Giáo phận Vĩnh Long

Nhà thờ Giáo xứ Ba Vát

 

Nhà thờ Giáo xứ Ba Vát
Giáo hạt Cái Mơn

 

Địa chỉ : Xă Phước Mỹ Trung Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Phêrô Trần Thanh Xuân

Tel

0753.669 428

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

 

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* H́nh ảnh Giáo xứ  đón Cha Sở mới
* H́nh ảnh Giáng sinh 2008

 

Lược sử Giáo xứ Ba Vát

Theo linh mục Trương Thành Thắng th́ Ba Vát có nghĩa là ba gánh ( trois charges). Nếu vậy th́ phải viết là Ba Vác mới đúng, nhưng đó không phải là thói quen. Địa danh có lâu đời và rất lư tưởng về t́m năng kinh tế bởi đây là ngă ba giữa Cái Mơn ( xă Vỉnh Thành), Bang Tra và Mỏ Cày. Ngày xưa phồn thịnh nhưng có một thời là vùng giải Phóng tiêu điều. Sau năm 1975 dân chúng trở về lập nghiệp và nay khá phồn thịnh, hàng chợ rất phong phú và rẻ hơn nhiều so với các chợ chung quanh. Trong tương lai nơi đây sẽ được nâng lên thành Huyện.

Lịch Sử họ đạo.

Theo tư liệu “ Những họ đạo tiên khởi ở Nam Bộ thế kỉ XVIII” của nhà nghiên cứu Nguyễn Đ́nh Đầu đăng trong báo Công Giáo và Dân Tộc số 1613, tháng 7 năm 2007 th́ họ đạo Ba Vát đă được các cha thừa sai ḍng Phanxicô coi sóc từ thời điểm 1747. Nhưng năm thành lập họ đạo cũng như người sáng lập th́ đến nay chưa biết rơ tên ǵ và vào năm nào. Tài liệu nầy đúng v́ từ năm 1700 Cái Mơn là trung tâm truyền giáo của các cha ḍng Phanxicô, và tiểu sử Thánh Philipphê Phan Văn Minh nói ngài được cha Phan nuôi dạy, cha Phan nầy là cha ḍng Phanxicô không biết tên thật là ǵ. Các cha thừa sai truyền giáo vùng Cái Mơn đi đến Ba Vát th́ dễ hiểu. Cũng có truyền khẩu cho rằng có lần quan quân đến Cái Mơn bắt đạo nhưng khi đến Ba Vát dừng quân đă bị dịch tễ nên phải rút về.

Khoảng thời gian từ trước đến năm 1915 chỉ dựa vào sự kể lại của những vị cao niên, họ là cháu chắc của những gia đ́nh công giáo có mặt ở đất nầy từ thuở ban đầu và được nghe ông bà kể lại từ khi c̣n nhỏ.

Họ là những di dân từ miền ngoài vào đây khẩn hoang lập nghiệp, truyền khẩu nầy trùng khớp với thời điểm của nhà nghiên cứu Nguyễn Đ́nh Đầu, cũng như tư liệu trong quyển lịch sử Giáo Hội việt Nam.

Thời điểm ấy chỉ có 3 gia đ́nh gồm mười mấy người. Họ cất nhà nguyện bằng tre lá ở gần khu đất thánh hiện nay. Trong thời gian dài họ được 4 linh mục thỉnh thoảng đến dạy dỗ và ban bí tích. Bốn linh mục đó là: cha Cảnh, cha Du, cha Khoa và cha Liên. Cha Du nầy không biết phải là thánh Marchand Du không?

Đến năm 1915 cha Phêrô Đỗ Quang Lịnh từ Cái Mơn xuống đây thăm viếng thường xuyên hơn. Vào năm 1923 họ đạo được một ân nhân ở cái Mơn là bà Ban Mẫn dâng toàn bộ việc xây dựng mới ngôi nhà thờ nền đá, cột gổ, vách gạch khang trang. Việc xây cất do cha Đỗ Quang Lịnh coi sóc và nhà thờ được khánh thành năm 1926. Hiện nay trên quả chuông của nhà thờ, được đặt đúc ở Pháp, có ghi rỏ tên của người dâng là bà Ban Mẫn. Năm đúc chuông 1924.

Thời gian 4 linh mục người nước ngoài tới lui coi sóc th́ Bavát có lẻ chỉ là điễm truyền giáo khá quan trọng nên luôn được nhớ đến. Đến thời cha Lịnh th́ giáo xứ nầy đă trở thành họ lẽ của Cái Mơn và cha Lịnh là người đặc trách việc mục vụ bởi lúc nầy sổ sách Cái Mơn ghi nhận cha Lịnh là cha phó.

Theo thời lời kể và những ǵ c̣n t́m được th́ giáo xư nầy được các linh mục sau đây cai quản:

Cha Lịnh 1915- 1943
Cha Gấm 1944- 1945
Cha Quyển 1946- 1953
Cha Tư 1954- 1955
Cha Linh 1956- 1963
Cha Khánh 1964- 1970
Cha Chỉnh 1971- 1973
Cha Tuyền 1973- 1974
Cha Thuận 1975- 1975
Cha Tôn 1975- 1987 trực thuộc Cái Mơn
Cha Hùng 1987- 1994 trực thuộc Hàm Luông
Cha Liêm 1994- 2007 trực thuộc Thanh Sơn

Khách quan nhận xét th́ họ đạo Ba Vát h́nh thành và phát triển chậm do hoàn cảnh và thời cuộc. Cũng phải thành thật cám ơn Chúa v́ qua cuộc chiến mà nhà thờ c̣n trụ vững là điều thật may mắn.

Chỉ đến năm 1999- 2000 cha Phêrô Liêm đă khéo t́m được ngân khoản để trùng tu nhà thờ theo nguyên bản gốc, xây núi Đức Mẹ, nâng cấp sân và bê tông hóa đường vào nhà thờ. Nay th́ quang cảnh chung đẹp và khang trang, tuy chưa có nhà xứ, và nhà d́ phước chỉ tạm che mưa nắng. Giáo dân chỉ 400 nhưng sống đạo tốt.Nh́n chung thời chiến tranh đất nhà thờ bị lấn chiếm và mất luôn, riêng ở Ba vát sau khi ḥa b́nh được tái lập người công giáo và ngoài công giáo tự động trả lại cho nhà thờ sử dụng mà không thắc mắc và đ̣i hỏi ǵ cả. Tốt là như thế đấy!

Cha xứ mới

Đă đôi lần, Ba Vát có cha sở nhưng là cha về hưu, khi khác là cha giáo chủng viện đến ở nghỉ dưỡng bệnh hoặc cha trẻ đến đây vừa làm mục vụ vừa ôn bài chờ ngày du học. Nay Bề Trên nhận thấy rằng Ba Vát là một địa danh lâu đời, một ngả ba phồn thịnh, một vị trí hành chánh quan trọng nhưng việc đạo không phát triển mặc dầu giáo dân rất tốt, cụ thể là họ đă tự động ǵn giữ tài sản nhà thờ được nguyên vẹn qua thời chiến tranh. Lư do dễ nhận thấy là v́ không có cha sở. Để vực dậy họ đạo tuy nhỏ nhưng quan trọng như Ba Vát, Đức Giám Mục đă chỉ định cha Phêrô Trần Thanh Xuân, linh mục trẻ, năng động, nhận nhiệm sở nầy. Tuy danh nghĩa là cha phó Cái Mơn, đặc trách Ba Vát nhưng chắc chắn là cha có toàn quyền trong sứ vụ của ḿnh. Xin ư kiến chỉ là theo sự khôn ngoan. Nhiệm vụ chính của cha sở mới là xây dựng thà thờ Giồng Keo do Cha Micae Phát chuyển giao lại v́ ngài không đủ sức khỏe. Rất hi vọng nơi cha mới v́ ngài đă từng giúp cha sở Phú Đức xây xong nhà thờ rất đẹp.

* Nguồn :  Trang Web Giáo xứ Cái Mơn

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Ba Vát

 

 

 

H́nh ảnh Gx Ba Vát đón cha sở mới  (6/10/2007)

            

 

 

             

 

 

              

 

 

             

LM Phêrô Trần Thanh Xuân

Nguồn : http://www.worldisround.com/articles/337270/index.html

 

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com