Giáo phận Vĩnh Long

Nhà thờ Giáo xứ Cái Lóc (An Hương)

 

Nhà thờ Giáo xứ Cái Lóc  (An Hương)
Giáo hạt Vĩnh Long

 

Địa chỉ : ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Jn. Trần Đức Hoàn

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

 

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

 

 

Lược sử Giáo xứ Cái Lóc (An Hương)

Danh gọi: Trước đây họ đạo Cái Lóc có tên là An Hương, v́ xưa ấp mà nhà thờ được xây dựng có tên là An Hương nên gọi là nhà thờ An Hương. Từ ngày 15/6/1990, cha Giuse Lục nhận họ đạo An Hương thấy tên địa phương đơn giản dễ thương cổ xưa: Cái Lóc, nên cha Giuse đă lấy tên Cái Lóc đặt tên cho họ đạo, họ đạo Cái Lóc (Cái Lóc, Cái Cạn, Cái Tranh, Cái Kè).

Họ đạo có lịch sử lâu đời: Đức Cha Raphae Nguyễn Văn Diệp t́m hiểu cho biết từ năm 1990 họ đạo Cái Lóc có khoảng 120 năm, v́ có một ông cụ ở gần cầu Tân Hữu đă cao tuổi (lúc đó đă 80 tuổi) nói: khi c̣n nhỏ tôi có theo các cha thừa sai đến nhà thờ Cái Lóc giúp lễ. Theo giáo dân lớn tuổi nói lại: họ đạo Cái Lóc trước đây có hai nền nhà thờ bằng 19 nền nhà thờ thứ nhất nằm trên khu đất diện tích khoản 5000m2 do các cha thừa sai mua. Nhà thờ này có kích cỡ và kiểu dáng như nhà thờ Thủy Thuận (An Phước) và Cái Kè (Mỹ Phước) cũ. Cha Giuse Lục có đến quan sát đất nhà thờ cũ (I) và được biết đất này thuộc ấp An Ḥa, xă Mỹ An huyện Măng Thít tỉnh Vĩnh Long (các nhà bà Sáu Thiên, ông Tư Mau, ông Tám Hùng, ông Ba Ẩn, ông Tư Hùng ở trên đất này). Ngôi nhà thờ An Hương (I) này đă bị cha Phêrô Tư lúc đó là cha sở Mỹ Chánh dỡ theo lệnh tiêu thổ kháng chiến Nam Bộ 1933, chở về Mỹ Chánh. Nền nhà thờ thứ hai (II) do cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang (lúc đó là cha sở Chánh Ṭa) mua, năm 1955 cha Quang cất nhà thờ bằng tre lá nằm trên bờ sông Cái Lóc. Đất nhà thờ (II) nay thuộc ấp An Hương 2, xă Mỹ An, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long. Để coi sóc nhà thờ, dạy học, dạy giáo lư cha Giacôbê đă sắp xếp hai D́ MTG Cái Nhum ở tại đây. Các cha Phêrô Phan Ngọc Đức, Matthêu Nguyễn Văn Sách, cha Dương Văn Oai là các cha phó Chánh Ṭa đă đến nhà thờ Cái Lóc làm lễ Chúa Nhật hàng tuần. Có một thầy đă từng đến giúp năm tại đây là thầy Phêrô Phạm Hoàng Điềm, hiện nay đang làm cha sở họ Xuân Hiệp. Lúc cha Điềm c̣n ở tại Ṭa Giám Mục Vĩnh Long, cha Giuse Lục có chở cha Điềm xuống thăm họ đạo Cái Lóc, gặp lại các học tṛ xưa. Theo giáo dân Cái Lóc kể lại năm 1956 có cuộc rửa tội tân ṭng đông đảo (những người trở lại v́ thời cuộc). Hiện nay c̣n một số người (một ít c̣n giữ đạo), đa phần đă bỏ đạo hoặc di chuyển đi nơi khác. Đầu năm 1975 nhà thờ (II) này bị pháo kích sập. Đất nhà thờ (II) này có hai này có hai gia đ́nh đang sinh sống. Gia đ́nh công giáo ông Phêrô Trần Văn Lệ, gia đ́nh người lương ông Bảy Quắn.

Một họ đạo nhỏ bé bị lăng quên:

Ngày xửa ngày xưa, không biết họ đạo Cái Lóc có sinh hoạt thế nào không nghe ai kể lại. Thời cha Giacôbê Quang th́ các cha phó hàng tuần đi "bo bo" xuống làm lễ Chúa Nhật (cha Phêrô Đức, cha Matthêu Sánh). Thời chiến tranh việc cử hành thánh lễ có phần thưa thớt. Khi nhà thờ nằm trong vùng không có an ninh th́ các cha không xuống làm lễ nữa. Họ đạo An Hương lúc đó thật sự mồ côi. Đức tin như phai mờ, ḷng tin dần dần rơi đến cạn hẳn, số người bỏ đạo tăng, lớp trẻ không quan tâm tới đạo nữa. Một số gia đ́nh c̣n nhiệt t́nh sống đạo bằng tam bản đi đường sông, hay đi bộ đến các nhà thờ kế cận dự lễ. Sau biến cố 30/4/1975 Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu thương họ đạo An Hương, nên đă sai một cha giáo Chủng Viện là cha Mai Trí Thức làm cha sở họ An Hương. Cha Phêrô Nguyễn Phước Lợi (lúc đó là cha sở nhà Cầu Bắc Mỹ Thuận) chở cha Giuse Thức xuống thăm họ đạo. Thấy nhà thờ sập chỉ c̣n là một đống cây, cha Giuse về gặp Đức cha từ chối không xuống Cái Lóc. Họ An Hương mồ côi thật không có ai lo. Năm 1977 Đức Cha Giacôbê bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Đức Thuận trẻ Trung làm cha sở họ Long Mỹ kiêm nhiệm cha sở họ An Hương. Nghe giáo dân kể lại: cha Phêrô Thuận có xuống thăm họ đạo An Hương và dâng năm lễ giỗ: hai lễ giỗ nhà ông Anrê Đỗ Ngọc Lượm và ba lễ nhà bà Chín mẹ cô Sáu Thiên. Chính cha Phêrô Thuận cho biết, ngài cũng không làm ǵ hơn cho họ đạo. Một số giáo dân An Hương từ 1975 -1990 hoặc không đi lễ Chúa nhật, hoặc thỉnh thoảng đi dự lễ Chúa nhật tại nhà thờ Long Mỹ, Măng Thít, Vĩnh Long, hay nhà thờ Đ́nh Khao Long Hồ Vĩnh Long. Trước năm 1990, một số ít giáo dân Cái Lóc lên Đ́nh Khao dự lễ Chúa Nhật, họ làm quen với cha Giuse Lục (lúc đó cha Giuse Lục được cha Antôn Ngô Văn Thuật cha sở Chánh Ṭa Vĩnh Long kiêm Đ́nh Khao nhờ làm lễ Chúa nhật tại Đ́nh Khao với tư cách xâm canh), cha Giuse Lục có đến thăm một số gia đ́nh sinh sống tại ấp An Hương 1 và 2. Theo yêu cầu của bà Sáu Búi, cha đến ban Bí tích xức dầu an ủi ông Nicôla Bùi Chấn Thế và làm lễ an táng ông tại nhà. Năm 1990, Đức Cha Raphae Nguyễn Văn Diệp, Giám Mục phó Vĩnh Long chuẩn bị đi Rôma (Ad limina) viếng mộ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô báo cáo hiện trạng về giáo phận tháng 11/1990. Ngài thương họ đạo An Hương bị mồ côi nên đă nhờ cha Giuse Đinh Quang Lục xuống xem xét làm bản thống kê hiện t́nh giáo dân họ An Hương. Cũng dịp này, Đức Cha Giacôbê Giám Mục Chánh Ṭa Vĩnh Long bổ nhiệm cha Giuse Lục làm sở Cái Lóc (15/6/1990). Cha Giuse vui vẻ tiếp nhận họ đạo mồ côi, giáo dân sống rải rác, ḷng đạo lạnh nhạt như vỡ đàn tan nghé. Đất nhà thờ không c̣n, nhà thờ không có. Buổi đầu cha Giuse tính chuộc nền nhà thờ thứ II, ḍ đi xét lại thấy khó khăn, có thể hư hỏng cả tương lai, nên cha phải t́m cách mượn đất mượn nhà để qui tụ giáo dân nung đúc tinh thần, qui tụ giáo dân thành một đoàn chiên mạnh dạn theo vị chủ chăn nhân lành là Chúa Giêsu Kitô.

Một họ đạo Phục Sinh:

Lănh một đạo cố cụ đă nhiều lần nguội lạnh v́ chiến tranh v́ muôn vàn khó khăn, các chủ chăn không thể gần gũi con chiên, không có người lớn làm nồng cốt để qui tụ dân Chúa, nên giáo dân nguội lạnh đến lơ là, không quan tâm đến việc chung họ đạo, cha Giuse đă cầu nguyện, tŕnh bày hiện t́nh họ đạo và lănh ư của hai Đức Cha, đồng thời cha cũng mau lẹ nắm bắt mọi cơ hội thuận lợi để lo cho họ đạo. Gặp cha Giuse, giáo dân vui mừng, hy vọng đợi chờ xem cha có thể làm ǵ lo cho họ đạo, lo cho giáo dân. Giáo dân Cái Lóc hoàn toàn thụ động. Có một dịp mai, cha Giuse có dọa hỏi đất, nhưng không mấy thuận lợi, riêng gia đ́nh anh chị Kiệt + Phượng (ông bà Mười Ḅ và ông bà Xíu Ĺn đều là chủ ḷ gạch là cha mẹ hai bên). Làm ḷ gạch có một căn nhà tường lợp ngói trên miếng đất khoản một công, nơi anh chị làm gạch mộc. V́ công việc làm ăn không thuận lợi nên anh chị muốn nhượng lại đất và nhà với giá 34 chỉ vàng 24 Kara.

Sau khi bàn hỏi với hai Đức Cha Giacôbê và Raphae, cha Giuse đă làm giấy mượn đất, mượn nhà lâu dài làm nơi giáo dân qui tụ học giáo lư, cầu nguyện, dự lễ, lănh nhận các Bí tích (28/12/1991 anh chị 20 chỉ, ngày 22/9/1992 anh chị lấy 14 chỉ). Cha Giuse mau lẹ xin chị Phương, người lanh lẹ hoạt bát đă nhập khẩu cho hai D́ MTG Cái Nhum (D́ Bảy Hiền và D́ Năm Ánh Tuyết) vào hộ khẩu của chị, để các D́ có thể hiện diện làm việc công khai tại Cái Lóc: mở nhà kư nhi, dạy giáo lư và sinh hoạt giới trẻ thăm viếng các gia đ́nh. Việc sinh sống của các D́ cha Giuse lo và sắp xếp. Việc xin làm lễ tại Cái Lóc, cha Giuse xin chị Phượng giúp xin phép xă và huyện. Đáp lời yêu cầu của cha Giuse, chị Phượng đă đích thân cầm đơn xin làm lễ của họ đạo (13/5/1992) đến UBMT xă Mỹ An và được xă chứng chuyển ngày 24/8/1992 và chị đến huyện Măng Thít và được UBMT huyện Măng Thít chứng chuyển ngày 20/9/1992. Nhờ chứng chuyển của UBMTTQ xă Mỹ An và huyện Măng Thít, cha Giuse đă đến UBMT tỉnh Cửu Long và UBMTTQ tỉnh dựa trên sự chứng chuyển của xă Mỹ An và huyện Măng Thít cùng với giấy bổ nhiệm của Đức Cha Giacôbê (15/6/1990) đă thuận nhận cho cha Giuse xuống Cái Lóc làm lễ, nên UBND xă Mỹ An đă nhất trí (30/10/1992) cho cha Giuse làm lễ chính thức tại nhà anh chị cho mượn.

Trước ngày được làm lễ chính thức, cha Giuse đă thỉnh thoảng gặp gỡ anh chị em tín hữu Cái Lóc thờ phượng Chúa có lúc qui tụ được 70 người lớn nhỏ. Được phép chính thức làm lễ, cha Giuse làm một mái lá trên sân và hàng ba thành nơi làm lễ tạm. Hằng ngày cha Giuse xuống tập hợp giáo dân dạy giáo lư, làm lễ. V́ chủ trương trồng cây phải tưới tắm, chăm sóc mỗi ngày, bón phân, xịt sâu...nghĩa là vị mục tử phải gần gũi thương lo chu cấp lương thực tinh thần cho giáo dân. Chắc chắn không có sinh hoạt nào sinh động và hiệu quả cho bằng Thánh lễ. Tất cả mọi sinh hoạt xây quanh Thánh lễ, Thánh Thể là nguồn sống của Giáo hội. Những ngày thời gian đầu giáo dân đi lễ hàng ngày khoản 40 -50 người, đa phần là giới trẻ. Sau thời gian được sinh hoạt chính thức, cha Giuse bắt đầu rửa tội, hợp thức hóa hôn phối, thiết lập Quới chức, chia phiên các gia đ́nh phụ trách để chiều thứ bảy, sáng Chúa nhật hàng tuần; quét dọn chỗ làm lễ, đọc sách thánh, dâng của lễ. Họ đạo Cái Lóc đă sống lại sống động. Tiếc một điều, cha Giuse lúc đó quá ôm đồm cùng một lúc lo cho bốn họ đạo Thiềng Đức, An B́nh, Đ́nh Khao, Cái Lóc. Dù có hai cha Antôn Nguyễn Văn Trạch, cha Fx Nguyễn Văn Việt giúp ngày Chúa nhật, cha già Phaolô Nguyễn Văn Đoán giúp làm lễ ngày thường, cha Giuse cũng không thể dành thời giờ đủ để chăm sóc họ đạo mới phục sinh này.

Từ mái lá dễ dột sau hai ba năm mưa nắng, cha Giuse thay cột đúc, kèo sắc, mái tole fibreau ciment, mở rộng nơi làm lễ cả chiều rộng lẫn chiều dài. Cha đúc chuông 5 tấc 4 và treo trên cây vú sữa, tiếng chuông từ đây vang lên mỗi sáng, mỗi chiều loan báo cho bà con xă Mỹ An biết cộng đồng công giáo đă hiện diện và sinh hoạt chính thức ở Cái Lóc.

Năm 1991 nh́n về tương lai chuẩn bị xây dựng nhà thờ, cha Giuse sắp xếp mua năm công đất ruộng của ông bà ba Phong chủ ḷ gạch sát tỉnh lộ 31. Đây là nền đất nhà thờ thứ ba. V́ sát lộ có 4 gia đ́nh làm nhà trên đất ông ba Phong là bà Tư Thổ, gia đ́nh Út Quảng, gia đ́nh Mộng Tuyền và gia đ́nh cháu ông ba Phong, nên cha Giuse đă yêu cầu ông ba Phong di dời họ đi nơi khác. Thực tế ông ba Phong chỉ di dời nhà cháu ông được, c̣n ba gia đ́nh kia th́ không. Sau cùng năm 1995 cha Giuse cũng phải nhắm mắt đo đạc sang tên năm công 6 cây vàng 24 Kara. Đo đạc xong, dựng cột móc, làm giấy tờ tại xă Mỹ An, cha Giuse đă trao tiền cho ông bà ba Phong tại UBND xă dưới sự chứng kiến của chính quyền. Năm 1996 cha Giuse lên công chứng tỉnh Vĩnh Long làm giấy hiến đất cho họ đạo Cái Lóc, nhưng măi đến năm 2004 đất này mới thực sự được sang tên cho họ đạo. Nhà Nước trưng dụng 280m2 làm đường, họ đạo c̣n 4720m2. Đầu năm 2006 được phép xây dựng nhà sinh hoạt tôn giáo, cha Giuse đă ráo riết xây dựng chiều dài 20m x 12m hàng ba 4m. ngày 19/3/2006 dời điểm làm lễ ra nhà sinh hoạt. Ngày 1/5/2006 Đức Cha Tôma chủ sự lễ làm phép khánh thành nhà sinh hoạt tôn giáo. Từ nay họ đạo Cái Lóc có căn bản vươn lên với nhiều hy vọng.

Sinh hoạt mục vụ:

- Cha và các D́ có chương tŕnh đi thăm các gia đ́nh, động viên mọi người đi lễ, gỡ rối, gần gũi và cảm thông với giáo dân nghèo tiền, nghèo học thức, nghèo đạo đức.

- Cha và D́ đều lo dạy giáo lư, mỗi người lo cho các đối tượng được ấn định rơ: chầu nhưng, rước lễ vỡ ḷng, thêm sức, bao đồng.

- Thánh lễ hàng ngày, sinh hoạt giới trẻ: để có cha dâng lễ đều đặn cho giáo dân cha Giuse đă nhờ các cha Phaolô Đoán, Antôn Trạch, Fx Việt tiếp tay tích cực. Được chuyện nhưng thiếu nhất quán, biết làm sao.

- Việc trung thu qui tụ các trẻ lương dự lễ sinh hoạt vui, phát quà. Các em đến rất đông chật nơi làm lễ.

- Dịp Giáng Sinh có hoạt cảnh trước lễ, đông người lương dân đến dự. Bầu khí vui vẻ, sinh động...

- V́ họ đạo không có Đất Thánh nên giáo dân có thói quen an táng thân nhân trên dất nhà. Giáo dân đến cầu lễ, dự lễ an táng. Đây là việc truyền giáo theo phương pháp thính thị tốt.

- Trong thời gian từ 2004 đến nay:
+ Thứ bảy 5 giờ chiều có lễ thay Chúa Nhật.
+ Sáng Chúa Nhật 7 giờ 30 lễ.
+ Sau lễ chiều thứ hai, thứ tư : giáo lư chầu nhưng
+ Thứ Ba và thứ năm tập hát cộng đồng.
+ Thứ sáu học Kinh thánh chuẩn bị cho Chúa Nhật tới. T́m hiểu ư chính ba bài, rút ra chủ đề thánh lễ, áp dụng.
+ Đầu năm 2006 v́ thiếu người làm việc bà Nhất Hiệp đă rút hai D́ MTG Cái Nhum đi khỏi Cái Lóc.
+ Đầu năm 2007 các Soeur Nữ Tử Bác Ái lo dạy nhà trẻ, sỉ số các em nhà trẻ càng ngày càng đông, các em đi vào nề nếp.

Các cha đă phụ trách họ đạo An Hương:
+ Một thời do các cha sở Chánh Ṭa Vĩnh Long (không rơ).
+ Một thời do các cha sở Mỹ Chánh (không rơ).
+ Từ 1954 - 1965 cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang (cha sở Chánh Ṭa Vĩnh Long).
+ Từ 1965 - 1973: cha Benoit Trương Thành Thắng.
+ từ 1973 - 1975: cha Phaolô Trịnh Công Trọng.
V́ chiến tranh vắng bóng các cha
+Từø 1977 - 1990: cha Phêrô Nguyễn Phước Thuận.

Coi sóc họ đạo Cái Lóc:
+ Từ 13/6/1990: cha Giuse Đinh Quang Lục.
+ Cha phụ tá: Antôn Nguyễn Văn Trạch 1988 - 2002.
+ Cha Fx Nguyễn Văn Việt 1988 - ...
Tiếp giúp: cha Phaolô Đoán (4 năm).

* Nguồn :  Trang Web GP Vĩnh Long


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Cái Lóc (An Hương)

< chưa có >

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com