Giáo phận Vĩnh Long

Nhà thờ Giáo xứ Phước Ḥa

 

Nhà thờ Giáo xứ Phước Ḥa (Cá Rô)
Giáo hạt Vĩnh Long

 

Địa chỉ : Long Ḥa,  Lộc Ḥa,  Long Hồ,  Vĩnh Long  ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Gbt Nguyễn Văn Trác

Tel

070.811881

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

270

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

 

 

Lược sử Giáo xứ Phước Ḥa (Cá Rô)

GỐC TÍCH

Các linh mục coi sóc:

Linh mục đầu tiên là cha Anrê Quyền, ngài là cha sở họ đạo An Hiệp. Tiếp theo là các thầy Kitô Vua giúp.

Vào năm 1961, cha Herménégil Hiệu Ḍng Kitô Vua quản nhiệm. Sau đó cha Phêrô Vỡ coi sóc và cha Phêrô Đức từ Vĩnh Long vào làm lễ.

Từ năm 1970 cha GBt Oai coi sóc.

Năm 1972 cha Bênêđictô Đỗ Minh Nhơn coi sóc.

Sau khi cha Nhơn qua đời th́ cha Phêrô Ngô Văn Xanh chính thức vào làm cha sở họ đạo Phước Ḥa. Và từ năm 2003, cha GBt Nguyễn Văn Trác coi sóc và là linh mục đương nhiệm.

Quá tŕnh h́nh thành:

- Xóm đạo khởi sự đầu tiên vào khoảng năm 1930, gồm 8 gia đ́nh công giáo và với 40 người giáo dân.
- Người sáng lập đầu tiên là cha Anrê Quyền và số giáo dân tại chỗ.
- Vào năm 1935, một nhà giảng bằng tre lá được dựng lên để các thầy Kitô Vua ở và để dạy giáo lư. Sau đó biến thành Nhà thờ lá.
- Đến năm 1941, thời loạn lạc, Nhà thờ lá này bị hư sụp.
- Vào khoản năm 1961, cha Her. Hiệu làm lại.
- Năm 1970, cha GBt Oai coi sóc và cho xây dựng ngôi Nhà thờ bán kiên cố.
- Năm 1977 cha Phêrô Xanh tu bổ lại.
- Năm 2000 cha Phêrô Xanh đă đại tu thành Nhà thờ kiên cố như hiện nay.

Giai đoạn hiện nay:
-
Số giáo dân khoảng 270 người với 70 gia đ́nh Công giáo, ngoài ra, số giáo dân văng lai cũng nhiều. Nằm giữa thập phần dân tứ xứ - tản cư - lính giải ngũ - lương nhiều hơn giáo.
- Họ đạo có ban Quới chức, ca đoàn và các bà con Đức Mẹ.
- Cơ sở vật chất gồm: Nhà thờ, nhà cha sở và nhà giáo lư.

* Nguồn :  Trang Web GP Vĩnh Long


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Phước Ḥa (Cá Rô)

< chưa có >

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com