Giáo phận Vĩnh Long

Nhà thờ Giáo xứ Cây G̣n

 

Nhà thờ Giáo xứ Cây G̣n
Giáo hạt Mặc Bắc

 

Địa chỉ :  Hiếu Trung, Tiều Cần, Trà Vinh  ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục
Phó xứ     : Linh mục

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

Đức Mẹ hồn xác lên trời

Số giáo dân

507

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Họ đạo Cây G̣n Mừng bổn mạng (15/8/2017) - H́nh ảnh

 

Lược sử Giáo xứ Cây G̣n

1. Giai đoạn h́nh thành họ đạo:

 1. Họ đạo Cây G̣n được thành lập từ năm 1958, do các cha ḍng Phanxicô, cha Paul Joseph.

 2. Năm 1963: Nhà thờ bị phá hủy hoàn toàn do chiến tranh.

 3. Năm 1984: có hai D́ MTG Cái Mơn về mua đất (không phải tại nơi Nhà thờ cũ), dựng tạm ngôi Nhà thờ thô sơ để dạy học. Thỉnh thoảng, có các linh mục ở Mặc Bắc đến dâng thánh lễ cho bà con giữ Mùa Phục Sinh.

 4. Năm 1991 Cây G̣n có thánh lễ thường xuyên hơn do Tiểu Cần có cha sở.

 5. Ngày 23/5/1999: Cây G̣n chính thức trở thành Họ đạo; có các D́ quản lư và có thánh lễ mỗi tuần.

 6. Ngày 15/8/1999: khởi công xây dựng Nhà thờ.

 7. Ngày 15/12/1999: Đức Cha Giacôbê làm phép Nhà thờ mới.

 8. Linh mục tiền nhiệm: Tôma Lễ.

2. Giai đoạn hiện nay:

 1. Linh mục đương nhiệm: Philipphê Nguyễn Như Thường (từ tháng 4/2006).

 2. Các sinh hoạt mục vụ: là họ lẽ của họ đạo Tiểu Cần nên phương thức sinh hoạt như nhau.

 3. Cơ sở vật chất: hiện có một nhà D́.

3. Định hướng tương lai:

 1. Thường xuyên quan tâm, giúp đỡ bà con giáo dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp đỡ đối tượng là học tṛ nghèo có nguy cơ bỏ học.

 2. Khôi phục lại đời sống đức tin, giúp giáo dân hiểu biết thêm về giáo lư và siêng năng lănh nhận các Bí tích.

 3. Mở các lớp giáo lư cho giới trẻ nhằm thu hút các em tham gia vào các hoạt động chung; tạo điều kiện để các em có cơ hội gần gũi, tích cực hơn trong công việc của Họ đạo.

 

* Nguồn :  Trang Web GP Vĩnh Long

 

Chi tiết  bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

.................................

Họ đạo Cây G̣n Mừng bổn mạng

Hôm nay ngày 15.8, Giáo Hội long trọng mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Đây là dịp Họ đạo Cây G̣n thuộc Mặc Bắc mừng lễ bổn mạng Nhà Thờ. Đặc biệt hôm nay Họ đạo Cây G̣n có một số con em được Rước Chúa Lần Đầu.

Trong bài giảng lễ hôm nay, Cha phụ trách chia sẻ từ câu chủ đề của bài Tin Mừng “Phúc cho bà là kẻ đă tin” (Lc 1,45). Mẹ Maria được phúc vô nhiễm nguyên tội từ trong ḷng Mẹ v́ Mẹ được chọn làm Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa. Mẹ có Phúc v́ tin vào lời Thiên Chúa, sống vâng theo ư Chúa, có Chúa trong ḷng và theo Chúa Giêsu con Mẹ đến cùng, v́ vậy khi chết Mẹ được Phúc lớn lao là được lên trời cả hồn lẫn xác mà Giáo Hội mừng lễ hôm nay.

Tin Mừng Thánh Gioan chương 6 câu 54 nói câu chân lư của Chúa Giêsu “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống ai ăn bánh này sẽ sống đơi đời, và bánh Ta sẽ ban chính là thịt Ta để cho thế gian được sống…” Chúa Giêsu đă chỉ cho chúng ta mối Phúc, con đường lên Thiên Đàng đó chính là ăn chính Ḿnh Máu Chúa, có Chúa trong ḷng.

V́ vậy nếu chúng ta muốn có Phúc, muốn lên Thiên Đàng th́ chúng ta phải có Chúa trong ḷng, ăn Ḿnh Máu Chúa, noi gương Đức Maria sống theo ư muốn của Thiên Chúa, đi theo Chúa, sống đức tin như Đức Maria. C̣n các con thiếu nhi hôm nay sắp rước Chúa lần đầu rất thân mến! dịp mừng lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời hôm nay cho chúng ta một dấu chứng chắc chắn về mối phúc của Mẹ, ngoài sự sống vật chất thân xác chúng ta c̣n có sự sống linh hồn, phần rỗi đời đời; ngoài đời sống ở trần gian hôm nay chúng ta c̣n có sự sống thiên đàng mai sau.

Như trong kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng thân xác con người ngày sau sẽ sống lại để chịu phán xét, nếu chúng ta muốn lên Thiên Đàng giống như Đức Maria, chúng ta nhất thiết phải sống bắt chước Đức Maria, sống đức tin sống theo Thánh ư Thiên Chúa, siêng năng rước Chúa, có Chúa trong ḷng ḿnh và quyết tâm sống nên Thánh. Xin Chúa cho các con được có phúc như Đức Mẹ, các con đang nôn nao vui mừng v́ sắp rước Chúa hôm nay biết ǵn giữ linh hồn ḿnh trong trắng ở thế gian để mai sau xứng đáng vào hưởng Hạnh Phúc đời đời với Chúa trên Thiên Đàng như Đức Maria hồn xác lên trời mà chúng ta mừng lễ hôm nay.

Nguồn :  Trang Web GP Vĩnh Long


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Cây G̣n

H́nh ảnh Họ đạo Cây G̣n Mừng bổn mạng (15/8/2017)

Nguồn :  Trang Web GP Vĩnh Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]