www          Giáo xứ Giáo họ Việt Nam

 

 

 

 

Tư Liệu

L : Danh sách  M : Bản đồ  W : Website

Giáo xứ Giáo họ VN    
     
Tổng Giáo Phận Sài G̣n  L M W
      - GP Vĩnh Long  L M W
      - GP Mỹ Tho  L M W
      - GP Cần Thơ  L M W
      - GP Đà Lạt  L M W
      - GP Long Xuyên  L M W
      - GP Phú Cường  L M W
      - GP Xuân Lộc  L M W
      - GP Phan Thiết  L M W
      - GP Bà Rịa  L M W
Tổng Giáo Phận Huế  L M W
      - GP Quy Nhơn  L M W
      - GP Kon Tum  L M W
      - GP Nha Trang  L M W
      - GP Đà Nẵng  L M W
      - GP Ban Mê Thuột  L M W
Tổng Giáo Phận Hà Nội  L M W
      - GP Hải Pḥng  L M W
      - GP Vinh  L M W
      - GP Bùi Chu  L M W
      - GP Bắc Ninh  L M W
      - GP Hưng Hóa  L M W
      - GP Phát Diệm  L M W
      - GP Lạng Sơn  L M W
      - GP Thanh Hóa  L M W
      - GP Thái B́nh  L M W

Liên Kết

* Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
* VietCatholic

* Bài đọc - Phúc Âm
- Enghlish - Audio
- Vietnamese
- Japannese

* Nghi thức Bí Tích

 

Index

Tháng 5-2018         Tháng 6-2018

Tháng 3-2018         Tháng 4-2018

Tháng 1-2018         Tháng 2-2018

Tháng 1-2017         Tháng 2-2017

     Tháng 3-2017         Tháng 4-2017    

     Tháng 5-2017         Tháng 6-2017    

 Tháng 7-2017     Tháng 8-2017  

Tháng 9-2017     Tháng 10-2017

Tháng 11-2017     Tháng 12-2017

Tháng 1-2016          Tháng 2-2016

Tháng 3-2016         Tháng 4-2016

Tháng 5-2016         Tháng 6-2016

Tháng 7-2016         Tháng 8-2016

Tháng 9-2016         Tháng 10 -2016

Tháng 11-2016       Tháng 12 -2016

Tháng 8-2015         Tháng 9-2015 

Tháng 10-2015         Tháng 11-2015

Tháng 12-2015

     

 

 

 

 

Tin Tức Sinh Hoạt

Tháng 7/2018

* Giáo Họ Ngọc Liễn - Gx Mỹ Đ́nh - GP Thái B́nh mừng lễ Thánh Gioakim và Anna

* Thánh lễ Ban Bí tích Thêm sức và làm phép lễ đài Chúa Kitô Vua tại Giáo xứ Đan Chàng - GP Thái B́nh
* Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức và Bí tích Thánh Thể tại Gx Thanh Minh - GP Thái B́nh
* 153 bạn trẻ liên xứ Giáo hạt Nam Tiền Hải lănh nhận Bí tích Thêm sức tại Giáo xứ Trung Đồng - GP Thái B́nh

* Gx Văn Giáo - Gp Bùi Chu : Niềm vui ba trong một

* Lược sử Gx Đa Lộc - GP Quy Nhơn
* Lược sử Giáo xứ Trà Kê - GP Quy Nhơn

* Đón Mừng LM tân quản xứ : Gx Đức Phú - Gx Khiềt Tâm - Gx Antôn - GP Phan Thiết

* Gx Xuân Bắc - GP Xuân Lộc cung nghinh Mẹ Fatima Thánh Du

* Lễ sinh nhật 200 năm Đức cha Thánh An Giáo họ An Lộc - Gx Quần Phươnhg - GP Bùi Chu

* Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân Kinh lư Mục vụ và Ban Bí tích Thêm Sức tại Gx Kẻ Sặt - GP Xuân Lộc
* Thánh Lễ Thêm Sức tại Gx Bùi Chu - Gx B́nh Minh - GP Xuân Lộc

* Thánh lễ Ban Bí tích Thêm sức tại Giáo xứ Văn Lăng - GP Thái B́nh

* Gx Bắc Minh - Gx Nghĩa Yên - GP Xuân Lộc cung nghinh Mẹ Fatima Thánh Du
* Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo kinh lư mục vụ và Ban Bí tích Thêm Sức tại Gx Suối Cát - GP Xuân Lộc

* Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức tại Gx Văn Hải - GP Xuân Lộc
* Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo Kinh Lư Mục Vụ Gx Martino - GP Xuân Lộc
* Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân Kinh Lư Mục Vụ và Ban Bí tích Thêm Sức tại Gx Hồng Ân - GP Xuân Lộc
* Thánh Lễ ban Bí Tích Thêm Sức tại Giáo Xứ Thiên An - GP Xuân Lộc

* Lược sử Giáo họ Vĩnh Thái - Gx Minh Châu - GP Long Xuyên

* H́nh ảnh Giới trẻ giáo xứ Thánh Antôn - GP Hải Pḥng đón Thánh giá
* Thánh lễ làm phép nhà xứ và kính thánh Phêrô quan thầy Gx Đông Tân - GP Hải Pḥng
* Giáo họ Lương Quán - Gx Tràng Quan - GP Hải Pḥng  hân hoan mừng lễ Quan thầy
* Giáo xứ Nam Am: Thánh lễ ban bí tích Thêm sức

* Giáo xứ Dục Đức - Giáo xứ Lạc B́nh - Giáo xứ Phúc Lai - Giáo xứ Tŕ Chính - Giáo xứ Phúc Hải - GP Phát Diệm hân hoan đón Mục Tử giáo phận

* Đức Giám mục kinh lư Giáo xứ Đồng Tre - GP Quy Nhơn
* Lược sử Giáo xứ Đồng Tre - GP Quy Nhơn

* Video clip về Lịch sử Giáo phận Qui Nhơn

* Khánh thành Nhà Mục vụ Giáo họ Phong Lôi - GP Thái B́nh

* Gx Tân Lư - GP Bùi Chu: 52 thiếu nhi rước lễ bao đồng
* Cao điểm tuần chầu giáo xứ Phú Linh - GP Vinh

Ư kiến, thông tin h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@yahoo.com