www          Giáo xứ Giáo họ Việt Nam

 

 

 

 

Tư Liệu

L : Danh sách  M : Bản đồ  W : Website

Giáo xứ Giáo họ VN    
     
Tổng Giáo Phận Sài G̣n  L M W
      - GP Vĩnh Long  L M W
      - GP Mỹ Tho  L M W
      - GP Cần Thơ  L M W
      - GP Đà Lạt  L M W
      - GP Long Xuyên  L M W
      - GP Phú Cường  L M W
      - GP Xuân Lộc  L M W
      - GP Phan Thiết  L M W
      - GP Bà Rịa  L M W
Tổng Giáo Phận Huế  L M W
      - GP Quy Nhơn  L M W
      - GP Kon Tum  L M W
      - GP Nha Trang  L M W
      - GP Đà Nẵng  L M W
      - GP Ban Mê Thuột  L M W
Tổng Giáo Phận Hà Nội  L M W
      - GP Hải Pḥng  L M W
      - GP Vinh  L M W
      - GP Bùi Chu  L M W
      - GP Bắc Ninh  L M W
      - GP Hưng Hóa  L M W
      - GP Phát Diệm  L M W
      - GP Lạng Sơn  L M W
      - GP Thanh Hóa  L M W
      - GP Thái B́nh  L M W

Liên Kết

* Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
* VietCatholic

* Bài đọc - Phúc Âm
- Enghlish - Audio
- Vietnamese
- Japannese

* Nghi thức Bí Tích

 

Index

Tháng 1-2016          Tháng 2-2016

Tháng 3-2016         Tháng 4-2016

Tháng 5-2016         Tháng 6-2016

Tháng 7-2016         Tháng 8-2016

Tháng 9-2016         Tháng 10 -2016

Tháng 8-2015         Tháng 9-2015 

Tháng 10-2015         Tháng 11-2015

Tháng 12-2015

     

 

 

 

 

Tin Tức Sinh Hoạt

Tháng 9/2016

* Thánh lễ Ban Bí Thích Thêm Sức và làm phép nhà mục vụ Giáo xứ Đa Phạn - GP Thanh Hóa
* Gx Xuy Xá - TGP Hà Nội mừng lễ thánh quan thầy và 48 em nhận lănh bí tích Thêm Sức
* Liên hội Kèn Trống Chiêng giáo hạt Thanh Oai mừng lễ thánh Quan thày tại Gx Đại Ơn - TGP Hà Nội
* Thánh Lễ Tạ Ơn Và Công Bố Thành Lập Giáo Xứ Điện Biên - GP Hưng Hóa
* Giáo xứ Đại Điền - GP Xuân Lộc đón cha Tân Chánh Xứ
* Giáo họ Sa Nam - Gx Phú Thọ - GP Bùi Chu  khai mạc tuần chầu - Kỷ niệm 150 năm lập ấp, 130 năm lập họ
* Gx Làng Nam - Giáo phận Vinh Khánh thành trường giáo lư
* Lễ đặt viên đá xây thánh đường Gx Tân Bồi - GP Bùi Chu
* Gx Phú Ninh - GP Bùi Chu : Niềm vui ba trong một
* H́nh ảnh Đức Cha Phêrô ban bí tích Thêm Sức tại Gx Chợ Bưng - GP Mỹ Tho
* Video Giáo xứ Nam Lạng: Khánh Thành Tháp Chuông Và Làm Phép Bộ Chuông Mới 
* Bí tích Thêm sức tại Gx Hưng Phú - TGP Sài G̣n
* Mừng Kính Thánh Matthêu - Bổn mạng Giáo Họ Đạ Nha - Gx Đạ Tẻh - GP Đà Lạt
* * Thánh Lễ Mừng Trung Thu : Gx Thái Thiện - Gx Bùi Hiệp - GP Xuân Lộc
* Thánh Lễ Mừng Trung Thu Gíao Xứ Ḥa Nam - Giáo xứ Diom - Gh Biệt lập Tân Văn - Giáo Xứ Thạnh Mỹ (M'Lon) -  GP Đà lạt
* Thánh lễ mừng quan thầy và ban bí tích Thêm sức cho 66 em thiếu nhi tại Gx Tiên Thôn - GP Thanh Hóa
* Các Giáo xứ GP Mỹ Tho Vui Tết Trung Thu : Gx Cái Thia  -  Gx Mỹ Trung
* Các Giáo xứ GP Cần Thơ Vui Tết Trung Thu : Gx Thới Lai - Gx Quản Long - Gx Huyện Sử - Gx Đại Tâm  -  Gh Cây Bốm -
* Giáo xứ G̣ Mu - TGP Hà Nội chầu Thánh Thể Chúa thay mặt Giáo phận
* Thánh lễ Nhậm chức Chánh sở Nhà thờ Chính Ṭa Đức Bà Sài G̣n
* Thánh lễ nhậm chức tân chánh xứ Giáo xứ Gia Định
* Thánh Lễ Thành Lập và đón cha xứ tiên khởi Giáo xứ Gia Vinh - GP Xuân Lộc
* Thánh lễ Bổn mạng và đặt viên đá góc xây dựng nhà thờ Giáo họ Yên Duệ - Gx Cầu Rầm - TGP Hà Nội
* Thánh Lễ Tạ Ơn Khánh Thành Nhà Giáo Lư Giáo Xứ Trại Sơn - GP Hưng Hóa
* Giáo Xứ Xuân Ái - GP Hưung Hóa Ra Mắt Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và Mừng Tết Trung Thu
* Giới thiệu Gx Minh Châu - GP Long Xuyên
* Video Giáo họ Kính Danh Giáo Xứ Đồng Quan qua Flycam
* Thánh lễ bế mạc tuần chầu lượt và Ban bí tích Thêm Sức tại Gx Liên Hải - GP Thanh Hóa
* Thánh lễ tạ Ơn thành lập Giáo xứ Xuân Tôn - GP Xuân Lộc
* Giáo xứ Chà Rang - GP Xuân Lộc đón cha Chánh xứ Tiên Khởi
* Lễ Bổn mạng và khánh thành tháp chuông mới Giáo họ Trung Phu - Gx Ngọc Long - GP Vinh
* Thánh lễ Hành hương Năm Thánh và Truyền chức linh mục tại giáo xứ Tam Tổng - GP Thanh Hóa
* Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - GP Xuân Lộc đón Cha Tân Chánh Xứ
* Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức tại Gx Tân An - GP Mỹ Tho
* Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức tại Gx Thiết Tranh - Gx Thủy Giang - GP Hải Pḥng
* Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức tại Giáo Xứ Lạc Lâm - GP Đà Lạt
* Thánh lễ bế mạc tuần chầu lượt và ban bí tích Thêm Sức tại Gx Cổ Định - GP Thanh Hóa
* Thánh Lễ ban Bí Tích Thêm Sức tại Gx Hữu Lễ - Gx Liên Nghĩa - GP Thanh Hóa
* Thánh lễ cung hiến nhà thờ giáo họ Đại Lợi - Gx Kẻ Rứa - GP Thanh Hóa
* Thánh lễ làm phép tượng đài và kỷ niệm hôn phối của Gx Đa Nam - GP Thanh Hóa
* Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức tại Giáo Xứ Đông B́nh - Giáo xứ Lăo Phú - GP Hải Pḥng
* 124 em được lănh nhận bí tích Ḥa Giải và rước Chúa lần đầu tại Gx Trung Đồng - TGP Hà Nội
* Gx Thân Thượng - GP Thái B́nh chầu Thánh Thể thay giáo phận
* Giáo Xứ Vĩnh Hóa - GP Hưng Hóa Khởi Công Xây Dựng Nhà Mục Vụ
* Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức tại Giáo Xứ Vĩnh Lộc - GP Hưng Hóa
* Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức của giáo xứ Kim Cương - Giáo xứ Nghĩa Thành - GP Vinh
* Cao điểm Tuần chầu lượt Gx. Văn Thành - Nghệ An - GP Vinh
* Thánh lễ cung hiến nhà thờ Giáo họ Quan Nhân - GP Thanh Hóa
* Thánh lễ công bố thành lập giáo xứ Vạn Thành - GP Thanh Hóa
* Thánh lễ phong chức linh mục tại nhà thờ Chánh ṭa GP Bùi Chu
* ĐGM Giáo Phận viếng thăm mục vụ Giáo Xứ Vườn Ngô - GP Xuân Lộc
* Giáo xứ An Lộc - Giáo xứ Truyền Tin - GP Xuân Lộc đón cha Tân Chánh xứ
* H́nh ảnh Giáo xứ Thủy Trạm - GP Hưng Hóa  68 em được Xưng Tội – Rước Lễ Lần Đầu
* Gx. Đăng Cao - GP Vinh  Khai mạc Tuần đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể
* Video nhà thờ Giáo xứ Quần Cống - GP Bùi Chu  từ Flycam

Ư kiến, thông tin h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@yahoo.com