Giáo phận Vĩnh Long

Nhà thờ Giáo xứ Thom

 

 

Nhà thờ Giáo xứ Thom
Giáo hạt Thạnh Phú

 

Địa chỉ :

Chánh xứ : Linh mục Pio Tiết Hữu Bằng (11/2014)
                 Linh mục Jos. Lâm Quang Bỉ (hưu dưỡng)

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

1920

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

780

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

 

Lược sử Giáo xứ Thom

GỐC TÍCH:

1-Tên Họ Đạo:Thom
2-Năm thành lập:1920
3-Số bổn đạo hiện tại:780

4-Các linh mục phụ trách:

* Các Cha sở:

  1. - Cha Phêrô: Nguyễn Quang Sứ năm1920-1945
  2. - Cha Gioanbaotixita Trịnh Công Gioan từ năm 1945-1948
  3. - Không có Cha từ năm 1949-1959
  4. - Cha Phaolô Nguyễn Minh Đoán từ năm 1960-1963
  5. - Không có Cha từ 1964-1968 có hai D́ Phước ở
  6. - Cha Giuse Phạm Đ́nh Kế từ năm 1969-1975
  7. - Không có Cha từ năm 1975-1977 có hai D́ Phước ở
  8. - Cha Phêrô Nguyễn Thanh Liêm từ năm 1978-1993 ở Họ Đạo Thanh Sơn đến phụ trách mỗi tháng có một Thánh Lễ một lần vào ngày Chủ Nhật.
  9. - Cha Giuse Lâm Quang Bỉ đến năm 1994
  10. - Cha Pio Tiết Hữu Bằng đến năm 2014 thay Cha Bỉ về hưu

5- Các tu sĩ nữ: 01(người giáo dân họ Thơm)
Linh mục: không

6- Tiến tŕnh phát triển

A. Cơ sở tinh thần

Từ năm 1995-2009 số lượng tân ṭng gia tăng

B. Cơ sở vật chất

- Từ năm 1920-1948 nhà nguyện bằng gỗ, lợp lá từ năm 1949-1959 thời kỳ khó khăn Cha Gioanbaotixita bàn bạc với Ban Quới Chức dở về Rạch Dầu đất th́ bán.

- Từ năm 1960-1963 có Cha Phaolô Nguyễn Minh Đoán đến mua đất thành lập lại Nhà Thờ khởi đầu xây dựng mái lợp tôle, vách tường gạch lóc, cột kèo, đ̣n tay sắt ấp chiến lược, có một nhà xứ Cha ở.

- Từ năm 1964-1968 chiến tranh khó khăn Cha Phaolo Nguyễn Minh Đoán chuyển đi có hai D́ Phứơc ở chăm sóc, từ năm 1969-1975 có Cha Giuse Phạm Đ́nh Kế đến phụ trách dâng Thánh Lễ vào ngày Chủ Nhật mỗi tuần , xây dựng và kiến trúc cũ c̣n giữ nguyên.

- Từ năm 1978-1993 Cha Phêrô Nguyễn Thanh Liêm đến dâng Thánh Lễ mỗi tháng một lần, xây dựng và kiến trúc cũ vẫn giữ nguyên hiện trạng.

- Đến năm 1994 có Cha Giuse Lâm Quang Bỉ đến phụ trách thấy Nhà Thờ xuống cấp nhiều Cha Giuse cùng Ban Quới Chức bàn bạc thống nhất quyết định chọn ngày 15/08/1997 khởi công sửa chữa và nâng cấp toàn bộ ngôi Nhà Thờ.

- Đến 15/11/1997 nhà Chúa được hoàn toàn khang trang đến ngày hôm nay.

- Đến năm 2001 Cha Giuse thấy ḍng nước sau Nhà Thờ xoáy lở trầm trọng Cha Sở cùng Ban Quới Chức bàn bạc làm bờ kè kiên cố chống sạt lở, đồng thời Cha cũng cải tạo 7438 m2 đất vườn tạp đem lại vườn cây ăn trái lâu năm cho kinh tế của Họ Đạo Nhà Thờ.

- Đến năm 2003 Cha Sở xây dựng một lớp học và một nhà D́ Phước.

- Đến năm 2005 Cha Giuse xây dựng thêm cổng và hàng rào kiên cố chung quanh khu vực Nhà Thờ.

7- Nhận định về t́nh trạng giáo dân trong họ đạo.

A. Tinh thần đạo đức

Số lượng giáo dân tham dự ngày Thánh Lễ Chủ Nhật đầy đủ, tham dự các Bí Tích như :giải tội, Xức dầu bệnh nhân + đem Ḿnh Thánh Chúa cho kẻ liệt tham dự các tổ chức hội đoàn : Ca Đoàn, các em Thiếu Nhi sinh hoạt giáo lư b́nh thường.

B. T́nh trạng kinh tế của giáo dân

Đa số trung b́nh: Phần đông làm nghề tiểu thủ công nghiệp + mua bán + làm vườn + có số ít không có đất canh tác đi làm công ty ở các tỉnh lân cận hoặc Tp.Hồ Chí Minh.

8- Họ đạo có tổ chức ǵ về hương tương lai.

Giữ vững hàng ngũ Ban Quới Chức tăng thêm số người vào, đào tạo giáo lư thêm để mở các khóa giáo lư cho các em Thiếu Nhi.

Họ Đạo Thom , ngày 10 tháng 06 năm 2010

Kiến thị Cha Sở                                     Người biên soạn Ông Câu Họ Đạo Thom

Giuse Lâm Quang Bỉ                                             Giuse Trần Văn Ba

 

* Nguồn :  Trang Web GP Vĩnh Long


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Thom

< chưa có >

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]