Giáo phận Vĩnh Long

Nhà thờ Giáo xứ Quới Thành

 

Nhà thờ Giáo xứ Quới Thành
Giáo hạt B́nh Đại

 

Địa chỉ : Ấp: Phú Thuận, Xă: Quới Thành, Huyện: Châu Thành, Tỉnh: Bến Tre

Quản nhiệm : Linh mục Phaolô Khổng Đức Ư (Chánh xứ Thành Triệu)

Tel

(075)827873

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

  Môi Khôi

Số giáo dân

  350

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

 

 

Lược sử Giáo xứ Quới Thành

Khoảng năm 1942, các thầy ḍng Kitô Vua Cái Nhum có nhà dạy ở điểm này. Cha sở Thành Triệu trông nom ban bí tích.

Năm 1948, Cha Micae Nguyễn Bá Sang - Cha sở họ Quới Sơn - phụ trách thành lập Quới Thành và giao lại cho Cha sở Thành Triệu trông coi.

Năm 1964, Cha Giuse Bút cất trường sơ cấp. Năm 1975, cất nhà d́ - pḥng giáo lư. Thời gian chiến tranh - Cha thầy ít tới - Con Chiên mong đợi - Nhà thờ vắng tanh.

Sau năm 1975, văn hồi ḥa b́nh. Nhưng Chúa đă an bài. Quới Thành rồi đây sẽ có ngày - được hồi sinh nở mặt nở mày.

Đến năm 1977, Cha sở Phêrô Hiến - dốc toàn lực thực hiện - trùng tu toàn phần. Nhà thờ cất từ năm 1950 - nay trùng tu lại mới. Trời mới - đất mới - người mới - tháp chuông mới luôn.

Họ Quới Thành giờ đây được 350 giáo dân, được giao về chủ chăn mới là Cha Phaolô Khổng Đức Ư - Cha sở Thành Triệu.

Họ Quới Thành ngày nay, mọi sinh hoạt đạo đời có phần phát triển - tiêu biểu cho nhiều địa phương khác.

* Nguồn :  Trang Web GP Vĩnh Long


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Quới Thành 

< chưa có >

Nguồn :

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com