www          Giáo xứ Giáo họ Việt Nam

 

 

 

 

Tư Liệu

L : Danh sách  M : Bản đồ  W : Website

Giáo xứ Giáo họ VN    
     
Tổng Giáo Phận Sài G̣n  L M W
      - GP Vĩnh Long  L M W
      - GP Mỹ Tho  L M W
      - GP Cần Thơ  L M W
      - GP Đà Lạt  L M W
      - GP Long Xuyên  L M W
      - GP Phú Cường  L M W
      - GP Xuân Lộc  L M W
      - GP Phan Thiết  L M W
      - GP Bà Rịa  L M W
Tổng Giáo Phận Huế  L M W
      - GP Quy Nhơn  L M W
      - GP Kon Tum  L M W
      - GP Nha Trang  L M W
      - GP Đà Nẵng  L M W
      - GP Ban Mê Thuột  L M W
Tổng Giáo Phận Hà Nội  L M W
      - GP Hải Pḥng  L M W
      - GP Vinh  L M W
      - GP Bùi Chu  L M W
      - GP Bắc Ninh  L M W
      - GP Hưng Hóa  L M W
      - GP Phát Diệm  L M W
      - GP Lạng Sơn  L M W
      - GP Thanh Hóa  L M W
      - GP Thái B́nh  L M W

Liên Kết

* Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
* VietCatholic

* Bài đọc - Phúc Âm
- Enghlish - Audio
- Vietnamese
- Japannese

* Nghi thức Bí Tích

 

Index

Tháng 3-2017

Tháng 1-2017         Tháng 2-2017

     Tháng 3-2017         Tháng 4-2017    

.....

Tháng 1-2016          Tháng 2-2016

Tháng 3-2016         Tháng 4-2016

Tháng 5-2016         Tháng 6-2016

Tháng 7-2016         Tháng 8-2016

Tháng 9-2016         Tháng 10 -2016

Tháng 11-2016       Tháng 12 -2016

Tháng 8-2015         Tháng 9-2015 

Tháng 10-2015         Tháng 11-2015

Tháng 12-2015

     

 

 

 

 

Tin Tức Sinh Hoạt

Tháng 5/2017

Phim "The Confession" (Xưng tội)

* Gx Ro Lục - Gx Mộ Xuân - Gx Đại Phác - Gx Bến ThônGx Tiên Kiên - Gx Đồn VàngGh Cầu Cải - Gx Sơn Lộc - Gx Trại Sơn Gx Chính ṭa Sơn Lộc - GP Hưng Hóa Bế mạc Tháng Hoa
* Gx Ấp Lũ - Gx Quần Cống - Gx Lạc Hồng - Gx Trung LaoGx Đại Đồng - Gx Xuân Dương -  GP Bùi Chu bế mạc tháng hoa dâng kính Đức Mẹ
* TGP Hà Nội Kính Mẹ Cuối Tháng Hoa : Gx Chính Ṭa - GX Thượng Lao - Gx Phùng Khoang - Gx Bái Xuyên
* GP Hải Pḥng Kết thúc Tháng Hoa : Gx An Toàn - Gx Lăm Hà - Gx Thánh Antôn -
* Kết Thúc Tháng Hoa: Gx Rạch Kiến - Gx Dầu Tiếng - Gx Sơn Lộc - GP Phú Cường
* Lễ nhận xứ các Giáo xứ GP Phú Cường : Gx Minh Lập - Gx Chánh Thiện - Gx Trảng Bàn - Gx Vơng Phan  - Gx Bến Trường  - Gx Thánh Linh
* Lễ Đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Giáo họ Ngọc Thôn - Gx Thượng Nậm - GP Vinh
* Thánh lễ tạ ơn Khánh thành nhà thờ Giáo họ Đông Thuận - Gx Làng Nam - GP Vinh
* Tuần Chầu lượt Gx Nhượng Bạn - Gx Nghi Lộc - Gx Quy Chính - Gx Thanh Dạ - GP Vinh
* Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo xứ Đông Cường - GP Vinh
* Giáo xứ Làng Anh- GP Vinh Qua Mẹ Maria
* Lược sử GĐPTTT Gx Trung ChánhGx Tân Quy - TGP Sài G̣n
* Giáo Xứ Đồn Vàng - Giáo Họ Đồng Trác  - GP Hưng Hóa Dâng Hoa Và Rước Kiệu Kính Đức Mẹ
* Thánh Lễ Tạ Ơn Và Cung Hiến Nhà Thờ Gx Cam Đường - Gx Lào Cai - GP Hưng Hóa
* Gx Ngọc Thanh - Gx Suối Ḥa - Gx Khánh Vĩnh - Gx Đồng Mé - Gh Diên Tân - GP Nha Trang chào đón LM Tân quản xứ
* H́nh ảnh dâng hoa và cung nghinh Đức Mẹ tại Gx An Hải - Gx Xâm Bồ - GP Hải Pḥng
* Thánh lễ ban bí tích Thêm sức tại giáo xứ Lương Khê - GP Hải Pḥng
* H́nh ảnh Giáo xứ Thư Trung - Gx Lăm Hà - GP Hải Pḥng chầu Ḿnh Thánh thay Giáo phận
* Giáo họ Vân Đồng - Gx Sơn Lăng - TGP Hà Nội trong ngày vui bên Mẹ Maria
* Giáo xứ Liễu Đề - GP Bùi Chu cầu cho quốc thái dân an
* Thánh lễ chính ngày tuần chầu tại Gx Phương Lạc - GP Bùi Chu
* Giáo Họ Giáo Dục - Gx Nghĩa Dục - GP Bùi Chu tạ ơn ḱ đài
* Thánh lễ Tạ Ơn Cắt Băng Khánh Thành nhà thờ Giáo họ Hưng Long - Gx Bạch Long _ GP Thái B́nh
* Gx Nữ Vương Ḥa B́nh - Gx Tín Đức - Gx Cái Bè - Gx Thánh Giuse Lao Công - GP Mỹ Tho khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ
* Giáo xứ Ḥa Nam - Gx Đức Mẹ La Vang - Gx Tân Bùi - Gx Tân Hà - Gx Tân Hóa  - Gx Thánh Mẫu - Gx Thiện Lộc - GP Đà Lạt Dâng Hoa Kính Đức Mẹ
* Gx Song Mỹ - GP Nha Trang khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ 
* Giáo xứ Tầm Khê - TGP Hà Nội khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ
* Gx Xuân Dương - Gx Trung Châu - Gx Quần Vinh - Gx Liên Thượng - Gx Kiên Lao - Gx An Bài - Gx Vinh Phú - GP Bùi Chu Khai mạc Tháng Hoa
* Gx Nam Ḥa - Gx Phú B́nh - Gx Vĩnh Ḥa - TGP SaiGon khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ
* Gx Vĩnh Thạnh - Gx G̣ Thị -  GP Quy Nhơn khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ
* Gx Bảo Lộc - Gx Minh Rồng - Gx Suối Mơ - GP Đà Lạt Khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ
* Giáo Họ Tri Lai - GP Thái B́nh Hân Hoan Mừng Lễ Thánh Giuse Thợ
* Gx. Nghô Khê - GP Bắc Ninh mừng lễ bổn mạng thánh Giuse thợ
* Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng nhà thờ Gx Sơn Nguyên - GP Quy Nhơn
* Lễ bổn mạng giáo họ Sơn Giang - Gx Hoa Châu - GP Quy Nhơn

Ư kiến, thông tin h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@yahoo.com