www          Giáo xứ Giáo họ Việt Nam

 

 

 

 

Tư Liệu

L : Danh sách  M : Bản đồ  W : Website

Giáo xứ Giáo họ VN    
     
Tổng Giáo Phận Sài G̣n  L M W
      - GP Vĩnh Long  L M W
      - GP Mỹ Tho  L M W
      - GP Cần Thơ  L M W
      - GP Đà Lạt  L M W
      - GP Long Xuyên  L M W
      - GP Phú Cường  L M W
      - GP Xuân Lộc  L M W
      - GP Phan Thiết  L M W
      - GP Bà Rịa  L M W
Tổng Giáo Phận Huế  L M W
      - GP Quy Nhơn  L M W
      - GP Kon Tum  L M W
      - GP Nha Trang  L M W
      - GP Đà Nẵng  L M W
      - GP Ban Mê Thuột  L M W
Tổng Giáo Phận Hà Nội  L M W
      - GP Hải Pḥng  L M W
      - GP Vinh  L M W
      - GP Bùi Chu  L M W
      - GP Bắc Ninh  L M W
      - GP Hưng Hóa  L M W
      - GP Phát Diệm  L M W
      - GP Lạng Sơn  L M W
      - GP Thanh Hóa  L M W
      - GP Thái B́nh  L M W

Liên Kết

* Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
* VietCatholic

* Bài đọc - Phúc Âm
- Enghlish - Audio
- Vietnamese
- Japannese

* Nghi thức Bí Tích

 

Index

Tháng 3-2017

Tháng 1-2017         Tháng 2-2017

     Tháng 3-2017         Tháng 4-2017    

     Tháng 5-2017         Tháng 6-2017    

 Tháng 7-2017     Tháng 8-2017  

Tháng 9-2017     Tháng 10-2017

Tháng 1-2016          Tháng 2-2016

Tháng 3-2016         Tháng 4-2016

Tháng 5-2016         Tháng 6-2016

Tháng 7-2016         Tháng 8-2016

Tháng 9-2016         Tháng 10 -2016

Tháng 11-2016       Tháng 12 -2016

Tháng 8-2015         Tháng 9-2015 

Tháng 10-2015         Tháng 11-2015

Tháng 12-2015

     

 

 

 

 

Tin Tức Sinh Hoạt

Tháng 10/2017

* Giáo xứ Phúc Địa - GP Thanh Hóa tổng kết tháng Mân Côi kính Đức Mẹ
* Giáo xứ Thường Xuân - Giáo xứ Toàn Tân - GP Thanh Hóa  khai mạc tuần chầu lượt

* Gx Cồn Nâm Gx Giáp Tam - GP Vinh rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ

* Nghi Lễ Nhậm Chức Tân Quản xứ Gx Quy Lai - Gx Đốc Sơ - TGP  Huế

* Tuần chầu lượt Giáo xứ B́nh Thuận - GP Vinh
* 66 Em lănh nhận Bí tích thêm sức tại Giáo họ Yên Lạc - Gx Đại Yên - GP Vinh
* Lễ Khánh thành nhà thờ giáo họ Xuân Sơn - Gx Xuân Mỹ - GP Vinh

* Lược sử Giáo xứ Thánh Phaolô 3 - TGP Sàig̣n

* Thánh lễ Cung hiến nhà thờ giáo xứ Bút Sơn - TGP Hà Nội
* Lễ Khánh thành nhà thờ giáo Họ Hà Khẩu - Gx Ḥn Gai - GP Hải Pḥng
* Đức cha giáo phận thăm mục vụ Giáo xứ Hải Dương - GP Hải Pḥng
* Thánh lễ ban bí tích Thêm sức tại Gx Đại Lộ - GP Hải Pḥng
* Giáo họ Tiên Lăng - GP Hải Pḥng với những nét đặc biệt - Lễ Làm phép nhà thờ mới
* Thánh lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ Gx Trà Cổ - GP Hải Pḥng

* Đón Linh mục Tân Chánh xứ tại GP Bùi Chu : Gx Triệu Thông Gx Giáp Phú - Gx Trung Thành - Gx Lạc Thiện - Gx An Đạo - Gx Vinh Phú - Gx Phú Nhai - Gx Phú Thọ

* Giới thiệu Nhà thờ Giáo xứ Kim Sơn - GP Vinh
* Giới thiệu Nhà thờ Giáo xứ Giồng Lớn - GP Vĩnh Long
* Kỷ niệm 60 năm xây dựng Nhà Thờ và khánh thành Nhà Xứ Giáo xứ Vang Quới - GP Vĩnh Long
* Lược sử h́nh thành Giáo Xứ B’Đơr - GP Đà Lạt

* Thánh lễ tạ ơn khánh thành nhà thờ Gx. Phú An - GP Bùi Chu

* Thánh Lễ Tạ Ơn Và Nghi Thức Cắt Băng Khánh Thành Nhà Mục Vụ Giáo Xứ Russeykeo - GP Xuân Lộc

* Giáo Xứ Tân Thanh - GP Đà Lạt Rước Kiệu-Cung Nghinh Và Dâng Hoa Kính Đức Mẹ
* Giáo Xứ Thánh Tâm - GP Đà Lạt Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ Hiện Ra

* Giới thiệu Gx Lại Yên - TGP Hà Nội

* Giáo Xứ Cẩm Lệ - GP Đà Nẵng Mừng 60 Năm Thành Lập
* Lễ Khánh thành và làm phép nhà thờ giáo họ Ḥa Trần - Gx Bút Đông - TGP Hà Nội
* Thánh Lễ Tạ Ơn Của Tân Linh Mục Phêrô Nguyễn Trường Giang tại Gx Thủy Trạm - GP Hưng Hóa
* Thánh Lễ Tạ Ơn Của Tân Linh Mục Gioan Baotixita Kiều Văn Phú tại Gx Cần Kiệm - GP Hưng Hóa
* Giới Hiền Mẫu Giáo Xứ An Thịnh - GP Hưng Hóa Tĩnh Tâm Và Mừng Lễ Quan Thầy Đức Mẹ Mân Côi

* Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng thánh đường giáo xứ Lô 6-GP Phú Cường

* Gx Thiên Phước - GP Mỹ Tho Rước Kiệu Đức Mẹ Tháng Mân Côi 2017

* Lược sử Giáo xứ Ao Kho - GP Cần Thơ
* Lược sử Giáo họ Thiện Giáo -  Gx Đạt Giáo - GP Thanh Hóa

* H́nh ảnh Lễ Khánh thành nhà thờ Gđ Thánh Phaolô - Gx Rạch Cầu - GP Mỹ Tho
* Lễ Khánh thành nhà thờ giáo họ An Phong - Gx Nam Định - TGP Hà Nội
* Thánh lễ mừng kính Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu tại Gx Hải Lập - Gp Thanh Hóa
* Lễ Khánh thành và Cung hiến nhà thờ Gx Kim Bảng - TGP Hà Nội
* Giáo Xứ Thủy Trạm - GP Hưng Hóa Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Mân Côi
* Giáo Họ Minh Hạc - Gx Phi Đ́nh - GP Hưng Hóa Rước Kiệu Đức Mẹ Mân Côi Và Ngày Chầu Lượt
* Thánh lễ Thêm Sức và mừng Quan Thầy Gx Ba Đông - GP Xuân Lộc

Ư kiến, thông tin h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@yahoo.com