Giáo phận Vĩnh Long

Nhà thờ Giáo xứ Vĩnh Xuân (La Gh́)

 

Nhà thờ Giáo xứ Vĩnh Xuân (La Gh́)
Giáo hạt Mai Phốp

 

Địa chỉ : Vĩnh Tắc, Vĩnh Xuân, Trà Ôn, Vĩnh Long ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Phêrô Vơ Công Tấn

Tel

(070) 844-873

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

  500

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Vĩnh Xuân (29/3/2011) - H́nh ảnh

 

Lược sử Giáo xứ Vĩnh Xuân (La Gh́)

Năm 1929 - Nhà thờ gỗ mái lá ở cách Nhà thờ hiện nay 70m về hướng Tây #Nam. Dưới sự cai quản của Cha Phaolô Trần Hiếu Ngăi (1911-1929) ở Trà Ôn, có Thầy Marco, ḍng Kitô Vua đến ở và truyền đạo

Năm 1930 - Dưới sự cai quản của Cha  Antôn Nhiệm (1929-1931)  ở Trà Ôn, có Thầy Giacôbê Nguyễn văn Mầu (nguyên là Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long hiện đang hư dưỡng tại Giáo Phận Vĩnh Long) đến ở và truyền đạo.

Năm 1931 - Có Thầy Louis , ḍng Kitô Vua đến ở và truyền đạo.

Năm 1936 - Dưới sự cai quản của Cha  Anrê Nguyễn Tấn Sử ở Trà Ôn (1933-1947), có Thầy, ḍng Kitô Vua đến ở và truyền đạo

Năm 1939 - Ông đốc Phủ Yên ở Trà Ôn đến xây dựng Nhà thờ Lagh́ thứ II, Xă Vĩnh Xuân trên phần đất cạnh bên phải Nhà thờ hiện nay. Nhà thờ được xây dựng bằng gỗ căm xe, xây tường, mái ngói, dài 24m rộng 9m; rất đẹ, tương tợ Nhà thờ Trà Ôn hiện nay.

Giáo dân đi lễ đầy Nhà thờ. Lúc đó số giáo dân lên đến 500 người. Tuy nhiên lâu lâu Cha sở Trà Ôn mới đến  cử hành các Bí Tích một lần. Những ngày Chúa Nhật không có Thánh Lễ tại Lagh́ , th́ giáo dân đi bộ 10km lên Trà Ôn dự lễ. Lúc nầy có Thầy, ḍng Kitô Vua đến ở và truyền đạo.

Năm 1943 - Có Quư D́ Mến Thánh Giá Cái Mơn đến dậy giáo lư và dạy văn hóa

Năm 1946 - Người Pháp tở lại chiếm đóng Nhà thờ làm đồn bót và bắn phá rất dữ dội. Tất cả giáo dân phải chạy sâu vào đồng ruộng để tránh giặc Tây.

Năm 1947 - Dưới sự cai quản của Cha Giacôbê Nguyễn văn Tỏ ( lần I - 1947-1956). Ba Kiệt người của Pháp sai đến đóng đồn trong Nhà thờ Vĩnh Xuân

Năm 1948 - Thiếu tá Sự, Ḥa Hảo đến đóng đồn trong Nhà thờ.

Năm 1949 - Kháng chiến đánh đuổi người Pháp ra khỏi Nhà thờ và họ cũng phá sập Nhà thờ, dân lương giáo đều tham gia hộ của Nhà thờ.

Năm 1954 - Đ́nh chiến, Lính người miền Bắc của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đến đóng đồn ở ngoài  khu vực Nhà thờ. Nhà thờ III được xây dựng lại bằng gỗ, mái toile.

Cha sở Trà Ôn Giacôbê Nguyễn văn Tỏ sai Ông Biện Bảy đến dạy giáo lư. Giáo dân trở lại học giáo lư, dự lễ hơn một  nửa trước đây.

Năm 1955 - Có Thầy Louis , ḍng Kitô Vua đến ở và truyền đạo và dạy văn hóa.

Năm 1960 - Dưới sự cai quản của Cha Phêrô Nguyễn văn Vỡ (1956-192) ở Trà Ôn. Việt Minh đánh đuổi lính của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm  và phá bỏ Nhà thờ lần nữa.

Năm 1961 - Nhà thờ thứ IV được làm lại bằng gỗ, mái toile. Thầy Bermand kế tiếp, ḍng Kitô Vua đến ở và truyền đạo và dạy văn hóa.

Năm 1968 - Dưới sự cai quản của Cha Giacôbê Nguyễn văn Tỏ (lầnII -1962-1971), Nhà thờ bị Việt cộng phá hủy

Năm 1969 - Nhà thờ thứ V được làm lại cũng bằng gỗ, mái lá phủ toile. Thầy Simon Bông, ḍng Kitâ Vua đến ở và truyền đạo và dạy văn hóa.

Năm 1972 - Tađêô Nguyễn Lương Thiện (1971-1977). Thầy Savio Triệu, ḍng Kitô Vua đến ở và truyền đạo và dạy văn hóa.

Năm 1973 - Thầy Victor Hùng, ḍng Kitô Vua đến ở và truyền đạo và dạy văn hóa.

Năm 1974 - Thầy Victor Hùng bỏ đi v́ chiến tranh.

Măi đến năm 1991- 1994 Cha Giuse Nguyễn Phát xây dựng lại Nhà thờ Vĩnh Xuân thứ VI

Năm 1994 - Dưới sự cai quản của Cha Giuse Nguyễn Phát (1977-2003), có Thầy  Phanxicô  Lê Quang Dũng đến giúp.  Đến ngày 18.6.1996 Thầy  Phanxicô  Lê Quang Dũng thụ phong Linh Mục,  tiếp tục phục vụ Họ Đạo Vĩnh Xuân  đến tháng 9 năm 1996.

Năm 1997 - Thầy GioaKim Nguyễn Ngọc Sáng. Đến ngày 10.12.1998 Thầy GioaKim Nguyễn Ngọc Sáng thụ phong Linh Mục, tiếp tục phục vụ Họ Đạo Vĩnh Xuân  đến tháng 11 năm 2002

Năm 2002 - Cha GiuSe Nguyễn Thành Trị (07.12)

Năm 2003 - Cha Giacôbê Nguyễn Minh Trường. Cha GiacôbêNguyễn Văn Mẫn 2003 (tháng 10). Tháng 11 năm 2003 Cha Phêrô Vơ Công Tấn phục vụ Họ đạo Vĩnh Xuân đến nay.

Hiện nay Họ Đạo Vĩnh Xuân có 450 giáo dân , trong vùng truyền giáo có gần 20.000 lương dân.

Có Ban Quới chức, Hội cầu nguyện, Hội bà mẹ Công giáo, Hội gia trưởng,  Hội Thiếu Nhi Thánh Thể, Ban hát, Ban lễ sinh,

Cơ sở có Nhà thờ, nhà xứ, nhưng đă bị xuống cấp trầm trọng, Giáo xứ đang cố gắng tái thiết  Khung viên Nhà Thờ.

Các cha phụ trách tùy thuộc vào các Cha sở Trà Ôn:

1. Cha Quờn
2. Cha Quận
3. Cha Tađ. Thiện
4. Cha Phaolô Lê Tấn Sự
5. Cha Pet. Nguyễn Văn Vỡ
6. Cha Jac.Nguyễn Văn Tỏ
7. Cha Đôminicô Lê Minh Tỏ
8. Cha Jos. Nguyễn Phát (1990) tới nay có Cha Phó Fx. Thành và Cha phó Joachim Sáng phụ trách coi mấy họ nhỏ.

* Nguồn :  Trang Web GP Vĩnh Long


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Vĩnh Xuân

Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Vĩnh Xuân

29/3/2011

Nguồn : Web Site GP Vĩnh Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang đang được xây dựng

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com