www          Giáo xứ Giáo họ Việt Nam

 

 

 

 

Tư Liệu

L : Danh sách  M : Bản đồ  W : Website

Giáo xứ Giáo họ VN    
     
Tổng Giáo Phận Sài G̣n  L M W
      - GP Vĩnh Long  L M W
      - GP Mỹ Tho  L M W
      - GP Cần Thơ  L M W
      - GP Đà Lạt  L M W
      - GP Long Xuyên  L M W
      - GP Phú Cường  L M W
      - GP Xuân Lộc  L M W
      - GP Phan Thiết  L M W
      - GP Bà Rịa  L M W
Tổng Giáo Phận Huế  L M W
      - GP Quy Nhơn  L M W
      - GP Kon Tum  L M W
      - GP Nha Trang  L M W
      - GP Đà Nẵng  L M W
      - GP Ban Mê Thuột  L M W
Tổng Giáo Phận Hà Nội  L M W
      - GP Hải Pḥng  L M W
      - GP Vinh  L M W
      - GP Bùi Chu  L M W
      - GP Bắc Ninh  L M W
      - GP Hưng Hóa  L M W
      - GP Phát Diệm  L M W
      - GP Lạng Sơn  L M W
      - GP Thanh Hóa  L M W
      - GP Thái B́nh  L M W

Liên Kết

* Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
* VietCatholic

* Bài đọc - Phúc Âm
- Enghlish - Audio
- Vietnamese
- Japannese

* Nghi thức Bí Tích

 

Index

Tháng 5-2018         Tháng 6-2018

Tháng 3-2018         Tháng 4-2018

Tháng 1-2018         Tháng 2-2018

Tháng 1-2017         Tháng 2-2017

     Tháng 3-2017         Tháng 4-2017    

     Tháng 5-2017         Tháng 6-2017    

 Tháng 7-2017     Tháng 8-2017  

Tháng 9-2017     Tháng 10-2017

Tháng 11-2017     Tháng 12-2017

Tháng 1-2016          Tháng 2-2016

Tháng 3-2016         Tháng 4-2016

Tháng 5-2016         Tháng 6-2016

Tháng 7-2016         Tháng 8-2016

Tháng 9-2016         Tháng 10 -2016

Tháng 11-2016       Tháng 12 -2016

Tháng 8-2015         Tháng 9-2015 

Tháng 10-2015         Tháng 11-2015

Tháng 12-2015

     

 

 

 

 

Tin Tức Sinh Hoạt

Tháng 5/2018

* Lễ Khánh thành nhà thờ giáo họ Yên Duyên - TGP Hà Nội

* Giáo xứ Chính ṬaGiáo Xứ Bến Trường - Giáo xứ Hảo Đước - GP Phú Cường Kết Thúc Tháng Hoa Dâng Kính Đức Mẹ

* Giáo xứ Âm Sa - Giáo xứ Ninh Sa - GP Bùi Chu Chầu Thánh Thể

* Video Dâng hoa kính Đức Mẹ - Giáo xứ Ninh Hải - Giáo xứ Tứ Trùng

* Lược sử Giáo xứ Mằng Lăng - GP Quy Nhơn

* Gx Định Hải - GP Bùi Chu rước Kiệu kỳ yên và dâng hoa
* Giáo xứ Liên Thủy - GP Bùi Chu giă hoa
* Giáo xứ An Bài - GP Bùi Chu bế mạc tháng hoa

* Liên Giáo xứ rước kiệu dâng hoa kính Mẹ Maria tại Gx Mạc Thượng - TGP Hà Nội
* Giáo xứ Lưu Xá
- TGP Hà Nội Rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ

* Giáo Họ Cam Đường - Giáo họ Vạn Chày - Giáo xứ Đại Phác - GP Hưng Hóa  Rước Kiệu Kính Đức Mẹ

* Thánh lễ tạ ơn nhân kỷ niệm 100 năm thành lập giáo xứ Kẻ Đọng - GP Vinh
* Hồng ân Thánh Linh trong ngày lễ cao điểm Tuần đền tạ Giáo xứ Mỹ Lộc - GP Vinh
* Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà đa năng và Dâng hoa kính Mẹ của Gx Liên Ḥa - GP Vinh

* Giáo họ Phúc Châu - Gx Quan Hạ - TGP Hà Nội dâng hoa kính Mẹ
* Ngày dâng hoa truyền thống tại giáo xứ Tŕnh Xuyên - TGP Hà Nội

* Giáo xứ Cà Tang - Giáo xứ Rạng - Giáo xứ Văn Thánh - Giáo xứ Vũ Ḥa - GP Phan Thiết

* Giáo xứ Yên Sơn - Giáo xứ Đông Quang - Giáo xứ Lam Sơn - Giáo xứ Hữu Lễ  -  Giáo xứ Gia Hà - Giáo xứ Liên Nghĩa Giáo họ BL Ḥa Chúng - GP Thanh Hóa Khai mạc tuần Chầu
* Lễ Khánh thành nhà thờ giáo họ Chính Đạo - Gx Thanh B́nh - GP Thanh Hóa

* Dâng hoa Kính Mẹ : Gx Phú Giáo - Gx Liễu Đề - Gx Phong Lâm - Gx Trại Đáy  -  Gx Lạc Nam - GP Bùi Chu

* Lược sử Giáo họ Khả Cảnh - Gx Cao B́nh - GP Thái B́nh

* Đức Giám mục kinh lư Giáo xứ Hội Lộc - Giáo xứ Tân Dinh - GP Quy Nhơn
* Lược sử Giáo xứ Hội Lộc
* Lược sử Giáo xứ Tân Dinh

* H́nh ảnh cung nghinh Mẹ Maria tại giáo xứ An Ḥa - TGP Hà Nội
* Khai mạc Tháng Hoa : Gx Thạch Bích - Gx Từ Châu - Gx Đồng Tŕ - Gx Xuân Bảng - Gx Hà Hồi - TGP Hà Nội

* Giáo xứ Yên Đại: - Giáo xứ Nghi LộcGiáo xứ Làng Anh - Giáo xứ Vĩnh Phước - Giáo xứ Kẻ Mui - GP Vinh Khai mạc Tuần Chầu lượt

* Thánh lễ Chào đón Cha Tân Chánh xứ Giáo xứ Ḥa Thuận - Giáo xứ Long Tâm - GP Bà Rịa
* Giáo xứ Tân Phước - GP Bà Rịa Chầu Thánh Thể

* H́nh ảnh Tháng Hoa về tại giáo xứ Cửa Bắc - Giáo họ Vạn Xá - Giáo xứ An Phú - Giáo xứ Phùng Khoang - TGP Hà Nội 

* Giáo xứ Thánh Antôn - GP Hải Pḥng khai mạc tháng dâng hoa kính Đức Mẹ.

* Đức Giám mục GP Quy Nhơn kinh lư Giáo xứ Hoa Châu   Giáo xứ Phù Cát - Giáo xứ Ghềnh Ráng 
*  Lược sử Giáo xứ Hoa Châu - GP Quy Nhơn
* Lược sử Giáo xứ Phù Cát - GP Quy Nhơn

* Hạ giải nhà thờ giáo xứ Bói Kênh - TGP Hà Nội

* Gx. Bùi Thái - Gx Tân Lộc - GP Xuân Lộc cung nghinh Đức Mẹ Fatima Thánh Du
* Thánh Lễ Bế Mạc và Chuyển Giao Đức Mẹ Fatima Thánh Du Gx Đa Minh - GP Xuân Lộc

* Lễ Cung Hiến Thánh Đường và Bàn Thờ Giáo Xứ Đông Vinh - GP Xuân Lộc

* Giáo Xứ Tiên Kiên - Giáo xứ Yên B́nh - GP Hưng Hóa Khai Mạc Tháng Hoa

* Giáo xứ Quảng Nghệ - Giáo xứ Phước B́nh - Giáo xứ Thiện Phước  -  Giáo xứ Láng Cát - Giáo xứ Long Hương - Giáo xứ Bông Trang - GP Bà Rịa Khai mạc Tháng hoa 2018 và Thánh lễ kính Thánh Giuse Thợ

* Các Giáo xứ GP Bà Rịa Đón LM Tân Chánh Xứ : Gx Châu Pha -

* Giáo xứ Hải Sơn - GP Bà Rịa Đón Cha Tân Chánh xứ
* Giáo xứ Láng Cát - GP Bà Rịa  Mừng kính Thánh Giuse Thợ- Bổn mạng Giáo xứ

* Giáo xứ Đức Vọng - GP Vinh Mừng kính Thánh Giuse Thợ

* Khai mạc Tháng Hoa tại Giáo xứ Bói Kênh - Giáo xứ Đoan Nữ - Giáo xứ Cẩm Cơ - Giáo xứ Nghĩa Ái - TGP Hà Nội

* Khai mạc Tháng Hoa tại : Giáo xứ Thư TrungGiáo xứ An Hải - Giáo xứ Lăm Hà - Giáo xứ Xâm Bồ - Giáo họ Thất T́nh - GP Hải Pḥng

* Gx Kiên Lao - GP Bùi Chu mừng bổn mạng gia trưởng và đầu tháng Hoa
* Gx Giáp Nghĩa - GP Bùi Chu bước vào Tháng Hoa
* Sắc hoa dâng Mẹ tại Giáo xứ Vinh Phú - Giáo xứ Quần Liêu - Giáo xứ Tang Điền - GP Bùi Chu
* Gx Thuận Thành - GP Bùi Chu mừng lễ Thánh Giuse quan thầy
* Giáo xứ Ân Phú - GP Bùi Chu mừng đền khấn mới kính Thánh Giuse
* Gx Ấp Lũ - GP Bùi Chu kính Thánh Giuse và khai mạc tháng hoa

* Gh Đầm Mơ - Gh Lễ Khê - TGP Hà Nộirước mừng thánh Giuse quan thầy

Xem tiếp : [Tháng 4/2018]

Ư kiến, thông tin h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@yahoo.com