Giáo phận Xuân Lộc

Danh sách Linh mục Giáo phận Xuân Lộc


Danh sách Giáo xứ


 


Ṭa Giám Mục


 


Bản đồ vị tríwww      Giáo xứ Giáo họ Việt Nam   Website GP Xuân Lộc

  Tên Năm sinh Linh mục Chức vụ Nhiệm sở Địa chỉ liên lạc
             
  Giuse Hoàng Đức An 8/12/1940 14/5/1968 Chánh xứ Túc Trưng  
  Vinhsơn Nguyễn Trung An 2/5/1969 11/4/2002 Chánh xứ Lạc Sơn Tịnh Lâm
Văn Lâm
  Đaminh Nguyễn Tuấn Anh 1978 30/5/2013   Hồng Kông

Truyền Giáo

  Đaminh Nguyễn Tuấn Anh 9/4/1972 30/9/2005    

Du học

  Gioan Bt. Phạm Nguyễn Tuấn Anh SDB 1974 01/07/2006 Phó xứ Đức Huy  
  Đaminh Bùi Văn Án 5/12/1953 14/1/1983 Chánh xứ Bắc Hải  
  Phêrô Vũ Hoàng Ánh 25/12/1949 26/8/1979 Chánh xứ Bắc Ḥa  
  Giuse Khổng Năng Bao 27/1/1955 13/6/1968   Sài G̣n  
  Antôn Trần Văn Bài 25/10/1948 15/6/1975   Tu hội Bác Ai  
  Phanxicô X. Hoàng Trọng Bản 1982 30/5/2014 Phó xứ Kim Bích  
  Gioan B. Trần Ngọc Bảo 1980 28-06-2011 Chánh xứ Thái Thiện  
  Giacôbê Trần Thái Bảo   30/5/2014 Phó xứ Thống Nhất  
  Phêrô Vũ Công B́nh 10/11/1950 9/6/1990 Chánh xứ Thiên Ân  
  Giuse Dương Quang B́nh 1981 30/5/2013 Phó xứ Trà Cổ

 

  Giuse Nguyễn Thanh B́nh 1978 19/6/2012   TGM  
  Giuse Phạm Thanh B́nh 1976 19/6/2012 Chánh xứ Bảo Thị  
  Phêrô Lâm Thái B́nh 2/5/1971 30/9/2005 Chánh xứ B́nh Lộc  
  Gioan B. Bùi Thái B́nh 1/4/1964 2/12/2004 Chánh xứ Trung Ngăi  
  Giuse Đoàn Công B́nh 1/9/1969 30/9/2005 Chánh xứ Hiền Ḥa  
  Giuse Nguyễn Thanh Cao 8/9/1970 8/8/2006 Chánh xứ Minh Tín  
  Phaolô Huỳnh Ngọc Cảnh 22/11/1922 17/5/1955 (Hưu) TGM  
  Giuse Nguyễn Hữu Châu 18/8/1974 8/8/2007      
  Vinhsơn Trần Ngọc Châu 20/12/1956 25/1/1999 Chánh xứ Nam Hà  
  Vinc.Paul M. Nguyễn Minh Châu CMC 1957 03/04/2008 Phó xứ Phú Lư  
  Đaminh Nguyễn Trung Chánh 1/11/1954 4/5/2001 Chánh xứ Tân Vinh  
  Giuse Nguyễn Tâm Chí  1973 08/09/2008 Đặc trách Bùi Đệ  
  Giuse Đặng Minh Chí 1979 30/5/2013 Phó xứ Biên Ḥa  
  P.X. Phan Chiếm 23/9/1957 12/2/2004 Chánh xứ Bến Gỗ  
  Giuse Tạ Minh Chiến 30/5/1969 11/4/2002 Chánh xứ Thọ Lâm  
  Vinhsơn Dương Đức Chiến 10/1/1970 8/8/2006 Chánh xứ Nghĩa Hiệp  
  Augustinô Nguyễn Văn Chiến 1/12/1969 2/12/2004 Chánh xứ Gia Cốc  
  Giuse Đỗ Đức Chính 22/1/1961 25/1/2000      
  Gioakim Phan Công Chính 17/7/1972 8/8/2006 Chánh xứ B́nh Ḥa  
  Laurensô Nguyễn Văn Chính 18/5/1940 13/3/1976   Đồng Phát  
  Giuse Nguyễn Khắc Chính 10/8/1969 11/4/2002 Chánh xứ Phanxicô  
  Raphaen Nguyễn Văn Chúc - OP 8/1/1945 8/8/1972 Chánh xứ Ngọc Đồng  
  Đaminh Đỗ Thanh Chương 1975 28-06-2011 Chánh xứ Ngọc Thanh  
  Đaminh Hà Văn Chương 30/6/1972 30/9/2005 Chánh xứ Suối Cả  
  Gioan Phạm Đ́nh Chương - SDD 19/10/1961 16/2/2004 Chánh xứ Hồng Ân  
  Vinhsơn Nguyễn Thành Công 1/11/1956 23/10/1997 Chánh xứ An B́nh
Dĩ An
 
  Giêrônimô Nguyễn Đ́nh Công 3/3/1971 30/9/2005 Chánh xứ    
  Đaminh Trịnh Đ́nh Cương 1974 08/09/2008 Chánh xứ Ngũ Phúc  
  Giuse Đinh Mạnh Cường 11/9/1969 8/8/2006 Chánh xứ Tân Ngăi

Josdinhmanhcuong@Gmail.com

  Vinhsơn Nguyễn Mạnh Cường 2/1/1968 11/4/2002 Chánh xứ Tân Mai  
  Giuse Nguyễn Thái Cường 15/11/1969 8/8/2006 Chánh xứ Bàu Hàm  
  Vinhsơn Nguyễn Thế Cường 1981 30/5/2013 Phó xứ Bùi Vinh  
  Giuse Nguyễn Văn Cường - CM 10/4/1969 21/10/2005 Chánh xứ Cẩm Đường  
  Giuse Phạm Chí Cường 25/3/1934 28/4/1964      
  Phanxicô X. Trần Cao Cường 1984 20/7/2017 Phó xứ Phanxicô  
   Đaminh Vũ Hùng Cường 11/8/1962 4/11/2002 Chánh xứ Nam Hải  
  Giuse Nguyễn Văn  Cung 1932 31/05/1960 < Hưu > Tam Thái  
  Phaolô Lê Văn Diệu 28/8/1932 19/8/1958   Thống Nhất  
  Đaminh Bùi Phúc Dinh 30/4/1930 27/5/1961   Bùi Thượng  
  Đaminh Nguyễn Trí Dụng 10/9/1958 22/9/1994   CV   
  Giuse Đỗ Mạnh Dũng 6/7/1972 8/8/2006 Chánh xứ    
  Giuse Đỗ Mạnh Dũng 9/2/1967 25/1/2000 Chánh xứ Phước Lư  
  Cosma Hoàng Văn Dũng   19/6/2012 Chánh xứ Xuân Đông  
  Giuse Lương Quốc Dũng   28/05/2016   Thánh Tịnh - SG  
  Gioakim Nguyễn Tiến Dũng 25/9/1967 2/12/2004 Chánh xứ Thuận An  
  Vinhsơn Nguyễn Tiến Dũng 9/4/1968 11/4/2002 Chánh xứ Đông Vinh  
  Giuse Nguyễn Văn Trí Dũng 1979 30/5/2013 Phó xứ Tiên Chu  
  Gioan B. Trần Quốc Dũng     Chánh xứ Xuân Thiện  
  Giuse Vũ Anh Dũng   30/5/2014 Phó xứ Thạch An  
  Giuse Phạm Ngọc Duy 26/3/1961 4/5/2001 Chánh xứ Đồng Hiệp  
  Đaminh Trần Mạnh Duyên 20/9/1970 8/8/2006 Chánh xứ Kim Lâm  
  Giuse Nguyễn Kim Đỉnh 1/4/1961 25/1/1999   Kim Bích  
  Giuse Đỗ Viết Đại 5/7/1947 14/1/1992 Chánh xứ Phúc Lâm  
  Giuse Trần Lê Vương Đại 1981 30/5/2013 Phó xứ Xuân Bắx  
  Tôma Trần Văn Đại - SDD 1/5/1950 1/10/1988 Chánh Xứ Xuân Kitô  
  Giuse Phạm Hữu Đạo 27/10/1966 8/8/2006 Chánh xứ Bàu Cối  
  Đaminh Đinh Cao Đàm 17/7/1917 8/8/1945 (Hưu) Xuân B́nh  
 

Giuse Nguyễn Văn Đạt - OP

17/10/1963 30/6/2007 Chánh Xứ Tân Hiệp  
  Giuse Trần Văn Đệ 3/2/1956 25/1/2000 Chánh Xứ Ngô Xá  
  Anrê Đoàn Thanh Điện 25/9/1918 2/9/1950 (Hưu) Bùi Chu  
  Gioa Kim Phạm Thanh Điệp   20/7/2017 Phó xứ    
  Giuse Nguyễn Kim Đỉnh  1961 25/01/1999 Chánh xứ Thiên B́nh  
  Đaminh Nguyễn Đính 11/12/1947 28/4/1973 Chánh Xứ    
  Giuse Nguyễn Ư Định 23/1/1956 22/9/1994 Chánh xứ Xuân Trà  
  Vinhsơn Nguyễn Trung Định  24/3/1967 8/8/2006 Chánh xứ B́nh Minh  
  Giuse Nguyễn Kim Đoan 15/12/1940 29/4/1969 Chánh xứ Bùi Thái  
  Phaolô Nguyễn Văn Đông 30/9/1949 27/11/1975 Chánh xứ Hàng G̣n  
  Giuse Hoàng Văn Đoán 17/5/1961 11/4/2002 Chánh xứ Dốc Mơ  
  Phêrô Phạm Hoàng Vũ Đương 1982 30/5/2013      
  Giuse Hoàng Minh Đường 3/7/1937 29/4/1965 Chánh xứ    
  Vinhsơn Dương Văn Đức 1973 19/6/2012 Chánh xứ Thạch An  
  Đa Minh Nguyễn Ngọc Đức 1976 19/6/2012 Phó xứ Vơ Dơng  
  Phêrô Nguyễn Văn Đức 10/12/1960 30/9/2005 Chánh xứ Thừa Đức  
  Giuse Đỗ Minh Đức 5/9/1969 30/9/2005 Chánh xứ Xuân Triệu  
  Antôn Khổng Tiên Giác 7/11/1925 16/6/1954 (Hưu) Kim Thượng  
  Phêrô Khổng Văn Giám 12/12/1930 3/10/1958   Gia Yên  
  Gioan Trần Hoàng Giang 1980 28-06-2011 Chánh xứ Xuân An  
  Phêrô Phan Khắc Giữa 25/4/1970 30/9/2005 Chánh xứ B́nh Khánh kgiua@yahoo.com
  Phanxicô Xaviê Nguyễn Duy Hải 1981 30/5/2013      
  Giuse Nguyễn Trọng Hải   28/05/2016   Trường Nghề
Ḥa B́nh
 
  Giuse Nguyễn Trường Hải 1980 30/5/2013 Phó xứ Phúc Nhạc  
  Giuse Nguyễn Văn Hảo 1975 28-06-2011 Chánh xứ Xuân Mỹ  
  Gioan B. Đinh Đức Hậu 8/1/1927 3/12/1954 (Qua đời)  Xuân Mỹ  
  Phaolô Nguyễn Văn Hạnh 26/9/1968 30/9/2005 Chánh xứ Thành Đức TH T.Đồ Nhỏ
  Tôma Vũ Đ́nh Hạo 5/5/1950 7/2/1996 Chánh xứ Tân Yên  
  Gioan B. Trương Đ́nh Hà 16/5/1964 1/1/2001     Du học Rôma
  Phêrô Nguyễn Thanh Hào 1981 12/01/2015 Phó xứ Phúc Nhạc  
  Giuse Trần Văn Hàm 5/7/1938 24/12/1966 Chánh xứ    
  Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh (CSsR)     Chánh xứ Phú Ḍng  
  Bênêđictô Nguyễn Phi Hành 1/2/1951 25/1/2000 Chánh xứ Xuân Long  
  Giuse Nguyễn Vinh Hạnh 1978 19/6/2012 Chánh xứ Đại Điền  
  Bênađô Tô Ngọc Hân 1979 28-06-2011 Chánh xứ Thiên Long  
  Martinô Trần Quốc Hậu   28-06-2011     Qua đời 19/11/2012
  Giuse Lê Vinh Hiến 1/5/1953 14/1/1983 Chánh xứ Hưng B́nh  
  Phaolô Đinh Chí Hiền   19/6/2012      
  Giuse Phạm Đ́nh Hiền 10/4/1959 30/9/2005 Chánh xứ Thanh Hóa  
  Giuse Nguyễn Hiển - SDD 16/6/1959 16/2/2004 Phó xứ Long Thuận  
  Phêrô Hà Thế Hiện 2/2/1972 30/9/2005 Chánh xứ    
  Gioan Baotixita Nguyễn Đức Hiển 1982 30/5/2013 Chánh xứ Tiên Lâm  
  Gioan B. Nguyễn Trọng Hiền   20/7/2017     Chuẩn bị Du học
  Đaminh Trần Công Hiển 4/3/1963 4/5/2001 Chánh xứ Vơ Dơng
Đức Mẹ Vô Nhiễm
 
  Gioakim Nguyễn Chí Hiệp SDD  1961  08/9/2008 Phụ Tá Xuân Đông  
  Martinô Nguyễn Thái Hiệp   30/5/2014 Phó xứ Nam Hà  
  Gioakim Phạm Hiệp 20/10/1967 4/5/2001 Chánh xứ Đông Ḥa  
  Đaminh Trần Thái Hiệp 30/10/1937 8/6/1963   ĐCV Huế  
  Giuse Vũ Đức Hiệp 1/2/1957 1/10/1988 Chánh xứ Tân Triều  
  Gioan Phạm Thế Hiệu 28/1/1971 30/9/2005 Chánh xứ B́nh Lâm  
  Thomas Vũ Đ́nh Hiệu 30/10/1954 25/1/1999   TGM Xuân Lộc  
  Giuse Bùi Trung Hiếu 19782 30/5/2014 Phó xứ Suối Cát  
  Giuse Nguyễn Trung Hiếu 1983 30/5/2015 Phó xứ An B́nh  
   Gioakim Nguyễn Văn Hiểu 27/12/1939 21/12/1967 Chánh xứ Bắc Minh  
  Giuse Hoàng Mạnh Hiểu 7/11/1955 14/1/1992 Chánh xứ Xuân Khánh  
  Giuse Phạm Văn Hoan 1984 30/5/2015 Phó xứ Ninh Phát  
  Giuse Nguyễn Văn Hóa 18/8/1965 11/4/2002 Chánh xứ Văn Hải  
  Đaminh Đặng Duy Ḥa 5/3/1930 15/6/1956 (Hưu) Phúc Lâm  
  Phêrô Ngô Duy Ḥa 21/7/1963 8/8/2006 Chánh xứ Bạch Lâm  
  Giêrônimô Ngyễn Quang Ḥa 1976 28-06-2011 Chánh xứ Phú Sơn  
  Đaminh Vũ Văn Hoài 1978 28-06-2011 Chánh xứ Minh Ḥa  
  Gioan B. Hoàng Thanh Hoàn 1979 28-06-2011 Chánh xứ Nghĩa Yên  
  M. Eymardo Lê Thái Hoàng, Ocist   28/05/2016      
  Giuse Nguyễn Ngọc Hoàn 3/23/1972 9/30/2005 Chánh xứ Lộc Ḥa  
  Phêrô Nguyễn Phi Hoàng   1980 28/06/2011 Chánh xứ ??

 

  Phêrô Phạm Anh Hoàng   28-06-2011 Chánh xứ Vĩnh Phước  
  Philipphê Phạm Anh Hoàng 1977 28-06-2011 Chánh xứ Ḥa Hiệp  
  Giuse Phạm Văn Hoàng 13/2/1947 25/5/1975 Chánh xứ Lộc Lâm  
  Martinô Nguyễn Đ́nh Hoàng 1981 30/5/2013 Phó xứ Kẻ Sặt  
  Phêrô Nguyễn Ngọc Hoàng 30/9/1958 4/5/2001 Chánh xứ Gia Viên  
  Batôlômêô M. Nguyễn Viết Hoàng CMC 1960 08/09/2008 Chánh xứ Phú Lư  
  Phêrô Tống Xuân Hoàng 1981 30/5/2015 Phó xứ Hưng B́nh  
  Vinhsơn Trần Huy Hoàng   28/05/2016 Phó xứ Bích Lâm  
  Giuse Nguyễn Văn Học 15/1/1946 19/9/1987 Chánh xứ Hưng Lộc  
  Gioan B. Phan Năng Ḥe 30/10/1940 14/5/1968 Chánh xứ    
  Đaminh Quách Duy Hợp   23/6/2010      
  FX. Hoàng Văn Hương 1/4/1972 8/8/2007 Chánh xứ Vĩnh An  
  Gioan B. Đinh Tiến Hướng 12/6/1949 21/5/1976 Chánh xứ    
  Đaminh Đinh Văn Huân 5/1/1968 8/8/2006 Chánh xứ Ḥa Hiệp  
  Martinô Nguyễn Quốc Bảo Huân   28-06-2011 Chánh xứ Gia Ray  
  Antôn Đặng Minh Huấn 1/10/1958 23/10/1997 Quản xứ GHBL Thánh Linh  
  Giuse Đinh Văn Huấn 16/11/1956 11/5/1991     Du học Philippines
  Phêrô Nguyễn Huệ 7/5/1957 25/1/2000      
  Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng OP 1972 30/06/2007 Chánh xứ Thánh Tâm  
  Micae Phạm Phi Hùng 17/6/1971 8/8/2006 Chánh xứ Phú Lâm  
  Đaminh Nguyễn Mạnh Hùng 9/6/1945 28/4/1972    

Hưu dưỡng (2/10/2018)

  Micae Nguyễn Chí Hùng 23/9/1971 8/8/2007 Phó xứ Dốc Mơ  
  Gioan B. Nguyễn Thanh Hùng 15/4/1969 8/8/2006 Chánh xứ Bùi Hưng  
  Gioan Trần Xuân Hùng 21/1/1956 25/1/2000 Chánh xứ Tâm Ḥa  
  Vinhsơn Phạm Liên Hùng 30/12/1942 29/4/1967 Chánh xứ ??  
  Micae Nguyễn Chí Hùng 1978 19/6/2012 Chánh xứ Núi Đỏ  
  Giuse Nguyễn Anh Hùng 22/1/1969 30/9/2005 Chánh xứ Bắc Thần  
  Giuse Trần Văn Hùng 9/6/1961 4/5/2001 Chánh xứ Xuân Bắc  
  Gioan Baotixita Vũ Ngọc Hùng   20/7/2017 Phó xứ Lộc Ḥa  
  Giuse Dương Đức Hưng 29/1/1966 30/9/2005 Chánh xứ Thành Tâm  
  Giuse Đinh Nam Hưng 4/6/1944 29/4/1970 Chánh xứ Bùi Chu  
  Phêrô Nguyễn Phước Hưng 1980 30/5/2013 Phó xứ Bùi Hiệp  
  Đaminh Nguyễn Quốc Hưng 1979 30/5/2013 Chánh xứ Xuân Sơn  
  Giuse Nguyễn Trung Hưng 24/6/1939 27/5/1967 ( Hưu ) Đức Long  
  Gioan B. Nguyễn Văn Hưng 9/2/1963 4/5/2001 Chánh xứ Tâm An  
  Bênêđictô Nguyễn Hưng 1/4/1955 7/2/1996     Du học Rôma
  Giuse Phạm Viết Hưng 10/7/1942 11/2/1993 Chánh xứ Dầu Giây  
  Giuse Vũ Ngọc Hưng 1980 30/5/2015 Phó xứ Thái An  
  Giuse Trần Ḥa Hưng SDB     Chánh xứ Đức Huy  
  Gioan Bt. Đinh Tiến Hướng  1949 21/05/1976 Chánh xứ Sài Quất  
  Phêrô Nguyễn Văn Hướng - OP 7/4/1968 25/1/2005 Chánh xứ Phước B́nh  
  Gioan Bosco Mai Xuân Hữu 1978 30/5/2013 Phó xứ Xuân Đức  
  Giuse Bùi Quang Huy 1979 28-06-2011 Phó xứ Lộ Đức  
  Vinhsơn Nguyễn Bùi Minh Huy   28/05/2016      
  Giuse Nguyễn Đức Huy   30/5/2014      
  Giuse Nguyễn Ngọc Quốc Huy   30/5/2014      
 

FX. Nguyễn Xuân Huy

1/1/1970 11/4/2002 Chánh xứ Phát Hải  
  Phêrô Nguyễn Xuân Huy   19/6/2012 Chánh xứ Quảng Xuân  
  Đaminh Phan Anh Huy 1980 30/5/2013 Phó xứ Kim Thượng  
  Tôma Trần Bá Huy 1977 30/5/2013      
  Marcô Nguyễn Tuyến Huyên 26/6/1947 11/5/1991   Chủng Viện  
  Đaminh Trần Công Huynh   23/6/2010 Phó xứ Thừa Đức  
  Phaolô Đinh Châu Khâm 1976 23/6/2010 Chánh xứ Lang Minh  
  Đaminh Lưu Vũ Duy Khang OP  1974 04/08/2009 Phó xứ Ngọc Đồng  
  Đaminh Đặng Công Khanh 1977 19/6/2012 Chánh xứ Thiên An  
  Đaminh Nguyễn Đ́nh Khanh 25/6/1965 25/1/2000 Chánh xứ Trung Nghĩa  
  Giuse Nguyễn Hữu Khanh 2/1/1972 8/8/2006 Chánh xứ Tân Lộc  
  G. Vinhsơn Nguyễn Nhật Trọng Khanh   30/5/2014      
  Giuse Phan Thế Khanh 1976 30/5/2013 Phó xứ Định Quán  
  Đaminh Vũ Kim Khanh - SDD 2/7/1954 11/2/1993 Chánh xứ Long Thuận  
  Phêrô Huỳnh Bá Khá 15/4/1968 8/8/2006 Chánh xứ Dầu Dây  
  Antôn Phạm Văn Khải 9/10/1969 8/8/2007 Chánh xứ Thạch Lâm  
  Giuse Vũ Văn Khải   23/6/2010 Chánh xứ Định Quán  
  Gioan B. Nguyễn Bửu Khánh 24/6/1960 11/4/2005 Chánh xứ Mỹ Hội  
  Giuse Nguyễn Cẩm Khánh   12-01-2015 Phó xứ Đông Ḥa

Học viện CG

  Phêrô Trịnh Quang Khánh   30/5/2014   Du học

 

  Đaminh Nguyễn Danh Khoa   30/5/2014      
  Giuse Phạm Huy Khôi   30/5/2014 Phó xứ Tân Mai  
  Phêrô Trần Anh Khôi 1981 30/5/2013 Phó xứ Ngọc Lâm

Đặc trách Bầu Mây

  Phêrô Nguyễn Quang Khương 1971 23/6/2010 Phó xứ Biên Ḥa  
  Giuse Nguyễn Thành Kiều 1/2/1970 8/8/2007 Chánh xứ Bùi Vĩnh  
  Micae Nguyễn Hữu Kiêu 8/7/1942 29/4/1969   Núi Đỏ  
  Tôma Lâm Văn Kinh 18/4/1938 29/4/1967 Chánh xứ Tân Triều  
  Phêrô Nguyễn Đăng Kư 1981 30/5/2013 Phó xứ La Ngà  
  Giuse Đào Minh Lang 1981 30/5/2013 Phó xứ Ḥa B́nh  
  Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Lắm 1976 23/6/2010 Chánh xứ Nam Hải  
  Antôn MC. Nguyễn Ngọc Lâm - CMC 28/10/1948 25/5/2001 Chánh xứ Giang Điền  
  Martinô Ngô Hoàng Lâm   20/7/2017 Phó xứ Phương Lâm  
  Đaminh Nguyễn Văn Lâm 9/12/1960 11/4/2002 Chánh xứ Kim Thượng  
  Giuse Phạm Sơn Lâm 12/7/1967 25/1/2000 Chánh xứ Hà Nội  
  Giuse Lê Văn Lập   30/5/2014      
  Giuse Phạm An Lập 15/3/1941 15/6/1975   Đaminh  
  Phêrô Cao Thọ Lành 14/4/1954 11/2/1993 Chánh xứ Cẩm Tân  
  Aug. Nguyễn Thứ Lễ 1971 08/09/2008 Phó xứ    
  Gioan Bosco Nguyễn Văn Lịch 1977 30/5/2013 Phó xứ Xuân B́nh  
  Théo. Đỗ Hữu Liêm - FSF - Th.Gia 12/9/1937 3/10/1976   CĐTG

liem.129@gmail.com

  Antôn Phạm Khắc Liêm 8/10/1947 27/4/1974 Chánh xứ Gia Yên  
  Đaminh Trần Văn Liêm 7/3/1943 29/4/1970 Chánh xứ Duyên Lăng  
  Phêrô Phạm Duy Liễm 18/4/1964 11/4/2002

Chánh xứ

Ninh Phát  
  Gioan Baotixita Đinh Hoàng Linh   20/7/2017 Phó xứ Đông Ḥa  
  Giuse Đoàn Xuân Linh   23/6/2010 Phó xứ An B́nh  
  Giuse Nguyễn Trần Vĩnh Linh 1/5/1970 8/8/2007 Phó xứ
Đạc Trách
Phương Lâm
Mai Lâm
 
  Phil Phạm Duy Linh 1976 08/09/2008 Chánh xứ Gia Tôn  
  Antôn Lê Tiến Lĩnh   28/05/2016 Phó xứ Thanh B́nh  
  Giuse Cao Đức Long 30/11/1971 8/8/2007 Chánh xứ Hiếu Liêm  
  Giuse Đinh Đại Long 1976 19/6/2012 Chánh xứ Ba Đông  
  Giuse Đoàn Phi Long 12/6/1966 8/8/2006 Chánh xứ Xuân Thịnh  
  Vinhson Hoàng Công Long OP  1971 04/08/2009 Phó xứ Tân Hiệp  
  Giuse Nguyễn Kim Long - CM 4/5/1972 21/10/2005 Chánh xứ Đức Thắng  
  Gioan B. Phan Trịnh Long 1979 28-06-2011 Chaáh xứ Xuân Linh  
  Đaminh Trần Gia Long 6/9/1968 8/8/2006   Xuân Bắc  
  Gioan B. Nguyễn Cao Lộc 1919 9/6/1945   TGM Huế  
  Vinhsơn Trần Văn Lợi 1977 30/5/2013 Chánh xứ Xuân Kiên  
  FX. Đỗ Đức Lực 20/9/1963 8/8/2007   Tiên Chu  
  Matthêu Lê Lực 29/10/1965 8/8/2007 Phó xứ Bạch Lâm

Đặc trách Gia Phát

  Đaminh Nguyễn Văn Lượng 10/5/1949 23/10/1997 Chánh xứ Bùi Hiệp  
  Emmanuel Nguyễn Công Luận   28/05/2016 Phó xứ B́nh An  
  Gioakim Hồ Quang Luật 25/10/1916 11/2/1950 (Hưu) Russeykeo  
  Giuse Nguyễn Đức Lục 5/3/1946 28/4/1974 Chánh xứ Hoà B́nh  
  Marcô Nguyễn Trung Lưu   28/05/2016 Phó xứ Văn Hải  
  Longinô Nguyễn Thới Mậu 15/3/1928 21/8/1957 (Hưu) Bến Gỗ  
  Giuse Phạm Hoàng Minh 1971 23/6/2010 Chánh xứ Tam Phú  
  Giuse Trần Minh 1975 23/6/2010 Chánh xứ Xuân Tây  
  Đaminh Trần Văn Minh 17/10/1944 23/12/1972   Mân Côi
Thanh B́nh
 
  Giuse Trần Quang Minh 6/8/1964 2/12/2004   Quang Lâm  
  Gioan TC. Nguyễn Thới Minh 8/3/1949 19/9/1987 Chánh xứ Phước Khánh  
  Philipphê Lê Phước Minh 10/2/1940 25/4/1972 Chánh xứ Tân Xuân  
  Tôma Nguyễn Minh 4/12/1943 14/5/1968   Xuân Quế  
  Phêrô Trần Văn Minh   19/6/2012 Chánh xứ Truyền Tin  
  Laurensô Hứa Văn Mỹ 10/7/1940 14/5/1968   Tây Hải  
  Philipphê Lê Văn Năng 24/10/1946 1/10/1988 Chánh xứ Biên Ḥa  
  Giuse Nguyễn Năng 24/11/1953 9/6/1990   Chủng Viện  
  Đaminh Đỗ Hữu Nam 17/11/1957 25/1/1999 Chánh xứ B́nh Sơn  
  Gioan Đỗ Văn Ngân 7/6/1953 14/1/1992     Du học Phi Luật Tân
  Giuse Bùi Duy Nghiên   23/6/2010      
  Gioan Vũ Xuân Nghị 1978 30/5/2013 Phó xứ Hà Nội

Đặc trách Hà Phát

  Giuse Đinh Trọng Nghĩa 1978 30/5/2013 Chánh xứ Nghĩa Mỹ  
  Giuse Ngô Quang Nghĩa 1980 28/06/2011 Chánh xứ Gia Lào  
  Giuse Nguyễn Đức Ngọc 1/9/1959 25/1/2000 Chánh xứ Đa Minh  
  Vinhsơn Nguyễn Văn Ngôn - SDD 10/2/1962 11/11/2006 Chánh xứ Gia Vinh  
  Giuse Đỗ Văn Nguyên 10/2/1942 20/5/1972 (Hưu) Thái Lạc  
  Phaolô Lê Công Nguyên 1973 08/09/2008 Chánh xứ Bùi Thượng  
  Phaolo Nguyễn Nguyên     Chánh xứ Đại Lộ  
  Đaminh Trần Văn Nguyện 15/5/1946 27/4/1974   Thiên An  
  Phaolô Nguyễn Văn Nhân 26/10/1942 14/5/1968 Hưu Nhà Hưu GP  
  Gioan B. Phạm Đức Nhân 972 11/11/2009 Chánh xứ Chà Rang  
  Micae Vơ Thành Nhân 5/12/1967 8/8/2006 Chánh xứ Thành Sơn  
  Vinhsơn  Vũ Xuân  Nhân 1971 8/9/2008 Chánh xứ Minh Long   
  Phêrô Ngô Minh Nhật 1981 30/5/2015    

Du học

  Giuse Nguyễn Đ́nh Nhiệm 3/7/1958 25/1/1999 Chánh xứ Quảng Biên  
  Gioan Phạm Đ́nh Nhu 28/7/1928 3/7/1959 (Hưu) Văn Hải  
  Giuse Vũ Văn Nhuần 10/11/1960 4/5/2001 Chánh xứ    
  Đaminh Nguyễn Kim Nhuận 4/1/1945 28/11/1970 (Hưu)  Tân Mai  
  Vinhsơn Trần Hải Ninh 2/3/1968 8/8/2006 Chánh xứ Xuân B́nh  
  Micae Nguyễn Xuân Linh Ny 8/8/1970 8/8/2006 Phó xứ Kim Thượng

Đặc trách Gh Fatima

  F X. Trần Văn Phan 6/2/1955 23/10/1997 Chánh xứ Phương Lâm  
  Đaminh-Ninh Nguyễn Thông Phán FSF.     Chánh xứ Hiệp Nhất  
  Đaminh Nguyễn Văn Phi 20/1/1958 30/9/2005 Chánh xứ Ĺên Kim Sơn  
  Giuse Bùi Tuấn Phong   30/5/2014      
  Giuse Bùi Trung Phong 26/9/1936 21/12/1968 Chánh xứ Bảo Thị  
  Phaolô Đoàn Thanh Phong   23/6/2010 Chánh xứ Russeykeo  
  Luca Phạm Thanh Phong - CM 19/10/1970 16/2/2004 Chánh xứ Nagoa  
  Đaminh Vơ Văn Phụng 1978 30/5/2013 Phó xứ Hiền Ḥa  
  Đaminh Nguyễn Minh Phương   1973 08/09/2008 Chánh xứ Đức Long  
  Phaolô Nguyễn Ngọc Phương 4/5/1971 30/9/2005     Du học Pháp
  Gioan Bùi Sĩ Phước 16/6/1968 2/12/2004 Chánh xứ    
  Tôma Nguyễn Thiện Phước 6/4/1966 4/5/2001 Chánh xứ Long B́nh  
  Laurensô Trần Thế Phước   28-06-2011 Chánh xứ Thạch Lâm  
  Giuse Phạm Thiên Hồng Phước 1978 23/6/2010 Chánh xứ Xuân Nhạn  
  Giuse Nguyễn Phong Phú   19/6/2012 Phó xứ Thọ Lâm

Đặc trách Tân Lâm

  Giuse M. Trần Minh Phú 27/11/1937 3/8/1965 TH T.Đồ Nhỏ Bạch Lâm  
  Giuse Tống Hữu Phú   28/05/2016    

Du học

  Gioan B. Nguyễn Hồng Phúc   28/05/2016 Phó xứ Nghĩa Sơn

Học viện CG

  Giuse Nguyễn Minh Quân 13/5/1973 8/8/2007 Chánh xứ Hiển Linh  
  Giuse Bùi Thanh Quang   20/7/2017 Phó xứ Ninh Phát  
  Giuse Nguyễn Thanh Quang 5/11/1938 29/4/1965      
  Giuse Phạm Thanh Quang 1980 30/5/2013 Chánh xứ Trảng Táo  
  Đaminh Trần Kim Quang 1981 30/5/2013 Chánh xứ Đức Mẹ HCG  
  Đaminh Đỗ Đ́nh Quát 1978 28-06-2011 Phó xứ Tam Thái

Đặc trách Xuân Hiệp

  Gioan B. Nguyễn Văn Quế 8/2/1945 15/4/1975   Xuân Hoà  
  Gioakim Nguyễn Văn Quới 27/3/1940 29/4/1970   Tân Thành  
  Gioan B. Nguyễn Kinh Quốc   20/7/2017 Phó xứ Chánh Ṭa  
  Vinhsơn Nguyễn Ngọc Quư 30/12/1920 26/5/1951 (Hưu) Lạc Sơn  
  Antôn Nguyễn Trọng Quư 12/12/1940 21/12/1967 (Hưu) Lai Ổn  
  Micae Đỗ Hồng Quư 16/6/1960 11/4/2002 Chánh xứ B́nh Hải  
  Giuse Phạm Công Quyền   20/7/2017 Phó xứ Hiền Ḥa  
  Stêphanô Phan Sâm 20/1/1924 10/6/1950 (Hưu) Đông Hoà  
  Phêrô M. Mai Văn Sâm  25/5/1947 27/4/1974 Chánh xứ Bảo Vinh  
  Giuse Lê Như Sắc 22/8/1948 7/2/1996 Chánh xứ Trinh Vương  
  Matthêu Bùi Tiến San 10/9/1943 14/5/1968 Hưu Nhà hưu GP  
  Giuse Nguyễn Văn Sáu 24/4/1958 7/2/1996   Phước Lư  
  Đaminh Đoàn Giang Sơn 1977 19/6/2012 Phó xứ Bắc Hải  
  FX. Nguyễn Thanh Sơn 2/5/1972 30/9/2005      
  Giuse Phan Duy Sơn   30/5/2014      
  Giuse Trần Phú Sơn 7/2/1958 30/9/1988 Chánh xứ Suối Cát  
  Gioan B. Nguyễn Trường Sơn 13/8/1970 30/9/2005 Chánh xứ Tam Thái  
  Giuse Phạm Hùng Sơn 23/3/1956 9/6/1990 Chánh xứ    
  Giuse Nguyễn Kim Sơn 26/12/1938 29/4/1965 (Hưu) TGM XL  
  Giuse Nguyễn Minh Sơn 4/11/1960 25/1/1999 Chánh xứ Đồng Tâm  
  Antôn Nguyễn Ngọc Sơn 16/10/1948 21/12/1974   Sài G̣n  
  Phanxicô X. Nguyễn Thanh Sơn 1972 30/09/2005 Chánh xứ Quang Lâm  
  Phêrô Nguyễn Thanh Sơn 28/8/1965 25/1/2000 Chánh xứ Suối Tre  
  Giuse Nguyễn Viết Sơn  1975 08/09/2008 Chánh xứ Tân B́nh  
  Gioan Trần Kim Sơn   20/7/2017 Phó xứ Xuân Triệu  
  Đaminh Ngô Công Sứ 26/5/1955 19/9/1987   Chính Toà  
  Gioan B. Phan Kế Sự 25/8/1957 25/1/1999 Chánh xứ Hoàn Quân  
  Đaminh Phạm Văn Tám   28-06-2011      
  Matthêu Nguyễn Đại Tài 1981 30/5/2013 Phó xứ Thái Hiệp  
  Phêrô Lê Duy Tâm 14/1/1973 8/8/2007   Phúc Hải  
  Đaminh Hà Thế Tâm 29/1/1960 11/4/2002 Chánh xứ Hiệp Lực  
  Phêrô Lưu Thành Tâm 15/7/1947 11/2/1993 Chánh xứ La Ngà  
  René Phạm Minh Tâm     Phó xứ Hiệp Nhất  
  Giuse Trần Ngọc Tâm  1970 08/09/2008 Chánh xứ Xuân Đức  
  Giuse Nguyễn Duy Tân 1968 8/9/2008 Chánh xứ Thọ Ḥa  
  Giuse Nguyễn Duy Tâm 1981 30/5/2013    

Hongkong (Truyến Giáo)

  Stêphanô-Vinh Mai Trọng Tâm, FSF   28/05/2016      
  Tôma Nguyễn Duy Tân 1978 30/5/2013 Phó xứ Suối Nho  
  Giuse Trần Văn Tân   30/5/2014      
  Gioan Baotixita Vũ Minh Tân 1982 30/5/2013 Chánh xứ Tân Xuân  
  Vinhsơn Ngô Văn Tất 5/6/1948 25/5/1975 Hưu Gia Viên  
  Giuse Nguyễn Mạnh Tăng 1/9/1940 21/5/1970   Thanh B́nh  
  Giuse Nguyễn Văn Tăng 1940 21/05/1970 Hư Dưỡng Hưng Lộc  
  Giuse Nguyễn Văn Tề 19/2/1950 7/2/1996 Chánh xứ    
  Tôma Nguyễn Văn Thân 30/12/1940 14/5/1968   Đại Lộ  
  Phêrô Đoàn Đức Thăng 1974 11/11/2009 Chánh xứ Quảng Tâm  
  Vinhsơn Đỗ Minh Thăng 1979 30/5/2013 Phó xứ Bến Gỗ  
  Anphongsô Hồ Ngọc Thắng 1974 8/9/2008 Chánh xứ Bích Lâm   
  Raymunđô Trần Quốc Thắng 25/4/1968 8/8/2006 Chánh xứ Ngọc Lâm  
  Giuse Mai Phước Thắng 1974 19/6/2012 Chánh xứ Micae  
  Giuse Nguyễn Đức Thắng 27/3/1969 2/12/2004 Chánh xứ Suối Nho  
  Giuse Trần Quốc Thắng 24/10/1958 11/4/2002 Chánh xứ Bùi Đức  
  Simon Lê Thanh Thăng 19/7/1970 30/9/2005 Chánh xứ Thiên Phước  
  Giuse Ngô Quốc Thạnh 14/1/1965 4/5/2001 Chánh xứ Thuận Ḥa  
  Giuse-Đệ Nguyễn Văn Thanh 3/10/1944 19/12/1971   Thái Xuân  
  Phêrô Nguyễn Văn Thanh 1975 23/6/2010 Chánh xứ Xuân Tôn  
  Giuse Phạm Cao Thanh 20/8/1948 15/4/1975 Chánh xứ Kim Bích  
  FX. Vơ Quang Thanh 5/9/1958 30/11/1996 Chánh xứ Thánh Giuse  
  Hiêrônimô Nguyễn Văn Thao 15/11/1944 22/12/1971 Chánh xứ Mẫu Tâm  
  Giuse Đinh Ngọc Thành   20/7/2017 Phó xứ Đa Minh  
  Gioan B. Nguyễn Văn Thành 18/10/1970 8/8/2006 Chánh xứ Thái Xuân  
  Giacôbê Trần Chính Thành 11/9/1957 23/10/1997   B́nh Minh  
  Phaolô Nguyễn Đức Thành 18/6/1953 11/2/1993 Chánh xứ Thái Hiệp  
  Giuse Đinh Văn Thành 12/1/1970 8/8/2006 Chánh xứ Dankar  
  Đaminh Phạm Hiến Thành 23/1/1938 27/5/1964   Xuân B́nh  
  Giuse Phạm Ngọc Thành 26/11/1966 30/9/2005 Chánh xứ Núi Tung Du học Rôma
  Giuse Đỗ Mạnh Thái 7/12/1959 25/1/2000 Chánh xứ Long Phước  
  Gioakim Nguyễn Văn Thái 5/10/1938 29/4/1966 (Hưu) Định Quán  
  Đaminh Vũ Đ́nh Thái 1950 7/2/1996   ĐCV Huế  
  Gioan B. Đinh Văn Thám 8/1/1941 13/6/1968   Hiệp Lực  
  Đaminh Trần Xuân Thảo 15/7/1940 14/5/1968   Nghỉ hưu  
  Giuse-Đệ Đoàn Viết Thảo 1/2/1955 22/9/1994   Chủng Viện  
  Giacôbê Lâm Văn Thế 25/3/1944 13/5/1972 Chánh xứ Thống Nhất  
  Giuse Mai Văn Thế 1983 30/5/2013      
  Giuse Hà Duy Thi 1983 30/5/2013      
  Giuse Nguyễn Vinh Thiên 20/5/1942 19/3/1969   Lộ Đức  
  Vinhsơn Bùi Duy Thiện   30/5/2014 Phó xứ Thanh Hóa  
  Giuse Nguyễn Hữu Thiệu 25/10/1969 8/8/2006 Chánh xứ Ḥa Lâm *  
  Giuse Đặng Quốc Thịnh   28/05/2016 Phó xứ Hiền Đức  
  Giuse Hoàng Quang Thịnh 1975 19/6/2012 Chánh xứ Xuân Thành  
  Giuse Nguyễn Tiến Thịnh 15/5/1967 2/12/2004 Chánh xứ Quảng Tâm  
  Phêrô Phạm Hưng Thịnh  1973 08/09/2008 Chánh xứ Đại An  
  Giuse Trần Xuân Thịnh 30/9/1948 15/4/1975 Chánh xứ Thanh Sơn  
  Giuse Đỗ Mạnh Thịnh 31/8/1970 8/8/2007   Russeykeo  
  Phaolô Nguyễn Chí Thọ 1981 30/5/2013 Phó xứ La Ngà  
  Giuse Bùi Nguyên Thoại   30/5/2014 Phó xứ Bùi Thái  
  Đaminh Lê Văn Thông 30/1/1972 30/9/2005 Chánh xứ An Lâm  
  Đaminh Vơ Văn Thông 10/8/1954 11/4/2002 Chánh xứ Phú Ḥa  
  Phêrô Trịnh Thiên Thu       Naza Thủ Đức  
  Antôn Nguyễn Minh Thuấn     Chánh xứ Hải Dương  
  Gioan Vũ Anh Thuấn 19/8/1931 23/4/1962 ( Hưu ) Trà Cổ  
  Phêrô Phạm Quốc Thuần   23/6/2010 Chánh xứ Xuân Lâm  
  Giuse Phạm Quốc Thuần 1980 30/5/2013   ??  
  Giuse Nguyễn Văn Thuận   20/7/2017 Phó xứ Thịnh An  
  Philiphê Trần Công Thuận 1/1/1962 11/4/2002 PHT Trường Nghề
Ḥa B́nh
Du học Philippines
  Antôn Nguyễn Văn Thục 10/1/1941 14/5/1968 Chánh xứ Phương Lâm  
  Giuse Đỗ Năng Thức   30/5/2014 Phó xứ Bùi Chu  
  Đaminh Nguyễn Hữu Thức   20/7/2017 Phó xứ Ngọc Lâm  
  Phêrô Vơ Thức 6/5/1934 14/7/1962 ( Hưu )    
  Giuse Vũ Xuân Thực   30/5/2014      
  Gioakim Đinh Thực 10/8/1932 29/6/1957  (Hưu) Thanh Sơn  
  Giuse Phạm Đ́nh Thước 24/12/1955 11/4/2002 Chánh xứ Bùi Thái

hoabright@gmail.com

  FX. Bùi Quang Thụy 3/7/1972 30/9/2005 Chánh xứ Thái Lạc  
  Đaminh Lâm Sơn Thủy 1979 30/5/2015 Phó xứ Bích Lâm  
  Đaminh Phạm Ngọc Thủy 5/11/1966 11/4/2002 Chánh xứ An Lộc  
  Phêrô Nguyễn Văn  Thuyết     Chánh xứ Thánh Linh  
  Anrê Phạm Linh Tiên 1979 28-06-2011 Chánh xứ Xuân Trường  
  Giuse Lê Trọng Tiến   23/6/2010      
  Giuse Nguyễn Việt Tiến 3/1/1948 23/5/1976 Chánh xứ B́nh An

josnamviet@yahoo.com

  Giuse Trần Trung Tiến   12-01-2015 Phó xứ Thanh Sơn  
  Phêrô Trần Văn Tiến 27/5/1946 12/4/1976 (Hưu) Hiền Hoà  
  Đaminh Nguyễn Thành Tiến 27/1/1973 8/8/2007 Chánh xứ Kẻ Sặt  
  Vinhsơn Nguyễn Văn Tiếu 8/7/1953 19/9/1987 Chánh xứ Cáp Rang  
  Micae Nguyễn Chánh Tín 1978 30/5/2013 Phó xứ Dĩ An  
  Giuse Nguyễn Văn Tịch 24/9/1971 8/8/2006 Chánh xứ Thịnh An  
  Gioan B. Phạm Ngọc Toán   20/7/2017   TGM  
  Phêrô Hà Thanh Toàn 1976 30/5/2013 Phó xứ Lộ Đức  
  FX. Nguyễn Thanh Toàn 2/5/1968 25/1/2000    

Du học Rôma

  Antôn Phạm Xuân Toàn 1982 30/5/2015 Phó xứ Minh Ḥa  
  Antôn Bùi Văn Tới 1980 30/5/2013 Chánh xứ Thành Tín  
  Đaminh Nguyễn Văn Ṭng 19/11/1947 15/4/1975 Hưu    
  Gioakim Nguyễn Bá Tước 8/10/1942 29/4/1969 Chánh xứ Thái An  
  Giuse Đỗ Văn Tự 9/10/1941 14/5/1968 Chánh xứ    
  Micae Phạm Bá Tước 21/3/1933 30/5/1964 (Hưu) Gia Cốc  
  Giuse Ngô Hùng Tráng   20/7/2017 Phó xứ Nghĩa Sơn  
  Laurensô Đỗ Nam Trấn 21/7/1958 2/12/2004 Chánh xứ Phúc Nhạc  
  Giuse Nguyễn Cao Trí 1984 30/5/2015 Phó xứ Tân Mai  
  Giuse Nguyễn Cao Trí   28/05/2016 Phó xứ Nghĩa Sơn

 

  Gioan B. Nguyễn Hữu Trí 28/4/1960 2/12/2004 Chánh xứ Túc Trưng  
  Giuse Đỗ Đức Trí 13/7/1967 5/11/1999 Chánh xứ Thái Ḥa  
  Phêrô Nguyễn Ngọc Trí 1980 30/5/2013 Phó xứ Quảng Tâm  
  Giuse Nguyễn Xuân Triết 10/3/1954 30/9/1988 Chánh xứ Xuân Ḥa  
  Đaminh Nguyễn Văn Triệu    1974 8/9/2008 Chánh xứ G̣ Xoài  
  Gioan B. Trần Trọn 15/5/1938 26/5/1967 (Hưu) Quảng Biên  
  Tôma Aquinô Nguyễn Đức Trọng 5/2/1970 30/9/2005 Chánh xứ Martino  
  Phêrô Nguyễn Tiến Trung   30/5/2014 Phó xứ An B́nh

Học viện CG

  Giuse Phạm Quang Trung 25/5/1932 16/7/1959 (Hưu) Lộ Đức  
  Gioan B. Phạm Phú Trung 30/1/1968 30/9/2005 Chánh xứ Thánh Phaolô  
  Phaolô Bùi Quang Trung 21/9/1958 4/5/2001 Chánh xứ    
  Giuse Hoàng Văn Trung 9/11/1970 30/9/2005 Chánh xứ Nghĩa Sơn  
  Gioan Đào Xuân Trực 1970 23/6/2010 Chánh xứ Giang Lâm  
  Matthêu  Lê  Lực    1965 8/8/2007 Chánh xứ Núi Đỏ  
  Martinô Phạm Thiên Trường   30/5/2014 Phó xứ Thọ Lâm  
  Giuse Vũ Văn Trường 1/9/1969 8/8/2006 Chánh xứ Lợi Hà  
  Đaminh Lê Thanh Trưởng 1975 19/6/2012 Chánh xứ Thị Cẫu  
  Đaminh Nguyễn Thứ Trưởng 1982 30/5/2013 Phó xứ Biên Ḥa  
  Giuse Mai Thanh Trường 3/2/1946 24/12/1973 Chánh xứ Tân Phú  
  Phêrô Nguyễn Hoàng Trường 1982 30/5/2013 Phó xứ Kim Thượng  
  Giuse Đinh Thế Truyền 28/4/1969 8/8/2006 Chánh xứ Thọ Lộc  
  F X. Nguyễn Quốc Tuấn 10/1/1949 2/12/2004 Phó xứ Túc Trưng  
  Gioan B. Lại Anh Tuấn 10/2/1955 22/9/1994 Chánh xứ    
  Giuse Nguyễn Anh Tuấn   30/5/2014   G̣ Vấp - Sài G̣n  
  Giuse Nguyễn Anh Tuấn 1981 28/05/2016 Phó xứ Phát Hải  
  Giuse Phạm Ngọc Tuấn 5/2/1943 28/11/1970 Chánh xứ    
  Vinhsơn Phạm Ngọc Anh Tuấn 18/7/1960 4/5/2001 Chánh xứ Trà Cổ  
  Giuse Phạm Quốc Tuấn 30/9/1972 8/8/2006 Chánh xứ Trúc Lâm  
  Giuse Phạm Quốc Tuấn   30/5/2014      
  Phêrô Trần Quốc Tuấn 1974 30/5/2013 Chánh xứ Daclua  
  Antôn Nguyễn Tuế 15/2/1933 23/4/1962 ( Hưu ) Phương Lâm  
  Giuse Trương Chí Tuệ 10/11/1970 8/8/2006 Chánh xứ Thiên Lộc  
  Gioan B. Nguyễn Đăng Tuệ  21/8/1957 19/9/1987      
  Vinhsơn Đặng Văn Tú 17/4/1938 29/6/1968 Hưu    
  Giuse Hoàng Đức Tú 30/4/1974 8/8/2007 GS ĐCV  
  Phaolô Nguyên Thiên Tú   28-06-2011      
  Đaminh Nguyễn Khắc Tuyên 1976 28-06-2011 Phó xứ Xuân Bắc  
  Phêrô Vương Văn Tuyên 8/2/1948 1/8/1981 Chánh xứ Phú Thiện  
  Vinhsơn Nguyễn Văn Tuyền 20/7/1951 20/12/1980 Chánh xứ Đồng Phát   
  Giuse Tạ Duy Tuyền 4/5/1966 2/12/2004 Chánh xứ Tân Bắc  
  Giuse Nguyễn Thanh Tùng   28/05/2016 Phó xứ Phúc Lâm  
  Gioan Baotixita Nguyễn Văn Tùng 1973 30/5/2013 Phó xứ Tâm Ḥa

 

  Giuse Nguyễn Văn Uy 12/6/1948 23/8/1980 Chánh xứ Lai Ổn  
  Phêrô Nguyễn Văn Vàng 15/1/1948 14/1/1992 Chánh xứ Thánh Mẫu  
  Giuse Lê Thái Văn   30/5/2014 Phó xứ Hà Nội  
  Phanxicô X. Nguyễn Hữu Văn   20/7/2017 Phó xứ Ḥa lâm  
  Phaolô Phạm Văn Viện 26/10/1960 7/2/1996 Chánh xứ Tiên Chu  
  Phêrô Nguyễn Hoàng Việt   20/7/2017 Phó xứ Thánh Giuse  
  Phêrô Nguyễn Quốc Việt 9/3/1969 8/8/2007      
  Giuse Nguyễn Văn Việt 25/5/1972 30/9/2005     Du học Pháp
  Phêrô Trần Thanh Việt 15/12/1974 8/8/2007 Chánh xứ Thiết Nham  
  Phêrô Huỳnh Văn Vinh 3/1/1944 13/5/1972 Chánh xứ Thiên Triều  
  Giuse Nguyễn Thế Vinh 10/5/1954 11/2/1993 Chánh xứ Tây Hải  
  Gioan Phaolô Phạm Quang Vinh 1979 30/5/2013 Phó xứ Đồng Hiệp  
  Gioan B. Thân Toàn Vinh 19/5/1937 29/6/1959 (Hưu) Thiết Nham  
  Phaolô Lê Văn Vĩnh   1972 08/09/2008 Chánh xứ Tân Hữu  
  Giuse Phạm Hoàng Vương 1974 23/6/2010 Chánh xứ Tín Nghĩa  
  Vinhsơn Hoàng Phong Vũ 1979 30/5/2014 Phó xứ Đồng Phát  
  Giuse Lê Trần Đ́nh Vũ 1977 28-06-2011 Chánh xứ Tà Lài  
  Đaminh Trịnh Đ́nh Vũ   28/05/2016 Phó xứ Tân B́nh  
  Gioan Bt. Phạm Phi  Vũ    1971 8/9/2008 Chánh xứ Xuân Bảo  
  Giuse Phạm Hoài Vũ 1976 23/6/2010 Chánh xứ Gia Canh  
  Phêrô Cao Văn Xiêm   20/7/2017 Phó xứ Tân Triều  
  Laurensô Phạm Thanh Xuân 8/10/1940 29/4/1967 (Hưu)  Đức Long  
  Phaolô Nguyễn Trọng Xuân 21/1/1960 25/1/2000 Chánh xứ Lộ Đức  
             
             
  Phêrô Trần Văn Minh - CM 1/1/1966 16/2/2004   CĐ Túc Trưng  
  Gioan B. Nguyễn Quốc Thư - CM 15/5/1945 15/12/1973   CĐ Túc Trưng  
  Gioan B. Nguyễn Trọng Thịnh - CM 22/4/1970 17/7/2007   CĐ Túc Trưng  
  Giuse Nguyễn Xuân Tĩnh - CM 30/11/1954 22/2/1997   CĐ Túc Trưng  
  Augustinô Đặng Ngọc Hưởng - CMC 12/9/1925 25/9/1963  (Hưu) Giang Điền  
  Antôn MC. Nguyễn Ngọc Lâm - CMC 28/10/1948 25/5/2001 Chánh xứ Giang Điền  
  Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh (CSsR)     Chánh xứ Phú Ḍng  
  Giuse Trần Văn Hội - CsSr 3/1/1948 9/6/1990      
  Gioan B. Mai Minh Mạnh - CsSr 30/12/1969 7/12/2005      
  Giuse Trần Minh Quang - CsSr 9/7/1958 5/2/1996   Cđ Phú Ḍng  
  Giuse Phạm Hồng Tài - CsSr 29/10/1970 28/6/2006   Phú Ḍng  
  Phêrô Phạm Thanh Quốc - CSsR 1927 3/9/1960   DCCT  
  Martinô Nguyễn Tiến Dũng - OC 23/8/1963 9/2/2004   Xitô An Phước  
  Phêrô-Khanh Nguyễn Nhật - OC 25/12/1971 2/8/2005   Xitô An Phước  
  Ph.Salêsiô Trần Minh Thái - OC 9/10/1956 25/7/1995   Xitô An Phước  
  Lamberto Nguyễn Quang Cảnh - OC 12/12/1953 9/2/2004   Xitô Phước Lư  
  Phil.Minh Nguyễn Quang Huy - OC 12/8/1972 2/8/2005   Xitô Phước Lư  
  Saviô Nguyễn Quang Đại - OC 23/7/1961 2/12/2004   Xitô Phước Lư  
  Inhaxiô Trần Ngân - OC 13/6/1942 20/8/1969   Xitô Phước Lư  
  Théo. Nguyễn Hoàng Phóng - OC 12/6/1973 16/2/2006   Xitô Phước Lư  
  Gioan-Đạt Đào Văn Tiến - OC 23/7/1970 2/8/2005   Xitô Phước Lư  
  Henri Nguyễn Hữu Tinh - OC 6/2/1952 8/9/1993   Xitô Phước Lư  
  Montfor Nguyễn Vinh - OC 12/12/1933 22/8/1968   Xitô Phước Lư  
  Saviô Trần Ngọc Tuyên - OH 10/3/1940 23/4/1987   Gioan TC  
  Đaminh Nguyễn Ngọc An - OP 7/2/1954 1/11/1995   Đền Martin  
  Raphaen Nguyễn Văn Chúc - OP 8/1/1945 8/8/1972   Thánh Tâm  
  Antôn M.Z Phan Tự Cường - OP 16/11/1950 1/11/1995   Đền Martin  
  FX. Nguyễn Đức Đạt - OP 30/6/1949 14/5/1975   Đền Martin  
  Giacôbê Vũ Thế Hanh - OP 14/12/1972 30/6/2007   Đền Martin  
  Đaminh Nguyễn Văn Hộ - OP 14/4/1932 2/7/1961 (Hưu) Đền Martin  
  Đaminh Lê Thanh Liêm - OP 15/3/1949 14/5/1975   Đền Martin  
 

Phaolô Nguyễn Việt Nam - OP

29/6/1959 22/12/1998   Đền Martin  
  Đaminh Nguyễn Đức Phú - OP 24/10/1973 30/6/2007   Đền Martin  
  Gioan B. Nguyễn Văn Sâm - OP 6/2/1920 8/3/1948 (Hưu) Dom.Hà Nội  
  Vinhsơn Bùi Đức Sinh - OP 6/10/1926 3/5/1953  (Hưu) Đền Martin  
  Anrê Phạm Duy Thân - OP 6/3/1968 8/8/2005   Đền Martin  
  Đaminh Nguyễn Văn Thái - OP 15/10/1944 8/8/1972 (Hưu) Đền Martin  
  FX. Bùi Quang Thảnh - OP 10/5/1971 15/7/2006   Đền Martin  
  Đaminh Hoàng B́nh Thuận - OP 13/8/1914 19/6/1943 (Hưu) Đền Martin  
  Antôn Trần Bảo Toàn - OP 7/6/1972 8/8/2005   Thánh Tâm  
  Tôma Trần Ngọc Túy - OP 14/8/1941 30/4/1969 (Hưu) Đền Martin  
  Gioan B. Trần Quang Hiển - OP 24/8/1964 13/1/2001   Ngọc Đồng  
  Đaminh Phạm Ngọc Điển - OP 19/12/1948 30/9/1988   Ngọc Đồng  
  Đaminh Đinh Viết Tiên -  OP 20/4/1948 3/8/1974   Đền Martin  
  Antôn Nguyễn Đức Hiếu - OP 14/1/1923 28/8/1952 (Hưu) Hiền Đức  
  Phêrô Nguyễn Văn Hướng - OP 7/4/1968 25/1/2005   Tân Hiệp  
 

Giuse Nguyễn Văn Đạt - OP

17/10/1963 30/6/2007   Hiền Đức  
 

Giuse Phạm Quang Sáng - OP

20/7/1953 21/12/1991   Tân Hiệp  
  Phaolô-Bường Nguyễn Văn Châu - OSB 12/10/1956 13/10/2005   Đv Thiên B́nh  
  Phêrô-Quư Lê Văn Hồng - OSB 30/7/1956 13/10/2005   Đv Thiên B́nh  
  Micae-Huy-Mỹ Lê Văn Khơi - OSB 5/7/1953 13/10/2005   Đv Thiên B́nh  
  Simon-Hoà Trương Hữu Lễ - OSB 10/4/1969 13/10/2005   Đv Thiên B́nh  
  Christophe Nguyễn Hữu Đức - OSB 4/9/1935 5/6/1965   Đv Thiên B́nh  
  Anrê D.Lạc Nguyễn Đức Quang - OSB 15/12/1966 1/3/2003   Đv Thiên B́nh  
  Phanxicô-Trung Bùi Văn Tịnh - OSB 25/9/1960 8/8/2007   Đv Thiên B́nh  
  Philipphê-Minh Vũ Ngọc Tuy - OSB 2/11/1958 11/2/1993   Đv Thiên B́nh  
  Phêrô Vũ Đ́nh Bá - SDB 10/8/1953 30/11/1998   Đức Huy  
  Gioakim Đinh Văn Phương - SDB 8/5/1953 30/5/1994 Chánh xứ Đức Huy  
  Đaminh Trần Văn Tâm - SDB 15/2/1954 30/11/1998   Cđ Đức Huy  
  Giuse Nguyễn Quốc Thuyến - SDB 6/10/1960 15/7/2006   Cđ Đức Huy  
  Gioan Nguyễn Văn Kích - SDB 25/5/1948 30/5/1994   Tân Cang  
  Antôn Đinh Quang Thái - SDB 1972 27/6/2005   Cđ Tân Cang  
  Gioan Phạm Đ́nh Chương - SDD 19/10/1961 16/2/2004   Xuân Kitô  
  Vinhsơn Đặng Minh Hoàng - SDD 22/8/1967 13/10/2005      
  Gioan B. Trần Ngọc Khánh - SDD 14/8/1968 13/10/2005 Chánh xứ    
  Phêrô Trần Văn Phi - SDD 24/2/1955 16/2/2004 Chánh xứ Thánh Gia  
  Laurenxô Nguyễn Trường Thăng - SDD 22/10/1940 29/4/1970   Thánh Gia  
  Vinhsơn Nguyễn Văn Thịnh - SDD 7/9/1957 13/10/2005   Thái Xuân  
  Anphongsô Trần Lư Tịnh - SDD 20/2/1950 13/10/2005   Xuân Đông  
  Đaminh Vũ Kim Khanh - SDD 2/7/1954 11/2/1993     Du học Phi Luật Tân
  Gioan B. Nguyễn Văn Thuận - SDD 27/5/1961 11/11/2006     Du học Phi Luật Tân
  Phêrô Nguyễn Văn Hữu - SJ 7/8/1957 15/6/2000   Cđ Ngũ Phúc  
  Phêrô Phạm Ngọc Hảo - SSS 10/7/1966 28/6/2005   Hải Dương  
  Đaminh Hoàng Phi Hùng - SSS 14/7/1968 28/6/2005   CĐ Hải Dương  
  Giuse Đỗ Thôn Nhu - SSS 16/4/1959 27/9/2001   Cđ Hải Dương  
  Phêrô Nguyễn Thế Trịnh - SSS 4/2/1963 18/10/2003   CĐ Hải Dương  
  Sylvestre Trần Văn Phụng - TFSF - Th.Gia 12/12/1929 2/4/1993   Cđ Thánh Gia  
             
  Giacôbê Hoàng Gia Công - TT/H 2/10/1945 13/3/1998   CĐ Lộc Hoà  
             
  Giuse Nguyễn Thanh Châu 17/5/1939 31/5/1966 ( Hưu )    
  Gioakim Vũ Kim Đương 21/3/1928 1/9/1956 (Hưu) Cẩm Tân  
  Giuse Phạm Ngọc Hoan 18/4/1943 1/8/1971 (Hưu) Bắc Hải  
  Gioan B. Trần Văn Hộ 19/6/1927 27/7/1958 (Hưu) Hoà B́nh  
             
             
             
             
             
             
  M. Hilariô Nguyễn Hữu Đào, OCist.   12-01-2015      
  M. Romualđô Nguyễn Văn Kỷ, OCist.   12-01-2015      
  M. Stephanô Trần Xuân Cương, OCist.   12-01-2015      
  M. Bonifaciô Nguyễn Xuân Cường, OCist.   12-01-2015      
  M. Nicôla Chu Trọng Chỉnh, OCist.   12-01-2015      
  M. Anrê Nguyễn Văn Thắm, OCist.   12-01-2015      
  M. Timôthê Nguyễn Quang Trí, OCist.   12-01-2015      
  M. Raymunđô Nguyễn Quang T́nh, OCist   12-01-2015      
             
             
             

 * http://giaophanxuanloc.net/linh-muc/linh-muc-giao-phan.html

* THÔNG BÁO CỦA TGM VỀ VIỆC CHUẨN BỊ PHONG CHỨC LINH MỤC (16/4/2013)

* Linh mục đang làm mục vụ  : http://giaophanxuanloc.org/linh-muc/113-linh-muc-cu-tru.html

 

< Trang Web đang được xây dựng >

< Mọi thông tin đóng góp xin gởi về GiaoxuGiaohoVietNam@Yahoo.com >