Giáo phận Vĩnh Long

Nhà thờ Giáo xứ Tân Lược

 

Nhà thờ Giáo xứ Tân Lược
Giáo hạt Vĩnh Long

 

Địa chỉ : Tân Vĩnh, Tân Lược, B́nh Minh, Vĩnh Long

Chánh xứ : Linh mục Mic. Nguyễn Toàn Thắng

Tel

(070) 754-833

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

120

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :   Gh Thông Lưu

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

 

Lược sử Giáo xứ Tân Lược

GỐC TÍCH

Song song với Phong Ḥa, một số gia đ́nh người Tân Lược xin học đạo, giữ đạo đi nhà thờ Phong Ḥa. Măi sau năm 1958 cha sở Sađéc làm Nhà thờ gỗ vách ván, lợp ngói xi măng.

Đời cha Nhân làm cha sở Phong Ḥa, năm 1961 rửa tội lớn nhỏ 20. Năm 1962 rửa tội thêm một số nữa, sự đạo lúc đó cũng khả quan.

Đời cha Henri Phán, có thầy Bec - Măng ở Tân Lược lo việc đạo và xây cất được ngôi trường học 2 pḥng hiện giờ cho xă mượn dạy học.

Năm 74 - 75 có d́ ḍng Chúa quan pḥng lo dạy đạo và sắm sửa vật chất trong Nhà thờ.

Năm 1977 các d́ phước rút cha sở Phong Ḥa bị nạn th́ có cha Mai Trí Thức lâu lâu tới cho lễ Chúa nhật.

Năm 81 - 83 có thầy Đại chủng viện Vĩnh Long Cao Văn Binh giúp Phong Ḥa, được cho tới Nhà thờ lo giáo lư cho trẻ em trong họ và cho Thông Lưu.

Ngày 30 - 8 - 1981 có tổ chức lễ thêm sức.

Hiện trạng Họ đạo.

Giáo dân được 120. T́nh trạng cũng như mấy họ kia rối rắm, bỏ đạo, khô khan.

* Nguồn :  Trang Web GP Vĩnh Long


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Tân Lược

< chưa có >

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com