Giáo phận Vĩnh Long

Nhà thờ Giáo xứ Xuân Hiệp

 

Nhà thờ Giáo xứ Xuân Hiệp (Cải Cá Hồi Xuân )
Giáo hạt Vĩnh Long

 

Địa chỉ : Xă Xuân Hiệp, Trà Ôn, Vĩnh Long   ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Fx. Trần Hữu Nhạn (15/8/2013)

Tel

(070) 874-489

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

990

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

 

 

Lược sử Giáo xứ Xuân Hiệp

Họ đạo Xuân Hiệp hồi xưa có tên là Cải Cá Hồi Xuân. Địa sở này gồm có Ba Kè và Hiếu Ḥa tức là họ Hiếu Nhơn trước kia ở tại xóm Hàng Me.

Họ đạo được thành lập trong bối cảnh xă hội mà ảnh hưởng của đạo Công giáo rất to lớn đối với đời.

Năm 1886, ông Lê Văn Nên nhờ được thầy Minh người Công giáo giúp đỡ mà thắng vụ kiện tranh giành đất đai, nên ông nhận trở lại đạo theo lời đề nghị của ân nhân. Thầy Minh hướng dẫn ông Nên đến cha Phong xin người đến dạy đạo cho ông. Tháng 9 - 1886, cha Phong sai thầy Cường, một thầy nhà trường Latin đến dạy giáo lư cho ông Nên và vài người nữa tại tư gia của ông. Đồng thời xúc tiến việc cất Nhà thờ. Thế là một Nhà thờ nhỏ lợp lá được dựng nên trên phần đất của ông Nên, cách vàm Cải Cá độ vài trăm thước. Có lẽ Nhà thờ này tọa lạc trên nền Nhà thờ hiện nay ông Út Rẻng đang ở. Tháng 1 - 1887 đợt chầu nhưng đầu tiên được cha Phong rửa tội gồm có 27 người. Đầu năm 1888, lúc ông Nên đi vắng, Nhà thờ bị đốt. Thầy Cường đi báo tin cho cha Lũy hay, cha đến thăm và kêu gọi cất lại Nhà thờ khác. Nhà thờ này tọa lạc trên đất làng, gần vàm Cải Cá, tức là tại địa điểm của Nhà thờ hiện nay.

Có Nhà thờ mới, dân chúng phấn khởi xin theo đạo đông hơn. Thầy Cường dạy giáo lư đợt hai cho 60 người chầu nhưng. Cha Liễu và cha Phong ban phép rửa tội cho những người này và làm phép Nhà thờ mới. Như vậy chỉ trong ṿng 2 năm số bổn đạo đă tăng lên đến gần 100 người.

V́ nhu cầu mục vụ đ̣i hỏi, cha Philipphê Quờn là cha sở đầu tiên về ở Hồi Xuân. Cha coi luôn Họ Ba Kè.

Họ này có trước họ Hồi Xuân độ 7, 8 năm. Ông quản Hộ, người gốc Ba Kè sang làm việc tại Mắc Bắc rồi theo đạo. Lúc về quê ông này cầm đầu cho con cháu, sui gia theo đạo và đến xin cha Lũy lập Họ đạo. Số bổn đạo được 50 người (1910).

Năm 1889, cha Haves tới ở Ba Kè. Nhờ hăng say hoạt động, ít tháng sau cha đem được một số lương dân trở lại, lập thêm họ Saco với 75 người.

Đang lúc ấy, cha Philipphê Quờn lo coi họ Xuân Hiệp và Hiếu Ḥa.

Họ Hiếu Ḥa gồm 190 bổn đạo. Nhà thờ đặt tại Đ́nh Đôi mà bây giờ gọi là Hàng Me.

Cha Quờn, người có nhiều công lao nhất đối với họ đạo Hồi Xuân. Khi cha về làm cha sở ở đây, ngoài việc mục vụ cha c̣n lo phát triển kinh tế cho Họ đạo. Cha mướn 500 công ruộng để canh tác cho Nhà thờ. Cộng tác và chia sớt gánh nặng với cha, có 2 cánh họ: họ Lê th́ có ông thân sinh của ông Út Lương, tức là ông câu Đọi, lo làm ruộng và giúp việc Nhà thờ. Họ Lưu tức là gia đ́nh của ông Lưu Bá Lập (ông biện Mười Một Lập) đóng đáy, làm mắm để bán và cho bổn đạo ăn làm 500 công ruộng. Nhờ làm ruộng mà cha Quờn xây cất lại Nhà thờ với kinh phí 7779 đồng. Nhà chung 3900 đồng, c̣n bao nhiêu th́ bổn đạo các nơi dâng cúng. Và theo như bổn đạo kể lại th́ cất Nhà thờ vừa xong th́ cha đổi đi.

Họ Thới Hiệp được cha Giuse Bạch lập nhưng không rơ năm nào. Nhà thờ lá được cất lên trên đất của ông cả Ngà (ông Lê Văn Ngà) tức là ông thân sinh của ông Hai Huyền. Họ đạo có hai d́ phước trông coi. Đến khi chiến tranh ác liệt xảy ra, hai d́ rút đi, bổn đạo phải tản cư th́ Nhà thờ bỏ luôn cho đến ngày nay. Số bổn đạo là 400.

Khi lập thêm họ Thới Hiệp, th́ họ Hồi Xuân được gọi là Xuân Hiệp có lẽ là do ghép hai chữ cuối của hai họ đạo thành một chăng?

Địa sở Xuân Hiệp ngày nay gồm có Xuân Hiệp và Cầu Mới với tổng số bổn đạo là 1405 người chia ra như sau:

Xuân Hiệp 168 hộ gồm 990 giáo dân.

Cơ sở vật chất có Nhà thờ, nhà trường, nhà d́, nhà cha sở.

Tu sĩ: 9 nữ tu. 2 linh mục (nhưng một trong hai không c̣n thi hành chức vụ).

 

* Nguồn :  Trang Web GP Vĩnh Long

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Xuân Hiệp 

< chưa có >

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com