Giáo phận Vĩnh Long

Nhà thờ Giáo xứ Phú Thọ II

 

 

Nhà thờ Giáo xứ Phú Thọ II
Giáo hạt Mặc Bắc

 

Địa chỉ : Phú Thọ, Hiếu Trung, Tiểu Cần, Trà Vinh.

Chánh xứ : Linh mục

Tel

 

 

E-mail

 

 

Năm thành lập

 

 

Số giáo dân

 

 

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

 

 

Lược sử Giáo xứ

GỐC TÍCH:

Từ khi các cha ḍng Phanxicô tới Tiểu Cần, năm 1953, Phú Thọ II là họ lẽ của Họ đạo Tiểu Cần.

Hiện nay chỉ c̣n mặt tiền nhà nguyện, có tượng trái tim Chúa ngự trên mặt tiền và hai bức tường đă hư nát nhiều.

Định hướng tương lai:

Khôi phục đời sống đức tin của giáo dân. Hợp thức hóa các đôi hôn nhân.

Xây dựng nhà dạy và nhà nguyện.

Mở các lớp giáo lư cho giới trẻ.

 

* Nguồn :  Trang Web GP Vĩnh Long

 

Trang đang được xây dựng

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com