Giáo phận Vĩnh Long

Nhà thờ Giáo xứ Lộc Ḥa

 

Nhà thờ Giáo xứ Lộc Ḥa
Giáo hạt Vĩnh Long

 

Địa chỉ : Xă Lộc Ḥa, Long Hồ, Vĩnh Long  ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Gbt Nguyễn Văn Trác

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

700

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

 

 

Lược sử Giáo xứ Lộc Ḥa

Các linh mục tiền nhiệm:

 1. + Năm 1870-1913: cha Jos Nguyễn Duy Tân quản nhiệm cho đến.
 2. + Năm 1913- 1954: các cha Tôma Nguyễn Văn Văn, cha Anrê Lê Văn Quyền, cha Micae Nguyễn Văn Thao, cha Quờn quản nhiệm.
 3. + Năm 1955-1975: họ đạo có các cha Quờn, Phêrô Nam, cha Phêrô Ngộ.

- Các cha ở thường xuyên:

 1. Năm 1965-1967: cha Phêrô Hiệu
 2. Năm 1968-1969: cha Phêrô Đức
 3. Năm 1970-1971 cha GBt Oai
 4. Năm 1972-1989: cha Đaminh Nhơn
 5. Năm 1990-2002: cha Phêrô Xanh
 6. + Từ năm 2003 đến nay đương nhiệm là cha GBt Nguyễn Văn Trác.

Giai đoạn h́nh thành:

Theo truyền khẩu của các ông bà lăo th́ vào năm 1870 thời cha Jos Nguyễn Duy Tân, có người dâng bốn mẫu ruộng. Cha Jos lập vườn và làm Nhà thờ bằng tre lá. Đến năm 1877, cha làm lại Nhà thờ và đặt tên là họ đạo "Bàu Kiến"; đến năm 1880 cha về An Hiệp và chỉ trông coi Họ đạo từ xa. Cha Jos qua đời năm vào năm 1913. Tiếp theo có các cha trông coi và đă xây dựng Nhà thờ kiên cố.

Giai đoạn phát triển và xây dựng:

 1. Trước năm 1975 là thời kỳ chiến tranh, Nhà thờ bị phá sập hoàn toàn.
 2. Sau năm 1975, cha GBt Nguyễn Văn Oai khởi công xây dựng lại Nhà thờ.
 3. Cha Bern Đỗ Minh Nhơn đă tu bổ lại.
 4. Cha Phêrô Ngô Văn Xanh quản nhiệm, tu bổ lại.
 5. Cha GBt Nguyễn Văn Trác đă tu sửa toàn bộ để nơi thờ phượng và bộ mặt họ đạo được sáng sủa.

Giai đoạn hiện nay:

- Số giáo dân trong Họ đạo Lộc Ḥa vào khoản 700.
- Có ban Quới chức hoạt động chủ chốt, có ca đoàn phụ trách phụng vụ và sinh hoạt.
- Cơ sở vật chất: + Nhà D́ cũng là nhà trẻ.
- Nhà cha sở cũng là trạm phát thuốc và khám chữa bệnh cho bổn đạo mỗi Chúa nhật và một pḥng dạy giáo lư.
- Đài Đức Mẹ để họp nhau lần chuỗi mỗi tối.
- Nhà thờ.

* Nguồn :  Trang Web GP Vĩnh Long

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Lộc Ḥa

< chưa có >

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com