụng X Ph Phụng, Chợ Lch, Bến Tre (075) 874-108
Thới Lộc Ấp Tn Ph, X Sơn Định, Huyện Chợ Lch, Tỉnh Bến Tre
Vĩnh Bnh Lộc Hiệp, Vĩnh Bnh, Chợ Lch, Bến Tre
 
 
Thạnh Ph Rạch Dầu X Khnh Thạnh Tn, Mỏ Cy, Bến Tre (075) 846-174
Thom
An Định (Ci Quao) X An ịnh, Mỏ Cy, Bến Tre (075) 847-148
T San Ngi Đăng, Mỏ Cy, Bến Tre
Thnh Thới Mỏ Cy, Bến Tre
Thạnh Ph Ttr. Thạnh Ph, Bến Tre (075) 870-701
Bến Vinh An Ngi,   An Thạnh,  Thạnh Ph, Bến Tre
Khu Băng Hạnh Ho,  Thạnh Phong, Thạnh Ph, Bến Tre
Thạnh Hưng Mỹ Hưng, Thạnh Ph, Bến Tre (075) 870-271
Cầu c Ấp Qu Đức,  Quới Điền,  Thạnh Ph, Bến Tre
Bến Vng Thạnh An, Bnh Thạnh, Thạnh Ph, Bến Tre
Ci C Quới iền, Thạnh Ph, Bến Tre (075) 877-334
Bến Lung Xương Ho II, Thới Thạnh, Thạnh Ph, Bến Tre.
Giồng Lung Ấp Khu Phố, x Đại Điều, Thạnh Ph, Bến Tre
Thanh Sơn Thanh Tn, Mỏ Cy, Bến Tre (075) 840-238
Tn Ph Tn Ph Ty, Mỏ Cy, Bến Tre
Hm Lung TC. 2, x Thanh Tn, Mỏ Cy, Bến Tre (075) 840-178
Mỏ Cy Hội Yn,  Thị trấn Mỏ Cy, Bến Tre
             
             

 

< Trang Web đang được xy dựng - Mọi thng tin đng gp xin gởi về GiaoxuGiaohoVietNam@Yahoo.com >