www          Giáo xứ Giáo họ Việt Nam

 

 

 

 

Tư Liệu

L : Danh sách  M : Bản đồ  W : Website

Giáo xứ Giáo họ VN    
     
Tổng Giáo Phận Sài G̣n  L M W
      - GP Vĩnh Long  L M W
      - GP Mỹ Tho  L M W
      - GP Cần Thơ  L M W
      - GP Đà Lạt  L M W
      - GP Long Xuyên  L M W
      - GP Phú Cường  L M W
      - GP Xuân Lộc  L M W
      - GP Phan Thiết  L M W
      - GP Bà Rịa  L M W
Tổng Giáo Phận Huế  L M W
      - GP Quy Nhơn  L M W
      - GP Kon Tum  L M W
      - GP Nha Trang  L M W
      - GP Đà Nẵng  L M W
      - GP Ban Mê Thuột  L M W
Tổng Giáo Phận Hà Nội  L M W
      - GP Hải Pḥng  L M W
      - GP Vinh  L M W
      - GP Bùi Chu  L M W
      - GP Bắc Ninh  L M W
      - GP Hưng Hóa  L M W
      - GP Phát Diệm  L M W
      - GP Lạng Sơn  L M W
      - GP Thanh Hóa  L M W
      - GP Thái B́nh  L M W

Liên Kết

* Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
* VietCatholic

* Bài đọc - Phúc Âm
- Enghlish - Audio
- Vietnamese
- Japannese

* Nghi thức Bí Tích

     

 

 

 

 

Tin Tức Sinh Hoạt

Tháng 4/2017

* Thánh lễ Thành lập Gh Thánh Gia - Gx Thôi Ngôi - TGP Hà Nội
* Lễ Khánh thành nhà thờ Gh Đồng Cách - Gx Vĩnh Trị - TGP Hà Nội
* Giáo xứ Lăm Hà - GP Hải Pḥng Chầu ḿnh Thánh thay Giáo Phận
* Tuần Đại Phúc – Mùa Chay năm 2017 tại Gx Trung Đồng - Gx Thanh Minh - Gx Hàm Tải  -  Gx Đức Ninh  -  Gx Cao Xá  -  Gx Đan Chàng  -  GP Thái B́nh

* Videos Thi ngắm Mùa Chay tại Gx Vĩnh Ḥa - TGP Sài G̣n
* Videos Thi ngắm Mùa Chay tại Gx Ba Làng - GP Thanh Hóa

* Tuyển tập Thánh Ca Mùa Chay 2017

* ĐGM thăm mục vụ giáo họ Trại Cốc - GP Hải Pḥng
* Giáo xứ Kim Bào hân hoan mừng lễ kính thánh Vicentê Quan thầy
* Giáo họ Tràng Sinh - Gx Quần Vinh - GP Bùi Chu  mừng bổn mạng
* Lễ khánh thành nhà thờ giáo họ An Nghĩa - GP Bùi Chu

* Giới thiệu Giáo xứ Song Hinh - GP Quy Nhơn
* Cao điểm Tuần chầu giáo xứ Bến Đén - GP Vinh
* Giáo xứ Sa Châu - GP Bùi Chu chuẩn bị Đại lễ Truyền dầu
* Gx Kiên Lao sẵn sàng cho giờ khai mạc Đại hội Giới trẻ GP Bùi Chu
* Gx Hưng Nhượng - GP Bùi Chu khánh thành đài thánh Vinhsơn
* Giáo xứ Cẩm Cơ - TGP Hà Nội chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận
* Tuần chầu tại Giáo xứ Ân Phú - Giáo xứ Phù Sa - GP Bùi Chu
* Tuần Chầu đầu tiên chuẩn Giáo xứ Cửa Sót - GP Vinh

Index

Tháng 3-2017

Tháng 1-2017         Tháng 2-2017

Tháng 3-2017        

Tháng 1-2016          Tháng 2-2016

Tháng 3-2016         Tháng 4-2016

Tháng 5-2016         Tháng 6-2016

Tháng 7-2016         Tháng 8-2016

Tháng 9-2016         Tháng 10 -2016

Tháng 11-2016       Tháng 12 -2016

Tháng 8-2015         Tháng 9-2015 

Tháng 10-2015         Tháng 11-2015

Tháng 12-2015

 

Ư kiến, thông tin h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@yahoo.com