www          Giáo xứ Giáo họ Việt Nam

 

 

 

 

Tư Liệu

L : Danh sách  M : Bản đồ  W : Website

Giáo xứ Giáo họ VN    
     
Tổng Giáo Phận Sài G̣n  L M W
      - GP Vĩnh Long  L M W
      - GP Mỹ Tho  L M W
      - GP Cần Thơ  L M W
      - GP Đà Lạt  L M W
      - GP Long Xuyên  L M W
      - GP Phú Cường  L M W
      - GP Xuân Lộc  L M W
      - GP Phan Thiết  L M W
      - GP Bà Rịa  L M W
Tổng Giáo Phận Huế  L M W
      - GP Quy Nhơn  L M W
      - GP Kon Tum  L M W
      - GP Nha Trang  L M W
      - GP Đà Nẵng  L M W
      - GP Ban Mê Thuột  L M W
Tổng Giáo Phận Hà Nội  L M W
      - GP Hải Pḥng  L M W
      - GP Vinh  L M W
      - GP Bùi Chu  L M W
      - GP Bắc Ninh  L M W
      - GP Hưng Hóa  L M W
      - GP Phát Diệm  L M W
      - GP Lạng Sơn  L M W
      - GP Thanh Hóa  L M W
      - GP Thái B́nh  L M W

Liên Kết

* Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
* VietCatholic

* Bài đọc - Phúc Âm
- Enghlish - Audio
- Vietnamese
- Japannese

* Nghi thức Bí Tích

 

Index

Tháng 3-2017

Tháng 1-2017         Tháng 2-2017

Tháng 1-2016          Tháng 2-2016

Tháng 3-2016         Tháng 4-2016

Tháng 5-2016         Tháng 6-2016

Tháng 7-2016         Tháng 8-2016

Tháng 9-2016         Tháng 10 -2016

Tháng 11-2016       Tháng 12 -2016

Tháng 8-2015         Tháng 9-2015 

Tháng 10-2015         Tháng 11-2015

Tháng 12-2015

      

 

 

 

 

Tin Tức Sinh Hoạt

Tháng 3/2017

* Giáo Họ Ngọc Hồi - Gx Đồng Tŕ - TGP Hà Nội Mừng Lễ Truyền Tin
* Giáo xứ Vinh Phú - Gx Tân Lư  -  GP Bùi Chu chầu Thánh Thể
* Giáo xứ Trang Cảnh - GP Vinh  chầu Thánh Thể

* Thánh Lễ Đầu Tiên Tại Giáo Khu Đồng Cát - GP Hưng Hóa
* Thánh Lễ Ra Mắt Giáo Họ G̣ Xoan - Gx Thủy Trạm - GP Hưng Hóa
* Tuần chầu lượt tại Giáo xứ Lê Xá - GP Thái B́nh
* Thánh lễ Cung Hiến Bàn Thờ và Làm Phép Tháp Chuông nhà thờ Gx Nha Ràm - GP Mỹ Tho
* Lễ Khánh thành nhà thờ Giáo xứ Tân Thành - GP Cần Thơ
* Giáo Xứ Tân Lập - GP Cần Thơ Đón Đức TGM Leopoldo Girelli

* Giáo xứ Kim Bào - GP Hải Pḥng hân hoan đón cha xứ tiên khởi

* Thánh lễ nhận chức tân chánh xứ Gx Xuân Điện - Gx Thánh Antôn - Gx Kẻ Sặt - Gx Liễu Dinh - Gx Cẩm PhảGx Yên Tŕ - Gx Mỹ Động - GP Hải Pḥng

* Giáo lư viên miền Lưu Xá mừng lễ bổn mạng ngày lễ Truyền Tin
* Thánh lễ khai mạc năm thánh bách chu niên nhà thờ giáo xứ Vân Cương - GP Bắc Ninh
* Giáo họ Phêrô - Gx Kiên Lao - GP Bùi Chu hạ giải thánh đường
* Thánh Lễ Kỷ Niệm 10 Năm Thánh Hiến Nhà Thờ Giáo Xứ Yên Hợp - GP Hưng Hóa
* Thánh lễ kỷ niệm 150 năm thành lập Giáo xứ Tân An: - GP Mỹ Tho
* H́nh ảnh Đức Cha ban Bí tích Thêm Sức và rước lễ lần đầu tại Gx. Tân Long - GP Mỹ Tho
* Thánh lễ Tạ ơn - cắt băng khánh thành và làm phép nhà thờ Gh Phú Hữu - Gx Gia Lạc - GP Thái B́nh
* Lễ kính Thánh Giuse tại Giáo xứ Thủ Đức - TGP Sàig̣n
* Ngày chầu lượt tại giáo xứ Giang Xá - TGP Hà Nội
* ĐTGM Leopoldo Girelli thăm Gx Nam Am - GP Hải Pḥng
* Đức cha thăm mục vụ Gx Trạp Khê - GP Hải Pḥng

* Nghi thức nhận xứ Bùi Xá - GP Hải Pḥng
* Thánh lễ nhận chức tân chánh xứ các Gx GP Bùi Chu : Gx Hoành Đông - Gx Tân Lư - Gx Du Hiếu - Gx Văn Giáo  - Gx Xuân Dương  - Gx Quần Liêu  -  Gx Ninh Sa  -  Gx Lục ThủyGx Đại Đê  -  Gx Long Châu  - Gx Kiên Lao - Gx Xuân HàGx An CưGx Quần CốngGx Phú Hóa

* Giới thiệu Gx Trung Đồng - TGP Hà Nội
* Giới thiệu Gx Hạc Châu - GP Bùi Chu

* Thánh lễ Giỗ cha PX. Xavier Trương Bửu Diệp tại GX Cồn Phước - GP Long Xuyên
* Thánh lễ Tạ Ơn Khánh Thành Nhà Mục Vụ Giáo Lư Gx Xuân Triệu - GP Xuân Lộc
* Thánh lễ tạ ơn và Làm phép tượng đài Ḷng Thương Xót Chúa tại Gx Ngọc Sơn - GP Thanh Hóa
* Gx Mộc Đức - GP Bùi Chu  có một tuần chầu ân phúc
* Tuần chầu tại giáo xứ Phạm Pháo - GP Bùi Chu
* Thánh lễ tạ ơn và chính thức công bố thành lập Tân giáo hạt Vàng Mai tại Gx Thanh Dạ - GP Vinh
* Lễ Đặt viên đá đầu tiên xây dựng Trung tâm Mục vụ Giáo xứ Trung Nghĩa - GP Vinh
* Giới thiệu nhà thờ Gx Thánh Anrê - GP Mỹ Tho
* Giới thiệu nhà thờ Gh Chuộng - Gx Yên Thịnh - GP Bắc Ninh
* Tuần Chầu Lượt Tại Giáo Xứ Hữu Tiệm - GP Thái B́nh
* Đức Giám mục dâng lễ tại Đền Thánh Giuse Gh Thái An - Gx Ngọc Lư - GP Hải Pḥng
* Đức Giám mục thăm mục vụ dịp mùa chay Gx Đại Lộ - GP Hải Pḥng
* Thánh lễ tạ ơn và đón cha xứ tiên khởi Chuần Giáo xứ Hương B́nh - GP Vinh
* Lễ Tro - Khai Mạc Mùa Chay Tại Nhà Thờ Chính Ṭa - Gx Trại Sơn - GP Hưng Hóa
* Lễ Tro 2017 tại nhà thờ Gx Chính Ṭa - Gx An Thái TrungGx An Đức - GP Mỹ Tho
* Lễ Tro 2017 tại nhà thờ Chính ṭa Hà Nội
* Thứ Tư Lễ Tro 2017 tại Gx Vĩnh Ḥa - Gx Thị Nghè  -  TGP SàiG̣n
* Video Thứ Tư Lễ Tro 2017 tại Gx Tân Thạnh - GP Cần Thơ
* Thánh lễ khai mạc Mùa Chay thánh tại nhà thờ Chính Ṭa GP Hải Pḥng

* Thánh lễ tạ ơn thành lập Giáo Họ và đặt viên đá góc xây dựng nhà thờ giáo họ Nam Yên - Gx Hội Yên - GP Vinh

Xem tiếp : Tháng 3-2017

Ư kiến, thông tin h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@yahoo.com