Giáo phận Vĩnh Long

Nhà thờ Giáo xứ Cây G̣n

 

Nhà thờ Giáo xứ Cây G̣n
Giáo hạt Mặc Bắc

 

Địa chỉ : Hiếu Trung, Tiều Cần, Trà Vinh

Chánh xứ : Linh mục

Tel

 

 

E-mail

 

 

Năm thành lập

 

 

Số giáo dân

  507

 

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

 

 

Lược sử Giáo xứ

1. Giai đoạn h́nh thành họ đạo:

 1. Họ đạo Cây G̣n được thành lập từ năm 1958, do các cha ḍng Phanxicô, cha Paul Joseph.
 2. Năm 1963: Nhà thờ bị phá hủy hoàn toàn do chiến tranh.
 3. Năm 1984: có hai D́ MTG Cái Mơn về mua đất (không phải tại nơi Nhà thờ cũ), dựng tạm ngôi Nhà thờ thô sơ để dạy học. Thỉnh thoảng, có các linh mục ở Mặc Bắc đến dâng thánh lễ cho bà con giữ Mùa Phục Sinh.
 4. Năm 1991 Cây G̣n có thánh lễ thường xuyên hơn do Tiểu Cần có cha sở.
 5. Ngày 23/5/1999: Cây G̣n chính thức trở thành Họ đạo; có các D́ quản lư và có thánh lễ mỗi tuần.
 6. Ngày 15/8/1999: khởi công xây dựng Nhà thờ.
 7. Ngày 15/12/1999: Đức Cha Giacôbê làm phép Nhà thờ mới.
 8. Linh mục tiền nhiệm: Tôma Lễ.

2. Giai đoạn hiện nay:

 1. Linh mục đương nhiệm: Philipphê Nguyễn Như Thường (từ tháng 4/2006).
 2. Các sinh hoạt mục vụ: là họ lẽ của họ đạo Tiểu Cần nên phương thức sinh hoạt như nhau.
 3. Cơ sở vật chất: hiện có một nhà D́.

3. Định hướng tương lai:

 1. Thường xuyên quan tâm, giúp đỡ bà con giáo dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp đỡ đối tượng là học tṛ nghèo có nguy cơ bỏ học.
 2. Khôi phục lại đời sống đức tin, giúp giáo dân hiểu biết thêm về giáo lư và siêng năng lănh nhận các Bí tích.
 3. Mở các lớp giáo lư cho giới trẻ nhằm thu hút các em tham gia vào các hoạt động chung; tạo điều kiện để các em có cơ hội gần gũi, tích cực hơn trong công việc của Họ đạo.

 

* Nguồn :  Trang Web GP Vĩnh Long

 

Trang đang được xây dựng

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com