www          Giáo xứ Giáo họ Việt Nam

 

 

 

 

Tư Liệu

L : Danh sách  M : Bản đồ  W : Website

Giáo xứ Giáo họ VN    
     
Tổng Giáo Phận Sài G̣n  L M W
      - GP Vĩnh Long  L M W
      - GP Mỹ Tho  L M W
      - GP Cần Thơ  L M W
      - GP Đà Lạt  L M W
      - GP Long Xuyên  L M W
      - GP Phú Cường  L M W
      - GP Xuân Lộc  L M W
      - GP Phan Thiết  L M W
      - GP Bà Rịa  L M W
Tổng Giáo Phận Huế  L M W
      - GP Quy Nhơn  L M W
      - GP Kon Tum  L M W
      - GP Nha Trang  L M W
      - GP Đà Nẵng  L M W
      - GP Ban Mê Thuột  L M W
Tổng Giáo Phận Hà Nội  L M W
      - GP Hải Pḥng  L M W
      - GP Vinh  L M W
      - GP Bùi Chu  L M W
      - GP Bắc Ninh  L M W
      - GP Hưng Hóa  L M W
      - GP Phát Diệm  L M W
      - GP Lạng Sơn  L M W
      - GP Thanh Hóa  L M W
      - GP Thái B́nh  L M W

Liên Kết

* Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
* VietCatholic

* Bài đọc - Phúc Âm
- Enghlish - Audio
- Vietnamese
- Japannese

* Nghi thức Bí Tích

 

Index

Tháng 1-2016          Tháng 2-2016

Tháng 3-2016         Tháng 4-2016

Tháng 5-2016         Tháng 6-2016

Tháng 7-2016         Tháng 8-2016

Tháng 9-2016         Tháng 10 -2016

Tháng 8-2015         Tháng 9-2015 

Tháng 10-2015         Tháng 11-2015

Tháng 12-2015

      

 

 

 

 

Tin Tức Sinh Hoạt

Tháng 10/2016

* Gx An Hải - GP Hải Pḥng Mừng Hồng ân 10 năm thành lập
* Giáo Xứ Đại Phác - Giáo xứ Đồn Vàng -  GP Hưng Hóa Rước Và Đồng Diễn Dâng Hoa Bế Mạc Tháng Mân Côi
* H́nh ảnh Gx Ba Giồng - GP Mỹ Tho Bế mạc tháng Mân Côi
* Gx Ḥa Hưng - GP Mỹ Tho Khánh thành tượng Đài Đức Mẹ
* Giáo xứ Bằng Phú - GP Thanh Hóa dâng hoa rước kiệu bế mạc tháng Mân Côi
* Giáo Họ Làng Chẹo - Gx An Thịnh - GP Hưng Hóa Mừng Lễ Thánh Simon Quan Thầy
* Tuần Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể tại Giáo xứ Vĩnh Phúc - GP Thái B́nh
* Caritas Giáo hạt Quỹ Nhất mừng Quan thầy tại nhà thờ Gx Ân Phú - GP Bùi Chu
* Đức Cha Phêrô cử hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại Gx Danh Giáo - Gx Hải Linh - Gx Quỳnh Lang - GP Thái B́nh
* Thánh lễ tạ ơn – Cắt băng khánh thành và làm phép Nhà Chung Giáo xứ Vinh Sơn - GP Thái B́nh
* Giáo xứ Truyền Tin - GP Thái B́nh  tuần chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận
* Thánh lễ đặt viên đá góc xây dựng nhà thờ Gh. Hà Bồng - GP Vinh
* Giáo xứ La Nham - GP Vinh Khánh thành nhà xứ và tượng đài Đức Mẹ
* Người mục tử Trường Sơn - bút kư của LM Simon Phan Văn B́nh - GP Kontum
* ĐGM Phaolô viếng thăm, làm phép trường giáo lư Gx Hội Yên - GP Vinh
* Giáo họ Hữu Lệ Mừng lễ Bổn mạng
* Thánh lễ tạ ơn khánh thành và làm phép nhà thờ Giáo họ Phúc Thành - Gx Phúc Lộc - GP Vinh
* Video Flycam giáo họ Văn Quán - TGP Hà Nội
* Ngày hành hương và hội hoa kính Đức Mẹ Mân Côi tại nhà thờ Chính Ṭa - GP Thanh Hóa
* Thánh lễ  Cung hiến nhà thờ Giáo xứ Nam Dư - TGP Hà Nội
* Lược sử GĐPTTTCG Gx Bà Điểm - Gx Bạch Đằng TGP Sàig̣n
* Thánh lễ tạ ơn khánh thành và làm phép nhà thờ Giáo họ Phúc Thành - Gx Phúc Lộc - GP Vinh
* Giáo họ Hữu Lệ - Gx Lạc Sơn - GP Vinh Mừng lễ Bổn mạng trong ngôi nhà nguyện dựng tạm đầu tiên
* Gx Bảo Nham - Gx Tân Yên - GP Vinh Khai mạc Tuần Chầu
* Giáo họ Đập Đá trong niềm vui khánh thành nhà thờ mới
* Giáo Họ Vân Sa - Gx Phú Nghĩa - GP Hưng Hóa Chầu Ḿnh Thánh Thay Mặt Giáo Phận
* Giáo họ Cổ Liêu - TGP Hà Nội  kỉ niệm bách chu niên ngôi thánh đường
* Giáo xứ Mộc Đức - Giáo xứ Lạc Hồng - GP Bùi Chu  đón Cha xứ Tiên khởi
* Gx Đồng Tâm - GP Vinh khai mạc Tuần chầu lượt và ban Bí tích Thêm Sức
* Lễ Đặt viên đá góc xây dựng nhà thờ Giáo họ Yên Phúc- Gx Lăng Điền - GP Vinh
* Giáo xứ Ngọc Lâm - GP Bùi Chu đón vị mục tử mới

* Video Những bài giảng Đức Mẹ Mân Côi

* Video Giáo xứ Hóa Lộc - GP Phát Diệm dâng hoa kính Đức Mẹ Mân Côi
* Video Thánh lễ Mừng kính Đức Mẹ Mân Côi tại Gx Chí Ḥa
* Video Thánh Lễ Đức Mẹ Mân Côi -Linh Địa Tà Pao
* Video Toàn Cảnh Giáo Xứ Tiêu Động Thượng - TGP Hà Nội
* Gh Lạc Nội - Gx Thuận Thành - GP Bùi Chu đặt viên đá xây thánh đường
* Giáo họ Thanh Thủy - Gx Lộc Thủy - GP Vinh Khánh thành Đền thánh Antôn
* Thánh lễ Cao điểm tuần Chầu lượt giáo xứ Phi Lộc - GP Vinh
* Tuần chầu lượt giáo xứ Khe Sắn - GP Vinh
* Video Thánh đường giáo xứ Rú Đất  - GP Vinh
* Thánh lễ tạ ơn và làm phép nhà Mục Vụ Giáo xứ Kẻ Láng - GP Thanh Hóa
* Giáo xứ Hồng Quang - GP Bùi Chu đón cha xứ mới
* Thánh lễ đón cha phó tiên khởi Gx Tân Lư - GP Bùi Chu
* Gx An Bài - GP Bùi Chu Mừng Quan Thầy Đức Mẹ Mân Côi
* Bốn niềm vui trong một ngày đại lễ của Giáo xứ Hoài Yên - GP Thanh Hóa
* Thánh lễ mừng Bổn mạng và giới thiệu cha tân quản xứ Gx Tân Đạo - GP Thanh Hóa
* Thánh lễ mừng Bổng Mạng và Thêm sức tại Giáo xứ Hải Lập - GP Thanh Hóa
* Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo xứ Lam Sơn - TGP Sài G̣n Tuyên hứa và Ra mắt
* Giáo xứ Trung Châu - GP Thái B́nh hân hoan mừng lễ Quan Thầy Đức Mẹ Mân Côi
* Gx Ba Giồng - GP Mỹ Tho : Khai mạc Tháng Mân Côi
* H́nh ảnh Gx Kinh Lư - GP Cần Thơ Mừng Lễ Đức Mân Côi - Làm phép Tượng và Đài Đức Mẹ
* Gx Trung Lao - GP Bùi Chu mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi
* Gx Minh Đường - GP Bùi Chu  khai mạc tuần chầu
* Hội Mân Côi giáo hạt Băc Ninh hành hương, mừng Bảo Trợ tại Đền Thánh Mẫu Gx Từ Phong - GP Bắc Ninh
* Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Bổn mạng Gp Bắc Ninh tại Đền Thánh Tâm Bắc Giang
* Thánh Lễ Mừng Ngân Khánh Thành lập và Ban Bí Tích Thêm Sức tại Gx Thạch An - GP Xuân Lộc
* Giáo Xứ Tân Hà - GP Đà Lạt Mừng Kính Lễ Đức Mẹ Mân Côi Bổn Mạng Giáo Xứ
* Thánh Lễ Thêm Sức và Mừng Quan Thầy Giáo xứ Đại Lộ - GP Xuân Lộc
* Tuần chầu lượt giáo xứ Trà Vi - GP Thái B́nh
* Giáo xứ Thánh Giuse Thợ - TGP Sàig̣n Lớn lên trong Chúa Thánh Thần
* Thánh Lễ Công Bố Thành Lập Giáo Xứ Thịnh An - GP Xuân Lộc

 

Xem tiếp [Tin tức Sinh hoạt tháng 9/2016) ]

Ư kiến, thông tin h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@yahoo.com