www          Giáo xứ Giáo họ Việt Nam

 

 

 

 

Tư Liệu

L : Danh sách  M : Bản đồ  W : Website

Giáo xứ Giáo họ VN    
     
Tổng Giáo Phận Sài G̣n  L M W
      - GP Vĩnh Long  L M W
      - GP Mỹ Tho  L M W
      - GP Cần Thơ  L M W
      - GP Đà Lạt  L M W
      - GP Long Xuyên  L M W
      - GP Phú Cường  L M W
      - GP Xuân Lộc  L M W
      - GP Phan Thiết  L M W
      - GP Bà Rịa  L M W
Tổng Giáo Phận Huế  L M W
      - GP Quy Nhơn  L M W
      - GP Kon Tum  L M W
      - GP Nha Trang  L M W
      - GP Đà Nẵng  L M W
      - GP Ban Mê Thuột  L M W
Tổng Giáo Phận Hà Nội  L M W
      - GP Hải Pḥng  L M W
      - GP Vinh  L M W
      - GP Bùi Chu  L M W
      - GP Bắc Ninh  L M W
      - GP Hưng Hóa  L M W
      - GP Phát Diệm  L M W
      - GP Lạng Sơn  L M W
      - GP Thanh Hóa  L M W
      - GP Thái B́nh  L M W

Liên Kết

* Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
* VietCatholic

* Bài đọc - Phúc Âm
- Enghlish - Audio
- Vietnamese
- Japannese

* Nghi thức Bí Tích

 

Index

Tháng 5-2018         Tháng 6-2018

Tháng 3-2018         Tháng 4-2018

Tháng 1-2018         Tháng 2-2018

Tháng 1-2017         Tháng 2-2017

     Tháng 3-2017         Tháng 4-2017    

     Tháng 5-2017         Tháng 6-2017    

 Tháng 7-2017     Tháng 8-2017  

Tháng 9-2017     Tháng 10-2017

Tháng 11-2017     Tháng 12-2017

Tháng 1-2016          Tháng 2-2016

Tháng 3-2016         Tháng 4-2016

Tháng 5-2016         Tháng 6-2016

Tháng 7-2016         Tháng 8-2016

Tháng 9-2016         Tháng 10 -2016

Tháng 11-2016       Tháng 12 -2016

Tháng 8-2015         Tháng 9-2015 

Tháng 10-2015         Tháng 11-2015

Tháng 12-2015

     

 

 

 

 

Tin Tức Sinh Hoạt

Tháng 6/2018

* Thánh lễ Cung hiến Thánh đường Giáo xứ Giáo Lạc - GP Thái B́nh
* Giáo xứ Danh Giáo - GP Thái B́nh Khai Mạc Năm Thánh
* Giáo xứ Danh Giáo - GP Thái B́nh mừng lễ Thánh An-tôn Pa-đô-va- Quan thầy

* Cha xứ tiên khởi giáo xứ Bạch Xa - GP Hải Pḥng
* Lễ mừng kính thánh Phêrô Quan thầy và đặt viên đá góc nhà thờ Giáo xứ  Đồng Xá - GP Hải Pḥng
* Lễ đón Chủ chăn mới của giáo xứ Nam Pháp - Gp Hải Pḥng

* Gh. Thánh Phêrô - Gx Trung Lao - GP Bùi Chu  mừng quan thầy
* Giáo xứ Phú Giáo - GP Bùi Chu chầu Thánh Thể

* Giáo họ Thượng Thôn - Gx Yên Thịnh - GP Vinh mừng kỷ niệm 130 năm thành lập giáo họ (1888-2018)

* Mừng Lễ Thánh Phêrô và Phaolô tại Gx Tân Việt - Gx Bùi Phát - Giáo xứ Bàn Cờ - TGP Sàig̣n

* Thánh Lễ Ban Bí Tich Thêm Sức tại Giáo Xứ Hộ Diêm - GP Nha Trang
* Giáo Xứ Ninh Căn - GP Nha Trang Mừng Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ
* H́nh ảnh Thánh lễ Cung hiến bàn thờ Giáo xứ Cư Thịnh - GP Nha Trang
* Lễ Thánh Luy Gonzaga, bổn mạng Lễ Sinh giáo xứ Phước Ḥa- GP Nha Trang
* Giáo Xứ Ḥa Nghĩa - GP Nha Trang hân hoan bước vào Năm Thánh Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
* H́nh ảnh ĐGM Giáo phận tban bí tích thêm sức tại nhà thờ Gx Thanh Hải - GP Nha Trang (16/6/2018)

* GX Tương Nam - GP Bùi Chu Khai mạc Năm thánh Tử Đạo
* Gx Quỹ Nhất - GP Bùi Chu khánh thành nhà Mục vụ
* Gh. Gioan - Gx Kiên Lao mừng lễ thánh Gioan Tẩy Giả
* Gh Trung Lễ - GP Bùi Chu mừng kính Thánh Tổ Phanxicô Chiểu 

* Đức Mẹ Fatima Thánh Du đến thăm Giáo Xứ Truyền Tin - Giáo xứ Thành Đức - Giáo xứ Thiên Long - Giáo xứ Phước B́nh - GP Xuân Lộc

* Lễ Khánh thành nhà thờ giáo họ Tuy Lai - Gx Đoan Nữ - TGP Hà Nội

* Nghi thức làm phép tượng đài và thánh lễ mừng kính thánh Phêrô Quan thầy nhà thờ Gh Quảng Đạt - Gx Đồng Xá - GP Hải Pḥng
* Ngày hồng phúc của Giáo xứ Hà Lai - GP Hải Pḥng
* Giáo họ Tiên Yên tưng bừng mừng lễ Quan thầy Thánh Antôn

* Tuần Chầu Thánh Thể tại Giáo xứ Yên Lĩnh - Giáo xứ Thọ Vực - GP Vinh

* Gx Hà Nội - TGP Sài G̣n Khai mạc Năm Thánh mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

* Thánh lễ Khai Mạc Năm Thánh tại Gx Chính Ṭa -  GP Đà Lạt
* Thánh lễ Thêm Sức tại Giáo xứ Nữ Vương Ḥa B́nh - TGP Sàig̣n

* Ngôi Ba ngự đến Giáo xứ Đồng Bài - GP Phát Diệm
* Đức Cha thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm sức tại Giáo xứ Sơn Lũy - Giáo xứ Đồng Chưa - GP Phát Diệm

* Thánh lễ khai mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Gx Chính Ṭa - GP Quy Nhơn
* Lược sử Giáo xứ Quy Ḥa - GP Quy Nhơn
* Đức Giám Mục kinh lư Giáo xứ Qui Ḥa - GP Quy Nhơn

* Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh và Truyền chức Linh mục GP Cần Thơ tại Gx Sóc Trăng
* Đức Cha Giuse Thăm Viếng Mục vụ và Ban Bí Tích Thêm Sức tại Gx Thanh Hóa - GP Xuân Lộc
* Thánh Lễ ban Bí Tích Thêm Sức tại Giáo Xứ Tân Hiệp- GP Xuân Lộc
* Lễ Kỷ Niệm 30 năm ngày phong Hiển Thánh 117 vị Thánh Tử Đạo VN tại Gx Thiên An - GP Xuân Lộc
* Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Gx Tân Triều - GP Xuân Lộc

* Lễ Khánh thành và làm phép nhà thờ giáo họ Tứ Mỹ - GP Vinh
* Thánh lễ cao điểm Tuần Chầu tại Giáo xứ Kim Lâm - GP Vinh
* Thánh lễ cao điểm Tuần Chầu tại Giáo họ Con Cuông  - GP Vinh

* Giáo xứ Hàm Long - TGP Hà Nội  mừng lễ quan thầy An-tôn

* Giáo xứ Vườn Chuối TGP Sàig̣n Mừng kính Thánh Antôn Padua

* Thánh lễ mừng kính Thánh cả Antôn quan thầy giáo họ Vạn Thọ - Gx Kim Lâm - GP Vinh
* Thánh lễ mừng kính Thánh Antôn Padova tại giáo xứ Khe Sắn - GP Vinh
* Thánh lễ mừng kính Thánh Antôn Padova tại giáo họ Đồng Xuân Gx Xuân T́nh - GP Vinh

* Thánh lễ Làm phép Nhà thờ và Đền Thánh Phêrô Hoàng Khanh giáo họ Lương Khế - Gx Trung Ḥa - GP Vinh

* Cung Nghinh Thánh Thể Tại Giáo xứ Yên TậpGiáo họ Băi Mộc - GP Hưng Hóa

* Mùa Hè yêu thương với khóa học Tiếng Anh tại Giáo xứ Phúc Địa: - GP Thanh Hóa
* Giáo xứ Phương Long - GP Thanh Hóa Khánh thành nhà Mục Vụ

* Lễ Tạ ơn tại nhà thờ Gx Du Hiếu - GP Bùi Chu
* Đền thánh Kiên Lao - GP Bùi Chu mừng Đại Lễ Thánh Thể
* Gx Thịnh Long  - GP Bùi Chu Hạ giải nhà thờ và kính quan thầy

* Đức Giám mục kinh lư Giáo xứ Qui Đức- GP Quy Nhơn
* Lược sử Giáo xứ Quy Đức - GP Quy Nhơn

* Gx Quần Vinh - GP Bùi Chu  Kết thúc khóa Sa mạc Vươn lên II

* Đức Giám mục kinh lư Giáo xứ Sông Hinh - GP Quy Nhơn
* Đền thánh Kiên Lao - GP Bùi Chu mừng Đại Lễ Thánh Thể
* Mừng Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa Kitô : Giáo xứ An Phú - Giáo xứ Cao Xá - GP Phú Cường

Xem tiếp : [Tháng 5/2018]

Ư kiến, thông tin h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@yahoo.com