Giáo phận Vĩnh Long

Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Sơn

 

Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Sơn
Giáo hạt Cái Mơn

 

Địa chỉ : Âp Mỹ Sơn, xă Phú Sơn, Chợ Lách, Bến Tre

Chánh xứ : Linh mục Micae Nguyễn Thế Bảo

Tel

075.874726

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

  730

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 
                Mỹ Sơn - gx Miền Nam tiên khởi của Ḍng Ngôi Lời Việt Nam

-  Tin tức sinh hoạt

 

Lược sử Giáo xứ Mỹ Sơn

Nguồn :  Trang Web Giáo xứ Cái Mơn

Theo báo cáo của Cha Phêrô Đinh tài Tướng, dựa trên tư liệu của ông Tư Cú - người dâng đất cất Nhà thờ Mỹ Sơn đầu tiên tại Vàm Mỹ Sơn ngày 02-7-1884 th́ thời gian đầu có các D́ Cái Mơn phụ trách, Cha sở Cái Mơn cho Thánh lễ và Bí tích.

Năm 1910 bà Madalên Miêng dâng cho Nhà thờ một quả chuông hiện c̣ sử dụng. Năm 1946 Cha Louis Vinh dời Nhà thờ về phần đất của ông Nguyễn văn Giàu. Ba năm sau (1949) đất lở tới, Cha Phêrô Tư mua lại nhà cũ của một người ở Ba Vát - đem về cất lại Nhà thờ khá hơn. Năm 1959 - thời Cha Tađêô Thiện, ông Nguyễn văn Giảng dâng 8000m2 đất để Cha cất lại Nhà thờ chắc chắn tồn tại tới ngày nay.

Từ năm 1960 mọi sinh hoạt đều dồn vào chiến tranh.

Năm 1970 Cha Phêrô Đinh tài Tướng đặt trách 3 họ : Bà Chũ, Mỹ Sơ, Phú Hiệp. Cha và giáo dân dọn dẹp, vừa tu sửa xong để có nơi đọc kinh dự lễ th́ lại bị hư hại lần nữa.

Bổn đạo khá đông (730 người) siêng năng kinh nguyện, sống đạo tốt lành nên hoà b́nh trăm họ.

Theo báo cáo của Cha Phêrô Đinh tài Tướng, dựa trên tư liệu của ông Tư Cú - người dâng đất cất Nhà thờ Mỹ Sơn đầu tiên

tại Vàm Mỹ Sơn ngày 02-7-1884 th́ thời gian đầu có các D́ Cái Mơn phụ trách, Cha sở Cái Mơn cho Thánh lễ và Bí tích.

Năm 1910 bà Madalên Miêng dâng cho Nhà thờ một quả chuông hiện c̣ sử dụng. Năm 1946 Cha Louis Vinh dời Nhà thờ về phần đất của ông Nguyễn văn Giàu. Ba năm sau (1949) đất lở tới, Cha Phêrô Tư mua lại nhà cũ của một người ở Ba Vát - đem về cất lại Nhà thờ khá hơn. Năm 1959 - thời Cha Tađêô Thiện, ông Nguyễn văn Giảng dâng 8000m2 đất để Cha cất lại Nhà thờ chắc chắn tồn tại tới ngày nay.

Từ năm 1960 mọi sinh hoạt đều dồn vào chiến tranh.

Năm 1970 Cha Phêrô Đinh tài Tướng đặt trách 3 họ : Bà Chũ, Mỹ Sơn, Phú Hiệp. Cha và giáo dân dọn dẹp, vừa tu sửa xong để có nơi đọc kinh dự lễ th́ lại bị hư hại lần nữa.

Tháng 10 năm 2002 – Đức cha Tôma Nguyễn văn Tân – đương kim Giám Mục Vĩnh Long giao trọng trách Họ Phú Hiệp và Họ Mỹ Sơn cho Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn ngọc Thích. Cha Quản Hạt Cái Mơn đề cử cha phó Giuse Huỳnh Mộng Hùng phụ trách nhà thờ Mỹ Sơn và cộng tác với cha sở xây nhà thờ mới. Nhà thờ mới được khánh thành năm 2004.

Ngày 01/01. 2006 cha Đaminh Bùi văn Đằng, phó xứ Cái Mơn được thuyên chuyễn về Mỹ Sơn làm cha sở. Đây là cha sở thứ nhất của họ đạo.

V́ nhu cầu của Giáo Phận đâu năm 2004 Dức Giám Mục đă cất nhắc cha ĐaMinh Bùi Văn Đằng lên làm chánh sở giáo xứ Bến Tre. Thế là họ Mỹ Sơn một lần nữa được giao lại cho Cái Mơn . Cha sở Cái Mơn nhờ cha Micae Nguyễn Thế Băo phụ trách đến ngày nay.

................

Tài liệu về nhà thờ Mỹ Sơn

Nguồn : Website GP Vĩnh Long

Nhà thờ thứ nhất:

Nhà thờ đầu tiên thô sơ vách lá được dựng lên ở ngoài vàm Mỹ Sơn (Mỹ Sơn dưới) trong phần đất ông Câu Tú dâng cho Nhà thờ. Trong sổ ghi 21/7/1884 với số giáo dân khoản 70 người.

Việc dạy giáo lư do các D́ MTG Cái Mơn. Ban ngày dạy học và giáo lư, ban đêm xuống ghe ra sông hoặc cồn đậu nghỉ v́ lệnh cấm đạo thời Vua Tự Đức. Lâu lắm mới có cha đến dâng lễ. Ngày Chúa nhật giáo dân đi lễ ở nhà thờ Phú Hiệp.

Đến năm 1910 bà Mađalêna Miêng dâng cho Nhà thờ Mỹ Sơn cái chuông. Hiện tại c̣n cái chuông này.

Nhà thờ thứ hai: 
 

  1. Năm 1949 - 1952 cha Phêrô Nguyễn Văn Tư thỉnh thoảng đến Mỹ Sơn dâng lễ.
  2. Năm 1943-1946 số giáo dân tăng khoản 80 đến 100 người. Phần đất Nhà thờ gần bờ sông. Bị sạt lở và bị chiến tranh tàn phá. Cha Louis Nguyễn Hữu Vinh cho dời vào phần đất do ông Nguyễn Văn Giảng dâng cho Nhà thờ 8 công và dựng lại Nhà thờ bằng cây lợp lá.
  3. Năm 1952 - 1966 cha Tađêô Nguyễn Lương Thiện xây dựng lại ngôi Nhà thờ mới, chưa xong, chưa có bàn thờ và mặt tiền Nhà thờ phải ngưng v́ chiến tranh bùng nổ. 
  4. Nhất là từ năm 1961 bà con giáo dân đi tản cư lánh nạn, chỉ c̣n số ít giáo dân giữ nhà. Ba, bốn tháng có cha Giuse Khánh, cha Marcô Thạch ở Ba Vát hoặc Phú Hiệp đến dâng lễ.
  5. Đến ngày 10/03/1970 cha Phêrô Đinh Tài Tướng đến đây dâng Thánh lễ khoảng một tháng một lần. Cha ở Phú Hiệp nhưng cha có tu sửa Nhà thờ nhiều, khang trang và làm bờ kè chống lở đất.

Nhà thờ hiện nay:

Đến ngày 27/10/2002 họ đạo Mỹ Sơn được Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân giao cho cha Giuse Nguyễn Ngọc Thích phụ trách. Được phép của Ṭa Giám Mục Vĩnh Long và chính quyền tỉnh Bến Tre. Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thích giao cho cha Giuse Hùng là cha phó phụ trách việc xây dựng, cùng giáo dân bắt tay vào việc dọn đất và xây dựng mới.

Nhà thờ được khởi công ngày 10/10/2003. Giáo dân nghèo, góp công góp sức; chi phí do TGM Vĩnh Long và ân nhân xa gần giúp đỡ.

Đến ngày 14/05/2005, nhà thờ hoàn thành. Chi phí khoản 650.000.000 đồng Việt Nam và 100 ngày công giáo dân phụ giúp.

Ngày 10/02/2006, Đức Cha Tôma Giám Mục Vĩnh Long chủ tế lễ Tạ Ơn Chúa, và họ đạo Mỹ Sơn được Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân bổ nhiệm cha sở đầu tiên là cha Đôminicô Bùi Văn Đằng.

Sau cơn băo tháng 11/2006 Cha Đôminicô sửa lại Cung thánh rộng, đóng plafond, bàn thờ Đức Mẹ và Thánh Giuse.

Ngoài mặt tiền Nhà thờ mở thêm tiền đường 7m x 11m, làm 3 cửa đi chính, tam cấp Nhà thờ để người lớn tuổi đến nhà thờ dễ dàng.

* Nguồn :  Trang Web Giáo xứ Cái Mơn

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Mỹ Sơn

  H́nh ảnh Giáng Sinh Mỹ Sơn

                                                          

   H́nh ảnh Tết  2009