www          Giáo xứ Giáo họ Việt Nam

 

 

 

 

Tư Liệu

L : Danh sách  M : Bản đồ  W : Website

Giáo xứ Giáo họ VN    
     
Tổng Giáo Phận Sài G̣n  L M W
      - GP Vĩnh Long  L M W
      - GP Mỹ Tho  L M W
      - GP Cần Thơ  L M W
      - GP Đà Lạt  L M W
      - GP Long Xuyên  L M W
      - GP Phú Cường  L M W
      - GP Xuân Lộc  L M W
      - GP Phan Thiết  L M W
      - GP Bà Rịa  L M W
Tổng Giáo Phận Huế  L M W
      - GP Quy Nhơn  L M W
      - GP Kon Tum  L M W
      - GP Nha Trang  L M W
      - GP Đà Nẵng  L M W
      - GP Ban Mê Thuột  L M W
Tổng Giáo Phận Hà Nội  L M W
      - GP Hải Pḥng  L M W
      - GP Vinh  L M W
      - GP Bùi Chu  L M W
      - GP Bắc Ninh  L M W
      - GP Hưng Hóa  L M W
      - GP Phát Diệm  L M W
      - GP Lạng Sơn  L M W
      - GP Thanh Hóa  L M W
      - GP Thái B́nh  L M W

Liên Kết

* Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
* VietCatholic

* Bài đọc - Phúc Âm
- Enghlish - Audio
- Vietnamese
- Japannese

* Nghi thức Bí Tích

 

 

 

 

Tin Tức Sinh Hoạt

................. Tháng 12 .............

* Thánh Lễ Mừng Kỷ Niệm 10 năm thành lập và 3 năm cung hiến Thánh Đường Gx Suối Mơ - GP Đà Lạt
* Gx Cà Mau - GP Cần Thơ mừng 90 năm Thành lập & Cung hiến nhà thờ
* Giáo xứ Phong Cốc - GP Phú Cường, mừng 60 năm hồng ân
* Thánh lễ Tạ ơn – Bế mạc Năm Thánh mừng 60 năm thành lập Giáo xứ Cao Xá - GP Phú Cường
* Lễ Tạ Ơn Kim Khánh Giáo Xứ Tân Tạo GP Phan Thiết
* Giáo xứ Xuân Long - Mừng lễ Thánh gia và kỷ niệm Hôn Phối
* Giáo Họ Thọ Sở - Gx Thân Thượng Mừng 225 Năm Ngày Thành Lập
* Đón Giáng Sinh tại GP Đà Lạt : Gx Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Gx Ḥa Nam
* Đón Giáng Sinh tại GP Bà Rịa : Gx Lam Sơn - Gx Long Kiên - Gx Thủy Giang -
  Gx Tân Phước  -  Gx Ḥa Thuận  -  Gx Hải Xuân
* Đón Giáng Sinh tại GP Phú Cường : Gx B́nh Ḥa - Gx Bến Sắn - Gx Sơn LộcGx Búng
* Đón Giáng Sinh tại GP Bùi Chu : Gx Liên Thượng - Gx Ngọc Lâm -Gx Thánh Danh - Gx Ḥa Định 
* Lễ Đêm Giáng Sinh tại Nhà Thờ Chính Ṭa Hà Nội
* Lễ Giáng Sinh tại các giáo xứ GP Hải Pḥng : Gx Lạo Phú - Gx Tràng Quan - Gx Lương Khê - Gx Lăm Hà - Gx An Tân
* Đêm Giáng Sinh an lành tại Nhà Thờ Giáo xứ Chính Ṭa Thái B́nh
* Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh tại Giáo họ Tri Lai - Gx Nghĩa Chính - GP Thái B́nh
* Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh tại Giáo họ Cát Nội - Gx Cát Đàm - GP Thái B́nh

* Bầu khí Noel 2015 tại Giáo Phận Xuân Lộc
* Không khí chuẩn bị Noel 2015 tại các nhà thờ GP Bùi Chu
* Chuẩn bị Giáng sinh tại các giáo xứ ven biển GP Bùi Chu

Tuyển tập Năm Thánh Ḷng Thương Xót

* Khai Mạc Năm Thánh Thương Xót tại Giáo xứ Đền Thánh Bác Trạch - GP Thái B́nh
* Khai mạc Năm Thánh Ḷng Thương Xót tại nhà thờ Gx Bạc Liêu - Gx Băi Giá
* Khai Mạc Năm Thánh Thương Xót tại  Giáo xứ La Vang - GP Đà Lạt
* Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Ḷng Thương Xót tại Nhà Thờ Giáo xứ Hà Thạch - GP Hưng Hóa
* Mở cửa Thương Xót tại Đền Thánh Liễu Đề - GP Bùi Chu
* Giáo họ Bắc Tỉnh - Gx Phú Nhai bước vào Cửa Thương Xót

* Thánh lễ làm phép Bàn thờ và Nhà thờ Giáo họ Biệt Lập Bùi Đệ - GP Xuân Lộc
* Lễ Mừng Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Giáo Xứ Lộc Lâm - GP Xuân Lộc
* Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Gh Giá Rai - Gx Ninh Sơn - GP Cần Thơ
* Lễ Thượng Kèo Xây Dựng Nhà Thờ Gh Kim Thành - Gx Kim Phát
* Thánh lễ đặt Viên Đá trùng tu nhà thờ Giáo xứ Đức Lệ - GP Ban Mê Thuộc
* Thánh lễ Kỷ niệm cung hiến nhà thờ, khánh thành Trung tâm mục vụ Gx Hướng Đạo - GP Phát Diệm
* Gx. Nghĩa Yên - GP Vinh khai mạc Tuần Chầu lượt
* Giáo xứ Cao Xá - GP Thái B́nh chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh 2015
* Đón Cha xứ mới : Gx Thịnh Long, Gx Phú Hóa Giáo xứ Bách Tính, Giáo xứ Rạng Đông, Giáo xứ Phương Chính, Giáo xứ Liêu Ngạn - GP Bùi Chu
* Thánh lễ đặt viên đá góc xây dựng nhà thờ Giáo họ Vĩnh Sơn - Gx Dụ Thành - GP Vinh
* Thánh lễ Khánh thành và Cung hiến nhà thờ Gx Thánh Mẫu - GP Đà Lạt
* Thánh lễ tạ ơn - Cắt băng khánh thành Nhà chung Giáo xứ Hoàng Xá
* Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức và bí tích Thánh Thể tại Gx Bắc Đoàn - GP Phú Cường
* Cắt băng khánh thành nhà Mục vụ Giáo họ Đồng Vân - Gx Đồng Quan - GP Thái B́nh
* Giáo họ Đồng Nguyên - Gx Truyền Tin mừng lễ Quan thầy

* Đức LEOPOLDO GIRELLI thăm viếng mục vụ Giáo xứ Đồng Xoài, Giáo xứ Tân Lập Giáo xứ Tân Hưng (6/12/2015) - Video
* Video Thánh lễ Cung hiến nhà thờ Gx Bút Đông - TGP Hà Nội
* Giáo họ Văn Lâm - Gx Thanh Tân - GP Vinh Khánh thành và làm phép nhà thờ mới
* Giáo xứ Tam Ṭa mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyện Tội
* Lễ Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội Kỷ niệm 125 năm thành lập Giáo xứ Mậu Tài - TGP Huế
* Nghĩa Trang Giáo xứ Dốc Mơ - GP Xuân Lộc
* Chân Dung Mục Tử Gx Hiếu Liêm - GP Phú Cường

* Lễ Mừng Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Giáo Xứ Lộc Lâm - GP Xuân Lộc
* Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Gh Giá Rai - Gx Ninh Sơn - GP Cần Thơ
* Lễ Thượng Kèo Xây Dựng Nhà Thờ Gh Kim Thành - Gx Kim Phát
* Thánh lễ đặt Viên Đá trùng tu nhà thờ Giáo xứ Đức Lệ - GP Ban Mê Thuộc
* Thánh lễ Kỷ niệm cung hiến nhà thờ, khánh thành Trung tâm mục vụ Gx Hướng Đạo - GP Phát Diệm
* Gx. Nghĩa Yên - GP Vinh khai mạc Tuần Chầu lượt
* Giáo xứ Cao Xá - GP Thái B́nh chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh 2015
* Đón Cha xứ mới : Gx Thịnh Long, Gx Phú Hóa Giáo xứ Bách Tính, Giáo xứ Rạng Đông, Giáo xứ Phương Chính, Giáo xứ Liêu Ngạn - GP Bùi Chu
* Thánh lễ đặt viên đá góc xây dựng nhà thờ Giáo họ Vĩnh Sơn - Gx Dụ Thành - GP Vinh
* Thánh lễ Khánh thành và Cung hiến nhà thờ Gx Thánh Mẫu - GP Đà Lạt
* Thánh lễ tạ ơn - Cắt băng khánh thành Nhà chung Giáo xứ Hoàng Xá
* Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức và bí tích Thánh Thể tại Gx Bắc Đoàn - GP Phú Cường
* Cắt băng khánh thành nhà Mục vụ Giáo họ Đồng Vân - Gx Đồng Quan - GP Thái B́nh
* Giáo họ Đồng Nguyên - Gx Truyền Tin mừng lễ Quan thầy

* Đức LEOPOLDO GIRELLI thăm viếng mục vụ Giáo xứ Đồng Xoài, Giáo xứ Tân Lập Giáo xứ Tân Hưng (6/12/2015) - Video
* Video Thánh lễ Cung hiến nhà thờ Gx Bút Đông - TGP Hà Nội
* Giáo họ Văn Lâm - Gx Thanh Tân - GP Vinh Khánh thành và làm phép nhà thờ mới
* Giáo xứ Tam Ṭa mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyện Tội
* Lễ Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội Kỷ niệm 125 năm thành lập Giáo xứ Mậu Tài - TGP Huế
* Nghĩa Trang Giáo xứ Dốc Mơ - GP Xuân Lộc
* Chân Dung Mục Tử Gx Hiếu Liêm - GP Phú Cường

* Giáo phận Thái B́nh mừng Đại lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội tại nhà thờ Gx Chính Ṭa

* Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Hải Cường – GP Phát Diệm Hành tŕnh sa mạc đón Chúa Giáng Sinh
* Gx. Đông Tháp - GP Vinh Khánh thành & làm phép trường giáo lư
* Cắt băng khánh thành Nhà Mục Vụ Gx Thủ Chính - GP Thái B́nh
* Giáo họ Quỳnh Hoàng Gx Trang Quan - GP Hải Pḥng đang trỗi dậy - Kỷ niệm 10 năm tái thiết
* Thánh lễ Cung hiến nhà thờ giáo xứ Sơn Lộc - GP Phú Cựng
* Giáo họ Vũ An - Gx Kim Bào - GP Hải Pḥng hân hoan khánh thành nhà thờ mới
* Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Bổn Mạng Giáo xứ Thánh Mẫu - GP Đà Lạt
* Thánh Lễ Kỷ Niệm 15 Năm Cung Hiến Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Hà
* Gx. Bảo Nham - GP Vinh : Mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Bổn mạng & làm phép, đặt viên đá góc xây dựng nhà thờ mới
* Giáo xứ Tàmon - GP Phan Thiết  mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
* Giáo xứ Bắc Hải, mừng lễ bổn mạng : Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
* Giáo xứ Hà Nội: - TGP Sàig̣n Mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ Vô Nhiễm
* Giáo xứ Bắc Hà  mừng lễ bổn mạng : Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
* Giáo xứ Nghĩa Ḥa: - TGP SG 60 năm thành lập
* Giáo Xứ Hồng Liêm -  GP Phan Thiết Chầu Lượt Và Mừng Lễ Bổn Mạng
* Giáo Xứ Gia An -  GP Phan Thiết Ngày Chầu Lượt 

* Tập h́nh nhà thờ : Gx An Lạc - Gx Nam Thái - Gx An Tôn - Gx Chí Ḥa - Gx Sao Mai - Gx Chợ Đủi - Huyện Sĩ - Gx Khiết Tâm - Gx Mông Triệu - Gx Gia Định - Gx Hàng Xanh Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang - TGP Sài G̣n
* Tập h́nh nhà thờ Gx Phú Long - GP Phú Cường
* Tập h́nh nhà thờ Giáo xứ Vân Đỡa - Giáo xứ Tam Kỳ - Gx Chính Trạch - Gx Tam Ṭa - GP Đà Nẵmg
* Tập h́nh nhà thờ Thánh Phanxicô Xavier - Gx Ngọc Hồ - Gx Bến Ngự - Ḍng Thánh Tâm - Ḍng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm -  TGP Huế
* Tập h́nh Nghĩa trang Thiên Thần - Huế

* Giáo họ Đông Trại - Gx Tràn Quang mừng kính lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
* Giáo họ Thọ Lộc - Gx Nguyệt Lăng - GP Thái B́nh mừng lễ Quan thầy và cắt băng khánh thành linh đài Đức Mẹ Lavang
* Khánh thành trường giáo lư và bế mạc tuần chầu đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể tại Giáo xứ Kẻ Dừa - GP Vinh
* Thánh lễ tạ ơn – Khánh thành Nhà thờ Giáo họ An Khang - Gx Văn Lăng - GP Thái B́nh
* Giáo họ Luật Nội - Gx Đồng Quan - GP Thái B́nh mừng lễ Thánh Phanxicô Xaviê
* Giáo xứ Phú B́nh - TGP Sài G̣n Mừng Lễ Thánh Phanxicô Xaviê
* Giáo xứ Nhân Ḥa - TGP Sài G̣n Mừng lễ Thánh Phanxicô Xaviê
* Đoàn TNTT Giáo xứ Vĩnh Ḥa - TGP Sàig̣n Mừng lễ Thánh Phanxicô Xaviê
* Giáo họ Thanh Phong - Gx Bùi Ngoạn Mừng lễ thánh Nicolas, Bổn mạng
* Thánh Lễ nghi thức trao ban thừa tác viên tại Gx Phúc Lâm - GP Xuân Lộc
* Giáo xứ G̣ Mây: Mừng lễ bổn mạng giáo họ Phanxicô Xaviê
* Giới Trẻ Giáo hạt Gia Kiệm mừng lễ Quan Thầy Phanxicô Xaviê tại Gx B́nh Ḿnh - GP Xuân Lộc
* Giáo họ Đất Đỏ - Gx ồng Chương - GP Bắc Ninh mừng lễ bổn mạng thánh Phanxicô Xaviê
* Truyền thông Phú-Bùi mừng lễ Phanxicô Xaviê tại Gx Phú Nhai - GP Bùi Chu
* Giáo Họ Tân Long - Gx Tân Lỳ - GP Phan Thiết Mừng Lễ Thánh Phanxicô Xavie
* Đôi nét về xứ đạo tôi - Gx Sơn Lộc - GP Phú Cường
* Thánh lễ Tạ ơn 60 năm thành lập GP Cần Thơ
* Thánh lễ Tạ ơn và Khởi công xây dựng nhà thờ Gx Mộc Hóa - GP Mỹ Tho
* Thánh lễ tạ ơn – Cắt băng kháng thành tháp chuông Giáo họ Phú Long - Gx Sa Cát - GP Thái B́nh

..............

Index

Tháng 8-2015         Tháng 9-2015         Tháng 10-2015

Tháng 11-2015

Ư kiến, thông tin h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@yahoo.com