www          Giáo xứ Giáo họ Việt Nam

 

 

 

 

Tư Liệu

L : Danh sách  M : Bản đồ  W : Website

Giáo xứ Giáo họ VN    
     
Tổng Giáo Phận Sài G̣n  L M W
      - GP Vĩnh Long  L M W
      - GP Mỹ Tho  L M W
      - GP Cần Thơ  L M W
      - GP Đà Lạt  L M W
      - GP Long Xuyên  L M W
      - GP Phú Cường  L M W
      - GP Xuân Lộc  L M W
      - GP Phan Thiết  L M W
      - GP Bà Rịa  L M W
Tổng Giáo Phận Huế  L M W
      - GP Quy Nhơn  L M W
      - GP Kon Tum  L M W
      - GP Nha Trang  L M W
      - GP Đà Nẵng  L M W
      - GP Ban Mê Thuột  L M W
Tổng Giáo Phận Hà Nội  L M W
      - GP Hải Pḥng  L M W
      - GP Vinh  L M W
      - GP Bùi Chu  L M W
      - GP Bắc Ninh  L M W
      - GP Hưng Hóa  L M W
      - GP Phát Diệm  L M W
      - GP Lạng Sơn  L M W
      - GP Thanh Hóa  L M W
      - GP Thái B́nh  L M W

Liên Kết

* Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
* VietCatholic

* Bài đọc - Phúc Âm
- Enghlish - Audio
- Vietnamese
- Japannese

* Nghi thức Bí Tích

 

Index

Tháng 3-2018

Tháng 1-2018         Tháng 2-2018

Tháng 1-2017         Tháng 2-2017

     Tháng 3-2017         Tháng 4-2017    

     Tháng 5-2017         Tháng 6-2017    

 Tháng 7-2017     Tháng 8-2017  

Tháng 9-2017     Tháng 10-2017

Tháng 11-2017     Tháng 12-2017

Tháng 1-2016          Tháng 2-2016

Tháng 3-2016         Tháng 4-2016

Tháng 5-2016         Tháng 6-2016

Tháng 7-2016         Tháng 8-2016

Tháng 9-2016         Tháng 10 -2016

Tháng 11-2016       Tháng 12 -2016

Tháng 8-2015         Tháng 9-2015 

Tháng 10-2015         Tháng 11-2015

Tháng 12-2015

     

 

 

 

 

Tin Tức Sinh Hoạt

Tháng 3/2018

* Thánh Lễ Mừng Kỉ Niệm 25 Năm Cung Hiến Nhà Thờ Gx Thạnh Mỹ - GP Đà Lạt

* Giáo xứ Bình An:- TGP Sàigon Mừng Chúa Phục Sinh
* Giáo xứ Nam Hưng - TGP Sàigon - : Trỗi dậy cùng với Đức Kitô - Lễ Vọng Phục Sinh

* Thánh lễ Tiệc Ly Giáo xứ Mân Côi B́nh Thuận - TGP Sài G̣n

* Thứ Sáu Tuần Thánh : ĐC Phêrô cử hành nghi thức thứ Sáu Tuần Thánh tại Gh Cao Mỹ - Gx Hải Linh - GP Thái B́nh

* Đức cha Phêrô cử hành Thánh lễ Tiệc ly tại Gh Thần Huống - Gx Thiên Lộc- GP Thái B́nh

* Thứ Năm Tuần Thánh - Đại lễ Truyền Dầu : TGP Hà Nội - GP Hải Pḥng - GP Vinh - GP Bùi Chu - GP Bắc Ninh - GP Hưng Hóa - Gp Phát Diệm -

* Đức cha Phêrô thăm mục vụ Giáo họ Đại Nại - Giáo họ Sơn Đồng - Giáo họ Lũng Tả - Giáo họ Phi Liệt - Giáo họ Hội Kê - Giáo họ Phụng Thượng - GP Thái B́nh

* Đại lễ mừng thánh Giuse Quan thầy Tổng Giáo phận Hà Nội - Video
* Thánh lễ đại triều kính thánh Giuse tại nhà thờ Chính Ṭa GP Hải Pḥng
* Giao lưu Ngắm Nguyện Mùa Chay của Giáo hạt Mạo Khê- GP Hải Pḥng
* Thánh lễ trọng thể kính thánh Giuse tại Đền Thánh Giuse Thái An - GP Hải Pḥng

* Thánh lễ khai mạc ngày Chầu Thánh Thể thay Giáo phận tại Gx Ḥa Lâm - GP Bà Rịa
* Thánh lễ cung hiến thánh đường Giáo họ Biệt lập Phú Vinh - GP Bà Rịa

* Giáo xứ Đức Hiệp - GP Bà Rịa  Đón Cha tân Chánh xứ

* Gx Thịnh Long - GP Bùi Chu mừng kính Thánh Giuse Quan thầy
* Tuần Chầu lượt tại giáo xứ Yên Thịnh - GP Vinh
* H́nh ảnh tuần chầu giáo xứ Phạm Pháo - GP Bùi Chu
* Tuần Chầu lượt tại giáo xứ Mộc Đức - GP Bùi Chu
* Tuần Chầu lượt tại giáo xứ Tứ Trùng - GP Bùi Chu

* Video Gx Kẻ Gai 2017 Qua Flycam
*
Video Giáo xứ Phú Yên  từ Flycam
* Gx Mỹ Khánh nh́n từ Flycam
* Video Gx Sào Lâm nh́n từ Flycam
* Video Gx Mô Vĩnh từ Flycam
* Video Gx Trại Mới nh́n từ Flycam
* Video giới thiệu nhà thờ Giáp Nam
* Video Gx Vĩ Nhuế qua Flycam

Ư kiến, thông tin h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@yahoo.com