Giáo Phận Xuân Lộc

 

Ṭa Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc


Địa chỉ :   70 Hùng Vương, Thị Xă Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai  (Bản đồ)

Tel         : (61)-3877-256

(61)-3877-874

E-mail    : gpxuanloc.org@gmail.com

 

Web site : http://giaophanxuanloc.net/

 
Năm thành lập : 1965 Diện tích    : 6,439 km2
Số Giáo dân    : 762,226  
Số Giáo hạt     : Số Giáo xứ : 184

Tư liệu :  Lược sử Giáo phận Xuân Lộc
                H́nh ảnh Giáo phận Xuân Lộc
                Danh sách Giáo xứ Giáo phận Xuân Lộc
                Danh sách Linh mục Giáo phận Xuân Lộc

-  Tin tức sinh hoạt

* Thánh lễ khai mạc Năm Thánh Ḷng Thương Xót tại Giáo phận Xuân Lộc (12/12/2015)
* Lễ khấn ḍng tại Ḍng Mến Thánh Giá Xuân Lộc (7/6/2012)

 

Lược Sử

Giáo Phận Xuân Lộc

 

TÔNG SẮC THÀNH LẬP GIÁO PHẬN

Bổ nhiệm Đức Cha Giuse LÊ VĂN ẤN

Giám Mục tiên khởi giáo phận Xuân Lộc

GIÁM MỤC PHAOLÔ

Tôi tớ các tôi tớ

Kính gửi Hiền Đệ Giuse LÊ VĂN ẤN

thuộc hàng giáo sĩ Triều, mới đắc cử Giám mục giáo phận Xuân lộc

Lời Chào và Phép lành Ṭa Thánh

Chiếu theo Tông Thư về “Việc phân chia các Giáo phận” được niêm phong bằng ch́ – trên phần địa hạt mà hôm nay Ta thiết lập nhà thờ chính ṭa, Ta thiết nghĩ phần địa hạt đó cần phải có một vị Giám mục, để không những chỉ huy và săn sóc cộng đồng giáo dân đă uỷ thác cho Người, mà rồi ra, nhờ ơn Chúa, c̣n đem rất nhiều người chưa được ánh sáng Phúc âm chiếu dọi về đoàn chiên Chúa Kitô. V́ thế,Thánh Bộ Truyền giáo, sau khi đă thỉnh ư Hiền đệ đáng kính Angelo Palmas, Tổng Giám Mục hiệu ṭa Vibiana, Khâm sứ Ṭa Thánh tại Việt Nam và Cao Miên, đă nhận thấy Hiền đệ thân mến là vị có đủ tài đức, xứng đáng lănh nhận và có khả năng chu toàn chức vụ Giám mục trong Địa phận nói trên một cách thành công mỹ măn, hôm nay Ta bổ nhiệm Hiền đệ làm Giám mục tiên khởi Địa phận Xuân Lộc với đầy đủ quyền hành, cũng như đầy đủ mọi trách nhiệm đi theo với chức vụ của Hiền đệ đúng như giáo luật.

Để tiện lợi cho Hiền đệ, Ta ban phép cho Hiền đệ có thể xin bất cứ vị Giám mục nào phong chức cho ngoài đô thị La mă, nhưng theo luật Phụng vụ phải có thêm hai vị phụ phong, tất cả các vị này phải ở trong t́nh trạng thông hảo cùng Ta. Trước khi chịu chức, và trước khi về nhận địa phận mới, Hiền đệ c̣n phải xin một vị Gíam mục vẫn thông hảo với Ṭa Thánh để trước mặt ngài, Hiền đệ đọc lời Tuyên thệ Đức tin và hai lời tuyên thệ khác, tức là trung thành với Ta và các Đức Giáo Hoàng kế vị Ta, và tuyên thệ chống tà thuyết Duy Tân. Thế rồi trên bản Tuyên thệ, Hiền đệ và vị Giám mục đă chứng kiến lời tuyên thệ phải kư tên, đóng dấu gửi về Thánh Bộ Truyền Giáo càng sớm càng hay. Nhân dịp này Ta cũng xin Hiền Đệ đáng kính, tức Đức Tổng Giám mục Sài G̣n, là Trưởng Giáo chủ của Hiền đệ, để ngài chỉ giáo và giúp đỡ Hiền đệ trong việc thực thi nhiệm vụ nặng nề Giám mục, mỗi khi Hiền đệ cần đến ngài.

Đồng thời Ta khuyên nhủ giáo sĩ và giáo dân Địa phận Xuân Lộc không những hăy niềm nở đón tiếp Hiền đệ như một người cha, một vị chủ chăn, mà c̣n phải biết tuân phục những luật lệ mà Hiền đệ sẽ ban bố, v́ đối với họ, Hiền đệ sẽ là đại diện Chúa Kitô và rao truyền giới răn của Người.

Ta cũng muốn rằng Bức Tông Thư có niêm phong bằng ch́, sau khi tiếp nhận, sẽ được công bố nơi Nhà thờ Chính ṭa, trong một ngày lễ buộc. Sau hết, Hiền đệ thân mến, Ta khuyên Hiền đệ từ nay hăy lưu tâm, đến việc mở rộng nước Chúa Kitô trong những người xung quanh, và theo lời Thánh Tông đồ lương dân, hăy tự cống hiến bản thân và tài lực để chu toàn nghĩa vụ chủ chăn và hướng dẫn các tâm hồn.

Làm tại La Mă, từ điện Thánh Phêrô, ngày 14- 10-1965.
Năm thứ ba triều đại của Ta.
Kư tên: Hồng y Giacôbê A. Copello.
Chưởng Ấn Giáo Hội La Mă và văn pḥng Chưởng Ấn
Giám mục: Giuse Rossi, Proton. Apost.
Gioan Calleri, Proton, Apost.
Phanxicô Tinello, Regens

 

A. Lược Sử Giáo Phận Xuân Lộc

Giáo phận Xuân Lộc được tách từ giáo phận Saig̣n năm 1965, là một trong các giáo phận đàn em, nhưng việc sống Tin Mừng đă phát triển tại đây rất sớm (khoảng năm 1698). Trên 300 năm h́nh thành và phát triển, nhờ ơn Chúa và sự góp sức chung ḷng của các thừa sai: ḍng Tên, Hội Thừa Sai Paris, thừa sai thuộc Thánh Bộ, ḍng Phanxicô, các linh mục, tu sĩ và giáo dân vùng Xuân Lộc đă viết nên trang sử của ḿnh và góp phần vào trang sử Giáo hội Việt Nam.

Từ sắc chỉ cấm đạo của nhà Nguyễn năm 1630-1665, và cuộc khai phá đất Phương Nam (1698), các Kitô hữu đến vùng đất Bar-Ya hay Ba-ria (Bà Rịa), Dou-nai (Đồng Nai), Ben-go (Bến Gỗ), Dat-do (Đất Đỏ)… để yên bề sinh sống và giữ đạo. Họ được các thừa sai ḍng Tên đi theo phục vụ. Năm 1670, ở Xích Lam (Đất Đỏ), gần Bà Rịa đă có gần 300 gia đ́nh Công giáo. Năm 1692, Đức cha F. Pérez kinh lư các họ đạo tại vùng Bến Gỗ. Theo Đức cha M. Labbé, năm 1670, “miền Đồng Nai có ít nhất trên 2,000 giáo dân”. Sự việc các cha ḍng Tên ở Đồng Nai, được cha Juan Antonio nhắc tới từ năm 1700, cụ thể năm 1738, cha Johann Grueber phục vụ 8,000 giáo hữu. Ngày 2-7-1740, Đức cha E.F. de la Baume (khâm sai Ṭa Thánh) ra nghị định phân chia địa sở cho các thừa sai hoạt động, trong đó Đồng Nai được trao cho các cha ḍng Tên coi sóc (trừ Bến Gỗ thuộc Hội Thừa Sai Paris). Theo cha Adrien Launay, năm 1747, vùng Đồng Nai có số giáo hữu như: Ben-go (Bến Gỗ) 200 giáo hữu thuộc Hội Thừa Sai Paris. Các cha ḍng Tên coi sóc: R. Dou-nai (Đồng Nai) 400, Ben-go (Bến Gỗ) 250, Da-lua 500, Ke-tat 70, Dou-mon 40, R. Moxoai (Mô Xoài) 400, Ba-ria (Bà Rịa) 140, Nui-nua (Núi Nứa) 50 và Đất Đỏ 380.

Năm 1844, giáo phận Đàng Trong được chia thành hai: Đông Đàng Trong (Quy Nhơn) và Tây Đàng Trong (Saig̣n). Tây Đàng Trong gồm 6 tỉnh Nam Kỳ, xứ Cao Miên (Khơ Me) và các tỉnh phía Nam Ai Lao. Vùng đất Xuân Lộc (Bà Rịa, Vũng Tàu, Đồng Nai) có đông giáo hữu thuộc giáo phận Tây Đàng Trong do Đức cha D. Lefèbvre Ngăi coi sóc.

Năm 1850, Ṭa Thánh tách trọn phần đất Khơ Me để thành lập giáo phận mới gọi là Nam Vang, trao cho Đức cha J.C. Miche Mịch coi sóc.Từ ngày phân chia giáo phận đến hết năm 1862, các thừa sai, linh mục, tu sĩ và giáo dân thuộc giáo phận Xuân Lộc ngày nay đă phải gánh chịu cơn bách hại cách tàn khốc. Ngoài các bản án được triều đ́nh phê chuẩn cụ thể như vụ thiêu sinh 4 ngục: ngục Dinh (Phước Lễ), ngục Thơm (Long Kiên), ngục Thành (Long Điền) và ngục Đất Đỏ (Phước Thọ) gồm 700 người. Đêm 7-1-1862), nhà cầm quyền cho đốt bốn ngục thiêu sinh 444 giáo hữu thuộc 5 họ lẻ: Đất Đỏ, Thơm, Dinh, Thành, G̣ Sâm (Thạnh Mỹ) hạt Bà Rịa, các vị tử đạo được thừa sai Croc Ḥa và cha Trí mai táng trong ba ngôi mộ thập thể ngày 8-1-1862.

Năm 1924, giáo phận Tây Đàng Trong được đổi tên thành giáo phận Saig̣n. Năm 1954, gần 800,000 người Công Giáo từ Bắc Việt di cư vào Nam và ở rải rác khắp các tỉnh từ miền Trung trở vào, một số rất đông đă tụ về miền Xuân Lộc tạo nên các xứ đạo mới như Hố Nai, Gia Kiệm, Phương Lâm, Vũng Tàu… Năm 1960, Ṭa Thánh chia giáo phận Saig̣n thành 3 giáo phận: một giữ tên cũ giáo phận Saig̣n, giáo phận Đà Lạt và giáo phận Mỹ Tho. Vùng đất giáo phận Xuân Lộc thuộc giáo phận Saig̣n.

Ngày 14-10-1965, Đức Phaolô VI ban sắc chỉ tách giáo phận Saig̣n thành 3 giáo phận: giáo phận Saig̣n vẫn giữ tên cũ, giáo phận Phú Cường và giáo phận Xuân Lộc. Giáo phận Xuân Lộc gồm 3 tỉnh: Long Khánh, Biên Ḥa và Phước Tuy (Bà Rịa). Ṭa Thánh bổ nhiệm Đức cha Giuse Lê Văn Ấn làm giám mục tiên khởi. Khi thành lập, giáo phận Xuân Lộc gồm: 164,144 giáo dân trong tổng số dân 521,595 người với 133 giáo xứ, 135 linh mục triều, 19 linh mục ḍng, 50 tu sĩ (La San, Gioan Thiên Chúa, Xitô, Đa Minh), 200 nữ tu (Thánh Phaolô, Mến Thánh Giá, Đa Minh). Năm 1974, có 374,560 giáo hữu trên tổng số 1,048,164 dân với 155 giáo xứ, 218 linh mục triều, 25 linh mục ḍng, 97 đại chủng sinh, 215 tiểu chủng sinh, 109 tu sĩ, 949 nữ tu, 168 trường trung – tiểu học.

Đức cha Giuse Lê Văn Ấn đă mở mang giáo phận về mọi phương diện. Ngài đă xây dựng những cơ sở cần thiết cho giáo phận như ṭa giám mục, chủng viện, Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Băi Dâu. Ngày 17-6-1974, ngài đă qua đời sau một cơn bạo bệnh.

Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Lăng được Ṭa Thánh chỉ định làm giám mục ngày 11-8-1974. Từ giữa năm 1975, t́nh h́nh chính trị ViệtNamthay đổi, Đức cha Đa Minh đă sáng suốt lèo lái con thuyền giáo phận trong những khó khăn thử thách lớn lao.

V́ nhu cầu mục vụ của giáo phận ngày càng tăng, Đức cha Đa Minh, với sự chấp thuận của Ṭa Thánh, đă làm lễ tấn phong giám mục cho cha Phaolô Nguyễn Minh Nhật và đặt ngài làm giám mục phó giáo phận Xuân Lộc ngày 16-7-1975.

Ngày 22-2-1988, Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Lăng đột ngột qua đời, Đức cha Nguyễn Minh Nhật lên làm giám mục chính ṭa giáo phận trong thời kỳ đất nước đang đổi mới. Ngài đă tích cực xây dựng giáo phận, nhất là thúc đẩy phong trào học hỏi giáo lư trong toàn giáo phận, đào tạo Hội Đồng Giáo Xứ và đặc biệt đào tạo các ơn gọi linh mục.

Năm 1992, cha Tôma Nguyễn Văn Trâm được Ṭa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Ngài được tấn phong ngày 7-5-1992.

Ngày 30-9-2004, Ṭa Thánh bổ nhiệm linh mục Đa Minh Nguyễn Chu Trinh làm giám mục chính ṭa giáo phận Xuân Lộc. Ngày 11-11-2004, lễ tấn phong giám mục được tổ chức tại nhà thờ chính ṭa giáo phận, cũng ngày này Đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật chính thức nghỉ hưu.

Ngày 22 tháng 11 năm 2005, Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đă thiết lập Tân Giáo Phận Bà Rịa, tách ra từ giáo phận Xuân Lộc, vừa đồng thời bổ nhiệm Đức Cha Tomas Nguyễn Văn Trâm, làm giám mục chính toà tiên khởi của tân giáo phận Bà Rịa.

Tân Giáo Phận Bà Rịa bao gồm lănh thổ của hai tỉnh Bà Rịa và Vũng Tàu, tổng cộng rộng 1,975 cây số vuông, với tổng cộng dân số là 908,622; trong số này có 224,474 tín hữu công giáo, được phân chia trong 78 giáo xứ, với sự chăm sóc mục vụ của 56 linh mục triều và 35 linh mục ḍng. Nhà Thờ Giáo Xứ Bà Rịa, được dâng kính hai thánh tông đồ Giacôbê và Philipphê, trở thành Nhà Thờ Chánh Toà của Tân Giáo Phận Bà Rịa. Tân Giáo Phận Bà Rịa thuộc về Giáo Tỉnh Sài G̣n.

B. Địa Lư và Dân Số

1. Ranh giới:

Địa giới giáo phận Xuân Lộc có h́nh ngũ giác không đều cạnh. Phía Đông giáp giáo phận Đà Lạt và Phan Thiết. Phía Tây giáp giáo phận Saig̣n. PhíaNamgiáp giáo phận Bà Rịa. Phía Bắc giáp giáo phận Phú Cường (tỉnh B́nh Dương).

Như vậy hiện nay giáo phận Xuân Lộc gồm có: tỉnh Đồng Nai, và một phần tỉnh B́nh Dương với tổng diện tích 6,439 km2.

2. Dân số:

Giáo phận Xuân Lộc có 762,226 giáo hữu, trong tổng dân số 2,186,996 người. Đa số dân chúng sống bằng nghề nông, một số làm công nhân tại các đồn điền cao su, và các khu nông nghiệp.

3. Những sắc tộc trong vùng:

Có thể kể những sắc tộc sau:

- Xtiêng: có số dân 50,194 người, h́nh thành 2 nhóm: Bu Lơ và Bù Chép.
- Dân tộc Mạ: với số dân 25,435 người.
- Dân Chơ Ro: với số dân 15,002 người.
- Và một số người Tày, người Cơ Ho, định cư ở các huyện Tân Phú, Định Quán…

4. Sông Núi:

Vùng Đồng Nai có nhiều núi và rừng rậm. Hầu hết là núi thấp có rừng bao phủ như núi Chứa Chan lớn nhất, cao 838m; núi Cam Tiên 441m; núi Bé Bạc 319m; dăy núi Mây Tào cao 716m nằm ở giáp ranh các tỉnh Đồng Nai, B́nh Thạnh và Bà Rịa Vũng Tàu.

Ở Biên Ḥa chỉ có một số núi thấp như Bửu Long, Thùy Vân, Thần Mẫu…

Sông chính của tỉnh Đồng Nai là sông Đồng Nai chảy dọc theo hướng TâyNamqua Nhà Bè và đổ ra cửa Soài Rạp.

5. Đền Chùa:

Ở Đồng Nai (Biên Ḥa) có một số đền chùa nổi tiếng như: Đền Thờ Nguyễn Hữu Cảnh, người có công khai phá đất Đồng Nai; đền thờ Nguyễn Tri Phương, đền Tân Lân; đ́nh An Hoàng, chùa Long Thiền (1664); khu du lịch Bửu Long với hồ Long Ẩn; rừng quốc gia nam Cát Tiên và thác Trị An.

C. Các Hoạt Động Đặc Biệt

Là một giáo phận đông dân cư do làn sóng di dân từ mọi miền đất đổ về, giáo phận Xuân Lộc đă và đang đẩy mạnh cách đặc biệt hoạt động truyền giáo và sinh hoạt mục vụ tông đồ để huấn luyện các Ban Hành Giáo, đào tạo đội ngũ tông đồ giáo dân, huấn luyện giáo lư viên. Đặc biệt, quan tâm đến công việc đào tạo chủng sinh, tu sĩ.

Hằng năm, giáo phận có chương tŕnh mục vụ riêng và các thành phần Dân Chúa tích cực tham gia.

Ngoài việc đào tạo nhân sự, trong những năm qua, việc xây dựng các cơ sở vật chất cũng được thực hiện ở khắp nơi: giáo phận trùng tu lại đền Thánh Đức Mẹ Băi Dâu (hiện nay thuộc giáo phận Bà Rịa), tượng đài Chúa Kitô núi Tao Phùng (hiện nay thuộc giáo phận Bà Rịa), nhà thờ chính ṭa, ṭa giám mục…

(dựa theo Niêm Giám 2005 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam)

Nguồn : Website GP Xuân Lộc

.........................................

Lược Sử

Giáo Phận Xuân Lộc

Nguồn : Vietnamese Missionaries in Asia 

A. Lược Sử Giáo Phận Xuân Lộc

Giáo phận Xuân Lộc được tách từ giáo phận Saig̣n năm 1965, là một trong các giáo phận đàn em, nhưng việc sống Tin Mừng đă phát triển tại đây rất sớm (khoảng năm 1698). Trên 300 năm h́nh thành và phát triển, nhờ ơn Chúa và sự góp sức chung ḷng của các thừa sai: ḍng Tên, Hội Thừa Sai Paris, thừa sai thuộc Thánh Bộ, ḍng Phanxicô, các linh mục, tu sĩ và giáo dân vùng Xuân Lộc đă viết nên trang sử của ḿnh và góp phần vào trang sử Giáo hội Việt Nam.

Từ sắc chỉ cấm đạo của nhà Nguyễn năm 1630-1665, và cuộc khai phá đất Phương Nam (1698), các Kitô hữu đến vùng đất Bar-Ya hay Ba-ria (Bà Rịa), Dou-nai (Đồng Nai), Ben-go (Bến Gỗ), Dat-do (Đất Đỏ)... để yên bề sinh sống và giữ đạo. Họ được các thừa sai ḍng Tên đi theo phục vụ. Năm 1670, ở Xích Lam (Đất Đỏ), gần Bà Rịa đă có gần 300 gia đ́nh Công giáo. Năm 1692, Đức cha F. Pérez kinh lư các họ đạo tại vùng Bến Gỗ. Theo Đức cha M. Labbé, năm 1670, "miền Đồng Nai có ít nhất trên 2,000 giáo dân". Sự việc các cha ḍng Tên ở Đồng Nai, được cha Juan Antonio nhắc tới từ năm 1700, cụ thể năm 1738, cha Johann Grueber phục vụ 8,000 giáo hữu. Ngày 2-7-1740, Đức cha E.F. de la Baume (khâm sai Ṭa Thánh) ra nghị định phân chia địa sở cho các thừa sai hoạt động, trong đó Đồng Nai được trao cho các cha ḍng Tên coi sóc (trừ Bến Gỗ thuộc Hội Thừa Sai Paris). Theo cha Adrien Launay, năm 1747, vùng Đồng Nai có số giáo hữu như: Ben-go (Bến Gỗ) 200 giáo hữu thuộc Hội Thừa Sai Paris. Các cha ḍng Tên coi sóc: R. Dou-nai (Đồng Nai) 400, Ben-go (Bến Gỗ) 250, Da-lua 500, Ke-tat 70, Dou-mon 40, R. Moxoai (Mô Xoài) 400, Ba-ria (Bà Rịa) 140, Nui-nua (Núi Nứa) 50 và Đất Đỏ 380.

Năm 1844, giáo phận Đàng Trong được chia thành hai: Đông Đàng Trong (Quy Nhơn) và Tây Đàng Trong (Saig̣n). Tây Đàng Trong gồm 6 tỉnh Nam Kỳ, xứ Cao Miên (Khơ Me) và các tỉnh phía Nam Ai Lao. Vùng đất Xuân Lộc (Bà Rịa, Vũng Tàu, Đồng Nai) có đông giáo hữu thuộc giáo phận Tây Đàng Trong do Đức cha D. Lefèbvre Ngăi coi sóc.

Năm 1850, Ṭa Thánh tách trọn phần đất Khơ Me để thành lập giáo phận mới gọi là Nam Vang, trao cho Đức cha J.C. Miche Mịch coi sóc.Từ ngày phân chia giáo phận đến hết năm 1862, các thừa sai, linh mục, tu sĩ và giáo dân thuộc giáo phận Xuân Lộc ngày nay đă phải gánh chịu cơn bách hại cách tàn khốc. Ngoài các bản án được triều đ́nh phê chuẩn cụ thể như vụ thiêu sinh 4 ngục: ngục Dinh (Phước Lễ), ngục Thơm (Long Kiên), ngục Thành (Long Điền) và ngục Đất Đỏ (Phước Thọ) gồm 700 người. Đêm 7-1-1862), nhà cầm quyền cho đốt bốn ngục thiêu sinh 444 giáo hữu thuộc 5 họ lẻ: Đất Đỏ, Thơm, Dinh, Thành, G̣ Sâm (Thạnh Mỹ) hạt Bà Rịa, các vị tử đạo được thừa sai Croc Ḥa và cha Trí mai táng trong ba ngôi mộ thập thể ngày 8-1-1862.

Năm 1924, giáo phận Tây Đàng Trong được đổi tên thành giáo phận Saig̣n. Năm 1954, gần 800,000 người Công Giáo từ Bắc Việt di cư vào Nam và ở rải rác khắp các tỉnh từ miền Trung trở vào, một số rất đông đă tụ về miền Xuân Lộc tạo nên các xứ đạo mới như Hố Nai, Gia Kiệm, Phương Lâm, Vũng Tàu... Năm 1960, Ṭa Thánh chia giáo phận Saig̣n thành 3 giáo phận: một giữ tên cũ giáo phận Saig̣n, giáo phận Đà Lạt và giáo phận Mỹ Tho. Vùng đất giáo phận Xuân Lộc thuộc giáo phận Saig̣n.

Ngày 14-10-1965, Đức Phaolô VI ban sắc chỉ tách giáo phận Saig̣n thành 3 giáo phận: giáo phận Saig̣n vẫn giữ tên cũ, giáo phận Phú Cường và giáo phận Xuân Lộc. Giáo phận Xuân Lộc gồm 3 tỉnh: Long Khánh, Biên Ḥa và Phước Tuy (Bà Rịa). Ṭa Thánh bổ nhiệm Đức cha Giuse Lê Văn Ấn làm giám mục tiên khởi. Khi thành lập, giáo phận Xuân Lộc gồm: 164,144 giáo dân trong tổng số dân 521,595 người với 133 giáo xứ, 135 linh mục triều, 19 linh mục ḍng, 50 tu sĩ (La San, Gioan Thiên Chúa, Xitô, Đa Minh), 200 nữ tu (Thánh Phaolô, Mến Thánh Giá, Đa Minh). Năm 1974, có 374,560 giáo hữu trên tổng số 1,048,164 dân với 155 giáo xứ, 218 linh mục triều, 25 linh mục ḍng, 97 đại chủng sinh, 215 tiểu chủng sinh, 109 tu sĩ, 949 nữ tu, 168 trường trung - tiểu học.

Đức cha Giuse Lê Văn Ấn đă mở mang giáo phận về mọi phương diện. Ngài đă xây dựng những cơ sở cần thiết cho giáo phận như ṭa giám mục, chủng viện, Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Băi Dâu. Ngày 17-6-1974, ngài đă qua đời sau một cơn bạo bệnh.

Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Lăng được Ṭa Thánh chỉ định làm giám mục ngày 11-8-1974. Từ giữa năm 1975, t́nh h́nh chính trị Việt Nam thay đổi, Đức cha Đa Minh đă sáng suốt lèo lái con thuyền giáo phận trong những khó khăn thử thách lớn lao.

V́ nhu cầu mục vụ của giáo phận ngày càng tăng, Đức cha Đa Minh, với sự chấp thuận của Ṭa Thánh, đă làm lễ tấn phong giám mục cho cha Phaolô Nguyễn Minh Nhật và đặt ngài làm giám mục phó giáo phận Xuân Lộc ngày 16-7-1975.

Ngày 22-2-1988, Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Lăng đột ngột qua đời, Đức cha Nguyễn Minh Nhật lên làm giám mục chính ṭa giáo phận trong thời kỳ đất nước đang đổi mới. Ngài đă tích cực xây dựng giáo phận, nhất là thúc đẩy phong trào học hỏi giáo lư trong toàn giáo phận, đào tạo Hội Đồng Giáo Xứ và đặc biệt đào tạo các ơn gọi linh mục.

Năm 1992, cha Tôma Nguyễn Văn Trâm được Ṭa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Ngài được tấn phong ngày 7-5-1992.

Ngày 30-9-2004, Ṭa Thánh bổ nhiệm linh mục Đa Minh Nguyễn Chu Trinh làm giám mục chính ṭa giáo phận Xuân Lộc. Ngày 11-11-2004, lễ tấn phong giám mục được tổ chức tại nhà thờ chính ṭa giáo phận, cũng ngày này Đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật chính thức nghỉ hưu.

Ngày 22 tháng 11 năm 2005, Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đă thiết lập Tân Giáo Phận Bà Rịa, tách ra từ giáo phận Xuân Lộc, vừa đồng thời bổ nhiệm Đức Cha Tomas Nguyễn Văn Trâm, làm giám mục chính toà tiên khởi của tân giáo phận Bà Rịa.

Tân Giáo Phận Bà Rịa bao gồm lănh thổ của hai tỉnh Bà Rịa và Vũng Tàu, tổng cộng rộng 1,975 cây số vuông, với tổng cộng dân số là 908,622; trong số này có 224,474 tín hữu công giáo, được phân chia trong 78 giáo xứ, với sự chăm sóc mục vụ của 56 linh mục triều và 35 linh mục ḍng. Nhà Thờ Giáo Xứ Bà Rịa, được dâng kính hai thánh tông đồ Giacôbê và Philipphê, trở thành Nhà Thờ Chánh Toà của Tân Giáo Phận Bà Rịa. Tân Giáo Phận Bà Rịa thuộc về Giáo Tỉnh Sài G̣n.

B. Địa Lư và Dân Số

1. Ranh giới: Địa giới giáo phận Xuân Lộc có h́nh ngũ giác không đều cạnh. Phía Đông giáp giáo phận Đà Lạt và Phan Thiết. Phía Tây giáp giáo phận Saig̣n. Phía Nam giáp giáo phận Bà Rịa. Phía Bắc giáp giáo phận Phú Cường (tỉnh B́nh Dương).

Như vậy hiện nay giáo phận Xuân Lộc gồm có: tỉnh Đồng Nai, và một phần tỉnh B́nh Dương với tổng diện tích 6,439 km2.

2. Dân số:

Giáo phận Xuân Lộc có 762,226 giáo hữu, trong tổng dân số 2,186,996 người. Đa số dân chúng sống bằng nghề nông, một số làm công nhân tại các đồn điền cao su, và các khu nông nghiệp.

3. Những sắc tộc trong vùng:

Có thể kể những sắc tộc sau:

- Xtiêng: có số dân 50,194 người, h́nh thành 2 nhóm: Bu Lơ và Bù Chép.

- Dân tộc Mạ: với số dân 25,435 người.

- Dân Chơ Ro: với số dân 15,002 người.

- Và một số người Tày, người Cơ Ho, định cư ở các huyện Tân Phú, Định Quán...

4. Sông Núi:

Vùng Đồng Nai có nhiều núi và rừng rậm. Hầu hết là núi thấp có rừng bao phủ như núi Chứa Chan lớn nhất, cao 838m; núi Cam Tiên 441m; núi Bé Bạc 319m; dăy núi Mây Tào cao 716m nằm ở giáp ranh các tỉnh Đồng Nai, B́nh Thạnh và Bà Rịa Vũng Tàu.

Ở Biên Ḥa chỉ có một số núi thấp như Bửu Long, Thùy Vân, Thần Mẫu...

Sông chính của tỉnh Đồng Nai là sông Đồng Nai chảy dọc theo hướng Tây Nam qua Nhà Bè và đổ ra cửa Soài Rạp.

5. Đền Chùa:

Ở Đồng Nai (Biên Ḥa) có một số đền chùa nổi tiếng như: Đền Thờ Nguyễn Hữu Cảnh, người có công khai phá đất Đồng Nai; đền thờ Nguyễn Tri Phương, đền Tân Lân; đ́nh An Hoàng, chùa Long Thiền (1664); khu du lịch Bửu Long với hồ Long Ẩn; rừng quốc gia nam Cát Tiên và thác Trị An.

C. Các hoạt động đặc biệt

Là một giáo phận đông dân cư do làn sóng di dân từ mọi miền đất đổ về, giáo phận Xuân Lộc đă và đang đẩy mạnh cách đặc biệt hoạt động truyền giáo và sinh hoạt mục vụ tông đồ để huấn luyện các Ban Hành Giáo, đào tạo đội ngũ tông đồ giáo dân, huấn luyện giáo lư viên. Đặc biệt, quan tâm đến công việc đào tạo chủng sinh, tu sĩ.

Hằng năm, giáo phận có chương tŕnh mục vụ riêng và các thành phần Dân Chúa tích cực tham gia.

Ngoài việc đào tạo nhân sự, trong những năm qua, việc xây dựng các cơ sở vật chất cũng được thực hiện ở khắp nơi: giáo phận trùng tu lại đền Thánh Đức Mẹ Băi Dâu (hiện nay thuộc giáo phận Bà Rịa), tượng đài Chúa Kitô núi Tao Phùng (hiện nay thuộc giáo phận Bà Rịa), nhà thờ chính ṭa, ṭa giám mục...

 

(dựa theo Niêm Giám 2005 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam)


H́nh ảnh Giáo xứ Xuân Lộc

< sẽ bổ sung>

 

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com