Gio phận Xun Lộc

Danh sch Gio Xứ Gio Họ Gio phận Xun Lộc


Danh sch Linh Mục


 


Ta Gim Mục


 


Bản đồ vị trwww      Gio xứ Gio họ Việt Nam   Website GP Xun Lộc

 

Gio Hạt

Gio xứ & Gio họ

Địa chỉ Bổn mạng Tel
           
    To Gim Mục  70 Hng Vương, Thị X Long Khnh, Tỉnh ồng Nai    
           
    Chnh Ta Xun Lộc 144 Hng Vương,  Xun Lộc, H. Long Khnh, ồng Nai    
           
  Hạt An Bnh Bu Hm  X Bu Hm 1, Trảng Bom, ồng Nai    
    Dầu Giy Ấp Phan Bội Chu, x Bu Hm 2, Thống nhất, ồng Nai Thnh Tm Cha Gisu  
Hưng Lộc X Hưng Lộc, Hưng Lộc, Thống Nhất, ồng Nai Tri Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria
Lộc Ha Ấp Lộc Ha, x Ty Ha, Trảng Bom, ồng Nai Đức Mẹ Hồn Xc Ln Trời
    Mn Ci Ấp Hưng Pht, x Hưng Thịnh, Trảng Bom, ồng Nai Đức Mẹ Mn Ci  
Minh Ha Ấp 1, x lộ 25, Thống Nhất, ồng Nai Thnh Giuse Thợ
    Minh Tn ấp 5 x lộ 25, huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai Maria Mẹ Thin Cha  
    Quảng Tm ấp Quảng Đ, x Đng Ha, rảng Bom, Đồng Nai. Tri Tim V Nhiễm Đức Mẹ.  
    Tm An Ấp An Bnh, x Trung Ha, Trảng Bom, ồng Nai Thnh Giuse Thợ  
Tm Ha Ấp Ha Bnh, x ng Ha, Trảng Bom, ồng Nai Cc Thnh Tử Đạo Việt Nam
    Thanh Bnh  Ấp Hưng Long, x Hưng Thịnh, Trảng Bom, ồng Nai Thnh Giuse Thợ  
    Xun ức  X Bu Hm 2, Thống Nhất, ồng Nai Thnh Giuse (19.03)  
Xun Linh Ấp 94, x Xun Thạnh, Thống Nhất, ồng Nai Thnh Giuse Thợ
Xun Long X Xun Thạnh, Thống Nhất, ồng Nai Đức Mẹ V Nhiễm
     
Hạt Bin Ha An Bnh Ấp Nội Ha, x Bnh An, Dĩ An, Bnh Dương Thnh Giuse Lao Động
Bến Gỗ KP. Thi Ha, P. Long Bnh Tn, Bin Ha, ồng Nai Đức Mẹ V Nhiễm
Bin Ha 174 CMT 8, P. Quyết Thắng, Bin Ha, ồng Nai Thnh Phr & Phaolồ
Bnh Hải 248/25 Quốc lộ 1, P. Tn Tiến, Bin Ha, ồng Nai Thnh Giuse Thợ (01.05) 
Dĩ An Ấp Bnh Minh, Ttr. Dĩ An, Dĩ An, Bnh Dương Thnh Tm Cha Gisu
    Đng Ha 34/8 Tn Quới, x ng Ha, Dĩ An, Bnh Dương Đức Mẹ Mn Ci  
Nghĩa Sơn Ấp Ngi Thắng, x Bnh An, Dĩ An, Bnh Dương Thnh Giuse Thợ (01.05)
Phc Hải KP. 3, P. Tn Phong, Bin Ha, ồng Nai Đức Mẹ Fatima
Tn Triều Ấp Vĩnh Hiệp, x Tn Bnh, Vĩnh Cửu, ồng Nai Gioan Baotixita (24.06)
Tn Vinh KP. Long iền, P. Long Bnh Tn, Bin Ha, ồng Nai Đức Mẹ Mn Ci
    Thi An Bi Trọng Nghĩa, Trảng Di, tp. Bin Ha Đồng Nai Thnh Martin  
Thi Hiệp 94/16 KP. 8, P. Tn Phong, Bin Ha, ồng Nai Đức Maria Mẹ Thin Cha (1/1)
Thuận Ha KP. 5, P. Tn Phong, Bin Ha, ồng Nai Đức Mẹ Mn Ci
   
Hạt Gia Kiệm Bạch Lm 56/3 Bạch Lm, x Gia Tn 2, Thống Nhất, ồng Nai Đức Mẹ V Nhiễm
Bnh Lộc X Xun Thiện, Thống Nhất, ồng Nai Đức Mẹ V Nhiễm
Bnh Minh Ấp Cy iệp, x Cy Go, Trảng Bom, ồng Nai Thnh Giuse Thợ (01.05)
Dốc Mơ 1/2A Dốc Mơ, x Gia Tn 1, Thống Nhất, ồng Nai Đức Mẹ V Nhiễm (08.12)
.       ng Ha 34/8 Tn Quới, x ng Ha, Dĩ An, Bnh Dương Đức Mẹ Mn Ci
ức Huy 17/4 Dốc Mơ, x Gia Tn 1, Thống Nhất, ồng Nai Đức Mẹ Ph Hộ
ức Long 39/1C ức Long, x Gia Tn 2, Thống Nhất, ồng Nai Thnh Giuse (19.03)
    Đức Mẹ Hằng Cứu Gip      
Đức Mẹ V Nhiễm Long Khnh, Tỉnh ồng Nai Đức Mẹ V Nhiễm (08.12)
    Đức Tm GHBL      
    Gia Pht      
Gia Tn Ấp 3, x Sng Trầu, Trảng Bom, ồng Nai Thnh Giuse (19.03)
Gia Yn Ấp Gia Yn, x Gia Tn 3, Thống Nhất, ồng Nai Thnh Giuse (19.03)
Hiển Linh (Cy Go) X Thanh Bnh, Trảng Bom, ồng Nai Lễ Cha Hiển Linh
Hưng Bnh Ấp L Lợi, x Quang Trung, Thống Nhất, ồng Nai Đức Mẹ Mn Ci
    Kim Pht      
Kim Thượng Ấp Ty Kim, x Gia Kiệm, Thống Nhất, ồng Nai Đức Mẹ V Nhiễm (08.12)
Lạc Sơn Ấp Lạc Sơn, Quang Trung, Thống Nhất, ồng Nai Thnh Vincent
Lợi H Ấp Lợi H, x Thanh Bnh, Trảng Bom, ồng Nai Thnh Phr & Phaol
Martino x Gia Kiệm, Thống Nhất, ồng Nai Thnh Martin
    Mẫu Tm 107/5-Ấp Gia Yn, Gia Tn 3, Thống Nhất, ĐN Tri Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ  
Ninh Pht Ấp L Lợi, x Quang Trung, Thống Nhất, ồng Nai Thnh Giuse (19.03)
Pht Hải Ấp Ty Nam, x Gia Kiệm, Thống Nhất, ồng Nai Đức Mẹ Truyền Tin (25.03)
    Pht Lộc -GHBL ấp Ty Nam, x Gia Kiệm, huyện Thống Nhất Thnh Phanxic Xavi  
Phc Nhạc Ấp Phc Nhạc 2, x Gia Tn 3, Thống Nhất, ồng Nai Mẹ Maria Hồn Xc Ln Trời
    GHBL Soklu      
Tn Yn Ấp Tn Yn, x Gia Tn 3, Thống Nhất, ồng Nai Đức Mẹ Hồn Xc Ln Trời
Thanh Sơn Ấp Thanh Sơn, x Quang Trung, Thống Nhất, ồng Nai Thnh Giuse (19.03)
Tn Nghĩa X Xun Thượng, Thống Nhất, ồng Nai Thnh Giuse (19.03)
V Dng Ấp V Dng 2, Thống Nhất, ồng Nai Tri Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ
   
Hạt Hố Nai Ba ng 144/5 KP.1, P.Hố Nai, Bin Ha, ồng Nai Đức Mẹ Mn Ci
Bắc Hải   KP. 8, P. Hố Nai, Bin Ha, ồng Nai Đức Mẹ V Nhiễm Nguyn Tội
    Gh Du Sinh    
        Gh Hội Am Hố Nai, Bin Ha, ồng Nai    
        Gh Vinh Sơn      
ại Lộ P. Tn Bin, Bin Ha, ồng Nai Đức Mẹ Mn Ci
Gia Cốc KP. 1, P. Hố Nai, Bin Ha, ồng Nai Đức Mẹ V Nhiễm (8/12).
H Nội 19/5 KP. 5, P. Tn Bin, Bin Ha, ồng Nai Thnh Giuse Bầu Cử (19/3)
       Gh H Pht      
Hải Dương 14/41 KP. 6, P. Hố Nai, Bin Ha, ồng Nai Thnh Micae
Ha Hiệp - Kẻ Sặt II KP. 4, P. Hố Nai, Bin Ha, ồng Nai Thnh Giuse Thợ (01.05)
Kẻ Sặt I KP. 3, P. Tn Bin, Bin Ha, ồng Nai Đức Mẹ Mn Ci
        Gh Ho X Phường Hố Nai 2, Tn Bin, Bin Ha, Đồng Nai    
        Gh Mai Trung   Thnh Gioan Baotixita  
Kim Bch KP. 2, P. Hố Nai, Bin Ha, ồng Nai Thnh Laurens (10.08)
Lộc Lm KP. 5, P. Hố Nai, BinHa, ồng Nai Đức Mẹ Hồn Xc Ln Trời
Mẫu Tm Hố Nai 1, Bin Ha, ồng Nai  
Nam Hải KP. 11, P. Hố Nai, Bin Ha, ồng Nai Lễ Cha Chin Lnh
Ph Tảo 32/28 KP. 6, P. Hố Nai, Bin Ha, ồng Nai Thnh Hirnim (30.09)
Phc Lm KP. 1, P. Tn Bin, Bin Ha, ồng Nai Thnh Giuse Thợ (01.05)
Ty Hải 3/23 KP. 4, P. Hố Nai, Bin Ha, ồng Nai Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng (31.05)
Thnh Tm 1/5 KP. 9, P. Tn Bin, Bin Ha, ồng Nai Thnh Tm Cha Gisu
Trung Nghĩa KP. 2, P. Tn Bin, Bin Ha, ồng Nai Đức Mẹ Dng Con
Xun Tr (Tr Cổ) 9/68 KP. 10, P. Hố Nai, Bin Ha, ồng Nai Đức Mẹ Mn Ci
   
ền Thnh Martin Tn Bin, Bin Ha, ồng Nai  
Đan Viện Thnh Mẫu Khiết Tm Phước L    
   
Hạt Ha Thanh ại An Ấp Thi Thanh, x Tn An, Vĩnh Cửu, ồng Nai Thnh Gia Thất
ng Vinh Ấp ng Hải 2, x Hố Nai 3, Trảng Bom, ồng Nai Đức Mẹ Mn Ci (02.10)
G Xoi Ấp Bnh Chnh, x Tn An, Vĩnh Cửu, ồng Nai Thnh Giuse (19.03)
Ha Bnh KP. 3, P. Tn Ha, Bin Ha, ồng Nai Đức Mẹ V Nhiễm (08.12)
Lai Ổn Ấp Lộ ức 2, x Hố Nai 3, Trảng Bom, ồng Nai Cha Kit Vua
Lộ ức KP. 4 v 5, P. Tn Ha, Bin Ha, ồng Nai Đức Mẹ Lộ Đức (11.02)
Ng X 183 Ng X, x Hố Nai 3, Trảng Bom, ồng Nai Đức Mẹ Mn Ci
Ngọc ồng KP. 8, P. Tn Ha, Bin Ha, ồng Nai

Đức Mẹ Mn Ci

Ngũ Phc Ấp Ngũ Phc, x Hố Nai 3, Trảng Bom, ồng Nai Tri Tim Đức Mẹ (12.06)
    Si Quất Trảng Bom, ồng Nai Thnh Đaminh (08.08)  
    Suối Sao   Thnh Giuse  
Tin Chu KP. 7, P. Tn Ha, Bin Ha, ồng Nai Đức Mẹ Mn Ci (7/10)
Thanh Ha Ấp Thanh Ha, x Hố Nai 3, Trảng Bom, ồng Nai Thnh Giuse
Thi Ha Hố Nai 3, Trảng Bom, ồng Nai Thnh Giuse (19.03)
   
Hạt Long Thnh Bc i Ấp Phước Ha, x Long Phước, Long Thnh, ồng Nai Đức Mẹ Hồn Xc Ln Trời
Bnh Sơn X Bnh Sơn, Long Thnh, ồng Nai Cha Kit Vua Vũ Trụ (23.11)
Cẩm ường X Cẩm ường, Long Thnh, ồng Nai Đức Mẹ Hồn Xc Ln Trời
Hiền ức Ấp Hiền ức, x Phước Thi, Long Thnh, ồng Nai Đức Mẹ V Nhiễm Nguyn Tội
Hiền Ha Ấp Hiền Ha, x Phước Thi, Long Thnh, ồng Nai Thnh Giuse Thợ
Lin Kim Sơn K. Lin Kim Sơn, Ttr. Long Thnh, Long Thnh, ồng Nai Thnh Tm Cha Gisu
        Gh Mng Triệu      
Long ức Ấp Long ức 1, x Tam Phước, Long Thnh, ồng Nai Thnh Phr Tng Đồ
Long Phước Ấp 5, x Long Phước, Long Thnh, ồng Nai Thnh Martin
Long Thnh Ấp Phước Thuận, Ttr. Long Thnh, Long Thnh, ồng Nai Đức Mẹ Mn Ci (5/10)
    Minh Long X Bnh An , Huyện Long Thnh, ồng Nai Thnh Tm Cha Gisu  
Phước Bnh-Martin Ấp 7, x Phước Bnh, Long Thnh, ồng Nai Thnh Martin
Sỹ Phước ội 3, Long Thnh, ồng Nai Đức Gisu Kit Vua Vũ Trụ
Tn Cang Ấp Tn Cang, x Phước Tn, Long Thnh, ồng Nai Thnh Giuse Thợ
Tn Hiệp X Tn Hiệp, Long Thnh, ồng Nai Đức Mẹ V Nhiễm Nguyn Tội
Thi Lạc Ấp 4, x Long An, Long Thnh, ồng Nai Đức Mẹ Mn Ci
Thnh Linh x Bu Cạn, Long Thnh, ồng Nai Cha Thnh Thần Hiện Xuống
Thnh Phaol X Bu Cạn, Long Thnh, ồng Nai Thnh Phaol Tng Đồ trở lại
           
Thnh Đức X Suối Trầu, Long Thnh, ồng Nai Thnh Giuse Thợ
  Thnh Tm Thn 11, x Suối Trầu, Long Thnh, ồng Nai Thnh Luca
Thnh Tn Suối Qut, x Cẩm ường, Long Thnh, ồng Nai Thnh Giuse (19.3)
    Thin An - Phaol   Thnh Phaol Tng Đồ Trở Lại  
Thin n X Bu Cạn, Long Thnh, ồng Nai Thnh Phanxic Xavi
Thin Bnh Ấp Thin Bnh, x Tam Phước, Long Thnh, ồng Nai Thnh Giuse Bầu Cử
    Thin Long ấp 8, x Bu Cạn, huyện Long Thnh, tỉnh Đồng Nai Thnh Giuse Thợ  
    Thin Lộc   Thnh Giuse Thợ (01.05)  
    Thin Ph      
Thin Phước Ấp Tn Mai 2, x Phước Tn, Long Thnh, ồng Nai Thnh Tm Cha Gisu
Thin Trợ Lng Ci, x Phước Tn, Long Thnh, ồng Nai  
Truyền Tin X Bu Cạn, Long Thnh, ồng Nai Lễ Đức Mẹ Truyền Tin
Văn Hải Khu Văn Hải, Ttr. Long Thnh, Long Thnh, ồng Nai Thnh Augustin
     Bnh Minh X Tn Hiệp, Long Thnh, ồng Nai  
   
Hạt Ph Thịnh Bắc Ha Ấp Bắc Ha, x Bắc Sơn, Trảng Bom, ồng Nai Thnh Giuse Thợ (01.05)
Bi Chu Ấp Bi Chu, x Bắc Sơn, Trảng Bom, ồng Nai Tri Tim Vẹn Sạch Đức Maria
Bi ệ - GHBL Ấp Sng My, x Bắc Sơn, Trảng Bom, ồng Nai Mẹ V Nhiễm (08.12)
ồng Pht Khu A Quảng Pht, x Quảng Tiến, Trảng Bom, ồng Nai Thnh Giuse Thợ (01.05)
Giang iền X Giang iền, Trảng Bom, ồng Nai Thnh Giuse Thợ (01.05)
    Hiếu Lim - GHBL Ấp 3 x Hiếu Lin, Vĩnh Cửu, ồng Nai Thnh Antn Padova (13.06)  
Ph L X Ph L, Vĩnh Cửu, ồng Nai Thnh Giuse Thợ (01.05)
Ph Sơn Ấp Ph Sơn, x Bắc Sơn, Trảng Bom, ồng Nai Thnh Vincent (05.04)
Quảng Bin Ấp Quảng Bin, x Quảng Tiến, Trảng Bom, ồng Nai Đức Mẹ Hồn Xc Ln Trời (15.08)
Tn Bắc Ấp Tn Bắc, x Bnh Minh, Trảng Bom, ồng Nai Đức Mẹ V Nhiễm (08.12)
Tn Bnh Ấp Tn Bnh, x Bnh Minh, Trảng Bom, ồng Nai Đức Mẹ V Nhiễm (08.12)
    Tn Hương X Bnh Minh , Huyện Trng Bom, ồng Nai Thnh Giuse (19.03)  
Tn Thnh Ấp Tn Thnh, x Bắc Sơn, Trảng Bom, ồng Nai Thnh Giuse (19.03)
Thạch An KP. 2, x Vĩnh Tn, Vĩnh Cửu, ồng Nai Đức Mẹ Mn Ci
    Thịnh An x Vĩnh Tn, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai    
Thuận An KP. 6, Ttr. Vĩnh An, Vĩnh Cửu, ồng Nai Mẹ Thin Cha
Thiện An KP. 2, Ttr. Vĩnh An, Vĩnh Cửu, ồng Nai Cc Thnh Tử đạo Việt Nam
Tr Cổ Ấp Tr Cổ 1, x Bnh Minh, Trảng Bom, ồng Nai Đức Mẹ Mn Ci
Vườn Ng Ấp Tn Pht, x ồi 61, Trảng Bom, ồng Nai Thnh Giuse Thợ (01.05)
Xun An Ấp 3, x An Viễn, Trảng Bom, ồng Nai Thnh Giuse (01.05)
Xun Thịnh X ồi 61, Trảng Bom, ồng Nai Thnh Gia Thất
   
Hạt Phước L Bắc Minh Ấp Sơn H, x Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, ồng Nai Cha Kit Vua
Bắc Thần Ấp Ha Bnh, X Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, ồng Nai Đức Mẹ Hồn Xc Ln Trời
ại iền Ấp ại Thắng, x Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, ồng Nai Thnh Giuse (19.03)
    Long Thọ - GHBL   Phanxic Xavi  
Mỹ Hội X Ph Hội, Nhơn Trạch, ồng Nai Thnh Giuse
Nghĩa Hiệp Ấp Thng Nhất, x Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, ồng Nai Đức Mẹ V Nhiễm
Nghĩa Mỹ Ấp Nhất Tr, x Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, ồng Nai Thnh Tma Aquin (28.01)
Nghĩa Yn Ấp Vĩnh Cửu, x Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, ồng Nai Đức Mẹ V Nhiễm
Phước Khnh Ấp 1, x Phước Khnh, Nhơn Trạch, ồng Nai Đức Mẹ Hồn Xc Ln Trời
Phước L Ấp Phước L, x ại Phước, Nhơn Trạch, ồng Nai Cha Kit Vua
Tn Tường Ấp Bnh Ph I, x Long Tn, Nhơn Trạch, ồng Nai Mathu L Văn Gẫm
Thị Cầu Ấp Thị Cầu, x Ph ng, Nhơn Trạch, ồng Nai Đức Mẹ Hồn Xc Ln Trời
Thiết Nham Ấp on Kết, x Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, ồng Nai Đức Mẹ Mn Ci
Vĩnh Phước Ấp Thnh Cng, x Vĩnh thanh, Nhơn Trạch, ồng Nai Thnh Giuse (19.03)
   
           
Hạt Phương Lm An Lm X Ph Bnh, Tn Ph, ồng Nai Cc Thnh Tử Đạo Việt Nam
    Bch Lm Khu 12 t/t Tn Ph , Huyện Tn Ph Đức Mẹ Fatima (13.10)  
  Bnh Lm X Ph Bnh, Tn Ph, ồng Nai Đức Maria Trinh Nữ Vương
Đắc Lụa Ấp 11, X Đắc Lua , Huyện Tn Ph Thnh Giuse (01.05)
ồng Hiệp X Ph iền, Tn Ph, ồng Nai Thnh Giuse (19.03)
    Giang Lm  ( GHBL )   Đức Mẹ Hồn Xc Ln Trời  
Kim Lm Ấp Ph Lợi, x Ph Trung, Tn Ph, ồng Nai Đức Mẹ hồn xc ln trời
Mai Lm - GHBL Ấp Phương Mai III, x Ph Lm, Tn Ph, Đồng Nai. Tổng Lnh Thin Thần Micael.
Ngọc Lm Ấp Ngọc Lm 2, x Ph Xun, Tn Ph, ồng Nai Thnh Giuse
Ph Lm Ấp Ph Lm, x Ph Sơn, Tn Ph, ồng Nai Đức Mẹ V Nhiễm Nguyn Tội
Phương Lm 110 Thanh Thọ 2, x Ph Lm, Tn Ph, ồng Nai Đức Mẹ V Nhiễm Nguyn Tội
Quang Lm Ấp Thanh Sơn, x Thanh Sơn, Tn Ph, ồng Nai Mẹ Thin Cha
    T Li (GHBL)   Thnh Phanxic Xavi  
Thạch Lm Ấp 4, x Ph Lập, Tn Ph, ồng Nai Cc Thnh Tử Đạo Việt Nam
Thọ Lm Ấp Thọ Lm 1, x Ph Thanh, Tn Ph, ồng Nai Thnh Phr
    Tin Lm (GHBL)   Thnh Giuse Trần Văn Tuấn  
    Tịnh Lm x Ni Tượng, huyện Tn Ph, ồng Nai Thnh Phaol L Bảo Tịnh (06.04)  
Trc Lm Ấp Thanh Thọ 3, x Ph Lm, Tn Ph, ồng Nai Đức Mẹ hồn xc ln trời
    Văn Lm   Thnh Giuse (19.03)  
    Vinh Lm (GHBL)      
Xun Lm x Ph An, huyện Tn Ph tỉnh Đồng Nai Thnh Anr Nguyễn Kim Thng
   
Hạt Tn Mai Bnh An KP. 2, P. An Bnh, TP. Bin Ha, ồng Nai Tổng Lnh Thin Thần Micae
Bi ức KP. 3, P. Tam Hiệp, TP. Bin Ha, ồng Nai Thnh Phr Tng Đồ
Bi Hiệp KP. 1, P. Tam Ha, TP. Bin Ha, ồng Nai Đức Maria Mẹ Thin Cha
Bi Hưng 200/200 KP. 9, P. Tam Hiệp, TP. Bin Ha, ồng Nai Cha Gisu Kit Vua Vũ Trụ
Bi Thi KP. 2, P. Tam Ha, TP. Bin Ha, ồng Nai Thnh Cả Giuse
Bi Thượng 5/9 KP. 2, P. Tam Ha, TP. Bin Ha, ồng Nai Thnh Giuse
Bi Vĩnh KP. 3, P. Tam Hiệp, TP. Bin Ha, ồng Nai Cha Gisu Kit Vua Vũ Trụ
a Minh KP. 5, P. Tam Hiệp, TP. Bin Ha, ồng Nai Thnh Cả Giuse
Gia Vin KP. 5, P. Tn Hiệp, TP. Bin Ha, ồng Nai Đức Mẹ Hồn Xc Ln Trời
    Long Bnh Long Bnh, Tp. Bin Ha, Đồng Nai Đức Mẹ Mn Ci  
    Micae Trần Quốc Toản, Bnh Đa, Tp. Bin Ha, Đồng Nai Tổng Lnh Thin Thần Micae  
    Phanxic 102, tổ 20, Kp2A, Long Bnh, Bin Ha, Đồng Nai Phanxic Xavi  
Tn Lộc KP. 1, P. Tn Mai, TP. Bin Ha, ồng Nai Thnh Tm Cha Gisu
Tn Mai 72/1, Kp 5,P. Tn Mai, TP. Bin Ha, ồng Nai Đức Maria Trinh Nữ Vương
Thnh Giuse KP. 1 v 2, P. Bnh a, TP. Bin Ha, ồng Nai Thnh Giuse
Thin Triều KP. 1, P. An Bnh, TP. Bin Ha, ồng Nai Đức Mẹ Mn Ci
Trinh Vương P. Tam Ha, TP. Bin Ha, ồng Nai Đức Mẹ Trinh Vương
Xun Ha KP. 7, P. tam Hiệp, TP. Bin Ha, ồng Nai Thnh Phaol tng đồ
Xun Phan - GHBL   Thnh Phanxic Assisi
   
Tc Trưng Dankar x Định Qun, tỉnh Đồng Nai Thnh Phanxic- Xavi (3/12)
  ịnh Qun Ttr. ịnh Qun, ịnh Qun, ồng Nai Thnh Tm Cha Gisu
ức Thắng Ấp ức Thắng 2, x Tc trưng, ịnh Qun, ồng Nai Thnh Tm Cha Gisu
Gia Canh X Gia Canh, ịnh Qun, ồng Nai Đức Mẹ Mn Ci
Hiệp Nhất Ấp Bến Nm 2, x Ph Cường, ịnh Qun, ồng Nai Thnh Matthu L VĂN GẪM
La Ng Ấp 1, x Ph Ngọc, ịnh Qun, ồng Nai Đức Mẹ V Nhiễm Nguyn Tội
Nagoa X Suối Nho, ịnh Qun, ồng Nai Thnh Giuse (1/5)
Ph Dng X Ph Cường, ịnh Qun, ồng Nai Cha Cứu Thế
Ph Ha Ấp Tn Lập, x Ph Tc, ịnh Qun, ồng Nai Đức Mẹ V Nhiễm (08.12)
Ph Thiện X La Ng, ịnh Qun, ồng Nai Thnh Nữ Trsa Hi Đồng
Ngọc Thanh X Ngọc Thanh, ịnh Qun, ồng Nai Lễ Thnh Gia
Suối Nho Ấp 4, x Suối Nho, ịnh Qun, ồng Nai Thnh Giuse
Tam Ph Ấp ồn iền, x Tc Trưng, ịnh Qun, ồng Nai Đức Mẹ V Nhiễm
Thnh Mẫu Ấp Tam Bung, x Ph Cường, ịnh Qun, ồng Nai Mẹ Thin Cha (01/01).
Thống Nhất Ấp Thống Nhất, x Ph Cường, ịnh Qun, ồng Nai Thnh Gia Thất
Trung Hiếu Ấp Hiệp Nghĩa, Ttr. ịnh Qun, ồng Nai  
Tc Trưng Ấp Thi Ha 1, x Ph Tc, ịnh Qun, ồng Nai Thnh Giuse Lao Động
Vĩnh An Ấp Vĩnh An, x La Ng, ịnh Qun, ồng Nai Đức Mẹ Mn Ci
    Xun Hoa - GHBL   Thnh Giuse  
Xun Kin Ấp 8, X Thanh Sơn, Định Qun, Đồng Nai Cc Thnh Tử Đạo Việt Nam
Xun Sơn Ấp 7, X Thanh Sơn, Định Qun, Đồng Nai Thnh Giuse (19.03)
    Xun Thanh - GHBL   Thnh Giuse Lao Động  
    Xun Trung - GHBL   Phanxic Xavi  
Xun Trường Ấp 5, X Thanh Sơn, Định Qun, Đồng Nai Đức Mẹ Fatima
   
Hạt Xun Lộc An Lộc X Xun Lập, Tx. Long Khnh, ồng Nai Thnh Giuse 19.03
    Bảo Quang - GHBL      
Bảo Thị Bảo Thị, x Xun ịnh, Xun Lộc, ồng Nai Thnh Giuse (19.03)
Bảo Vinh Ấp Bảo Vinh B, x Bảo Vinh, Tx. Long Khnh, ồng Nai Thnh Giuse (19.03)
Bầu Cối X Bảo Quang, Tx. Long Khnh, ồng Nai Phanxic Xavi (03.12)
Bnh Ha Ấp Bnh Ha, x Xun Ph, Xun Lộc, ồng Nai Truyền Tin
Bnh Khnh X Bnh Lộc, Thị X Long Khnh, Tỉnh Đồng Nai Cc Thnh Tử Đạo Việt Nam
Cẩm Tn Ấp Phong Lập, x Xun Tm, Tx. Long Khnh, ồng Nai Thnh Giuse (19.03)
Cp Rang Ấ Cp Rang, x Suối Tre, Tx. Long Khnh, ồng Nai Mẹ V Nhiễm
    Ch Rang      
Duyn Lng Ấp Nhn Nghĩa, x Nhn Nghĩa, Cẩm Mỹ, ồng Nai Đức Mẹ V Nhiễm - 8/12
ồng Tm Ấp 1, x Xun Tm, Xun Lc, ồng Nai Đức Maria Trinh Nữ Vương
Gia Lo Ấp Gia Lo, x Suối Cao, Xun Lộc, ồng Nai Thnh Martino de Pores (03.11)
    Gia Ray X Xun Tường , Huyện Xun Lộc, ồng Nai Cc Thnh Tử Đạo VN (24.11)  
    Gia Vinh   Đức Mẹ Ln Trời  
Hng Gn X Hng Gn, Tx. Long Khnh, ồng Nai Thnh Giuse (19.03)
Hiệp Lực Ấp 3, x Xun Tm, Xun Lộc, ồng Nai Thnh Giuse 19.03
    Ha Lm      
Hon Qun X Song Nhạn, Cẩm Mỹ, ồng Nai Đức Mẹ V Nhiễm
Hồng n Ttr. Sng Ray, Cẩm Mỹ, ồng Nai Thnh Phanxic Xavi (03.12)
Lang Minh X Lang Minh, Xun Lộc, ồng Nai Đức Mẹ Hồn Xc ln trời ( 15-8)
Long Thuận Ấp 1, x Xun Hưng, Xun Lộc, ồng Nai Thnh Giuse 01.05
Nam H Ấp Nam H, x Xun Bảo, Cẩm Mỹ, ồng Nai Thnh Giuse (19/3)
Ni ỏ Ấp Ni ỏ, x Bu Sen, Tx. Long Khnh, ồng Nai Đức Mẹ Mn Ci
Ni Tung Ấp Ni Tung, xả Suối Tre, Tx. Long Khnh, ồng Nai Đức Mẹ Hồn Xc ln trời ( 15-8)
Quảng Xun Ấp 3, x Xun Hưng, Xun Lộc, ồng Nai Đức Mẹ Hồn Xc ln trời ( 15-8)
Russeykeo Ấp Việt Kiều, x Xun Hiệp, Xun Lộc, ồng Nai Đức Mẹ Truyền Tin
Suối Cả Ấp 2, x Xun ường, Cẩm Mỹ, ồng Nai Mẹ V Nhiễm
Suối Ct Ấp Tam Hiệp, x Xun Hiệp, Xun Lộc, ồng Nai Mẹ V Nhiễm
Suối Tre Ấp Suối Tre, x Suối Tre, Tx. Long Khnh, ồng Nai Thnh Giuse
Tam Thi Khu 5, Ttr. Gia Ray, Xun Lộc, ồng Nai Mẹ Ln Trời
Tn Hữu Ấp Tn Hữu, x Xun Thnh, Xun Lộc, ồng Nai Cc Thnh Tử Đạo VN
    Tn Ngi AH1, Xun Tm, Xun Lộc, Đồng Nai,    
Tn Ph P. Xun Thanh, Tx. Long Khnh, ồng Nai Mẹ Ln Trời
Tn Xun P. Xun Thanh, Tx. Long Khnh, ồng Nai Đức Mẹ V Nhiễm
Thi Thiện X Xun Ph , Huyện Xun Lộc, Đồng Nai Thnh Gioan Baotixita
Thi Xun Ấp Bảo ịnh, x Xun ịnh, Xun Lộc, ồng Nai Đức Mẹ V Nhiễm
Thnh Gia Ấp Bnh Tn, x Xun Ph, Xun Lộc, ồng Nai Lễ Thnh Gia
      Gh Thnh Giuse LĐ   Thnh Giuse Lao Động  
    Thin Đức Ấp 3, X Thừa Đức , Huyện Cẩm Mỹ Kit Vua  
    Thin Phc   Thnh Giuse (19.03)  
    Thọ Ha X Xun Thọ , Huyện Xun Lộc Đức Mẹ V Nhiễm Nguyn Tội  
Thọ Lộc Ấp Thọ Lộc, x Xun Thọ, Xun Lộc, ồng Nai Đức Mẹ Mn Ci
Thừa ức Ấp 4, x Thừa ức, Cẩm Mỹ, ồng Nai Mẹ Ln Trời
    Thừa n      
    Trảng To    GHBL   Thnh Martin  
Trung Ngi Ấp 2, x Xun Tm, Xun Lộc, ồng Nai Đức Mẹ V Nhiễm
Xun Bảo Ấp Tn Bnh, x Bảo Bnh, Xun Lộc, ồng Nai Cc Thnh Tử Đạo Việt Nam
Xun Bắc X Xun Bắc, Xun Lộc, ồng Nai Cc Thnh Tử Đạo Việt Nam
Xun Bnh Ấp Ha Hợp, x Bảo Ha, Xun Lộc, ồng Nai Đức Mẹ Hồn Xc ln trời ( 15-8)
Xun ng X Xun ng, Cẩm Mỹ, ồng Nai Mẹ V Nhiễm
Xun ường Ấp 1, x Xun ường, Cẩm Mỹ, ồng Nai Thnh Giuse 01.05
    Xun Hiệp      
Xun Khnh P. Xun Bnh, Tx. Long Khnh, ồng Nai Mẹ Thin Cha
    Xun Kit 1A, Xun Lộc Đồng Nai, Cha Kit Vua  
Xun Mỹ X Xun Mỹ, Cẩm Mỹ, ồng Nai Thnh Giuse (01.05)
Xun Nhạn X Sng Nhạn, Cẩm Mỹ, ồng Nai Thnh Giuse 19.03
Xun Quế Ấp 1, x Xun Quế, Cẩm Mỹ, ồng Nai Thnh Giuse  (1/5)
Xun Ty X Xun Ty, Cẩm Mỹ, ồng Nai Thnh Giuse 19.03
Xun Thnh Ấp Tn Hợp, x Xun Thnh, Xun Lộc, ồng Nai Mẹ Thin Cha
    Xun Thiện Ấp 7, x Xun Bắc, huyện Xun Lộc, tỉnh Đồng Nai Thnh Martin  
    Xun Tn   Cha Kit Vua Vũ Trụ  
Xun Triệu Lng 2, x Sng Nhạn, Cẩm Mỹ, ồng Nai Mẹ Ln Trời
   
   

GIO XỨ ĐẮC LUA :

GIO XỨ BCH LM : Thị Trấn Tn Ph , Huyện Tn Ph

GIO XỨ TN HƯƠNG : X Bnh Minh , Huyện Trng Bom