Giáo phận Vĩnh Long

Nhà thờ Giáo xứ Tam B́nh

 

Nhà thờ Giáo xứ Tam B́nh
Giáo hạt Mai Phốp

 

Địa chỉ : Tường Lộc, Tam B́nh, Vĩnh Long  ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Matthêô Nguyễn Văn Hiền

Tel

  (070) 860-505

E-mail

 

Năm thành lập

  

Bổn Mạng

Đức Mẹ Mân Côi (7/10)

Số giáo dân

3000

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Họ Đạo Tam B́nh Cung Nghinh Đức Mẹ Thánh Du năm 2012

 

Lược sử Giáo xứ Tam B́nh

Năm 1890, Ông Sung Biện Tạ Xuân Hoà vào giữ đạo, dưng một miếng đất lối 2 mẫu trong Rạch Sa Co, chỗ Sáu Giác ở. Lúc bấy giờ Cha Philiphê Nguyễn Công Qườn là Cha Sở Họ Hồi xuân, nay là Xuân Hiệp, cho cất Nhà thờ 2 căn lợp lá. Đến năm 1904, Cha Philiphê Qườn dời nhà thờ nầy ra chỗ vàm Rạch Sa Co cũng lợp lá, nhưng là chỗ thị tứ hơn. Cha cất nhờ trong đất của Ba Thùa. Vừa cất nhà thờ xong, ngày 01 tháng 8 1906, Cha Philiphê Nguyễn Công Quờn đổi về Họ Kinh Điều. Cha Phaolo đổi lại coi Họ Hồi Xuân. Qua năm 1906, ngày mùng 7 tháng 8, Cha Phaolô đổi lại coi họ Xuân Hiệp. Nhà Thờ nhỏ cất tại Vàm Sa-Co nói trên đó, bổn đạo về lớn nhỏ hơn 100 phần linh hồn.

- Ngày 01. 01. 1907, Cha Phaolo Trần Hiếu Ngăi đă mua 5 mẫu đất ruộng của Ba Thùa, tại Vàm Sa-Co với giá 700 đồng, chỗ bổn đạo đang ở bây giờ. Nguyên hồi trước chỗ này là đồng ruộng minh mông, không có nhà cửa ai ở hết. Cũng trong năm này, Cha P.Bellosque (Cha Lộ), đổi lại làm Cha sở Họ Hồi Xuân, Cha Phaolo Ngăi lănh coi 9 họ nhỏ xung quanh.

- Qua năm 1911, Đức Cha Monseigneur Mossard sai Cha sở Họ Trà ôn đi bổ khuyết nơi khác. Khi ấy, Đức Cha sai Cha Phaolô Trần Hiếu Ngăi đến ở chỗ đất mới mua nầy như đă nói trên. Đức Cha có ư cho ngài ở đây nhằm trung tim và cân đường cho Cha đặng tới lui coi họ Trà Ôn, họ Ba Phố (rày kêu là G̣ Xoài), họ Cai Quá và họ Sa-rài.

Khi đặng tờ Đức Cha đổi ngài đến ở họ Sa-co, khỏi 3 bửa Cha Phaolo tuốt ghe tới tại Sa-co, đặng nhắm nhía cuộc đất sẽ cất nhà, sau sẽ dời về đó th́ ra thể nào. Nhắm trước nghĩ sau, Cha Phao lo thấy rằng: Giờ đây, phần đất bị xáng múc đứt ra làm 2 khúc giữa có kinh đào đại hoằn, nên cuộc đất hóa ra hẹp ḥi. phần th́ ngày sau phải cất nhà thờ ra cho rộng lớn, cất nhà Cha ở, nhà bếp, lẫm lúa, cất trường học, cất nhà Hài Đồng, chắc là một khúc đất bị cắt đứt hai ra đó, chắc là không đủ đâu là đâu.

Thêm vào đó, về cái chợ Tam B́nh hồi đó nhà nước chưa khởi sự, chưa có ư ǵ hết, chỉ có cái chợ cũ tại Ba Kè mà thôi. Chính Ông Chánh Tham Biện đă gặp Cha Phaolo Trần Hiếu Ngăi, ông có bàn tính với Cha về việc để cái chợ chỗ nào? Cha Phaolo trả lời rằng: "là chỗ đang có bây giờ đó là tiện việc lắm".

Sau đó Cha Phaolo đi Sài G̣n bàn tính với Đức Cha, Bẩm rằng: "Thưa Đức Cha chỗ Saco nầy theo ư con th́ thấy không đủ chỗ mà lập các nhà như nói trên, song sẵn dịp tốt: Có bà Nguyễn Thị Kế muốn bán sở ruộng của bà là 13 mẫu ngang, nơi nầy sau sẽ lập chợ Tam B́nh, chỗ nầy có kinh xáng múc rộng răi. Lại có chỗ qui tụ chầu nhưng đạo mới về ở lập họ ngày sau sẽ hoá ra đông, c̣n chỗ Sa-co chứa nam phụ lăo ấu chừng vài mươi người mà thôi, v́ là chỗ chật hẹp".

Nghe vậy Đức Cha liền nhận lời cho phép ngài mua sở đất nầy là 13 mẫu giá 1.300 đồng, không kể tiền làng thị nhận, và tiền đóng bách phần bằng khoáng. Sở ruộng nầy hồi trước có cái rạch kêu là rạch Chẹt-sậy ngang chỗ gần nhà Tư Chữ và Bảy T́nh, xẹt qua gốc đất Thánh ăn thẳng ra Ba Kè, hồi đó hoang lặn vắng vẻ lắm. Làm tờ mua sở ruộng đất này là Octobre năm 1911, hồi đó đất trống trơn không có cây cối ǵ hết, xáng đổ bùn lên đâu đó thành g̣ nổng mà thôi.

Tờ giấy xong rồi Cha liền đi Cái Mơn tính với Bà Nhứt Anna Miều, xin cho D́ qua giúp Cha lặp nhà Hài Đồng, Bà Nhứt đă sẵn ḷng phụ giúp Cha, Bà cho cau, tre và cây cối đặng cất nhà Hài Đồng. Có D́ Maria Tứ đến đầu tiên coi sóc nhà Hài Đồng nầy.

- Qua Lễ Sinh nhật năm 1912, Cha Phaolo Ngăi dỡ Nhà thờ nhỏ tại vàm rạch Sa-co chở về chỗ mới, cách nhà thờ rạch Saco chừng 2.500 thước. Nhà thờ mới này có nền đúc, cất theo kiểu Annam, vách gạch, lợp ngói. Từ đây Họ Đạo có tên mới là Họ Tường Lộc, lấy theo tên làng, không dùng tên cũ là Saco nữa. Tượng ảnh Đức Bà Môi Khôi ông phủ Đằng ở Thủ Thêm dưng, cây đờn ông Thông Linh ở Vĩnh Long dưng, cái chuông bà Sung Biện Isave Bùi Thị Điền dưng.

- Qua năm 1913 Cha cất nhà Cha Sở (presbytère) bằng cột tràm kê táng, lợp lá. Sườn vách ván. Cũng trong năm này, Cha Phaolo c̣n mua 1 mẫu mấy đất, ngay trước Nhà thờ bên kia kinh để làm đất thánh chôn xác bổn đạo. Đến năm 1918, số bổn đạo ở Họ Tường Lộc (Tam B́nh) là 305 người. Nhà Hài Đồng rửa tội được 675 trẻ người lương. Ngày lụng tháng qua Cha nương náu trong cái nhà (presbytere) cột tràm đó trọn là 17 năm chầy, chật hẹp, thấp thỏi, phèn cháo tươm lên ướt át, sách vở ỷ ướt hư hết.

- Năm 1928, Cha Phaolo đă cất cái nhà vuông (presbytere) nền đúc vách gạch như thấy bây giờ đó, số tiền là 4800 đồng. Sau đó, cứ khoảng vài năm, hể gặp dịp th́ Cha Phaolo mua thêm ruộng đất có ư cho bổn đạo ở yên, sẳn ruộng mần kiếm cơm ăn. Cho nên cả thảy Cha đă mua ruộng đất là hơn 36 mẫu. Trong thời gian này, Cha Phaolo cũng đă cho nhiều người đi tu trong nhà phước, nhà ḍng kể ra sau nầy: ở nhà trường Latinh, ở nhà ḍng Phước Sơn, ở nhà phước Cái Mơn, ở nhà phước Chợ Quán, ở nhà phước trắng ông Thánh Vinh-sơn Phaolô. Giuse Thái Khắc Đấu Cha cho đi tu ḍng ba ở Phước Sơn đă lâu năm, qua đời ở trong nhà ḍng.

- Vậy kể từ năm 1912 cho đến nay là tháng 07 năm 1945 số rửa tội cho trẻ Hài Đồng bên lương tất cả là 3192 em, không kể số trẻ hài đồng đă được Rửa Tội trong sổ cũ. Số bổn đạo hồi năm đó có lối chừng 100 phần linh hồn, mà tới ngày nay kể số cả thảy là 679 kể về nam phụ lăo ấu.

- Trong một khoảng thời gian dài từ năm 1908 đến 1942, thi thoảng có các Cha P. Bellosq, Cha Phaolo Trần Công Thắng, Cha Fx. Savie Nguyễn Văn Binh, Cha Giuse Lễ, Cha Marcô Nguyễn Minh Châu đến giúp Cha Phaolo làm lễ, ban bí tích... Đến năm 1942 Cha Toma Nguyễn Văn Rỡ về làm Cha phó cho Cha Phaolo. Ở Tam B́nh được 5 năm, sau đó Cha Toma đi du học, rồi về ở Chủng viện.

- Giờ đây Họ Đạo Tường Lộc(Tam B́nh), dưới sự dẫn dắt của Cha Phaolo Trần Hiếu Ngăi đă không ngừng phát triển. Cha mua rất nhiều đất ruộng cho Anh chị em giáo dân đặng mần ăn. Số đất hăy c̣n dư cho kẻ ngoại mướn nữa. Rồi ngày ấy cũng đă đến với Cha. Cha tạm biệt đàn chiên mà Cha đă gầy dựng, để trở về với Chúa vào ngày 21.09.1947. Mộ phần của Cha hăy c̣n đó, dưới hàng cây cao, thẳng đứng, trong phần đất mà Cha đă gầy dưng nên cho họ đạo.

- Tiếp nối sứ mạng của Cha Phaolo, Bề trên sai cha Dominicô Lê Minh Tỏ về chăm sóc Họ đạo. Ngôi nhà thờ tiên khởi trên mănh đất Tường Lộc đến giờ cũng đă trót 40 năm, và bắt đầu hư hại nhiều. Cha Dominicô Tỏ đă cho cất lại nhà thơ mới, không phải trên nền nhà thờ cũ, nhưng là Cha dời về hướng tây nam so với nhà thờ cũ. Ngôi nhà thờ mới này có hai hàng cột cây ở giữa, vách tường xây bằng vôi cát, có lầu ván để dành cho ban hát. Ngày 15.04.1953, Lễ măn tang Cha Phaolo Ngăi, Cha Dominicô rước tượng Đức Bà Fatima về Họ Đạo và khánh thành ngôi nhà thờ mới này. Họ Đạo vui mừng tạ ơn Chúa đă thương ban cho họ đạo có được nơi thờ phượng mới chắc chắn. Dưới sự dẫn dắt của Cha Dominicô, họ đạo ngày một có đông các em học tṛ lễ, các đồng nhi hát. Cha Dominicô đă cất ngôi nhà cột cây, vách ván, có lầu, để dành cho việc dạy giáo lư. Ngôi nhà này nằm cạnh nhà thờ vừa mới xây xong. Đó là ngôi nhà Quư d́ đầu tiên của họ đạo. Thời này có 4 D́ tới giúp họ đạo dạy dỗ con trẻ. Cũng trong thời gian này, thi thoảng có Cha GioanBt. Huởn đến phụ giúp công việc mục vụ với Cha Dominicô. Núi Đức Mẹ bên cạnh cây da cổ thụ như đă thấy bây giờ cũng được mọc lên vào thời này. Và như thế Cha Dominicô đă chăm sóc họ đạo Tam B́nh cho tới gần cuối năm 1956.

- Tháng 11.1956, Cha Phaolo Nguyễn Văn Mừng về Họ Đạo. Giờ đây Cha Phaolo Mừng c̣n đi làm lễ ở Họ Cai Quá nữa. Cha đưa đồng nhi hát đi với Cha bằng ghe bầu. Đường đi khó khăn trắc trở mà không sao làm nản ḷng được ư chí, niềm tin và ḷng yêu mến của anh chị em giáo dân thời bấy giờ. Và như thế Cha Phaolo Mừng đă chăm sóc họ đạo cho tới năm 1961. Cha đă đưa nhiều người về với Chúa, nhất là những người nghèo khổ ở xa xôi nhất.

- Tháng 06.1961, họ đạo đón chào Cha sở mới, Cha Raphael Nguyễn Ngọc Quư. Giờ đây họ đạo ngày một phát triển và nới rộng ra khá xa, điều kiện đi lại trong thời bấy giờ lại khó khăn. Cha Raphael đă dựng thêm 1 nhà nguyện bằng tre lá tại Trà Luộc (chợ cũ ngày nay) . Và cứ mồi tuần Cha đến đó Dâng Lễ vào ngày chúa nhật. Bước sang năm 1962, Cha cho sửa lại ngôi nhà Quư D́ đă bị hư hại nhiều. Ngôi nhà này lợp tole và xây tường kiên cố. Và như thế họ đạo được Cha Raphael đă coi sóc tới năm1963.

- Tiếp tục chăm sóc họ đạo trong thời này, Cha Phêrô Phan Ngọc Đức. Thời gian Cha Phêrô coi sóc họ đạo chỉ vỏn vẹn có mấy tháng.

- Bước sang tháng 7 năm 1963, Cha Giuse Lâm Quang Bỉ bắt đầu cai quản họ đạo Tam B́nh. Họ đạo giờ đây đă khá đông, từng khu xóm cũng được h́nh thành cách rơ nét hơn. Cha Giuse đặc biệt chú ư tới lớp trẻ, Cha chăm lo đào tạo nhóm thiếu nhi thánh thể, hướng nghiệp cho thanh niên thiếu nữ. V́ vậy, Cha đă cho cất lại trường học có 5 pḥng lớp, khang trang, sạch đẹp. Cha nhờ Quư D́ không những dạy giáo lư, mà c̣n dạy chữ nghĩa cho con trẻ. Có rất nhiều người nay thành đạt, đă xuất thân từ mái trường này. Nơi ngă ba bến đ̣ qua sông để sang chợ Tam B́nh, thuộc phần đất của nhà chung, Cha Giuse cho xây một tượng Đài Đức Mẹ đúng vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm năm 1963. Cùng năm nầy cha cho xây mới Nhà Thờ tại Ba Kè (nhà thờ cũ nầy, nay vẫn c̣n, dù không sử dụng nữa). Họ Đạo Ba Kè từ đó, mỗi Chúa Nhật đều có Thánh Lễ. Họ đạo ngày càng thêm phát triển. Cha lập Hội Phạt TạTrái Tim, Hội Con Đức Mẹ, Hội Legio Maria. Và Cha Giuse tiếp tục dẫn dắt họ đạo trong sự quan pḥng của Chúa cho đến năm 1968.

- Sang năm 1969, một lần nữa, họ đạo Tam B́nh hân hoan chào đón Cha Phaolo Nguyễn Văn Mừng. Lần thứ hai về làm Cha sở họ đạo, Cha Phaolo đă cho khởi công làm nền móng nhà thờ. Nền móng nhà thờ này nằm đúng ngay vị trí nhà thờ tiên khởi mà Cha Phaolo Ngăi đă cất. Thế nhưng lúc này là thời chiến tranh, bom đạn, họ đạo gặp vô vàn khó khăn. Là một chủ chăn nay trở lại với đàn chiên cũ, Cha Phaolo đă lặn lội đến từng nhà để chăm sóc, an ủi giáo dân, nhất là những người nhèo.

- Sau biến cố năm 1975, Cha Phaolo Mừng chia tay với họ đạo để đến nhiệm sở mới. Cha Micae Văn Công Nghi về lại Tam B́nh. Hoàn cảnh lại càng khắc nghiệt hơn nữa. Người ta không cho Cha làm lễ Misa, chỉ được làm lễ ngày Chúa nhật mà thôi. Mọi hoạt động của họ đạo đều không được làm ǵ cả.

- Cũng trong năm này, Cha Matthêu Huỳnh Huân Nhi về Tam B́nh. Cha Matthêu đă cùng với anh chị em giáo dân vượt qua muôn vàn khó khăn. Chúa quan pḥng lo liệu mọi sự, giáo dân được tham dự thánh lễ mỗi ngày, các hoạt động của họ đạo trở lại b́nh thường. Trong thời kỳ khó khăn như vậy đó, mà số giáo dân mỗi ngày một đông hơn. Ngôi nhà thờ của họ đạo giờ đây không c̣n đủ chỗ cho giáo dân ngồi dự lễ nữa rồi. Cha Matthêu đă cho nới rộng hai bên nhà thờ. Chuông của họ đạo lâu nay được treo trên cây da. Giờ đây thấy nhánh da có dấu hiệu khô găy, không an toàn, Cha Matthêu cho xây tháp chuông, như đă thấy hiện giờ. Đài Đức Mẹ cũng được trùng tu lại trong thời kỳ này, cùng với việc gia cố lại bờ kè phía trước Đài Đức Mẹ do sạt lở. Ngày lụng tháng qua, Vị chủ chăn và đàn chiên đă đồng cam cộng khổ như vậy là gần 20 năm. Ngày 30.09.1994, Chúa gọi Cha Matthêu về với Chúa. Mộ phần của Cha được đặt kề bên Cha Phaolo Ngăi.

- Cũng trong năm 1994 này, Đức Cha sai Cha Gioakim Đỗ Duy Thăn về làm Cha sở . Cha GioaKim lúc bấy giờ đang ở họ đạo Ba Càng, Cha cũng coi luôn nhiều họ đạo xung quanh. Trước t́nh h́nh mới, với nhiều khó khăn như vậy. Cha Gioankim Thản đă nhờ các Cha Phụ tá của ngài, luân phiên nhau đến làm lễ, chăm sóc mục vụ ở Tam B́nh. Lúc này có Cha Anrê Phạm Văn Bé và Cha Giuse Lưu Văn Minh. Hai Cha Giuse Minh và Anrê Bé đă thành lập nhiều hội đoàn, rất nhiều phong trào hoạt động của giới trẻ cũng được khởi xướng từ đây, hội bảo trợ ơn gọi cũng được thành lập trong thời kỳ này. Phần Cha sở th́ thỉnh thoảng đến làm lễ vào các ngày Chúa nhật.

- Bước sang năm 1996, Bề trên sai Cha Stephano Nguyễn Văn Thuyết đến ở thường trực với họ đạo trong vai tṛ phụ tá với Cha Gioan kim. Có Cha Stephano ở thường xuyên với họ đạo, cộng với việc Đức Cha cho Quư Thầy Đại chủng viện luân phiên hằng năm về giúp họ đạo. Các hội đoàn, các nhóm thanh niên thiếu nữ ngày càng hăng say tham gia công việc chung. Số giáo dân ngày một tăng mạnh. Ngôi nhà thờ của họ đạo tính đến nay đă bước qua tuổi 40, vừa chật hep, vừa hư hại nhiều. Cha sở Gioan kim cùng với Cha Stephano mời gọi anh chị em giáo dân hy sinh đóng góp, Kẻ có công người có của. Phần Cha, Cha cũng tất bật chạy lo cho họ đạo có đủ số tiền để xây lại nhà thờ. Sự quan pḥng của Chúa, ḷng nhiệt thành của hai Cha Stephano và Gioakim, cùng với tinh thần hăng say của anh chị em giáo dân, họ đạo vui mừng khởi công xây dựng ngôi Thánh Đường mới, trên nền móng mà xưa kia Cha Phaolo Mừng đă cuốn nền. Đó cũng là nền nhà thờ tiên khởi của họ đạo. Thế là sau 11 tháng thi công, ngôi nhà thờ mới được Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu làm phép ngày 29.10.1998. Có ngôi nhà thờ mới, khang trang và rộng lớn, Cha Stephano cùng với anh chị em giáo dân tiếp tục xây dựng tượng đài nơi đất thánh, phục vụ cho việc dâng lễ tại đất thánh vào các ngày lễ các đẳng và ngày tết nguyên đán. Cũng trong thời kỳ này, họ đạo có được 2 con đường lát dale: Một đi qua đất thánh, một phía sau nhà thờ, nên việc đi lại của anh chị em không c̣n śnh lầy như trước đây nữa. Từ trước tới nay, lúc này là lúc Bổn đạo tăng ở mức cao nhất, đặc biệt là thiếu nhi. Các hội đoàn hoạt động hăng say nhất. Nhờ công khó của Cha Stephano, họ đạo có thêm các anh chị em gia nhập gia đ́nh Khôi B́nh, được xem là mới mẻ nhất trong giáo phận lúc bấy giờ.

- Bước sang năm 2002, vào dịp lễ giáng sinh năm này, Cha stephano đi nhận nhiệm sở mới. Đức Cha bổ nhiệm Cha Phêrô Ngô Văn Xanh làm Cha sở mới. Họ đạo giờ đây đă có nhiều hội đoàn, thiếu nhi Thánh Thể cũng rất đông. Từ khi có Cha Phêrô, họ đạo có thêm giờ kinh chiều, có thêm sách hướng dẫn để tiện việc thưa kinh trong nhà thờ khi dâng lễ, nhất là các em thiếu nhi. Đặc biệt là Cha đă cho đóng Plafond trong nhà thờ. Ngôi nhà thờ nay có thêm Plafond, vừa mát, vừa khang trang, khiến cho việc đọc kinh, dự lễ càng thêm sốt sắng hơn.

- Năm 2003, Đức Cha Toma sai Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mẫn về họ đạo, làm phụ tá cho Cha Phêrô. Cùng với cha Phêrô, Cha Giacôbê cũng đă nổ lực giúp các em thiếu nhi sống đạo sao cho tốt hơn, đi vào chiều sâu hơn. Tháng 10 năm 2004, Cha Phêrô Ngô Văn Xanh, v́ lư do sức khoẻ, được Đức Cha giao coi sóc Họ Ba Kè.

- Lúc bấy giờ, Đức Cha Tôma sai Cha Gioakim Đỗ Duy Thăn, dù vẫn ở họ Ba Càng phụ trách coi sóc Họ đạo. Cha Giacôbê Mẫn giờ đây thay mặt ngài, xử lư công việc của họ đạo. Được Cha Gioakim hướng dẫn, Cha Giacôbê cùng với anh chị em giáo dân trong họ đạo: Kẻ góp công, người ra sức, tu sửa lại mái nhà xứ, ngôi nhà mà Cha Phaolo Ngăi đă cất cách đây gần 80 năm. Ngôi nhà mấy D́ cũng đă hư hại nhiều, Cha cùng với anh em tiếp tục trùng tu lại. Hoàn cảnh họ đạo bấy giờ khó khăn quá, phần lớn các bạn trẻ đă đi làm ăn xa. Trước đây, đời sống giáo dân c̣n có công ăn việc làm tại nhà. Bây giờ thất nghiệp nhiều quá, phương tiện đi lại gặp khó khăn nhiều quá. Nhất là con rạch phía trước nhà thờ bị đấp bít hai đầu. Họ đạo đă đứng ra mở con đường từ lộ sau sau đi vào nhà thờ. Nhờ có con đường mới, rộng r?i, khang trang và tráng nhựa nầy mà việc đi lại của dân chúng trong vùng và bà con giáo dân được thuận lợi dễ dàng hơn. Cha Giacôbê cũng đă cho xây bờ tường rào xung quanh khu vực họ đạo, phân biệt rạch ṛi phần đất thuộc Nhà Thờ.

- Tháng 10 năm 2007, Đức Cha Tôma bổ nhiệm Cha Benoit Bùi Châu Thiên về làm Cha sở họ đạo. Cha Giacôbê trong vai tṛ phụ tá Cha Benoit, nhưng phục vụ ở họ Cai Quá và Ngă Cạy. Cha Benoit Thiên tập trung lo cho thiếu nhi qua việc đôn đốc học Giáo Lư mỗi Chúa Nhật, thăm viếng bệnh nhân hàng tháng. Cha cũng đă cho xây bờ kè khang trang ven sông, bao quanh khu vực Nhà Thờ và sửa chữa hoàn chỉnh Nhà Trường cũ 08 căn dành cho việc sinh hoạt hội đoàn và dạy Giáo lư.

- Ngày 01.09.2010 Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân đă bổ nhiệm cha Matthêô Nguyễn Văn Hiền làm sở Họ Tam B́nh. Trong thời gian ngắn cha đă dốc sức thăm viếng để nắm rơ t́nh h́nh giáo dân, đem Ḿnh Thánh Chúa hàng tháng, đẩy mạnh việc dạy Giáo Lư cho thiếu nhi mỗi ngày Chúa Nhật, củng cố Giáo Lư Viên, Ca đoàn, Thiếu Nhi Thánh Thể.. Bên cạnh đó, cho cho sửa lại Đất thánh, mở rộng đường bêtông để giáo dân dễ dàng đi chôn xác người chết, sửa lại mặt tiền Nhà Thờ bị xuống cấp, tôn tạo lại Đài Đức Mẹ tại Bến Đ̣ qua sông Tam B́nh...

Nh́n lại lịch sử đă qua, kể từ cái ngày mà Ông Sung Biện Tạ Xuân Hoà vào giữ đạo năm 1890 ở Rạch Saco và dâng cho nhà chung 2 mẫu đất tới nay. Họ Đạo Tường Lộc (Tam B́nh) đă trăi qua biết bao thăng trầm. Nếu xem ngôi nhà thờ tre lá ở Rạch Saco ngày đó là nhà thờ đầu tiên của họ đạo, th́ tới hôm nay, ngôi nhà thờ hiện có của họ đạo đă 5 lần cất lại và di dời. Theo sổ rửa tội, giáo dân hiện nay hơn 3000 người. Trong tất cả mọi lao đao lận đận của họ đạo, luôn có bàn tay quan pḥng nâng đỡ của Chúa và Mẹ Maria. Chúa đă thương ban cho họ đạo: Không có thời kỳ nào mà không có Cha và Quư D́ tới ở giúp họ đạo. Hơn nữa Người c̣n ban cho họ đạo có cả thảy 6 Linh Mục hiện đang phục vụ tại các họ đạo trong Giáo phận và gần 20 tu sĩ xuất thân từ họ đạo Tam B́nh. Tất cả là hồng ân, chúng con xin phó dâng tất cả họ đạo chúng con trong tay Đức Mẹ Mân Côi, Quan Thầy của Họ Đạo. Họ đạo Tam B́nh có truyền thống yêu mến Đức Mẹ Mân Côi Quan Thầy cách đặc biệt.

Xin Mẹ ǵn giữ tất cả chúng con.

Lễ Đức Mẹ Mân Côi 07.10

Bổn Mạng Họ Đạo

 

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Tam B́nh