www          Giáo xứ Giáo họ Việt Nam

 

 

 

 

Tư Liệu

L : Danh sách  M : Bản đồ  W : Website

Giáo xứ Giáo họ VN    
     
Tổng Giáo Phận Sài G̣n  L M W
      - GP Vĩnh Long  L M W
      - GP Mỹ Tho  L M W
      - GP Cần Thơ  L M W
      - GP Đà Lạt  L M W
      - GP Long Xuyên  L M W
      - GP Phú Cường  L M W
      - GP Xuân Lộc  L M W
      - GP Phan Thiết  L M W
      - GP Bà Rịa  L M W
Tổng Giáo Phận Huế  L M W
      - GP Quy Nhơn  L M W
      - GP Kon Tum  L M W
      - GP Nha Trang  L M W
      - GP Đà Nẵng  L M W
      - GP Ban Mê Thuột  L M W
Tổng Giáo Phận Hà Nội  L M W
      - GP Hải Pḥng  L M W
      - GP Vinh  L M W
      - GP Bùi Chu  L M W
      - GP Bắc Ninh  L M W
      - GP Hưng Hóa  L M W
      - GP Phát Diệm  L M W
      - GP Lạng Sơn  L M W
      - GP Thanh Hóa  L M W
      - GP Thái B́nh  L M W

Liên Kết

* Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
* VietCatholic

* Bài đọc - Phúc Âm
- Enghlish - Audio
- Vietnamese
- Japannese

* Nghi thức Bí Tích

 

Index

Tháng 1-2016          Tháng 2-2016

Tháng 3-2016         Tháng 4-2016

 

Tháng 8-2015         Tháng 9-2015 

Tháng 10-2015         Tháng 11-2015

Tháng 12-2015

     

 

 

 

 

Tin Tức Sinh Hoạt

Tháng 5/2016

* Giáo xứ Hai Giáp kết thúc tháng hoa
* Thánh lễ mừng kỷ niệm 100 năm h́nh thành Giáo xứ Tri Tôn - GP Long Xuyên
* Video Giáo Xứ Duyên Lăng Bế Mạc Tháng Hoa Năm
* Video Giáo Xứ Tiêu Động Thượng Bế Mạc Tháng Hoa Năm
* Video Gx Phanxicô Xaviê - TGP Huế Bế mạc Tháng Hoa Kính Đức Mẹ
* Video Gx Tiên Phước Dâng hoa Bế mạc tháng Hoa 2016
* Video Giáo Xứ Kim Ngọc bế mạc Tháng Hoa
* Gx Tín Đức:- GP Mỹ Tho Kiệu và múa dâng hoa kính Đức Mẹ
* Gx. Long Định 1- GP Mỹ Tho Bế mạc Tháng Hoa
* Giáo điểm Tràm Mù Rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ
* Thánh lễ Cao điểm tuần chầu lượt tại  Gx. Tân Hội - GP Vinh 
* Ngày hội Giă hoa kính Đức Mẹ của Giáo họ Phong Lôi - GP Thái B́nh
* Giáo xứ Ninh Cù : tuần Chầu lượt - mừng lễ Kính Ḿnh Máu Chúa Kitô
* Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Giáo họ Mỹ Hóa - GP Vĩnh Long
* Giáo xứ Mô Vĩnh: - GP Vinh Khánh thành trường giáo lư
* Giới thiệu nhà thờ Gx Mũi Né - GP Phan Thiết
* Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo xứ Cẩm Sơn - GP Vinh
* Giáo phận Bùi Chu Bế mạc Tháng Hoa : Gx Tương Nam
* Gx. Ngọc Đỉnh - GP Thanh Hóa  Rước Kiệu Bế Mạc Tháng Hoa
* LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG NHÀ THỜ CÁI ĐÔI VÀM - Gx Kinh Ba - GP Cần Thơ - Thư xin giúp đỡ nhà thờ Cái Đôi Vàm
* Giới thiệu Giáo họ Biệt Lập Bổng Điền - GP Thái B́nh
* Thánh lễ Khánh thành nhà thờ Gx Thạnh Trị - GP Mỹ Tho
* Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Giáo xứ Sông Xoài- GP Mỹ Tho
H́nh ảnh Gx. Giồng Cát- GP Mỹ Tho Mừng Lễ Mẹ Phù Hộ
* Thánh lễ kỷ niệm 17 năm Giám mục của ĐC Phaolô Bùi Văn Đọc tại Gx Hợp An - TGP Sài G̣n
* hánh lễ ban bí tích Thêm Sức tại Giáo xứ Từ Đức
* Gx Mỹ Đ́nh - GP Thái B́nh chầu Ḿnh Thánh Chúa thay Giáo phận
* Thành viên GĐTT Gx. Thu Chỉ - GP Vinh gia nhập vào GĐTT giáo phận
* Giáo Xứ Bút Đông - Giáo xứ Bàng Ba - TGP Hà Nội  Ngày Chầu Lượt
* TGP Hà Nội Dâng Hoa kính Đức Mẹ : Gx Tiêu Hạ - Gh Vạn Nhân - Gx Cửa Bắc - Gx Lam Điền - Gx Bái Xuyên - Giáo xứ Phủ Lư  -  Giáo xứ Mỹ Thượng
* Giáo Xứ Vĩnh Thọ  - Giáo xứ Đại Phác - Giáo xứ An Thịnh - GP Hưng Hóa Rước Kiệu Và Dâng Hoa Kính Đức Mẹ
* H́nh ảnh Khai mạc Tháng hoa Kính Đức Mẹ tại Giáo họ Quỳnh Hoàng - GP Hải Pḥng
* Thánh Lễ Khánh Thành Nhà Xứ Giáo Xứ Hạ Hiệp - GP Hưng Hóa
* Giáo xứ An Tân - GP Hải Pḥng chầu Ḿnh Thánh Chúa thay Giáo phận
* H́nh ảnh Gx. Ba Giồng - Gx Mỹ Hạnh  -  Gx Mỹ Trung - Gx Thánh Giuse Lao Công - GP Mỹ Tho Dâng Hoa kính Đức Mẹ
* Gx. Vĩnh Phước - GP Vinh Khánh thành nhà thờ mới
* Giáo họ Phương Hạ - Gx Văn Khê - GP Hải Pḥng hồi sinh
* Giáo Họ Vạn Nhân Trong Ngày Suy Tôn Mẹ Maria
* GP Phan Thiết Khai mạc Tháng Hoa : Gx Ma Lâm - Gx Tân Lư - Gx Thuận Nghĩa
* Giáo họ Nam Đài - Gx Phục Lễ dâng hoa kính Đức Mẹ
* Giáo xứ Thuận Nghĩa - Giáo xứ Kim Ngọc - GP Phan Thiết khai mạc Tháng Hoa
* Giáo xứ Lạc Quang - TGP Sàig̣n  Khai mạc tháng Hoa
* Giáo xứ Xây Dựng - TGP Sài G̣n: Kỷ niệm 40 năm thành lập
* Video Khai mạc Tháng Hoa kính Mẹ : Gx Phú Thọ Ḥa
* Khai mạc Tháng Hoa Kính Mẹ ở GP Bùi Chu : Gx Định Hải - Giáo xứ Đền thánh Kiên Lao - Giáo xứ Xương Điền - Giáo xứ An Phú - GX Tương Nam - Giáo xứ Ngưỡng Nhân  - Gx Xuân Đài
* Giáo xứ Ḥa Yên - GP Nha Trang mừng Thánh lễ Bổn mạng và 50 năm thành lập giáo xứ
* Thánh lễ khai mạc mùa hoa kính Mẹ tại Giáo xứ An Lập (- GP Thái B́nh
* Đại lễ Kính Thánh Giuse thợ, Quan thầy Giáo họ Tŕnh Nh́ - Gx Lạc Thành - GP Thái B́nh
* Video Gx Chánh Ṭa GP Cần Thơ Dâng Hoa Kính Đức Mẹ
* Lễ Thánh Giuse Thợ - Khai mạc Tháng Hoa của Gx Lạng Sơn - TGP Sàig̣n
* Lễ Thánh Giuse Thợ Bổn Mạng Gx Vườn Ngô - GP Xuân Lộc
* H́nh ảnh Gx Sào Lâm - GP Phát Diệm Khai mạc tháng hoa
* Thánh lễ nhận chức cha sở giáo xứ Cản Đá - GP Long Xuyên

Ư kiến, thông tin h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@yahoo.com