www          Giáo xứ Giáo họ Việt Nam

 

 

 

 

Tư Liệu

L : Danh sách  M : Bản đồ  W : Website

Giáo xứ Giáo họ VN    
     
Tổng Giáo Phận Sài G̣n  L M W
      - GP Vĩnh Long  L M W
      - GP Mỹ Tho  L M W
      - GP Cần Thơ  L M W
      - GP Đà Lạt  L M W
      - GP Long Xuyên  L M W
      - GP Phú Cường  L M W
      - GP Xuân Lộc  L M W
      - GP Phan Thiết  L M W
      - GP Bà Rịa  L M W
Tổng Giáo Phận Huế  L M W
      - GP Quy Nhơn  L M W
      - GP Kon Tum  L M W
      - GP Nha Trang  L M W
      - GP Đà Nẵng  L M W
      - GP Ban Mê Thuột  L M W
Tổng Giáo Phận Hà Nội  L M W
      - GP Hải Pḥng  L M W
      - GP Vinh  L M W
      - GP Bùi Chu  L M W
      - GP Bắc Ninh  L M W
      - GP Hưng Hóa  L M W
      - GP Phát Diệm  L M W
      - GP Lạng Sơn  L M W
      - GP Thanh Hóa  L M W
      - GP Thái B́nh  L M W

Liên Kết

* Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
* VietCatholic

* Bài đọc - Phúc Âm
- Enghlish - Audio
- Vietnamese
- Japannese

* Nghi thức Bí Tích

 

Index

Tháng 3-2018         Tháng 4-2018

Tháng 1-2018         Tháng 2-2018

Tháng 1-2017         Tháng 2-2017

     Tháng 3-2017         Tháng 4-2017    

     Tháng 5-2017         Tháng 6-2017    

 Tháng 7-2017     Tháng 8-2017  

Tháng 9-2017     Tháng 10-2017

Tháng 11-2017     Tháng 12-2017

Tháng 1-2016          Tháng 2-2016

Tháng 3-2016         Tháng 4-2016

Tháng 5-2016         Tháng 6-2016

Tháng 7-2016         Tháng 8-2016

Tháng 9-2016         Tháng 10 -2016

Tháng 11-2016       Tháng 12 -2016

Tháng 8-2015         Tháng 9-2015 

Tháng 10-2015         Tháng 11-2015

Tháng 12-2015

     

 

 

 

 

Tin Tức Sinh Hoạt

Tháng 4/2018

* Đức Giám mục kinh lư Giáo xứ Vườn Vông - GP Quy Nhơn
* Lược sử Giáo xứ Vườn Vông - GP Quy Nhơn

* Thánh Lễ Ban Bí tích Thêm Sức tại Gx Quảng Xuân - GP Xuân Lộc

* ĐC Phêrô - GP Thái B́nh Kết thúc Chương tŕnh Thăm mục vụ các giáo họ lần thứ nhất : Gh Đông Châu - Gh Đa Minh  -  Gh Đông Biên

* 109 em lănh nhận Bí tích Thêm Sức tại Gx Trung Đồng: - TGP Hà Nội

* Gx Tương Nam - GP Bùi Chu mừng ṭa vàng và gian cung thánh

* Thánh lễ khai mạc tại Giáo xứ Thanh Dạ - Giáo xứ Quy HậuGiáo xứ Tĩnh Giang  - GP Vinh

* Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu Tại Giáo xứ Tam Kỳ - GP Đà Nẵng
* Giáo Xứ Ḥa Thuận - GP Đà Nẵng Mừng 60 Năm Thành Lập

* Giáo Họ Đa Quả - Gx Tiên Thôn - GP Thanh Hóa  khai mạc tuần Chầu
* Thánh lễ bế mạc tuần Chầu Thánh Thể của Gx Phúc Lăng - Gx Ngọc Sơn -  GP Thanh Hóa

* Giáo xứ Thạch Đà - TGP Sàig̣n Mừng 45 năm Linh mục cha chánh xứ
* Giáo xứ Hà Nội - TGP Sàig̣n  Kỷ niệm 51 năm Linh mục cha chánh xứ

* Hồng ân ngân khánh linh mục của Cha Sở Giacôbê Nguyễn Văn Tươi Gx Vĩnh Ḥa - GP Vĩnh Long
* Thánh Lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ Giáo xứ Tân Dinh (Rạch Chiếc) - GP Vĩnh Long

* Giáo xứ Lường Xá - Giáo xứ Tầm Khê - Giáo xứ Lưu Xá - TGP Hà Nội hân hoan đón mừng cha tân chính xứ

* Đức cha Phêrô thăm mục vụ Giáo họ Đông ChâuGiáo họ An Tảo - Giáo họ Cần Phán - GP Thái B́nh

* Chầu Thánh Thể tại Gx Triệu Thông - Gx Văn Giáo - GP Bùi Chu

* Thánh lễ Cầu cho ơn Thiên triệu : Gx Sao Mai - TGP Sài G̣n
* Thánh lễ Cầu cho ơn Thiên triệu : Gx Minh Giáo - Gx Bảo Lộc - GP Đà Lạt
* Thánh lễ Cầu cho ơn Thiên triệu : Gx Lại Ân - Gx Kim Giao - TGP Huế
* Thánh Lễ Cung Hiến Bàn Thờ và Làm Phép Nhà Thờ Giáo xứ Tân Lương - TGP Huế
* Lễ Chúa Chiên Lành tài Gx Hoa Châu - GP Quy Nhơn
* Đại hội Ơn gọi GP Bùi Chu tại Giáo xứ Kiên Lao

* Giáo xứ Kim Bào - GP Hải Pḥng long trọng mừng lễ thánh Vinh Sơn Quan thầy
* Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu Giáo phận: tại Gx Đông Xuyên - GP Hải Pḥng

* Khánh thành nhà thờ và nhà mục vụ tại Giáo họ Ḥa Khánh - Gx Ḥa Thắng - GP Vinh
* T
hánh lễ đặt viên đá đầu tiên và ban bí tích khai tâm cho 4 tân ṭng tại giáo họ Yên Sơn - Gx Hội Yên -  GP Vinh
* Khánh thành nhà thờ và Cung hiến bàn thờ Gx Đông Sơn - GP Vinh

* Thánh lễ tạ ơn mừng 50 năm thành lập giáo xứ Minh Giáo - GP Đà Lạt

* Rạng ngời ước muốn đi tu tại giáo xứ Vỉ Nhuế - TGP Hà Nội
* Giáo hạt Thanh Oai cổ vơ ơn gọi tu tŕ tại Gx Đàn Giản - TGP Hà Nội

* Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu lượt Giáo xứ Quan Lăng - GP Vinh

* Lễ khởi công xây dựng nhà thờ giáo họ Đất Đỏ - Gx Đồng Chương - GP Bắc Ninh

* Thánh lễ khai mạc Tuần Chầu lượt tại Gx Khẻ Gát - Gx Hướng Phương - GP Vinh

* Thánh lễ 100 năm thành lập giáo xứ Phú Xuân (1918 - 2018)

* Giáo Xứ Châu Sơn - Giáo xứ Đa Thiện - GP Đà Lạt Đón Mừng Cha Tân Quản Xứ

* Đức cha Phêrô Thăm mục vụ Giáo họ Duyên Mỹ - Giáo họ Vũ Xá - GP Thái B́nh
* Giáo xứ Hà Xá - Giáo xứ Giáo Nghĩa - GP Thái B́nh thay mặt Giáo phận chầu Thánh Thể Chúa
* H́nh ảnh Đại lễ Ḷng Chúa Thương Xót tại Đền Thánh Bác Trạch - GP Thái B́nh  năm 2018
* Giáo họ Thượng Điền - Gx Nghĩa Chính - GP Thái B́nh mừng kính Thánh Vicente

* Giáo xứ Trung Lao - GP Bùi Chu  khởi công tái thiết thánh đường
* Giáo xứ Liễu Đề
- GP Bùi Chu   mừng lễ tước hiệu đền thánh

* Giáo họ Cống Hiền - GP Hải Pḥng: "Ánh sáng Phục sinh đến, khi bóng tối bất ḥa đi"
* Giáo xứ Cẩm Phả - GP Hải Pḥng : Cộng đoàn Phục sinh
* Niềm vui Phục Sinh Gx Tiên Đôi - GP Hải Pḥng
* Giáo xứ Xâm Bồ - GP Hải Pḥng chầu Ḿnh Thánh thay Giáo phận

* Giáo xứ An PhúGiáo xứ Phù Sa - GP Bùi Chu thay mặt giáo phận chầu Thánh Thể

* Giáo họ Mỹ Hạ - Gx Lưu Xá - TGP Hà Nội trong ngày Chầu Thánh Thể
* Khánh thành nhà mục vụ giáo xứ Lưu Xá - TGP Hà Nội
* Thánh lễ tạ ơn và đặt viên đá góc Nhà thờ giáo họ Cửa Suối - Gx Đoan Nữ - TGP Hà Nội
* Khởi công xây dựng nhà thờ giáo họ Vạn Nhân - Gx An Ḥa - TGP Hà Nội

* Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà mục vụ Giáo xứ Bùi Ngọa - GP Vinh
* Đại hội khóa 4 nhiệm kỳ 2018 - 2023 và tĩnh tâm các tông đồ của Gia đ́nh Thánh Tâm Giáo phận Vinh tại Gx Văn Hạnh - GP Vinh
* Đức cha Phêrô thăm mục vụ Giáo họ Vũ CôngGiáo họ Chỉ Thiện - Gx Hải Linh - GP Thái B́nh
* Khai mạc Tuần Chầu lượt giáo xứ Xuân Kiều - GP Vinh
* Giáo xứ Tân Thành - TGP Sàig̣n Khánh thành Nhà Mục vụ mở rộng
* Lễ Khánh thành Nhà thờ Gx Rạch Sỏi - GP Long Xuyên
* H́nh ảnh Lễ khánh thành nhà thờ giáo xứ Đạo Dương - GP Hải Pḥng

* Giáo xứ Hà Nội - Giáo xứ Phúc Hải - Giáo xứ Tân Mai - GP Xuân Lộc Cung Nghinh Đức Mẹ Thánh Du

Ư kiến, thông tin h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@yahoo.com