Giáo phận Vĩnh Long

Nhà thờ Giáo xứ Đồng Phú

 

Nhà thờ Giáo xứ Đồng Phú
Giáo hạt Vĩnh Long

 

Địa chỉ : Thuận Long, Đồng Phú, Long Hồ quận Chợ Lách, Vĩnh Long.

Quản xứ : Linh mục Jos. Đinh Quang Lục (15/8/2013)

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

190

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

 

 

Lược sử Giáo xứ Đồng Phú

1. Nét Tổng Quát

* Vị trí Địa Lư:

Họ Đạo Đồng Phú nằm về hướng đông bắc Thị xă Vĩnh Long, cách trung tâm Thị xă 6km. Nhà Thờ Đồng Phú lấy tên theo địa danh hành chính từ trước tới nay.

* Nét đặc trưng:

Họ Đạo Đồng Phú nằm ở phần trên cùng của vùng Cù Lao Minh, nơi sông Tiền Giang chia thành 2 nhánh :
- Hữu ngạn chảy ra biển qua 2 cửa Ba Lai và Hàm Luông
- Tả ngạn là ḍng Cổ Chiên chảy ra 2 cửa Cổ Chiên và Cung Hầu.

Đất đai cù lao phù sa mầu mỡ, do vậy đa phần giáo dân Đồng Phú sống bằng nghề nông, chuyên canh các loại cây ăn trái đặc sản như: Nhăn, Xoài, Cam, Quít, Chôm Chôm...

* Các Linh mục phụ trách họ Đồng Phú qua các thời kỳ :

* Cha sở tiền nhiệm:

  1. Cha Tôma Nguyễn Văn Vẽ 1969- 1974
  2. Cha Matthêu Nguyễn Văn Sánh 1974 - 2002
  3. Cha Giacôbê Nguyễn Công Lành 2002 - 2003

* Cha phụ trách đương nhiệm :

Cha Phanxicô Xaviê Trần Hữu Nhạn 2003 -

2. Giai Đoạn H́nh Thành

Do việc giáo dân đi lễ gặp khó khăn, năm 1969 Cha Tôma Nguyễn Văn Vẽ đă tách mộât số bà con giáo dân thuộc ấp B́nh Ṭng khỏi họ Cái Muối và lập nên họ Đồng Phú. Lúc này có 23 gia đ́nh với 60 giáo dân.

Năm 1970 Bà Nguyễn Thị Quư (Bảy Quư) hiến một số đất và Cha Tôma Vẽ mua thêm của một số gia đ́nh được khoảng 6 công để xây nhà thờ Đồng Phú.

Cha Tôma Vẽ cùng với các ông trong ban quư chức như: Giuse Nguyễn Văn Tảo, Phêrô Nguyễn Văn Đức, Phêrô Phạm Văn Sồi và bà con đă góp công sức và cất được mộât ngôi Nhà thờ xinh xắn, lấy Thánh Giuse làm Bổn mạng kính vào ngày 19 tháng 03 hằng năm. Ngoài ra, họ đạo c̣n xây được nhà ở cho các D́ và hai pḥng học văn hoá.

Từ khi được thành lập năm 1969 Họ đạo cũng lớn lên về nhiều mặt, bà con sốt sắng giữ đạo hơn. Họ Đồng Phú là họ nhánh của họ Cái Muối nên các Cha ở Cái Muối tới lui làm lễ cho bà con. C̣n các sinh hoạt khác do các D́ và Quư Chức trong họ đảm trách.

Sau năm 1975, đời sống bà con nói chung gặp nhiều khó khăn. Riêng đời sống đạo lại càng gặp khó hơn, các Nhà thờ chỉ có thánh lễ Chúa nhật, các hội đoàn đều phải giải tán. Nhưng bà con vẫn cố gắng ǵn giữ nếp sống đạo đức.

Đến thời kỳ đổi mới, đời sống đạo có phần dễ dàng hơn trước. Kinh tế của bà con cũng khởi sắc hơn. Những giáo dân trước đây nguội lạnh nay trở lại sinh hoạt đạo đức. Năm 1998 Cha Mt. Nguyễn Văn Sánh cùng giáo dân xây được bờ kè kiên cố trước Nhà thờ.

3. Giai đoạn hiện nay

* Các sinh hoạt mục vụ của họ đạo :
- Ban Quư Chức gồm 7 vị, được Đức Cha Tôma trao tác vụ vào ngày 10 tháng 08 năm 2007. Các vị này được phân công theo Biện sở, đồng thời cộng tác với cha sở để lo việc Họ đạo.
- Một ca đoàn sinh hoạt đều đặn
- Thiếu nhi và giới trẻ ít, có sinh hoạt giáo lư
- Cơ sở vật chất c̣n thiếu, đất của Họ đạo bị lấn chiếm hiện c̣n khoảng 2 công.

4. Định hướng tương lai :
- Cũng cố đời sống đạo đức qua thánh lễ, dạy giáo lư
- Tổ chức củng cố các đoàn thể
- Tu sửa lại cơ sở vật chất

Với những bước thăng trầm qua 38 năm, đến nay họ Đồng Phú có 55 gia đ́nh với 190 giáo dân. Trước mắt Họ đạo phải cố gắng để ổn định đất đai, cất lại nhà xứ, Nhà thờ và các hạng mục khác .

* Nguồn :  Trang Web GP Vĩnh Long


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Đồng Phú

< chưa có >

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com