Giáo phận Vĩnh Long

Nhà thờ Giáo xứ Thủy Thuận

 

Nhà thờ Giáo xứ Thủy Thuận
Giáo hạt Mai Phốp

 

Địa chỉ : Xă: An Phước, Huyện: Măng Thít, Tỉnh: Vĩnh Long

Chánh xứ : Linh mục

Tel

 

 

E-mail

 

 

Năm thành lập

 

 

Số giáo dân

  287

 

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

 

 

Lược sử Giáo xứ

 

I. Họ đạo : Thuỷ Thuận thuộc hạt Mai Phốp, giáo phận Vĩnh Long.

- Họ lẽ của Mỹ Chánh.

- Năm 1936 thuộc về họ Nhơn Phú, đến khi cha Marcô Châu chết, họ đạo này lại thuộc về họ đạo Mỹ Chánh.

- Năm 1998, cha Gioan Hoàn trao lại cho cha Phêrô Thạnh.

- Năm 2000 cha Phêrô Thuận đảm trách, Thuỷ Thuận thuộc Họ đạo Cái Nhum (Măng Thít).

II. H́nh thành:

Theo khẩu truyền th́ họ đạo Thủy Thuận h́nh thành trước năm 1905. Khởi sự với hai gia đ́nh là: Ông bà Antôn Lê Văn Hổ và Anna Nguyễn Thị Điều; Ông bà Fx Trần Văn Ngôn và Maria Trần Thị Giang cùng các con cháu khoản 25 người. Một nhà nguyện nhỏ bằng lá do cha Phaolô Nhượng cất, lâu lâu ngài xuống làm lễ.

III. Xây dựng và phát triển:

Nhà nguyện nhỏ hẹp, đi lại khó khăn. Cha Fx. Binh được Nhà Phước Cái Mơn nhường 4, 5 công đất ngoài mặt lộ. Vào năm 1934 cha đă cho xây dựng Nhà thờ mới gồm 4 căn và 1 gian nhỏ. Tường xây gạch, mái ngói, cột gỗ.

- Năm 1951, hoàn cảnh chiến tranh, người dân lo chạy lánh nạn, không ai bảo quản. V́ an ninh, không để lợi dụng nơi thờ tự, cha sở Mỹ Chánh đă cho tháo dỡ Nhà thờ.

- Năm 1975 ḥa b́nh được tái lập, bà con gồng gánh trở về quê, nhưng không c̣n nhà thờ. Ai cần tham dự thánh lễ, lănh nhận Bí tích th́ qua các Họ đạo lân cận.

- Năm 1983 họ đạo mượn nhà của ông bà Nguyễn Văn Phép làm điểm tập trung cầu nguyện cùng dâng lễ khi có cha đến.

- Năm 1992, dời điểm cầu nguyện và dâng lễ sang ḷ đường của ông Năm Toán.

- Ngày 6/1/1993, cha Gioan Trần Đức Hoàn cùng họ đạo xây cất Nhà thờ được nhà nước đồng ư. Trên nền đất của ông Năm Toán- ông Đồng Thuận.

- Năm 1998 cha Phêrô Thạnh và cha phó Micae Thắng lănh trách nhiệm.

- Năm 2000, cha Phêrô Nguyễn Đức Thuận nhận trách nhiệm cho đến nay.

IV. Hiện nay:

Nhà thờ đang nằm trên phần đất của ông Năm Toán, dài 12m, rộng 8m.

Số giáo dân 287 người gồm: Nam 142- Nữ 145 trong 76 gia đ́nh.

Họ đạo có một ban Quới chức đang sinh hoạt với cha sở.

V. Tương lai:

Họ đạo phải lo đất đai cho hợp pháp, phải nới rộng thêm Nhà thờ v́ quá hẹp, cất nhà giáo lư và pḥng làm việc của cha sở.

 

 

* Nguồn :  Trang Web GP Vĩnh Long

 

Trang đang được xây dựng

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com