Giáo phận Vĩnh Long

Nhà thờ Giáo xứ Bến Tre

 

Nhà thờ Giáo xứ Bến Tre
Giáo hạt Bến Tre

 

Địa chỉ :      175 Đường Hùng Vương, P3  T/P BenTre  ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục ĐaMinh Bùi Văn Đằng
Phó xứ     : Linh mục Micae Bảo Long (15/8/2013)
Phó xứ     : Linh mục Gioan Bt. Lê Quang Thảo Nguyên

Tel

0753.827.873

E-mail

http://www.hodaobentre.com

Năm thành lập

1869

Bổn Mạng

Đức Mẹ Vô Nhiễm

Số giáo dân

3800

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :   Gh Mỹ Hóa - Gh Cái Nứa

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 
                Nhà Thờ Bến Tre : Lịch sử và phát triển

-  Tin tức sinh hoạt

* H́nh ảnh Lễ Chịu Phép Thêm Sức (29/6/2011)
* H́nh ảnh Thánh lễ tạ ơn mừng nhà xứ mới

 

Lược sử Giáo xứ Bến Tre

< Tư liệu của Website GP Vĩnh Long >

Theo tài liệu Cha Danvy để lại (1910 - 1911) : Tại rạch Bến tre cách sông Hàm Luông hai cây số - năm 1869 có một số gia đ́nh có đạo Công giáo. Năm 1871, có 42 người. Năm 1872 có 50 người - chưa có nhà thờ - chưa có Cha nào ḍm ngó.

Năm 1875, họ đạo Sóc Sải được thành lập - Cha sở B́nh lên xuống thăm viếng xứ đạo Bến Tre, bắt đầu qui tụ bổn đạo và làm lễ tại nhà thầy Gia (anh rể quan Phủ Lộc) hoặc nhà thầy Thanh (Thầy giảng ở Hà Nội - làm thông ngôn) hoặc nhà thầy Dưỡng (sau là ông Phủ Dưỡng).

Năm 1879, số bổn đạo Bến Tre nhập về họ Mái Dầm (nay là Thanh Sơn) do Cha Trung đảm trách. Măi đến năm 1884, ông Lê Quang Hậu dâng đất cất nhà thờ Bến Tre. Có ông Thầy Sang - Thầy Oai - Thầy Hiền - ông Câu Nhan - ông Biện Cần đoàn kết một ḷng xin Cha cất Nhà thờ Bến Tre.

Năm 1885, Cha Lại về Bến Tre cùng bổn đạo cất nhà thờ Bến Tre gần đường đến nhà thương, kinh phí 800 trăm đồng. Họ đạo Bến Tre chính thức có từ đây.

Năm 1887, Cha xin trợ giúp - ông Lê Quang Hiền (anh em ông Lê Quang Hậu) dâng luôn sở đất để Cha cất lại Nhà thờ rộng răi hơn. Năm 1889, Nhà thờ làm xong, số bổn đạo giờ đây lên tới 136 người. Hai anh em Hiền - Hậu dâng cái chuông đồng nặng 100kg.

Năm 1890, Cha Thích nối nghiệp Cha Lại, tổ chức Trùm - Câu - Biện, bà Phủ Dư ỡ ng dâng tượng Đức Mẹ.

Năm 1894, Cha Hoàng (P. Frison) ñến thay Cha Thích, số bổn đạo lên đến 388 người. Cù lao Bến Tre và các họ lân cận bấy giờ thuộc về hạt Cái Mơn (Cha Gernot - Cha sở Cái Mơn làm Hạt trưởng). Cha kêu gọi, ông Lê Quang Hậu dâng cúng hai mẫu đất gần Châu Thành - Bến Tre. Phải nói là ông Lê Quang Hậu và ông Leâ Quang Hiền là hai đại ân nhân của Họ đạo Bến Tre.

Năm 1985, Cha Vị (P. Danvy) về Bến Tre thay Cha Hoàng. Cha tu bổ trong ngoài. Năm 1904 có Đức Cha Măo (Mgr. Mossard)đến làm phép Nhà thờ Bến Tre, chọn bổn mạng là "Đức Mẹ Vô Nhiễm" .

Năm 1941, Cha Gioan-Baotixita Nhạn về Bến Tre, Nhà thờ xiên xẹo định sửa chữa nhưng thời cuộc không cho phép. Năm 1948, Cha Phaolô Quang khởi công, rồi cũng bỏ dở. Măi đến năm 1955, Cha Phêrô Tri tiếp tục hoàn thành ngôi thánh đường khang trang kiên cố tới nay.

Năm 1963, xây trường Tiểu học 6 căn có lầu. Năm 1972, xây trường Trung học Tân Dân 8 căn 4 lớp. Đến năm 1998, tuổi già sức yếu Cha Phêrô Tri xin nghỉ hưu. Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiến đến thay. Cha tu sửa nhà thờ, nhà xứ mới mẽ đẹp đẽ. Hiện nay giáo dân khoảng 3800 người, đạo đức sốt sắng nhờ ảnh hưởng hội đoàn thời Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri (1955 - 1998).

Các Cha phụ trách :

1. Cha Thích.....................................................1890
2. Cha Hoàng (Frison)................................1894
3. Cha Vị (Danvy).........................................1895
4. Cha Lân (Frison)......................................1915
5. Cha Louis Ackerman............................1917
6. Cha Báu (Brougidou)...........................1919
7. Cha Thơm (Thommeret)......................1925
8. Cha Pet.Trần Ngọc Đàng....................1933
9. Cha JB Nguyễn Linh Nhạn................1941
10. Cha Paul. Lê Hiển Quang...............1943
11. Cha Jos. Nguyễn Văn Bạch............1952
12. Cha Pet. Phạm Tuấn Tri...................1955

13. Cha Pet. Nguyễn Văn Hiến............1998 ......tới nay.

Đầu năm 2000 có thêm Cha Phó Phaolô Lê Văn Nhẫn và kiêm thêm hai họ nhánh Giồng Quít và Giồng Ổi.

 

.......................

Nhà Thờ Bến Tre : Lịch sử và phát triển

Năm 1869, ở Bến Tre có lối 10 người theo đạo Công giáo.

- Năm 1871 số người theo đạo tăng lên được 42 người.

- Năm 1872 tổng được 50 người.

Ngày 20/9/1869, Cha Báu (P. Leprince) đă rửa tội cho vài trẻ nhỏ tại nhà ông Quản Lành, c̣n những bổn đạo khác là những thông ngôn, kư lục giúp việc Nhà nước ở nơi khác đổi về. Lúc đó, Bến Tre chưa có nhà thờ cũng không có linh mục.

Năm 1875, họ Đạo Sóc Sải được thành lập, Cha Gioan Phạm Ngọc B́nh được bổ nhiệm coi họ Đạo này, đồng thời phụ trách luôn họ Đạo Bến Tre. Mỗi lần Cha B́nh đến thăm bổn đạo Bến Tre th́ dâng lễ ở nhà mấy thầy: thầy Gia (anh rể quan Bổ Lộc), thầy Thanh (trước là thầy giảng ở Hà Nội, sau làm thông ngôn), thầy Dưỡng (sau là ông Phủ Dưỡng).

Năm 1879, họ Bến Tre nhập về họ Mái Dầm (Thanh Sơn) do Cha Trung coi sóc. Bổn đạo Bến Tre khi ấy c̣n khoảng 40 người.

Năm 1885, Cha Trung về ở hẳn Bến Tre, Cha cất nhà thờ nhỏ nơi đất ông Lê Quang Hậu dâng. Những bổn đạo danh tiếng khi ấy là thầy Sang, thầy Oai, thầy Dưỡng, thầy Hiển (anh của ông Lê Quang Hậu) là quan Đốc phủ Hiền bấy giờ, ông câu Nhạn và ông biện Cần.

Nhà thờ cất bằng cột cây, lợp ngói, phí tổn là 800 đồng thời đó, do bổn đạo và nhà chung đóng góp công và của.

Họ Đạo Bến Tre thành lập xong năm 1887, với 2 ông biện và 70 bổn đạo. Năm 1889, số giáo dân tăng lên được 136 người. Năm 1890, Cha Êphêsô Nguyễn Ngọc Thích đảm trách họ Đạo Bến Tre cho đến năm 1894. Trong thời gian này, ông Phủ Hiền, ông Hậu và 5 người khác dâng cho nhà thờ một cái chuông nhất nặng 100kg (đường kính 80cm, cao 85cm) dâng năm 1910. Chuông nh́ (đường kính 67cm, cao 68cm), chuông ba (đường kính 58cm, cao 59cm) do bà Jeanna Dlare dâng năm 1922. Bà Phủ Dưỡng cũng dâng cho nhà thờ một tượng ảnh Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Khi Họ Đạo đă có nhà thờ hẳn hoi, đă nhờ các nữ tu ḍng Mến Thánh Giá- Cái Mơn về giúp họ, dạy giáo lư cho trẻ nhỏ, tân ṭng được Rước lễ, Thêm sức, Bao đồng, săn sóc nhà thờ, hướng dẫn thiếu nhi đọc kinh, cầu nguyện và lo cơm nước cho các Cha, đảm trách ca đoàn...

Đến khoảng năm 1910, v́ rủi ro nhà các d́ bị cháy, các d́ trở về nhà ḍng Cái Mơn.

Sau đó các nữ tu ḍng Thanh Phaolô về giúp họ, đảm trách các việc nói trên duy tŕ đến hiện nay.

Năm 1894, Cha Hoàng (P. Frison) là Cha sở họ Bến Tre thay Cha Êphêsô Nguyễn Ngọc Thích. Lúc đó có nhiều người xin vào Đạo, v́ bổn đạo đă khá đông nên cuối năm đó cù lao Bến Tre và mấy họ Đạo thuộc về Bến Tre đă tách ra lập thành Địa sở Bến Tre, không c̣n thuộc Địa sở Cái Mơn nữa. Lúc này bổn đạo Bến Tre được 188 người, và nhà thờ cũ không c̣n tốt nữa nên Cha Hoàng cho xây cất nhà thờ mới năm 1894. Sau đó ông Lê Quang Hậu lại dâng thêm cho nhà thờ 2 mẫu đất nữa tại Thị xă Bến Tre (Hội truyền giáo Paris đứng bằng khoán).

Năm 1904, Đức cha Măo làm phép nhà thờ Bến Tre và chọn Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội làm bổn mạng. Tượng Đức Mẹ được đặt ở gian giữa, phía trên bàn thờ chính.

Năm 1908, Chính phủ lập nhà thương và cô nhi viện tại tỉnh Bến Tre và nhà dưỡng lăo được giao cho các nữ tu ḍng Thánh Phaolô coi sóc từ năm 1908 đến năm 1975 (trong bệnh viện có nhà nguyện, mỗi Chúa Nhật có thánh lễ).

Vào cuối năm 1896, Cha Stephano Vị (Danvy) về thay thế Cha Hoàng.

Khoảng tháng 3/1912, Cha Vị về Pháp để chữa bệnh.

Cha Phêrô Trần Ngọc Đàng thay thế từ năm 1912 đến năm 1913.

Cha Lại coi sóc từ năm 1913 đến năm 1914.

Năm 1914, Cha Augustino Phan Văn Lân về thay, nhưng đến năm 1915 Cha bị bệnh nên trở về Âu Châu và qua đời. Cha Vị vội vă trở lại Bến Tre để coi sóc họ Đạo.

Năm 1917, trong khi đang sửa chữa nhà thờ, Cha bị tai nạn, ngài qua đời ngày 12/10/1917. Ngài được an táng tại sân nhà thờ Bến Tre. Mộ của ngài nằm sau núi Đức Mẹ Lộ Đức. Mộ Cha Danvy được trùng tu và sửa chữa như hiện nay vaøo ngày 01/11/2007.

Năm 1917, Cha Louis Mẫn (Alkerman) rời Vĩnh Long về Bến Tre thay thế Cha Vị. Cha có công sửa lại nhà xứ lúc đó đă xuống cấp v́ đă được xây từ năm 1864 (không rơ Cha nào xây v́ không gặp được tài liệu sổ sách cũ, nhưng căn cứ con số đă khắc ở mặt tiền mé sông 1864. Vậy nhà thờ tại đây chắc đă có trước năm đó).

Năm 1925, Cha Thơm (Raphae Thomeret) thay thế Cha Mẫn trông coi họ Đạo cho đến năm 1933.

Năm 1933, Cha Đàng thay Cha Thơm.

Năm 1941, Cha Giacôbê Nguyễn Linh Nhạn về thay Cha Thơm đảm trách họ Đạo Bến Tre. Cha thấy nhà thờ có tháp cao bị rung chuyển v́ có 3 quả chuông trên tháp nên Cha cho dỡ nhà thờ cũ rồi cất lại một nhà thờ tạm có 3 căn, nằm dọc phía tay phải, thẳng góc với đường Thủ Khoa Huân, 3 quả chuông dời xuống đặt cổng nhà thờ phía tay trái gốc cây c̣ng hiện nay.

Năm 1943, Cha Phaolô Lê Hiển Quang về xây trên nền nhà thờ chỗ cũ nhưng mở rộng hơn năm 1949.

Năm 1952, Cha Giuse Nguyễn Văn Bạch rời Cái Nhum về làm Chánh sở họ Đạo Bến Tre. Năm sau ngài xây đồi Calve đặt 5 tượng ảnh lên đó, trong số ấy có tượng Chúa chịu nạn. Ngài cũng xây một núi Đức Mẹ Lộ Đức. Năm 1955, ngài đổi đi nơi khác rồi qua đời. Khoảng năm 1980, Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri bớt đi hai tượng, c̣n lại ba tượng như hiện nay (v́ tượng Chúa lúc đó bị gió lốc làm găy).

Ngày 24/10/1955, Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri lúc ấy đang làm Cha phó ở họ Thạnh Phú được bổ nhiệm làm Cha sở họ Bến Tre. Khi Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri về nhận nhiệm sở, ngài không cho đón rước, không cho tổ chức tiệc mừng. Khi Cha ra đi cũng âm thầm như vậy. Trong thời gian Cha làm Cha sở từ năm 1955- 1998, có tất cả 6 Cha phó đến phụ giúp ngài. Các Cha phó cũng đến và ra đi một cách lặng lẽ, giản dị như vậy. Ban quới chức và giáo dân chỉ đón chào tại nhà xứ. Đến năm 1989, Cha Đôminicô Đinh Xuân Thu về coi họ Đạo Mỹ Lồng, Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri đảm trách một ḿnh đến năm 1998 là 9 năm.

Lúc Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri về nhận họ Đạo, nhà thờ chưa xây, chỉ có núi Chúa Giêsu và núi Đức Mẹ, nhà xứ lúc ấy đă xuống cấp. Có một trường học cất bằng cây, lợp ngói đă mục nát và chỉ có 3 pḥng học. Ba tháng sau, khi Cha Tri về nhậm chức, ông trùm Vàng- Ban quới chức đề nghị xin Cha xây nhà thờ, Cha đồng ư.

Bản vẽ do Kiến trúc sư Ty Công Chánh vẽ giùm, nhưng Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri sửa lại gần hết.

Khi khởi công xây nhà thờ, quỹ nhà chung chỉ có 60.000 đồng, phải mượn của họ Đạo Vĩnh Kim- Trà Vinh 200.000 đồng, xin họ Đạo Cái Mơn một số và xin các họ Đạo khác cũng như các giáo dân đóng góp thêm và Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri lấy một số tài sản riêng của gia đ́nh để xây nhà thờ Bến Tre, và có cả sự đóng góp của Đoàn thể Gia đ́nh Phạt tạ. V́ lúc ấy địa phận Vĩnh Long không c̣n tiền quỹ, măi đến hai năm sau mới trả xong số tiền đă mượn.

Nhà thờ mới được xây trên nền năm 1949, đă được Cha Phaolô Lê Hiến Quang chuẩn bị sẵn. Nhà thờ gồm 9 căn và pḥng Thánh (dài 45m x ngang 6m), đúc bằng bêtông thật kiên cố, lợp bằng tole xi măng, có chỗ cho 1.000 giáo dân dự lễ. Ở mặt tiền có xây một tháp hộp cao 21m. Nhà thờ này được khánh thành năm 1957, và c̣n tồn tại cho đến nay. Làm xong nhà thờ Bến Tre, cây- ván coffa tặng cho họ Đạo Cái Mơn.

Khánh thành do Đức Cha Phêrô Ngô Đ́nh Thục làm phép.

Họ Đạo chọn Đức Mẹ Vô Nhiễm làm bổn mạng như hồi xưa thời Đức Cha Măo (1904) nên đặt tượng Đức Mẹ (lớn hơn tượng cũ) giữa nhà thờ, sau bàn thờ chính. (Sau khi Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiến về làm Cha sở họ Đạo Bến Tre đă sửa cung thánh, đặt tượng Thánh Giá lớn giữa nhà thờ và dời tượng Đức Mẹ sang bên phải nhà thờ như chúng ta thấy ngày nay).

Năm 1960, Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri xây tháp chuông cao 15m, đúc kiên cố treo được 3 cái chuông.

Năm 1963, khánh thành trường Tiểu học gồm có 6 căn có lầu. Buổi lễ được Cha Quang chủ sự, thay cho Đức Cha Thiện lúc đó đang đi dự Cộng đồng chung Vatican II ở Roma.

Năm 1972, Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri xây thêm 6 căn nữa cho trường Tiểu học từ tháp chuông ra phía trước, phía trên có lầu dùng làm hội trường cho học sinh hoặc giáo dân họp, sinh hoạt với đầy đủ chỗ ngồi.

Trường Tiểu học Tân Dân xây 2 đợt có tất cả 20 pḥng học, đủ chỗ cho 2.000 học sinh cấp I. Hàng năm có chuẩn bị cho học sinh thi Tiểu học.

Cũng năm 1972, Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri sửa lại nhà xứ thành nhà 2 tầng và đổ nóc bằng.

Ngày 01/8/1956, Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri thành lập trường Trung học Tân Dân do Cha làm Hiệu trưởng ở 3 căn nhà thờ cũ (sau này lấy nền làm hội trường). Sau đó Cha đă xây dăy nhà trường bên đường Ngô Quyền cả 3 đợt mới xong (khoảng năm 1972). Năm 1975, có khoảng 2.000 học sinh cấp II và cấp III, trường có 22 pḥng học với đầy đủ tiện nghi cho giáo viên và học sinh. Ngày tiếp quản, Sở Giáo dục mượn những dăy trường trên đây làm trường Bán công cho đến nay. Ông Đặng Minh Tâm kư giấy mượn ngày 12/10/1976.

Ngoài ra, họ Đạo c̣n sửa chữa hoặc làm lại:

- Nhà thờ Ba Lai, sau này do Cha Phanxico xavie Leâ Quang Dũng phụ trách.

- Nhà thờ Tân Thạch, sau này đặt dưới sự coi sóc của Cha Phanxico Assie Nguyễn Văn Thạnh, hai họ Đạo này trước kia thuộc họ Bến Tre.

- Nhà thờ Mỹ Hóa (B́nh Phú) cùng với 3 lớp học, các pḥng học này sau giải phóng Nhà nước sử dụng cho đến năm 2000 mới trả lại. Sau khi Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiến về làm Cha sở họ Bến Tre, Cha đă cho sửa chữa lại khang trang tốt đẹp hơn và một quả chuông khoảng 5 tấc đường kính.

- Nhà thờ Cái Nứa, trước năm 1975 nhà thờ này làm bằng cây, lợp tole nhưng đă hư nát. Sau năm 1975, ông Trần Văn Trí cùng với một số người hảo tâm đă góp công của xây dựng lại ngôi Thánh đường cho khang trang như hiện nay. Hơn 20 năm qua, ông đă bảo quản ngôi Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội một cách chu đáo. Hiện nay, ông vẫn tiếp tục công việc cao quư đó mà không nhận tiền bồi dưỡng ǵ cả. Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri không giúp đỡ ǵ cho họ Đạo này về vật chất. Hai họ Đạo này mỗi tuần đều có Thánh lễ và ban các bí tích.

Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri c̣n lập thêm:

- Một nhà nguyện nhỏ ở mé sông Mỹ Thạnh An (lúc đó chưa có cầu Bến Tre).

- Một nhà nguyện ở Hữu Định, cất trên miếng đất khoảng 8 công thuộc chủ quyền của nhà thờ Bến Tre.

- Một nhà nguyện ở ấp 1, Phú Khương, Thị xă Bến Tre.

- Một nhà nguyện ở phường 8 (An Ḥa), nhà nguyện này đă bị hư hại v́ chiến tranh.

- Một nhà nuôi trẻ ở chợ Lạc Hồng, phường 4 nay là trường Sơn Ca II. Hiện nay các giấy tờ mua bán nhà này vẫn c̣n đầy đủ.

- Một nhà nguyện ở bờ hồ Chung Thủy đường Trần Quốc Tuấn (nay Hội Chữ Thập Đỏ đang sử dụng).

- Một nhà nguyện và nuôi trẻ ở Làng phế binh cũ, nay được sử dụng làm nhà dưỡng lăo và nhà trẻ em khuyết tật.

- Ông Tám Triệu dâng 2 công đất làm nhà nguyện An Ḥa. Sau khi chiến tranh thiêu hủy, ông xin lại phần đất này và đă bán cho người khác rồi.

TRƯỜNG HỌC

Trước đây trong họ Đạo Bến Tre có những trường học sau đây:

Trường Nguyễn Bá Ṭng: nằm trên một khu đất rộng khoảng 3ha do ông Lê Quang Hậu dâng cho nhà thờ hai lần và Hội thừa sai Paris đứng tên. Sau khi hoạt động một thời gian, trường này bị hư hại nhiều không sử dụng được nữa. Do đó, Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri và ông trùm Nguyễn Văn Tường đă kư giấy bán vào năm 1957 cho ông cảnh sát Phương phần nhà trước với giá 40.000 đồng bạc Đông Dương thời đó. C̣n phần nhà sau th́ bán cho ông Hà Công Hải với giá 17.000 đồng. Số tiền bán này được dùng trong việc xây cất nhà thờ Bến Tre, khu nhà này nằm trên khu đất của nhà thờ từ ngă tư Ngô Quyền và Cách mạng tháng Tám ṿng qua Thủ Khoa Huân, Hùng Vương.

Trường Trung học Bác Ái: nằm trên đường Thủ Khoa Huân do Cha Phanxicô Dương Văn Mỹ- Cha phó họ Bến Tre làm Hiệu trưởng năm 1960.

Trường Trung học Cộng ḥa: Phường 1- Thị xă Bến Tre, Hiệu trưởng là Cha Phêrô Ngộ- Cha sở họ đạo Ba Châu.

Trường Mẫu giáo B́nh Phú: có 3 lớp do các d́ ḍng Mến Thánh Giá Cái Mơn phụ trách.

Kư nhi viện: ở đường Cách mạng tháng Tám do các d́ ḍng Mến Thánh Giá Cái Mơn đảm trách. Năm 1975, Nhà nước mượn, có trả cho nhà ḍng một số tiền.

ĐẤT THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA HỌ BẾN TRE

Lô đất bên cù lao B́nh Dương- trước đây gọi là cù lao Dê v́ xưa dùng để nuôi dê.

Lô đất từ nhà ông Tư Ngọc, số 95B Ngô Quyền đến nhà ông Trần Văn Bá ở đầu cầu Nhà Thương, phía tây giáp phường 5, phía bắc tới bờ sông cù lao.

Một khu đất tại Cái Bông rộng 125ha do một người Pháp tên là Philê dâng cho nhà thờ Bến Tre. Trước đây giáo dân ở Cái Bông canh tác, mỗi công đất nộp cho nhà thờ 1 giạ lúa mỗi năm. Họ Đạo nhờ ông Mười Dừa đi thâu. Sau năm 1975, th́ nhà thờ không thâu lúa ruộng cũng không thâu tiền về đất thổ cư gần nhà thờ, kể cả phần đất cù lao B́nh Dương.

Sau khi nhà nguyện ở Hữu Định bị thiêu hủy, phần đất của nhà nguyện này nằm trong tay Cha con ông Sáu Phát, họ chia nhau cất nhà để ở cho đến nay.

ĐẤT THÁNH

Năm 1956, bà Huyện Rạng dâng cho họ Đạo 1,5 mẫu đất ở B́nh Nguyên (phường 6) để làm đất thánh của họ Đạo. Trong họ Đạo trước đây có xe tang do ngân quỹ nhà chung và Đoàn thể Gia đ́nh Phạt tạ đóng góp. Có Hội thiện tử để lo cho người qua đời trong họ. Ban điều hành gồm có các ông: Nguyễn Văn Bửu, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Công Hải, Nguyễn Văn Cương, Trương Ngọc Hưởng. Sau năm 1975, hội này giải thể.

Năm 1983, Nhà nước ra lệnh giải tỏa khu đất thánh để lấy mặt bằng làm bệnh viện 500 giường (nay là bệnh viện Trần Văn An- phường 6). Đất thánh này có gần 1.000 ngôi mộ. Sau khi các thân nhân đă đến cải táng xong, c̣n lại 32 ngôi mộ không ai nh́n nhận, bổn đạo đă hùn tiền để lo việc cải táng và hỏa thiêu rồi mang về để trong pḥng hài cốt của nhà thờ.

Năm 1983, họ Đạo có sắm bộ cờ tang và mấy tấm hoành giao cho ông trùm Hải phụ trách để trang trí các đám tang, v́ lúc đó đến cầu lễ gặp khó khăn.

CÁC ĐOÀN THỂ

I. ĐOÀN THỂ GIA Đ̀NH PHẠT TẠ

Hội Phạt tạ gốc ở Băi San do Cha Phêrô Phạm Tuấn Binh thành lập vào năm 1945. Hội được Đức Giám mục Phêrô Ngô Đ́nh Thục thừa nhận và cho phép hoạt động cũng như truyền bá rộng răi dưới danh hiệu là “Đoàn thể Gia đ́nh Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu”, ngày 22/6/1945. Cha Binh qua đời ngày 12/8/1945, em Cha Binh là Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri tiếp tục phổ biến đoàn thể này tới nhiều giáo xứ, giáo phận, sang đến tận Nam Vang. Ngày 18/8/1945, Đức Cha Phêrô Ngô Đ́nh Thục đă bổ nhiệm Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri làm Cha tuyên úy của phong trào.

Nội quy của Đoàn thể Gia đ́nh Phạt tạ là đặt ảnh Trái Tim Chúa Giêsu ở giữa nhà để tôn vinh Chúa là chủ gia đ́nh, sớm tối dâng ḿnh cho Trái Tim Chúa, dự lễ và rước lễ thứ Sáu đầu tháng, làm giờ thánh và suy gẫm lời Chúa, sống phúc âm theo gương Chúa hiền lành và khiêm nhượng, thăm viếng và giúp đỡ bệnh nhân, người hoạn nạn, sầu khổ và kín đáo quyên góp một số tiền trong nội bộ để có một quỹ giúp đỡ kẻ khốn cùng và gia đ́nh những người đă qua đời gặp khó khăn vật chất.

Năm 1958, Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri được Đức Giám mục Phanxicô Trần Thanh Khâm cho phép xuất bản nguyệt san Lửa Mến do chính Cha làm chủ nhiệm. Tờ báo được phép lưu hành theo Nghị định số 178/BTT/NĐ ngày 26/9/1958. Từ năm 1958- 1975, phát hành được 134 số.

Cha thương con chiên và tận dụng mọi cách để giảng dạy giáo lư, thúc giục giáo dân Phạt tạ Thánh Tâm Chúa và tôn kính Đức Mẹ. Cha đă dịch soạn ra 15 quyền sách (tủ sách Lửa Mến):

- T́nh yêu thực hành I, II và III (Giáo lư diễn giải).

- Lịch sử Cứu độ I, II, III và IV.

- Giáo dục gia đ́nh.

- Kinh Bổn (Giáo lư vỡ ḷng).

- Người Yêu Tôi (Dilexit me) (4 Phúc âm tổng hợp).

- 6 quyển Giờ Thánh (mỗi quyển 10 tập).

- Giờ Thánh 4 tập (có giờ thánh cho người qua đời).

- 16 tập Thánh nhạc (Lửa Mến).

- Tiếng gọi t́nh yêu (qua bản dịch) Un Appel à l’ Amour Infini.

- Gốc tích Đạo Trời.

- An ủi bệnh nhân.

- Yêu mến Giêsu- Đây Thánh Tâm Cha.

- Tài liệu căn bản Gia đ́nh Phạt tạ.

- Giáo lư Dự ṭng.

- Các Thánh Tông đồ.

Năm 1991, Cha soạn 6 vở kịch và tập cho giáo dân diễn rồi quay vào phim video chiếu trong nhà và ngoài sân nhà xứ cho các giáo dân xem:

- Kịch Khổ nạn.

- Kịch Abraham.

- Kịch Giacob và Giuse.

- Kịch Tobia.

- Kịch Mađôkê - Esther.

- Kịch Người Con Trai hoang đàng.

II. HỘI NGHĨA BINH THÁNH THỂ

Năm 1932, trong họ Đạo có Hội Nghĩa binh Thánh Thể quy tụ các em thiếu nhi viếng Chúa và học hỏi giáo lư.

III. HỘI THANH NIÊN THÁNH NGHIỆP

Mục đích huấn luyện giới trẻ do Ba Lành, Hai Vĩnh, chú Phủ phụ trách. Hội này giải tán năm 1960.

IV. HỘI KÍNH MẾN ĐỨC MẸ (Legio)

Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri và Cha Đôminicô Đinh Xuân Thu cũng nhắc nhở, giúp đỡ Hội Kính mến Đức Mẹ do bà trùm Mừng và cô giáo Phượng hướng dẫn lần chuỗi, cầu nguyện theo thánh Mongpho và tháng Đôminicô.

Hiện nay vẫn c̣n lối 70 người ở lại sau 3 lễ Chúa Nhật để lần chuỗi và cầu nguyện, làm giờ thánh và nhắc nhở nhau làm việc thiện.

Nhà thờ và nhà xứ luôn rộng mở đến 8 giờ tối để ai nấy đều có thể gặp Cha khi cần và bổn đạo có thể đến viếng Chúa bất cứ lúc nào (giờ quy định).

Mỗi thứ Năm đều có mở cửa Nhà Tạm cho đến 12 giờ khuya để giúp cho giáo dân chầu Chúa. Từ năm 1998 th́ chỉ mở tới 9 giờ tối.

Mỗi thứ Sáu đầu tháng có mở cửa Nhà Tạm sau lễ sáng để cho giáo dân chầu Chúa đến 8 giờ sáng. Từ năm 1998 Cha sở mở cửa Nhà Tạm lúc 4 giờ chiều cho giáo dân chầu Chúa, lần chuỗi và hát kinh cầu Trái Tim. Khi Cha làm lễ xong th́ đóng cửa Nhà Tạm.

Trước 1975, mỗi năm vào dịp Tết và lễ Giáng sinh Cha Phêrô Tri thường tặng quà cho mỗi người trong trại giam một phần quà.

Sau năm 1975, Cha tặng quà cho các cụ dưỡng lăo và các em khuyết tật ở Làng phế binh cũ và cho các em Trẻ vào đời sớm trong trường Hy vọng phường 6.

Họ Đạo mỗi năm đều có tổ chức mừng lễ Giáng sinh, có tiệc vui đăi Chính quyền các cấp và các tôn giáo bạn, có phát quà cho một số gia đ́nh nghèo vào hai dịp lễ Chúa Giáng sinh và Tết Nguyên đán.

NHỮNG ĐÓNG GÓP VÀ SỬA CHỮA

Với sự đóng góp công sứ của hai Cha và Ban quới chức cũng như của các giáo dân, những việc sửa chữa đă được thực hiện:

1. Năm 1985, sửa lại nhà bếp để cho ḍng Mến Thánh Giá Cái Nhum sử dụng.

2. Sửa lại phần trên của gác chuông:

- Chuông I th́ làm bằng gỗ quư (sao và sến).
- Chuông II và III th́ đúc xi măng cốt sắt.

3. Năm 1995, xây lại cổng và gắn cửa sắt nhà thờ.

4. Năm 1996 tráng nhựa đường giữa, tráng xi măng đường đi kiệu, sân và hai băi xe để giáo dân sử dụng.

5. Năm 1997, lợp lại nhà các d́ ḍng Thánh Phaolô.

6. Tháng 02/1997, sửa lại dăy nhà sau nhà thờ (định làm nhà Bác ái).

Ngoài ra, Cha c̣n kêu gọi bổn đạo đóng góp với Cha để cùng với Chính quyền sửa lộ, làm cầu, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, băo lụt, hỏa hoạn, nghèo nàn, giúp các họ Đạo thiếu thốn như:

- Tặng nhà thờ Nhị Long (Băi San) bàn ghế.

- Tặng nhà thờ Đức Ḥa (Long An) toàn bộ bàn ghế.

- Tặng nhà thờ Rạch Dừa (Giồng Tre) bàn ghế.

- Tặng nhà thờ Khâu Băng cây để cất nhà thờ và bàn ghế.

- Tặng nhà thờ Giồng Quít cây và toàn bộ bàn ghế.

- Tặng nhà thờ Giồng Ổi toàn bộ bàn ghế và bắt một cây cầu gần nhà thờ Giồng Ổi (do ông Út Diệp thi công).

- Tặng nhà thờ Giồng Trôm toàn bộ bàn ghế.

- Tặng nhà thờ Tân Thanh phân nửa bộ bàn ghế.

- Tặng nhà thờ Thành Thới toàn bộ bàn ghế.

- Tặng nhà thờ Ngăi Đăng toàn bộ bàn ghế.

- Tặng nhà thờ An Định phân nửa bộ bàn ghế.

- Tặng nhà thờ Thom phân nửa bộ bàn ghế.

- Tặng nhà thờ B́nh Phú toàn bộ bàn ghế và cùng với Chính quyền sửa lại cây cầu giữa B́nh Phú và phường 7.

VÀI ĐIỀU ĐÁNG NHẮC NHỞ

1. Ông trùm Gioanbaotixita Lê Phước Tường có công xây cất cầu cù lao Dê vào năm 1932, kinh phí do nhà chung đài thọ.

2. Ông Phaolô Nguyễn Văn Nhân, sinh năm 1900 trước đây đă từng làm từ ở Biên Ḥa. Sau đó ông về Bến Tre và tiếp tục làm từ cho nhà thờ Bến Tre. Suốt 50 năm trời ông tận tâm tận lực phục vụ trong nhà thờ: dọn đồ tế lễ, đổ chuông đúng giờ, giữ ǵn Thánh đường chu đáo. Đức Cha và các Cha rất thương mến ông. Ṭa Thánh đă ban tặng ông một huy chương. Ngày 21/11/1965, Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri đă long trọng dâng Thánh lễ tạ ơn và gắn huy chương cho ông. Ông giúp việc cho họ Đạo đến năm 75 tuổi th́ mất, họ Đạo đă cấp dưỡng ông cho tới ngày ông qua đời và đă lo an táng ông một cách tử tế.

3. Năm 1915, Cha Mẫn về Bến Tre có đem theo gia đ́nh ông Phaolô Bùi Văn Mừng và bà Maria Madalena Nguyễn Thị Phước là những người đă từng thương mến giúp đỡ Cha. Năm 1950, họ Đạo tín nhiệm ông và cử ông làm trùm của họ Đạo. Điểm đặc biệt là hai ông bà có 5 người con và cả 5 người đều dâng ḿnh cho Chúa:

Linh mục Giuse Bùi Văn Nho.
Linh mục Stephanô Bùi Văn Hồng.
Linh mục Stanilas Bùi Văn Lựu.

Nữ tu Lucienne Bùi Thị Nhăn- Ḍng Thánh Phaolô Saigon.
Nữ tu Maria Madalena Bùi Thị Thơm- Ḍng Thánh Phaolô Saigon.

Ông bà đă được Ṭa Thánh ban tặng hai huy chương và Cha Phêrô Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri đă long trọng dâng lễ tạ ơn và gắn huy chương cho ông bà. Huy chương của ông được Ṭa Thánh tặng nhân dịp ông bà mừng lễ Kim Thánh hôn phối năm 1960, c̣n huy chương cho bà th́ măi 10 năm sau nhân dịp lễ Ngọc Khánh hôn phối năm 1970.

Cũng nên nhắc thêm là ông trùm Mừng và ông trùm Vàng có công rất nhiều trong việc xây cất ngôi Thánh đường mới, khánh thành năm 1957.

4. Nhờ hồng ân Chúa ban vào Năm Thánh 2000 Đức Giám Mục đă chọn nhà thờ Bến Tre và nhà thờ Cái Mơn làm nơi thánh để giáo dân kính viếng và hưởng nhờ ơn toàn xá. Do đó hàng ngàn bổn đạo đă lần lượt đến nhà thờ họ Đạo Bến Tre tham dự Thánh lễ và viếng nhà thờ.

Khoảng năm 1996, Tổ đoàn kết Thị xă và Ban quới chức họp chung vào ngày 25 mỗi tháng tại nhà xứ. Phần đầu có Mặt trận Tổ quốc phường 3 và Mặt trận Tổ quốc Thị xă tham dự bàn về việc đoàn thể ngoài đời xong, sau khi giải lao th́ Cha sở và Ban quới chức bàn về công việc nội bộ của họ Đạo.

Do đề nghị của ông Bảy Dân An- Mặt trận Tổ quốc Tỉnh nhờ Cha Phêrô Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri đỡ đầu cho Ủy ban Đoàn kết Công giáo Tỉnh nên mỗi thứ Ba đầu tháng các linh mục trong Ủy ban Đoàn kết Công giáo Tỉnh và Mặt trận Tổ quốc Tỉnh về Thị xă họp, Cha Phêrô Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri mời họp ở nhà xứ, dùng cơm, nghỉ ngơi, cô Trang và cô Trúc lo việc cơm nước này. Họ Đạo dùng quỹ nhà chung để chi phí cho việc này v́ lúc đó chưa có ngân sách Tỉnh dành cho Ủy ban Đoàn kết Công giáo, thời gian gần ba năm. Sau khi Cha Phêrô Hiến về coi họ Bến Tre th́ Tổ đoàn kết họp tại Mặt trận Tổ quốc Thị xă Bến Tre.

Tháng 6/2000, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Tỉnh sửa lại một căn pḥng trệt và lầu của Hội trường Tân Dân của nhà thờ làm văn pḥng cho Ủy ban Đoàn kết Công giáo Tỉnh.

* Thành phần Ủy ban Đoàn kết Công giáo Tỉnh gồm có:

Cha Gioankim Quang làm Chủ tịch.
Cha Phalô Ư làm Phó I.
Cha Phêrô Hiến- Phó Thường trực.
Cha Gioan Baotixita Thượng làm Thủ quỹ.
Ông biện Lưu Văn Ḥa làm Tổng thư kư.

Từ năm 1995, thấy tinh thần thanh thiếu niên bị sa sút về đạo đức, Cha Phêrô Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri cùng Ban quới chức sắp xếp cho các em sinh hoạt sau lễ nhà khoảng vài giờ, giao cho biện Ḥa đảm trách. Bắt đầu sinh hoạt vào ngày 13/5/1995, ít lâu sau th́ chia làm hai nhóm, các d́ ḍng Mến Thánh Giá phụ trách nhóm thiếu nhi nhỏ, các soeur ḍng thánh Phaolô coi nhóm lớn. Tất cả trên 100 em đều có ghế ngồi và Cha sở cho ăn sáng. Đến năm 2000, có Cha phó về đảm trách các em đi vào nề nếp tốt đẹp hơn.

Những ân nhân của họ Đạo th́ có rất nhiều vị dâng công và của, không thể kế hết được, chỉ kể sơ qua:

Như anh em ông Lê Quang Hiền và Lê Quang Hậu.

Ông bà bác sĩ Cương giúp nhiều tiền bạc.

Gần tới ngày khánh thành nhà thờ hiện nay ông bà Nghệ Quang Lê Thị Hạnh dâng toàn bộ đèn điện và dụng cụ điện- gắn rất kỹ thuật nên không thấy dây điện.

Trong Thánh đường kê được 4 hàng ghế dài bằng gỗ thau lau, gồm 144 ghế đóng kiểu đẹp ngồi quỳ rất thoải mái và cuối nhà thờ kê 20 bàn ghế quỳ cá nhân dành cho Ban quới chức.

Ngày 17/8/1994, kỷ niệm Kim khánh linh mục của Cha Phêrô Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri, Cha không muốn tổ chức tiệc tùng nhưng Ban quới chức và giáo dân nghĩ đến công lao to lớn của Cha nên tổ chức mừng lễ này, chi phí do giáo dân đóng góp.

Trong họ Đạo có những anh chị em cầu nguyện, tận tâm cầu nguyện và hoạt động tông đồ nên đă đem được nhiều linh hồn về với Chúa, và đi cầu hồn cho các tín hữu.

Với chức năng là hạt trưởng, Cha đă làm được những việc sau:

- Năm 1968 Mậu Thân, nhiều họ Đạo vắng linh mục, Cha Phêrô Tri t́nh nguyện đi giúp họ Giồng Quưt, Giồng Ổi, Ba Châu, Kinh Điều, Long Mỹ.

- Sau 30/4/1975, Cha xin ông Sáu Nhân là bí thư, Mặt trận Tổ quốc cấp giấy phép đi giúp họ Mỏ Cày, Thom, Rạch Dầu mỗi hệ thống hoặc ba tháng một lần; và đến xin ông Sáu Đức là Ủy ban Quân quản cho phép Cha về Băi San- quê hương của Cha không có linh mục, được chấp thuận cấp giấy phép tay.

- Lúc Cha Liêm và thầy Sáu Hùng từ Sài G̣n xuống Bến Tre chưa có liên lạc được với Ṭa Giám Mục Vĩnh Long, Cha Phêrô Tri nói: “Thôi th́ Cha Liêm qua ở tạm Thanh Sơn và khi Cha Hùng được thụ phong ở tạm Hàm Luông”- cho đến khi Đức cha Giacôbê sắp xếp và được ở luôn nơi ấy cho đến nay.

- Cha Phêrô Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri đă gởi đơn lên Bí thư Tỉnh Bến Tre là ông Mười Kỷ đề nghị xin 4 điều:

Cho bổn đạo đi lễ dễ dàng khi không trùng hợp ngày giờ lao động.

Họ Đạo nào thiếu linh mục th́ được xin linh mục nơi khác đến cử hành Thánh lễ ngày Chúa Nhật và Đại lễ.

Các d́ phước Cái Mơn, Cái Nhum được tựu về Bến Tre đủ trong 10 ngày để cấm pḥng thay v́ đi lẻ tẻ tốn kém phiền phức.

Xin cho Đức Giám Mục được đi thăm các họ Đạo mỗi ba năm một lần theo Luật Hội Thánh.

- Sau cuộc trao đổi, Chính quyền chấp nhận 4 khoản đề nghị trên, vài tháng sau các linh mục trong Tỉnh được đi họ nhỏ. Đến năm 1989, Cha Thu được rời Bến Tre về đảm trách họ Mỹ Lồng.

- Cha Phêrô Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri được Đức cha Giacôbê ủy nhiệm được ban phép Thêm Sức và được phép chuẩn hôn nhân khác Đạo trong suốt mấy năm liên lạc c̣n khó khăn.

- Đức Cha Giacôbê và Cha Gioankim Nguyễn Văn Quang đến xin cho Cha EuSebio Tiền ở Bến Tre dưỡng bệnh và dâng lễ mỗi sáng giúp cho Cha sở Bến Tre già yếu.

CHA PHÊRÔ PH ẠM TUẤN TRI VỀ HƯU

Năm 1989, Cha Đôminicô Nguyễn Xuân Thu đổi về làm Cha sở họ Mỹ Lồng. Trong thời gian 7 năm sau đó Cha Phêrô Tri hay bệnh v́ làm việc quá nhiều, bổn đạo khuyên Cha xin Đức Cha cho một Cha phó để trợ lực với Cha.

Ngày 22/6/1996, Cha có gửi thơ về Ṭa Giám Mục xin khi nào có phong chức cho những linh mục mới th́ cho về Bến Tre một vị để phụ lực với Cha, nhưng chưa được toại nguyện, bổn đạo thấy Cha già yếu băn khoăn lo lắng nên Ban quới chức đă cử 10 người đại diện về Ṭa giám mục để xin.

Báo cáo về những sinh hoạt của họ Đạo và t́nh h́nh sức khỏe của Cha Tri.

Xin Đức Cha quan tâm đến họ Bến Tre, cho một Cha phó để giúp Cha sở.

Và khi Cha sở phải về hưu th́ xin cho hứu trí tại Bến Tre để giáo dân được hân hạnh chăm sóc Cha trong lúc tuổi già.

Tháng 12/1997, Đức Cha cho Cha phêrô Hiến mỗi tuần đến Bến Tre làm lễ, giải tội phụ với Cha Tri vài ba lần trong tuần, một thời gian ngắn.

Ít lâu sau, nghe tin Ṭa Giám Mục sẽ cho Cha Phêrô Tri về nghỉ hưu, bổn đạo bàng hoàng, thương Cha, nhớ ơn Cha đă dày công dạy dỗ về ḷng đạo đức, mến Chúa, yêu người, vâng lời, bác ái... Cha đă sống khó nghèo, đơn sơ, chỉ lo phụng sự Chúa, giúp đỡ tha nhân không nhớ tới bản thân. Cha nghiêm khắc nhưng rất thương con chiên, tạo điều kiện giúp giáo dân và khách văng lai dễ dàng xưng tội bất cứ giờ giấc nào. V́ vậy, giáo dân đồng ḷng với một đơn thỉnh nguyện gửi đến Ṭa Giám Mục tha thiết xin Đức Cha cho phép Cha Tri được nghỉ hưu tại Bến Tre như nhiều Cha già khác đă được phép nghỉ hưu tại nơi mà các ngài đă từng đảm trách. Cha Tri có can ngăn, nhưng v́ quá thương Cha nên bổn đạo vẫn cứ gửi đơn thỉnh nguyện lên Ṭa Giám Mục.

Ngày 03/5/1998, Đức Giám Mục quyết định bổ nhiệm Cha Phêrô Hiến về làm Chánh sở Bến Tre, và Cha Tri phải về nghỉ hưu tại Vĩnh Long.

Ngay sau khi nhận chức, Cha sở mới bắt tay ngay vào việc sửa nhà xứ, thay cửa kính, dọn dẹp xung quanh cho quang đăng, sáng sủa, tráng xi măng những chỗ c̣n lại trước và sau nhà thờ, nhà xứ.

Tháng 12/1999, Đức Cha giao cho Cha Hiến coi luôn họ Giồng Quít và họ Giồng Ổi. Như vậy, hai họ Đạo này lại trở về họ Đạo Bến Tre, v́ năm 1915 đă thuộc họ Bến Tre.

Công việc trong họ th́ nhiều, nhưng chỉ có 1 linh mục, ngày 22.1.2000 TGM Vĩnh Long bổ nhiệm cho Họ Đạo Bến Tre 1 cha phó

Đó là LM Phaolo Lê Văn Nhẫn- Cùng với LM chánh sở Cha Nhẫn chuyên phụ trách sinh họat thanh thiếu niên trong Họ

Cha Nhẫn cũng lập nên 1 ca đ̣an Nam tiền thân của ca đ̣an hiện nay

Cha Nhẫn cũng coi luôn họ Giồng Quít & Giồng Ổi.

Hai họ nầy Chủ Nhật đều có Thánh Lễ và các sinh họat công giáo được thăng tiến

Trước sự gia tăng của tín hữu cũng như các họat động trong Họ đạo Giồng Quít & Giồng ỔI cuốI năm 2005 TGM chuyển Cha Phaolo Nguyễn Văn Nhẫn về làm Chánh Sở Họ đạo Giồng Quưt & Giồng ỔI.

Từ đây Giồng Quưt & Giồng ỔI lạI tách rời Họ Đạo Bến Tre

Năm 2006 Cha Anre Hùynh Ngọc Lâm được TGM bổ nhiệm về làm Cha Phó Họ Đạo Bến Tre

Cùng với Cha Phêrô Hiến, Cha Anrê Lâm phụ trách thêm Họ đạo Cái Nứa và B́nh Phú

Cha Phêrô Hiến (tháng 9/2000), cho gỡ hàng rào sắt ở núi Đức Mẹ Lộ Đức trước sân nhà thờ do Cha Bạch làm từ năm 1953, Nền được lót gạch bông và bàn thờ trước pḥng hài cốt của giáo dân đă được hỏa táng và đem về đây.

Từ năm 1983 đến nay, mỗi khi đến tháng 11, bổn đạo thường tụ họp trước pḥng hài cốt để đọc kinh cầu nguyện cho các đẳng linh hồn trọn tháng 11.

Nhờ sự quan tâm và nhiệt thành của Cha sở mới, nhà thờ Bến Tre được sửa sang lại thật đẹp, sáng sủa, xung quanh nhà thờ cũng được khang trang hơn. Và Cha cũng cho sửa lại nhà bếp của nhà xứ, nhà vệ sinh cho giáo dân và sửa nhà ḍng Thánh Phaolô được sạch sẽ hơn.

1. Ngày 29/7/2000, lần đầu tiên kể từ khi Cha về nhận họ Đạo này, Cha Phêrô Hiến đă làm lễ Kim khánh hôn phối cho ông bà trùm Hà Công Hải và lễ Ngân khánh hôn phối cho anh chị Nguyễn Văn Hiệp và Maria Hà Thị Thanh (con ông bà trùm Hải) một cách long trọng.

2. Ngày 31/12/2000, lễ kính Thánh Gia Thất, Cha có tổ chức mừng Ngân khánh từ 25 năm trở lên cho 33 đôi và mừng Kim khánh cho hai đôi một cách long trọng. Sau đó có vào nhà xứ để dùng tiệc thân mật.

Trước lễ Giáng sinh năm 2000, Cha cho mở rộng thêm nền nhà thờ, làm hàng rào bằng inox cao cấp.

Đến tháng 10.2007 Theo sự phân công của Ṭa GM Vĩnh Long về sự thuyên chuyển LM Trong địa phận

Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiến đổi về coi sóc Họ Giồng Thủ Bá (Chợ Lách)

Cha Phó Anre Hùynh Ngọc Lâm đổi về Họ Cái Cá (Thạnh Phú)

Ngày 19.10.2007 đ ược sự bổ nhiệm của Đức Cha Tôma, hai Linh mục:

Cha Đaminh Bùi Văn Đằng về làm chánh sở Họ Bến Tre

Cha Micae Phạm Long Giang về làm phó Họ Bến Tre

Từ ngày đó Họ đạo Bến Tre bắt đầu trang sử mới.

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO ĐƯỢC:

Căn cứ vào báo Nam Kỳ Địa phận năm 1916.

Căn cứ vào một số tài liệu c̣n lưu ở họ Đạo.

Căn cứ vào sự t́m hiểu nơi các bô lăo trong họ và được sự góp ư của Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri.

Và ước mong được sự đóng góp của qúy Cha và quư vị hiểu biết về họ Đạo Bến Tre, để cuốn lịch sử của họ Đạo Bến Tre được đầy đủ hơn.

Họ Đạo ghi nhớ công lao to lớn của quư Đức Giám Mục, 34 vị linh mục, các nữ tu ḍng Mến Thánh Giá Cái Mơn, Cái Nhum, ḍng Thánh Phaolô, quư vị trong Ban quới chức cöïu, giáo dân xa gần từ ngày thành lập họ Đạo cho đến nay biết bao tâm trí, công sức, tiền bạc, đất đai để xây dựng được họ Đạo có ngôi thánh đường to lớn kiên cố, trường học rộng răi khang trang như hiện nay.

Nguyện xin Thánh tâm Chúa Giêsu, Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội ban thưởng cho tất cả quư vị trên thiên quốc.

Xin chân thành cảm ơn.

Nguồn : http://www.hodaobentre.com/

 


 

H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Bến Tre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà thờ Bến Tre cũ

 

 

Xem thêm : H́nh ảnh Thánh lễ tạ ơn mừng nhà xứ mới

 

[Trở về đầu trang ]