Giáo phận Vĩnh Long

Nhà thờ Giáo xứ Trà Kiết

 

Nhà thờ Giáo xứ Trà Kiết
Giáo hạt Vĩnh Long

 

Địa chỉ :

Chánh xứ : Linh mục Anrê Phạm văn Bé

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

  

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

  218

Giờ lễ

Chúa nhật     :  9:00

Ngày thường :  17:00 (thứ 6)

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

 

 

Lược sử Giáo xứ Trà Kiết

I. LƯỢC SỬ

Trà Kiết là một họ đạo tái truyền giáo, họ đạo Trà Kiết có rất lâu đời, nguồn gốc có từ cuối thế kỷ 19. Lúc khởi đầu, họ Trà Kiết thuộc giáo phận Nam Vang, kế đó lại thuộc giáo phận Cần Thơ, và hiện nay thuộc giáo phận Vĩnh Long. Trải qua nhiều cuộc chiến tranh, mọi hồ sơ, sổ sách không c̣n, chỉ biết được chút ít theo lời kể của bà Maria Nguyễn thị Tới. Năm nay (2007) bà Tới đă 102 tuổi, trí khôn bà vẫn c̣n minh mẫn, bà kể rằng:

- Bà c̣n nhớ, lúc 6 tuổi bà đă đi nhà thờ Trà Kiết ở tại ngă ba vàm Rạch Trà Kiết (nền nhà thờ này hiện nay là trường PTCS cấp II của xă Mỹ Thuận). Nhà Thờ Trà Kiết lớn lắm, có ruộng đất nhiều (trên 700 công đất, nhưng hiện nay không c̣n ǵ cả), có tháp chuông, có Cha, có d́ phước (Chúa Quan Pḥng), giáo dân cả ngàn.

- Tiền thân của nhà thờ Trà Kiết là một nhà thờ bằng cây lá ở tại Rạch Tầm Giuộc (ấp Thuận Nghĩa, xă Thuận An). Tại đây, nhà thờ có 120 công đất ruộng và một cái đập dẫn nước vào ruộng. Cho tới bây giờ, dân chúng vẫn c̣n gọi cái đập này là "Đập Nhà Thờ". Số đất ruộng này hiện nay chỉ c̣n 4.300 m2 thuộc sở hữu của Nhà thờ B́nh Minh. Sau đó mới dời về vàm Trà Kiết, nhà thờ được xây dựng khang trang. Dời về Trà Kiết lúc nào ? Không ai biết rơ, có lẽ trước năm 1900, bởi v́ bà Maria Nguyễn thị Tới đă 102 tuổi, mà lúc 6 tuổi bà đă có đi dự lễ ở nhà thờ Trà Kiết rồi.

- Năm 1945, người ta đến lấy cái chuông của nhà thờ Trà Kiết, nghe nói để làm súng đạn ǵ đó, chẳng may, cái chuông rớt xuống đè chết một người, họ đốt luôn nhà thờ (Cha sở lúc đó tên là cha C̣n). Thế rồi, Cha, d́ phước và một số giáo dân đi tị nạn, một số lớn c̣n ở lại bám đất bám vườn. Nhà thờ Trà Kiết không c̣n nữa.

- Năm 1956, Cha Antôn Nguyễn văn Thiện, cha sở Chánh Ṭa Cần Thơ, (sau làm Giám mục giáo phận Vĩnh Long, hiện nay, ngài đang hưu ở Pháp), ngài kiêm nhiệm họ Trà Kiết, ngài cất lại nhà thờ Trà Kiết bằng cây lá.

- Năm 1958, nhà thờ này được cất lại kiên cố, bằng Bêtông cốt thép. Từ Năm 1956 đến năm 1961, các cha ở họ đạo Chánh toà Cần Thơ thường xuyên đến làm lễ cho giáo dân họ Trà Kiết.

- Năm 1962, chiến tranh ngày càng gay gắt, các cha không đến được với đoàn chiên nữa, nhưng ngày Chúa Nhật giáo dân vẫn đến nhà thờ đọc kinh. Kể từ đó, Nhà Thờ bị bom đạn, hư hại dần dần.

- Đến năm 1972, nhà thờ bị hư hại hoàn toàn, lần thứ hai Nhà thờ Trà Kiết không c̣n nữa.

- Năm 1975, đất nước hoàn toàn được giải phóng, nền nhà thờ Trà kiết bị trưng dụng làm Ủy Ban Nhân Dân xă Mỹ Thuận.

- Ngày 23 . 07 . 1993, Thủ tướng chính phủ có chỉ thị số 379-TTg : nhà thờ, chùa chiềng do chiến tranh tàn phá được xây dựng lại, trừ những nơi đă được sử dụng làm bệnh viện, trường học, khu vui chơi công cộng. Thế là UBND xă Mỹ Thuận trở thành trường PTCS cấp II ngay. Do đó, họ đạo được phép xây dựng lại Nhà Thờ nhưng không xin lại được đất nền nhà thờ củ.

- Ngày 06 . 10 . 1993, cha Gioakim Đỗ Duy Thản và giáo dân Trà Kiết gửi đơn đến chính quyền xin cất Nhà Thờ tạm bằng cây lá, và đă được chấp thuận cho cất NHÀ NGUYỆN bằng cây lá, trên phần đất mượn của ông Phanxicô Dương văn Lực (dài 15 m, rộng 6 m), cũng ở tại Rạch Trà Kiết, cách nền nhà thờ củ khoảng 700 m.

- Ngày 05 . 06 . 1994, Đức Cha Giacôbê Nguyễn văn Mầu làm phép và khánh thành Nhà Nguyện bằng cây lá này, sau 33 năm họ đạo Trà kiết không có Thánh Lễ . Tiếp theo đó, ngày 20 . 08 . 1994, Đức Cha Raphae Nguyễn văn Diệp đến họ Trà Kiết viếng thăm mục vụ, Rửa tội và Thêm sức cho 36 người.

- Ngày 15 . 08 . 1996, cha Anrê Phạm văn Bé được chỉ định phụ trách họ đạo Trà Kiết, và năm sau, 1997, cha xây dựng lại Nhà Nguyện Trà Kiết bằng Bêtông cốt thép ( dài 20 m 80 rộng 6 m 30 )

II. TỔ CHỨC
- Số giáo dân: 218 (69 gia đ́nh)
- Ban Quới Chức: 5

1. Phanxicô Dương văn Lực
2. Antôn Nguyễn văn Nghĩa
3. Vinccentê Dương văn Dũng
4. Antôn Đỗ văn Hai
5. Antôn Nguyễn Ngọc Thọ
- Ca doàn: 8
- Thiếu nhi: 37
- Giáo lư viên: 2
- Giờ lễ: - Chúa Nhật có 1 lễ lúc 9 giờ sáng
- Ngày thường có 1 lễ vào ngày thứ sáu, lúc 17 giờ.

* Nguồn :  Trang Web GP Vĩnh Long

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Trà Kiết 

< chưa có >

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com