Giáo phận Vĩnh Long

Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Chánh

 

Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Chánh
Giáo hạt Mai Phốp

 

Địa chỉ : Chánh An, Mang Thít, Vĩnh Long  ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Pet. Phạm Hoàng Điềm (15/8/2013)

Tel

(070) 840-422

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

1800

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Thêm Sức tại Họ Đạo Mỹ Chánh (14/6/2011) - H́nh ảnh

* LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ MỸ CHÁNH (1.1.2011 )

 

Lược sử Giáo xứ Mỹ Chánh

(Dựa theo tài liệu Cha Phaolô Nhượng viết để lại).

Nguồn :  Trang Web GP Vĩnh Long

Vào năm 1875, nhà ḍng MTG Cái Mơn mua một miếng đất gần rừng Bà Mên để cất nhà ở, nuôi trâu và làm ruộng. Có một D́ Phước quản lí là D́ Mười Thiên. Cha Vitô Quờn lúc đó là cha sở họ đạo Tân Hội (nay là Cái Nhum), hàng tháng đi cấm pḥng ở Cái Mơn về ghé thăm, đợi nước xuôi chèo thuyền về Tân Hội. Thời gian này có 3 gia đ́nh: ông Sóc, ông Thành và ông Ngởi chạy giặc từ Rạch Lá G̣ Công đến, được làng cho khai hoang rừng để làm ruộng. Ba gia đ́nh được cha Vitô và Bà Mười giúp đỡ nên họ xin giữ đạo và dâng một miếng đất cất Nhà nguyện và làm trường học. Cha Vitô đặt tên Nhà nguyện là Tân Mới và xóm này gọi là xóm Tân Mới, đồng thời xin hai D́ Phước Cái Mơn qua để dạy chữ và dạy giáo lư. Đến năm 1887, cha Vitô cất Nhà thờ đầu tiên được gọi là Nhà thờ Mỹ Chánh.

   Năm 1890, Cha Vitô đổi đi, cha Giuse Nhu về làm cha sở Tân Hội và cũng tiếp tục lo cho họ đạo Mỹ Chánh: mua 100 công đất cho họ đạo, cất trường học và làm Đất thánh...

   Năm 1893, cha nghỉ hưu.

   Ngày 20/11/1893, cha Phaolô Nhượng nhận họ Tân Hội, cha thường xuyên ra thăm và lo cho họ Mỹ Chánh c̣n non trẻ. Cha xin phép quan tỉnh khai hoang Cồn Lớn làm ruộng và đi đến các họ đạo khác khuyến khích bổn đạo nghèo đến Mỹ Chánh ở, nhờ đó họ đạo được sinh sôi nẩy nở rất nhanh chóng. Năm 1904, cha dời Nhà thờ về nơi có đông giáo dân sinh sống và cất lớn Nthờ cũ. Cha cũng đă lập ra ban Quới chức, đồng nhi hát...

   Năm 1915 cha Phaolô đổi đi, cha Micae Thao đến tiếp tục làm cho họ đạo Mỹ Chánh phát triển thêm...

   Năm 1921 cha Micae Thao đổi đi, cha Phanxicô Binh nhận họ và tiếp nối công việc của cha Micae Thao. Năm 1923, cha mua đất để cất Nhà thờ thứ ba cũng lớn hơn Nhà thờ cũ (đến năm 1925 mới xong).

Năm 1940 - 1943: Cha GBt Don làm cha sở

Năm 1943 - 1947: Cha Phanxicô Binh

Năm 1947 - 1950: Cha Tađêô Thiện

Năm 1950 - 1961: Cha Phêrô Tư

Năm 1961 - 1967: Cha Bênađô Khả

Năm 1967 - 1972: Cha Phêrô Chính

Năm 1972 - 1975: Cha Đaminh Tỏ

Năm 1975 - 1988: Cha Phanxicô Phan

Năm 1988 - 2007: Cha Gioan Hoàn

Năm 2007-       ..    : Cha Giuse Xưa

H́nh nhà thờ cũ

* Nguồn :  Trang Web GP Vĩnh Long


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Mỹ Chánh

LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ MỸ CHÁNH
Giáo phận Vĩnh Long
- Ngày 1.1.2011

Ảnh do Lm Pet Hiền cung cấp

Nguồn : Cánh Đồng Truyền Giáo

Nhà thờ họ đạo Mỹ Chánh - GP Vĩnh Long

Thánh lễ do ĐC Tôma Nguyễn Văn Tân chủ sự

Cha Xưa, Cha sở họ Mỹ Chánh

 

H́nh ảnh Lễ Chịu Phép Thêm Sức (14/6/2011)

Nguồn :  Trang Web GP Vĩnh Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Trang đang được xây dựng

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com