www          Giáo xứ Giáo họ Việt Nam

 

 

 

 

Tư Liệu

L : Danh sách  M : Bản đồ  W : Website

Giáo xứ Giáo họ VN    
     
Tổng Giáo Phận Sài G̣n  L M W
      - GP Vĩnh Long  L M W
      - GP Mỹ Tho  L M W
      - GP Cần Thơ  L M W
      - GP Đà Lạt  L M W
      - GP Long Xuyên  L M W
      - GP Phú Cường  L M W
      - GP Xuân Lộc  L M W
      - GP Phan Thiết  L M W
      - GP Bà Rịa  L M W
Tổng Giáo Phận Huế  L M W
      - GP Quy Nhơn  L M W
      - GP Kon Tum  L M W
      - GP Nha Trang  L M W
      - GP Đà Nẵng  L M W
      - GP Ban Mê Thuột  L M W
Tổng Giáo Phận Hà Nội  L M W
      - GP Hải Pḥng  L M W
      - GP Vinh  L M W
      - GP Bùi Chu  L M W
      - GP Bắc Ninh  L M W
      - GP Hưng Hóa  L M W
      - GP Phát Diệm  L M W
      - GP Lạng Sơn  L M W
      - GP Thanh Hóa  L M W
      - GP Thái B́nh  L M W

Liên Kết

* Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
* VietCatholic

* Bài đọc - Phúc Âm
- Enghlish - Audio
- Vietnamese
- Japannese

* Nghi thức Bí Tích

 

Index

Tháng 3-2017

Tháng 1-2018         Tháng 2-2018

Tháng 1-2017         Tháng 2-2017

     Tháng 3-2017         Tháng 4-2017    

     Tháng 5-2017         Tháng 6-2017    

 Tháng 7-2017     Tháng 8-2017  

Tháng 9-2017     Tháng 10-2017

Tháng 11-2017     Tháng 12-2017

Tháng 1-2016          Tháng 2-2016

Tháng 3-2016         Tháng 4-2016

Tháng 5-2016         Tháng 6-2016

Tháng 7-2016         Tháng 8-2016

Tháng 9-2016         Tháng 10 -2016

Tháng 11-2016       Tháng 12 -2016

Tháng 8-2015         Tháng 9-2015 

Tháng 10-2015         Tháng 11-2015

Tháng 12-2015

     

 

 

 

 

Tin Tức Sinh Hoạt

Tháng 2/2018

* H́nh ảnh Gx. Vinh Hà - GP Bà Rịa Chầu Thánh Thể thay Giáo phận

* Chầu lượt tại Giáo xứ Phù Kinh - GP Vinh
* Thánh lễ Cung hiến bàn thờ và kỷ niệm cung hiến nhà thờ Gx Trung Hậu - GP Vinh

* Lược sử nhà thờ Gx Tân Hưng - GP Ban Mê Thuộc

* Giáo xứ Dương Cước - GP Thái B́nh  chầu Chúa Giêsu Thánh Thể

* Thánh lễ Nhận chức chánh xứ Ngọc Thạch, kinh B - GP Long Xuyên

* H́nh ảnh - Lễ Tro tại nhà thờ Chính Ṭa Hà Nội - TGP Hà Nội
* Ngày Chầu Thánh Thể tại giáo xứ Tân Hội - TGP Hà Nội
* Thánh lễ Khánh thành và làm phép nhà thờ Giáo họ Hồng Phúc - Gx Kẻ Dừa - GP Vinh
* Chầu lượt tại Giáo xứ Cửa Sót -  GP Vinh

* GP Xuân Lộc Cung Nghinh Đức Mẹ Fatima Thánh Du : Gx Trà Cổ - Gx Tân Hương - Gx Tân B́nh

* Thánh lễ tạ ơn và cung hiến thánh đường Giáo xứ Nghĩa Yên - GP Vinh

* Thánh lễ chính tiệc tuần chầu Gx. Lạc Hồng - GP Bùi Chu
* Tuần chầu lượt tại Giáo xứ Lưu Mỹ - Giáo xứ Trung Song - GP Vinh
* Giáo xứ Danh Giáo - GP Thái B́nh chầu Chúa Giêsu Thánh Thể

Tháng 1/2018

* Thánh lễ tạ ơn và làm phép tượng đài Chúa Kitô Vua tại Giáo xứ Tŕnh Xuyên - TGP Hà Nội

* Thánh lễ lễ thành lập tân giáo xứ Minh Tú - GP Vinh

* Thánh lễ cung hiến thánh đường Giáo xứ Xuân Hiệp - TGP Sàig̣n
* Thánh lễ nhậm chức tân chánh xứ Giáo xứ Nam Thái
- TGP Sàig̣n

* GP Xuân Lộc Cung Nghinh Đức Mẹ Fatima Thánh Du : Giáo xứ Tây BắcGiáo xứ Bắc Ḥa - Giáo xứ Tân Thành - Giáo xứ Phú Sơn - Giáo xứ Phú Lư - Giáo xứ Hiếu Liêm - Giáo xứ Thiện An - Giáo xứ Thuận An - Giáo xứ Thịnh An - Giáo xứ Thạch An -Giáo xứ Bùi Đệ - Giáo xứ Bùi ChuGiáo xứ Tâm An

* Thánh lễ làm phép nhà thờ, cung hiến bàn thờ giáo họ Phúc Tân - Gx Phúc Lộc - GP Vinh
* Thánh lễ Ban Bí tích Thêm Sức tại Gx Đông Kiều - GP Vinh
* Tuần Chầu tại Giáo xứ Tràng Đ́nh - GP Vinh

* Niềm vui Ơn Thánh tại giáo xứ Đoan Nữ - TGP Hà Nội

* Giáo họ Cổ Phái - GP Hải Pḥng Trùng tu Nhà Chúa

* Thánh Lễ Tạ Ơn - Kỷ niệm 50 năm Hồng ân Linh mục của Đức Ông Thomas Trần Trung Hà tại Giáo xứ Đền Thánh Bác Trạch - GP Thái B́nh
* Giáo xứ Châu Nhai - Gp Thái B́nh chầu Chúa Giêsu Thánh Thể

* Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà trung tâm mục vụ giáo xứ Nhân Thọ - GP Vinh
* Thánh lễ khánh thành và làm phép nhà đa năng giáo họ Văn Hội - Gx Tĩnh Giang - GP Vinh
* Thánh lễ cao điểm Tuần Chầu lượt đầu tiên của giáo xứ Dĩ Lệ - GP Vinh

* Giáo xứ Tiên Thôn - GP Thanh Hóa Bước Vào Tuần Chầu Thánh Thể
* Giáo họ Do Hạ - Gx Mỹ iện - GP Thanh Hóa bế mạc tuần Chầu
* Giáo xứ Thượng Chiểu - GP Thanh Hóa  Bế mạc tuần chầu
* Thánh lễ tạ ơn bế mạc tuần Chầu tại giáo họ Ngọc Đô - Gx Ngọc Đỉnh - GP Thanh Hóa

* Tuần chầu Giáo xứ Trại Đáy- Giáo xứ Hoành Đông - GP Bùi Chu
* Gx. Phú An - GP Bùi Chu mừng quan thầy Phaolô trở lại

* Thành lập Chuẩn Giáo xứ Thiên Lư - GP Vinh

* Lược sử Gx Chính Ṭa - GP Quy Nhơn
* Lược sử Gx Cù Lâm - GP Quy Nhơn
* Lược sử Gx Tân Quán - GP Quy Nhơn
* Lược sử Gx Phú Hữu - GP Quy Nhơn
* Lược sử Gx G̣ Thị - GP Quy Nhơn
* Lược sử Gx Vĩnh Thạnh - GP Quy Nhơn
* Lược sử Gx Sông Cầu - GP Quy Nhơn
* Lược sử Gx Quảng Ngăi - GP Quy Nhơn

Xem tiếp [Tháng 12/2017]

Ư kiến, thông tin h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@yahoo.com