Giáo phận Vĩnh Long

Nhà thờ Giáo họ Quảng Ngăi

 

Nhà thờ Giáo họ Quảng Ngăi
Giáo hạt Cái Mơn

 

Địa chỉ : Ấp Đông nam, xă Vĩnh thành, huyện Chợ lách, Bến tre

Chánh xứ : Linh mục

Tel

 

 

E-mail

 

 

Năm thành lập

 

 

Số giáo dân

 

 

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

 

 

Lịch sử họ Quăng Ngải

 ( theo ông Mai văn Tư, Bác của Cha Giuse Mai xuân Khoa).

Có ngườI ở Thanh Hoá đi ghe bầu buôn bán ở Xiêm, Nam Vang, Miến Điện… đến Cái Mơn thăm người thân, nhận thấy đất Cái Mơn tốt nên xin một thửa đất hoang che lều tạm trú. Người Cái Mơn đồng ư cho.

Ghe bầu đậu ở xóm nhà Cả Chánh nay là kinh Cả Chánh, bắt đầu trồng chuối, cau, trầu, dừa… rất phát đạt. Con cháu gia đ́nh nầy thuộc ḍng họ Mai thúc Loan. Đây là ḍng họ Mai của Cha Mai xuân Khoa, cháu ông Trùm Mai văn Ngải, con ông Trùm Mai văn Khánh…

Nhà thờ củ

Năm 1850

Có 2 cô gái người bắc và người trung , thuộc gia đ́nh khá giả, gom con em trong xóm đến nhà dạy kinh sách, chữ nghĩa.

Trường Quăng Ngải đầu tiên được xây tại vị trí nhà ông Đội Huề ngày nay. Đời Cha Giuse Năng Nhà thờ được dời về vị trí hiện tại… Bắt đầu thời gian nầy đă có d́ phước MTG dạy học. D́ phước đầu tiên là bà Mười Tứ.

Năm 1930-1940 : D́ 2 Ngọc.

Năm 1953 Cha Micae Văn công Nghi xây Nhà thờ vách ván lợp ngói âm dương. Thời gian nầy mỗi tháng có lễ một lần.

Năm 1971 Cha Mathêu Huỳnh huân Nhi cất thêm một căn và làm hành lang hai bên. Trong tuần Chúa Nhật Cha đến dâng lễ.

Năm 1983 Cha Tôma Vũ hữu Hiệp bỏ hành lang và xây mặt tiền. (Từ thời gian nầy không có lễ.)

Năm 1999 xây Nhà thờ mới và nhà D́.

 

* Nguồn :  Trang Web Giáo xứ Cái Mơn

 

Trang đang được xây dựng

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com