Giáo phận Vĩnh Long

Nhà thờ Giáo xứ Cù Lao Dài

 

Nhà thờ Giáo xứ Cù Lao Dài
Giáo hạt Mai Phốp

 

Địa chỉ : Xă Quới Thiện, Vũng Liêm, Vĩnh Long   ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Mic. Nguyễn Văn Công

Tel

(070) 980-815

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

Lễ Thánh Tâm

Số giáo dân

935

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Lễ Thêm Sức tại nhà thờ Cù Lao Dài (14/6/2012)
* H́nh ảnh Lễ khánh thành nhà thờ Cù Lao Dài (31/5/2010)

 

Lược sử Giáo xứ Cù Lao Dài

* Các Cha Sở Giồng Thủ Bá kiêm nhiệm Cù Lao Dài:

1 .   Cha Anrê Miều: ?- 1893

2 .   Cha Gioan Trung: 1893-1914

3 .   Cha Phanxicô xaviê Đặng: 1915-1930

4.    Cha Phêrô Tuyển: 1930-1940

5.    Cha Phêrô Thà: 1940-1943

6 .   Cha Giuse Nguy?n Tồn N?ng:1944-1961

7. Cha Phaolô Phan Tùng L?c: 1961-1962

* Các cha sở Mỹ Chánh kiêm nhiệm Cù Lao Dài:

8. Cha Bênađô Nguyễn Ngọc Khả: 1962-1967

Đến ngày 14-7-1972 có cha sở chính thức Cù Lao Dài

10. Cha Giacôbê Nguyễn Văn Tỏ:  1972-1992

11. Cha Micae Lê Quang Nguyện: 1992- đến nay

 

II. GIAI ĐOẠN H̀NH THÀNH:

Vào khoảng năm 1840 đă có mặt ít gia đ́nh Công giáo ở các họ đạo xung quanh như: Cái Mơn, Giồng Thủ Bá, Mỹ Chánh đến lập nghiệp ở Cù Lao Dài. Họ Đạo đă qui tụ một ít gia đ́nh long dân vào đạo và đă cất nhà dạy giáo lư.

Khi cha Anrê Miều nhận họ Giồng Thủ Bá, kiêm luôn Cù Lao Dài có ư muốn lập họ Cù Lao Dài, đă xin Bà Nhất Tu Viện MTG Cái Mơn cho người đến giúp cha lập họ mới. Bà Nhứt phái Bà Nh́ Thức đến nơi ở trọ nhà dạy nằm phía trên Vàm kinh Phước Lư; mở thêm một nhà dạy ở Vàm Rạch Sâu, cũng nằm trên kinh đào Phước Lư.

Từ khi lập họ đến nay đă có 3 ngôi Nhà thờ:

1.  Cha Gioan Trung dẹp nhà dạy xây Nhà thờ lợp ngói hướng mặt tiền về Sông Cái Cổ Chiên khoảng năm 1917 v́ chưa có kinh đào Phước Lư. Sau đó cha Gioan Trung xin nhà nước đào Kinh Phước Lư để ghe xuồng qua lại Cù Lao dễ dàng và được nhà nước chấp thuận.

2. Nhà thờ cũ hư. Vào năm 1931 Cha Phêrô Tuyển xây cất Nhà thờ thứ hai hướng mặt tiền ra kinh đào Phước Lư.

3. Nhà thờ cũ quá hẹp. Vào năm 1970 Cha Phêrô Chính xây cất Nhà thờ mới rộng răi hơn. Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu đă đến làm phép và khánh thành ngôi Nhà thờ mới vào ngày 13/11/1971.

4. Trải dài 25 năm từ năm 1970-1995 Nhà thờ bị hư hại nhiều. Cha Micae Lê Quang Nguyện đă tu sửa cung thánh, mặt tiền và làm tháp chuông mới vào năm 1995. Ngày 31/1/1996, Đức Cha Giacôbê đến dâng lễ tạ ơn và làm phép ngôi thánh đường mới tu sửa này.

 

III. GIAI ĐOẠN HIỆN NAY:

Hiện nay, năm 2007 v́ cuộc sống nông thôn quá khó khăn, nên nhiều gia đ́nh cũng như giới trẻ đă lên thành phố để t́m việc làm. Họ đạo có phần thưa thớt. Số c̣n lại giữ đạo tốt để củng cố đức tin cho gia đ́nh.

Họ đạo hiện có 1150 giáo dân, được tổ chức theo các ban:

1. Ban Qưới Chức.

2. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

3. Ca đoàn: có 2 ca đoàn:

o Ca đoàn Phục Sinh

o Ca đoàn Têrêsa.

4. Ban giúp lễ lớn- nhỏ

5. Thiếu nhi được tổ chức theo các lớp giáo lư:

o Rước lễ

o Thêm sức

o Bao đồng.

Có những buổi sinh hoạt giáo lư theo lớp mỗi Chúa Nhật

6. Một trường học nhà nước sử dụng từ năm 1975 đến năm 2002 đă trả lại cho Họ Đạo. Hiện đang sử dụng cho việc học giáo lư và các buổi sinh hoạt chung.

 

* Nguồn :  Trang Web GP Vĩnh Long


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Cù Lao Dài

H́nh ảnh Lễ khánh thành nhà thờ Cù Lao Dài (31/5/2010)

Nguồn : Cánh Đồng Truyền Giáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com